Tổng hợp tài liệu :

skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua tiết dạy truyện ngụ ngôn ngữ văn 6

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên . giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 5.3 Xây dựng hệ thống các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giáo dục học Thái
 • 110
 • 5,703
 • 21

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên . giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 5.3 Xây dựng hệ thống các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giáo dục học Thái
 • 110
 • 6,001
 • 23

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học
Luận Văn: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học . tầm quan trọng của việc giáo dục BVMT trong trường tiểu học. 1- Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường ở cấp tiểu học nhằm- Làm cho học sinh bước đầu hiểu và. Việt tiểu học có thể tích hợp giáo dục BVMT theo các phương thức nào?1- Mục tiêu Giáo dục BVMT qua môn Tiếng Việt ở cấp tiểu học nhằm giúp học sinh :* Giáo
 • 64
 • 5,369
 • 6

Luận án Tiến sỹ Giáo dục "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học phổ thông qua hoạt động GDNGLL"

Luận án Tiến sỹ Giáo dục
Luận án tiến sỹ Giáo dục học . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN PHAN THANH VÂN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC . việc giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục NGL 59 1.4b Quan điểm của giáo viên về mục đích giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua
 • 182
 • 11,914
 • 458

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt
Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt . 3 Trờng đại học s phạm hà nội tạp chí khoa học số 6 năm 2006 Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT . cuộc sống của chính bản thân và ngời khác. Qua điều tra nhu cầu hơn 300 học sinh THPT của đề tài " Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh THPT& quot;
 • 5
 • 3,549
 • 82

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp . trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chương 2: Biện pháp giáo dụcnăng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt. cứu Quá trình giáo dụcnăng sống cho học sinh trung học phổ thông và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông. 3.2. Đối
 • 182
 • 8,721
 • 37

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp . hoạt động giáo dục NGLL để giáo dục KNS cho học sinh THPT. 1.4. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG. VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN
 • 26
 • 4,959
 • 19

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh
Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống, học sinh từ các lực lượng giáo dục, hiệu trưởng các trường trung học cơ sở , quận 11, thành phố Hồ chí Minh . nghiên cứu thực trạng quản lý của Hiệu trưởng về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường Trung học cơ sở tại Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, tìm ra các giải. trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc học này. Từ một số lý do trên, đề tài: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các
 • 93
 • 3,840
 • 25

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông
. HS phổ thông - Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ - Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ thông thông - Giáo dục KNS cho HS qua môn GDCD ở THPT - Giáo dục. và giáo dục KNS cho HS phổ thông. giáo dục KNS cho HS phổ thông. - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo
 • 104
 • 2,454
 • 47

Kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông
. việc giáo dục KNS cho HS phổ thông Việc giáo dục KNS cho HS phổ thông là cần thiết bởi: • Kĩ năng sống thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội • Giáo dục. thiết về KNS và giáo dục KNS cho HS phổ thông. • Hiểu được nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục KNS cho HS qua môn học/ hoạt động giáo dục do mình phụ
 • 42
 • 2,152
 • 38

Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
. + Người dẫn chuyện: thong thả chậm rãi. + Giọng Chi: cầu khẩn + Lời cô giáo:  dịu dàng.   3. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài: 3.1. Xác định giá trị: Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của Chi . đã biết cảm thông, chia sẻ đối với mọi người hoặc đã hiếu thảo  đối với ông bà, cha mẹ chưa? Thông qua bài học này học sinh có ý thức tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp. 3.4. Tìm kiếm sự hỗ trợ: a. Ý thức được nhu cầu cần giúp đỡ
 • 13
 • 2,141
 • 18

Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh

Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh
. nguyên tắc, nội dung giáo dục KNS cho HS phổ thông  Bài 3: Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ thông  Bài 4: Giáo dục KNS cho HS qua môn học / HĐGDNGLL . dung, phương pháp giáo dục KNS cho HS qua môn học/ HĐGDNGLL do mình phụ trách.  Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục KNS trong môn học/ HĐGDNGLL mà
 • 65
 • 1,042
 • 13

Gián án Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho học Sinh

Gián án Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho học Sinh
. học kỹ năng sống. 4. Có nhiều cách phân loại kỹ năng sống. Dựa vào môi trường sống: - Kỹ năng sống tại trường học - Kỹ năng sống tại gia đình - Kỹ năng sống. TIẾP CẬN KỸ NĂNG SỐNG: MỤC TIÊU TIẾP CẬN KỸ NĂNG SỐNG TRONG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ HỌC SINH Bản thân kỹ năng sống có tính hành vi. Các kỹ năng sống cho phép
 • 10
 • 2,140
 • 45

Biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường tiểu học quận liên chiểu thành phố đà nẵng

Biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường tiểu học quận liên chiểu  thành phố đà nẵng
Luận văn . VIỆC QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRONG CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHƢƠNG 3. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LỮ THỊ KIM HOA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRONG CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN LIÊN CHIỂU
 • 26
 • 3,120
 • 16

skkn Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua giảng dạy môn ngữ văn lớp 9

skkn Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua giảng dạy môn ngữ văn lớp 9
. mình trong cuộc sống, mặt mạnh và mặt yếu. Đồng thời các em phải hiểu về các nguy cơ và các yếu tố thức đẩy làm tăng nguy cơ cũng như hiểu về các yếu tố mang tính bảo vệ Đối với học sinh THCS,. văn lớp 9” 1.Cơ sở lí luận: Giáo dục trong xu hướng hiện nay không chỉ hướng vào mục tiêu tạo ra ngu n nhân lực đáp ứng nhu cầu phất triển kinh tế xã hội, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển đầy. năng lực để sống một cuộc sống có chất lượng và hạnh phúc Đoàn Thị Nga-THCS Hải Triều 1 SKKN: Giáo dụcnăng sống cho học sinh THCS qua môn Ngữ Văn lớp 9 Xã hội hiện đại luôn nảy sinh
 • 24
 • 14,643
 • 86

SKKN: Giáo dụcnăng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông
SKKN: Giáo dụcnăng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông . dạn trình bày đề tài Giáo dụcnăng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông mà bản thân tôi nhận thấy có hiệu quả trong. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤCNĂNG SỐNG CHO HỌC SINH QUA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 10 THPT I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong xu thế hội nhập và. quả tích cực trong giáo dục KNS cho HS ở ba phương pháp: dạy học nhóm, dạy học theo dự án và phương pháp trò chơi. 1.2.1. Phương pháp dạy học nhóm Dạy học theo nhóm là một hoạt động học
 • 24
 • 4,296
 • 13

skkn góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tác phẩm “chiếc thuyền ngoài xa” của nguyễn minh châu.

skkn góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tác phẩm “chiếc thuyền ngoài xa” của nguyễn minh châu.
. Góp phần giáo dục k n ng sĩ ă ống cho học sinh thông qua tác phầm Chi“ ếc thuyền ngoài xa c” ủa Nguyễn Minh Châu. TÊN SÁNG KIẾN: GÓP PHẦN GIÁO DỤCNĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA TÁC PHẨM. cho học sinh thông qua tác phầm Chi“ ếc thuyền ngoài xa c” ủa Nguyễn Minh Châu. 6. Giáo dụcnăng sống cho học sinh thông qua tìm hiểu điểm nhìn trần thuật: “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn. nóng bỏng của hiện thực đời sống. 4. Giáo dụcnăng sống thông qua hướng dẫn học sinh tìm hiểu xuất xứ của tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu: Tác phẩm được sáng tác tháng
 • 24
 • 2,127
 • 21

skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông qua công tác chủ nhiệm thpt triệu sơn

skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông qua công tác chủ nhiệm thpt triệu sơn
. lớp: HĐNGLL 6. Thể dục thể thao: TDTT 7. Trung học phổ thông: THPT 8. Ban giám hiệu: BGH 3 ĐỀ TÀI: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông qua công tác chủ nhiệm. A. ĐĂT VẤN. GVCN, tôi nhận thấy việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh có ý nghĩa quan trọng. Do vậy tôi chọn đề tài “ Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT qua công tác chủ nhiệm 4 B. GIẢI QUYẾT. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Người thực hiện
 • 20
 • 7,472
 • 64

skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua tiết dạy truyện ngụ ngôn ngữ văn 6

skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua tiết dạy truyện ngụ ngôn ngữ văn 6
. kiến kinh nghiệm Ngữ văn 6 Năm học 2013 - 2014 - Quá trình giảng dạy phần truyện ngụ ngôn, quá trình tích hợp nội dung này với giáo dụcnăng sống cho học sinh của giáo viên Ngữ văn. B. PHƯƠNG. nâng cao kết quả học tập phần truyện ngụ ngôn cũng như cách tích hợp giáo dụcnăng sống trong một tiết dạy truyện ngụ ngôn sao cho đạt hiệu quả tốt đối với học sinh khối lớp 6 – trường THCS. tích hợp giáo dụcnăng sống qua tiết dạy truyện ngụ ngôn trong Ngữ văn lớp 6. 5. Phương pháp Anket Đoàn Thị Kim – Trường THCS Phan Sào Nam 10 Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 6 Năm học 2013 -
 • 77
 • 5,552
 • 27
1 2 3 4 .. >