Tổng hợp tài liệu :

Văn chương và hội họa Việt Nam pps

Tài liệu Văn chương hội họa Việt Nam docx

Tài liệu Văn chương và hội họa Việt Nam docx
. đã đổi khác sẽ gây cho văn chương hội họa nước nhà không ít khó khăn. Nhìn nhận so sánh hồi cố văn chương mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1945 -1975,. viện" để khuyến khích bồi dưỡng những tài năng trong hội họa. Hệ quả tất yếu là các văn nhân đất Việt thường ưa thích biết xướng họa thi ca nhưng chẳng
 • 18
 • 404
 • 0

Lịch sử sự phản ánh lịch sử trong hội họa Việt Nam hiện đại pdf

Lịch sử và sự phản ánh lịch sử trong hội họa Việt Nam hiện đại pdf
. Lịch sử sự phản ánh lịch sử trong hội họa Việt Nam hiện đại Trong lịch sử hội họa thế giới, tranh vẽ về đề tài lịch sử còn được gọi là tranh lịch sử, từng xếp ở vị trí cao nhất trong. dân sinh thái… Lịch sử với hội họa Việt Nam hiện đại Sáng tác hội họa Việt Nam về đề tài lịch sử Nếu như ở phương Tây có những họa sĩ chuyên vẽ về đề tài lịch sử thì ở Việt Nam một họa. lịch sử với hội họa Việt Nam hiện đại, vai trò của nghệ sĩ trong việc biểu hiện giá trị nhân văn về lịch sử. Sáng tác hội họa về đề tài lịch sử những khái niệm liên quan Sáng tác hội họa
 • 19
 • 608
 • 2

Văn chương hội hoạ Việt Nam potx

Văn chương và hội hoạ Việt Nam potx
. Văn chương hội hoạ Việt Nam (Tranh Thiếu nữ - Dương Bích Liên) PGS.TS Phạm Vĩnh Cư Quan hệ qua lại giữa văn học với các loại hình nghệ thuật khác ở Việt Nam là một đề. là văn chương một bên là các ngành nghệ thuật khác. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, xã hội Việt Nam xưa kia chỉ coi trọng văn chương xem nhẹ mọi nghệ thuật khác. Biết làm thơ, viết văn. giữa văn chương hội họa Việt Nam dưới hai góc độ: vị trí của hai loại hình nghệ thuật này trong đời sống xã hội ở những thời đại khác nhau những cống hiến của chúng cho kho tàng văn hoá
 • 31
 • 357
 • 0

Văn chương hội họa Việt Nam pptx

Văn chương và hội họa Việt Nam pptx
. cho văn chương hội họa nước nhà không ít khó khăn. Nhìn nhận so sánh hồi cố văn chương mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1945 -1975, trước tiên cần luôn luôn nhớ rằng nền văn chương mỹ. loa đến tương quan so sánh giữa văn chương hội họa Việt Nam dưới hai góc độ: vị trí của chúng trong đời sống xã hội những cống hiến của chúng cho kho tàng văn hóa nước nhà. Vì vậy xin xem. nền hội họa vừa hiện đại vừa mang rõ dấu ấn dân tộc. Trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam, giai đoạn 1930 - 1945 là buổi đơm hoa kết trái đầu tiên trong tiến trình văn hóa Việt Nam hội nhập văn
 • 18
 • 343
 • 0

LUẬN VĂN: Khái quát về tổ chức công tác kiểm toán tại công ty Kiểm toán định giá Việt Nam pps

LUẬN VĂN: Khái quát về tổ chức công tác kiểm toán tại công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam pps
. trình kiểm toán riêng mà công ty đang áp dụng được trình bày làm 3 phần trong báo cáo tổng hợp: Phần I: Khái quát về công ty Kiểm toán định giá Việt Nam. Phần II: Khái quát về tổ chức công. Khái quát về tổ chức công tác kiểm toán tại công ty Kiểm toán định giá Việt Nam. Phần III: Đánh giá ban đầu về công ty Kiểm toán định giá Việt Nam. Do trình độ kinh nghiệm của em còn. của tổng công ty Bưu chính Việt Nam, tổng công ty Than Việt Nam, tổng công ty Dệt may Việt Nam, tổng công ty Hóa chất Việt Nam +Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty khí Công
 • 60
 • 283
 • 0

Chủ trương của đảng về xây về xây dựng phát triển nền văn hóa giải quyết các vấn đề xã hộiViệt Nam hiện nay

Chủ trương của đảng về xây về xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay
Bên cạnh việc hội nhập kinh tế, tiến trình hội nhập văn hóa cũng là một tất yếu khách quan. Tiến trình giữa hội nhập kinh tế hội nhập văn hóa, nếu coi nhẹ hội nhập kinh tế thì đất nước sẽ chậm thoát nghèo. Còn coi nhẹ hội nhập văn hóa đôi khi lại nguy hiểm hơn bởi có thể bị các nền văn hóa khác đồng hóa. Vì vậy bên cạnh chiến lược phát triển kinh tế, chúng ta cần có chiến lược phát triển nền văn hóa phù hợp với phát triển kinh tế. Để làm được điều đó chúng ta cần phải chủ động chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú, giàu có thêm, hiện đại hơn nền văn hóa của dân tộc của đất nước mình. . NGHỆ THÔNG TIN ………@  @ ……… TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘIVIỆT NAM HIỆN NAY SVTH: Voõ Thò Thanh Hoøa – Lôùp CT8A. THỨC CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI I. Thời kỳ trước đổi mới: 1. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội: - Giai đoạn 1945 - 1954: Ngay sau cách mạng tháng Tám trong. xã hội phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường. Thực hiện chính sách điều hoà lợi ích giữa chủ thợ. - Giai đoạn 1955 - 1975: Các vấn đề xã hội được giải quyết trong mô hình chủ nghĩa xã
 • 27
 • 2,866
 • 10

Văn hoá, Văn học Giáo dục Việt Nam

Văn hoá, Văn học và Giáo dục Việt Nam
. Văn hoá, Văn học Giáo dục Việt Nam Về văn hoá Trong xã hội gọi là "truyền thống", nói một cách chung chung, cơ sở kinh tế ảnh hưởng lớn đến văn hoá. Văn hoá của ta. trong văn học Việt Nam, là đặc trưng số một của nền văn học của ta từ thế kỉ X đến bây giờ. Nhưng cái gì là Việt Nam, cái gì không phải là Việt Nam ? Trước khi người Hán đến nước ta, ta có văn. các nền giáo dục trên thế giới. Tất cả các nhà giáo dục học đều công nhận rằng phải giáo dục tinh thần phương pháp khoa học từ tuổi sớm nhất, nghĩa là từ mẫu giáo. Tôi nói tinh thần phương
 • 7
 • 183
 • 0

Tiểu luận: nghiên cứu Phật giáo ảnh hưởng của nó đến nền văn hóa - xã hội con người Việt Nam pps

Tiểu luận: nghiên cứu Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến nền văn hóa - xã hội và con người Việt Nam pps
. 2: Một số ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa - xã hội con người Việt Nam nói chung Trà Vinh nói riêng…………… …. Trang 8 1. Phật giáo với đời sống văn hóa - xã hội Trang 8 2. Phật giáo với. Tiểu luận: nghiên cứu Phật giáo ảnh hưởng của nó đến nền văn hóa - xã hội con người Việt Nam MỤC LỤC Mục lục…………………………………………………………… Trang. tôn giáo đang chấn hưng, đi đôi với việc xuất hiện nhiều " Tôn giáo mới " trong nước trên thế giới. Tóm lại, nghiên cứu Phật giáo ảnh hưởng của nó đến nền văn hóa - xã hội con
 • 31
 • 748
 • 4

Văn chương hội họa Việt Nam pot

Văn chương và hội họa Việt Nam pot
. hàng chục họaViệt Nam trung niên trẻ tuổi thường xuyên tham gia những triển lãm quốc tế bán được khá nhiều tranh cho người nước ngoài theo giá không rẻ rúng. Hội họa Việt Nam chưa có. độ công dụng xã hội của hội họa Việt Nam hôm nay. Thứ nhất, nhiều khách sạn mới, thượng hạng ở nước ta trang trí cho mình một cách có « gu » bằng những họa phẩm nội địa, không cần đến các họa. cách, thể tài kỹ thuật hội hoạ đồ hoạ : tranh hữu thể (figuratif) vô thể (non-figuratif), chân dung tự hoạ, phong cảnh thành thị nông thôn, thủ đô tỉnh lẻ, miền xuôi miền ngược, núi
 • 8
 • 229
 • 0

Văn chương hội họa Việt Nam pps

Văn chương và hội họa Việt Nam pps
. Văn chương hội họa Việt Nam Quan hệ qua lại giữa văn học với các loại hình nghệ thuật khác ở Việt Nam là một đề tài nghiên cứu khoa học lớn liên ngành, đòi hỏi tập. nhận so sánh hồi cố văn chương mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975, trước tiên cần tâm niệm rằng nền văn chương mỹ thuật ấy tồn tại phát triển trong điều kiện cách mạng chiến. bên là văn chương một bên là các ngành nghệ thuật khác. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, xã hội Việt Nam xưa kia chỉ coi trọng văn chương xem nhẹ mọi nghệ thuật khác. Biết làm thơ, viết văn
 • 10
 • 179
 • 0

Luận văn: giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung- dài hạn tại Ngân Hàng đầu tư phát triển việt nam pps

Luận văn: giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung- dài hạn tại Ngân Hàng đầu tư và phát triển việt nam pps
. Luận văn tốt nghiệp Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung- dài hạn tại Ngân Hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Ngành tài chính Ngân Hàng 1 Lời nói đầu Trong. chọn đề tài: giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung- dài hạn tại Ngân Hng đầu t v phát triển việt nam để thực hiện khoá luận tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu kết luận, khoá luận gồm ba. 1: Tín dụng hiệu quả tín dụng trung- dài hạn của NHTM trong nền kinh tế thị tr-ờng. Ch-ơng 2: Thực trạng tình hình hoạt động tín dụng trung- dài hạn tại Ngân Hàng Đầu T- Phát Triển Việt
 • 90
 • 268
 • 0

Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức của chủ nghĩa xã hộiViệt Nam pps

Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu và đặc trưng phương thức của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam pps
. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức của chủ nghĩa xã hộiViệt Nam Tóm tắt. Bài viết nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ. loại: đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức là một nội dung trong biện chứng của tư tưởng Hồ Chí. hiện được mục tiêu. Cách nhìn biện chứng của Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức làm cho tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hộiViệt Nam trở nên sinh
 • 17
 • 641
 • 0

Câu hỏi: Đánh giá thực trạng về hoạt động thị trường taì chính tiền tệ thị trường ngoại hốiViệt Nam pps

Câu hỏi: Đánh giá thực trạng về hoạt động thị trường taì chính tiền tệ và thị trường ngoại hối ở Việt Nam pps
. Câu hỏi: Dánh giá thực trạng về hoạt động thị trường tiền tệ thị trường ngoại hốiViệt nam. A .Thị trường tiền tệ Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Khái niệm thị trường tiền tệ - Thị trường tiền. lai là cầu nối giữa thị trường tiền tệ thị trường chứng khoán. 2.1.2 - Điều hành linh hoạt thị trường mở thị trường đấu thầu trái phiếu chính phủ: - Điều hành linh hoạt thị trường mở. cầu ngoại tệ cho các đơn vị, tổ chức làm cho thị trường ngoại hối trở nên nhộn nhịp hơn. 3. Các chủ thể tham gia thị trường tiền tệ - Trong quá trình phát triển của thị trường tiền tệ, thị
 • 29
 • 617
 • 3

THỜI KÌ QUÁ ĐỘ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘIVIỆT NAM pps

THỜI KÌ QUÁ ĐỘ VÀ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM pps
. xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Namhội chủ nghĩa. 3- Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kì qúa độ lên chủ nghĩa xã hộiViệt Nam : Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải biến. THỜI KÌ QUÁ ĐỘ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘIVIỆT NAM Đăng ngày: 18:50 10-06-2009 Thư mục: KINH TẾ - CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN 1-Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về thời kì quá độ lên chủ nghĩa. V.I.Lênin phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của thời kỳ quá độ ở nước ta. 2. Tính tất yếu đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiViệt Nam Ở nước ta, thời kỳ quá độ lên chủ
 • 9
 • 341
 • 2

Hoàn thiện chính sách kinh tế các nước ảnh hưởng của xuất khẩu hàng hóa việt nam ppsx

Hoàn thiện chính sách kinh tế các nước và ảnh hưởng của xuất khẩu hàng hóa việt nam ppsx
. hai cum chính sách biện pháp chủ yếu, đó là các chính sách biện pháp mang tính chất tình thế, các chương trình cải cách kinh tế một cách cơ bản toàn diện. 1. Các chính sách giải. kinh tế - xã hội của Nhật Bản, Việt Nam một số tồn tại. Trên cơ sở đó để có những giải pháp tìm ra những ảnh hưởng của các cuộc cải cách đó đối với nền kinh tế thế giới nói chung Việt. nhất của khủng hoảng kinh tế Nhật Bản qua động thái suy giảm của tăng trưởng GDP hàng năm. Iii. cải cách trong lĩnh vực kinh tế của nhật bản Các chính sách biện pháp cải cách kinh tế ở
 • 67
 • 179
 • 0

Giáo án Lịch Sử lớp 8: BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘIVIỆT NAM ppsx

Giáo án Lịch Sử lớp 8: BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppsx
. Biết được các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam. – Những nét chính về sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông thôn thành thị dưới. BÀI 29: Tiết 45 & 46: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘIVIỆT NAM (2 tiết) I –MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến. nét chính về nội dung chính sách kinh tế của cuộc khai thác= > Biến đổi kinh tế( tích cực, tiêu cực) Phương pháp : GV nêu câu hỏi : Mục tiêu của cuộc khai thác thuộc địa VN của thực dân
 • 9
 • 13,516
 • 36

Chương 3 - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘIVIỆT NAM pps

Chương 3 - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM pps
. 1054 030 7 13 Phan Thị Hoàng Yến 1054 030 722 Chương 3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN XÃ HỘI CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ. XÃ HỘIVIỆT NAM CHỦ NGHĨA XÃ HỘIVIỆT NAM I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất mục tiêu của chủ nghĩa xã hội II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hộiViệt Nam III dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất mục
 • 16
 • 1,533
 • 3

Đề tài “Tự do hóa trong EU khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng hoá Việt Nam" ppsx

Đề tài “Tự do hóa trong EU và khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng hoá Việt Nam
. Nghiên cứu thị trường EU . Chương III : Khả năng thâm nhập hàng hoá của Việt nam vào thị trường EU. Chương IV: Một số giải pháp chủ yếu để hàng hoá của Việt nam thâm nhập vào thị trường EU. . rộng thị trường xuất khẩu là một đòi hỏi cấp bách .Vì vậy lựa chọn đề tài “Tự do hóa trong EU khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng hoá Việt Nam", với sự hướng dẫn, giúp đỡ của Thầy. ĐỀ TÀI “Tự do hóa trong EU khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng hoá Việt Nam" Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : LỜI NÓI ĐẦU Trong
 • 183
 • 366
 • 0

Đề tài: "Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hộiViệt Nam” ppsx

Đề tài:
. kế hoạch hoáViệt Nam. như Đảng Nhà nước đã xác định thì đổi mới công tác kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm của công cuộc đổi mới kế hoạch hoá phát triển kinh tế. PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI I. KẾ HOẠCH 5 NĂM TRONG HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HOÁ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI. 1. Hệ thống kế hoạch hoá phân theo thời gian trong nền kinh tế quốc dân. Hệ thống kế hoạch. kế hoạch là kế hoạch 5 năm, nước Đức thường xây dựng kế hoạch trung hạn 5 năm, ở Malaysia có kế hoạch trung hạn 5 năm, kế hoạch trung hạn 3 năm, ở Việt Nam kế hoạch trung hạn thường là kế hoạch
 • 32
 • 190
 • 0

Luận văn tốt nghiệp :Tự do hóa trong EU khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng hóa Việt Nam pps

Luận văn tốt nghiệp :Tự do hóa trong EU và khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng hóa Việt Nam pps
. TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. [[ Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: Tự do hóa trong EU khả năng thâm nhập thị trờng EU của hàng hóa Việt Nam Đề tài tốt nghiệp :Tự do hóa trong. Nghiên cứu thị trờng EU . Chơng III : Khả năng thâm nhập hàng hoá của Việt nam vào thị trờng EU. Chơng IV: Một số giải pháp chủ yếu để hàng hoá của Việt nam thâm nhập vào thị trờng EU. Chơng. mở rộng thị trờng xuất khẩu là một đòi hỏi cấp bách .Vì vậy lựa chọn đề tài “Tự do hóa trong EU khả năng thâm nhập thị trờng EU của hàng hoá Việt Nam& quot;, với sự hớng dẫn, giúp đỡ của Thầy
 • 71
 • 147
 • 0
1 2 3 4 .. >