Tổng hợp tài liệu :

BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 4

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 4
Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 4 . Hunh Minh Sån -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Trang 44 2 .4. Âäü väưng. Minh Sån -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Trang 46 1. Theo phỉång x-x: (vng
 • 7
 • 522
 • 7

Bài giảng kết cấu thép - Chương 4

Bài giảng kết cấu thép - Chương 4
Kết cấu thép có những ưu điểm cơ bản. Kết cấu thép có khả năng chịu lực lớn. Do c ường độ của thép cao nên các kết cấu thép có thể chịu được những lực khá lớn với mặt c ắt không cần l . Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn 22TCN27 2-0 5- Đào Văn Dinh 2011 65 VÍ DỤ 2 .4 Một thanh thép dẹt chịu. Version - http://www.simpopdf.com Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn 22TCN27 2-0 5- Đào Văn Dinh 2011 72 3 CẤU KIỆN CHỊU KÉO 3.1 Đặc điểm cấu tạo
 • 20
 • 1,371
 • 1

Bài giảng động lực học - Chương 4

Bài giảng động lực học - Chương 4
Bài giảng động lực học . 2 0-1 , p 35 0-3 53. H .4. 4. Hệ số độ cứng động lực1 09876 543 21 0-1 - 2-3 - 4- 5 - 6-7 - 8-9 -1 0αβαβλ1 2 356201816 141 2108 642 0-2 - 4- 6 - 8-1 0-1 2-1 4- 1 6-1 8-2 0γβββλ1 2 3 5 6Thí. (4. 44) Từ (4. 42) ta có:vW1−=η (4. 45)Thế (4. 45) vào (4. 44) nhận được:vUWS1−= (4. 46)Ma trận độ cứng động lực của đoạn dầm đóng vai trò trung gian giữa lực nút
 • 18
 • 491
 • 1

Bài giảng cơ lưu chất - Chương 4

Bài giảng cơ lưu chất - Chương 4
Đông lực học lưu chất: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết chuyển động của lưu chất, những phương trình vi phân đặc trưng cho lưu chất chuyển động, từ đó, cộng với ứng dụng nguyên lý bảo toàn năng lư . ĐỘNG LỰC HỌC LƯU CHẤTCHƯƠNG 4CHẤTV PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHO CHẤT LỎNG LÝ TƯƠÛNG CHUYỂN ĐỘNG (P.Tr EULER)dtud)p(gradFr=ρ−1∂∂+∂∂+∂∂+∂∂==∂∂ρ−∂∂+∂∂+∂∂+∂∂==∂∂ρ−∂∂+∂∂+∂∂+∂∂==∂∂ρ−⇔)3(zuuyuuxuutudtduzp1F)2(zuuyuuxuutudtduyp1F)1(zuuyuuxuutudtduxp1FzzzyzxzzzyzyyyxyyyxzxyxxxxxDạng. tử bên trong khối lưu chất gây ra và do ma sát của khối lưộng của các phần tử bên trong khối lưu chất gây ra và do ma sát của khối lưuchất với bên ngoài.
 • 39
 • 2,028
 • 21

Bài giảng Cơ học đất - Chương 4

Bài giảng Cơ học đất - Chương 4
cơ học đất là bộ môn nghiên cứu các ứng xử của đất trước các tác động cơ học. Nội dung: Các tính chất vật lý của đất; Các tính chất cơ học của đất . Móng: - độ cứng - vật liệu, hình dạng Đất nền: - tên, trạng thái đất, W,kt,...*Căn cứ vào độ cứng của móng ,có 3 loại:(1)-Móng. z mô hình nền p = f2(s)( Nền móng )ptx $4. Phân bố ứng suất trong nền - bài toán không gian:1 -Bài toán cơ bản của Butxinet:)1(2/12)(1.222(*)5.23.3..................+=⇒+==zrzRzrRRzPMzπσzrkzrkzPkMzzrzPzrzzPMz∈⇒+==⇒+=+=2/52)(1.23;2.2/52)(1.23.22/52)(1.53.23πσππσPxyzxrRyMz2.zPkMz=σ
 • 29
 • 2,966
 • 107

CHƯƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY

CHƯƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY
CHƯƠNG 4MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY . Chương 4: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác marketing trực tiếp CHƯƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG. Chương 4: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác marketing trực tiếp 4. 4. Một số giải pháp đẩy mạnh công tác Marketing trực tiếp tại công ty
 • 20
 • 467
 • 0

Bài giảng kế toán thuế chương 4

Bài giảng kế toán thuế chương 4
Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành kế toán thuế, giúp các bạn có kiến thức tốt về kế toán thuế giá trị gia tăng . Bài giảng Kế toán thuế Chương 4 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỤC TIÊU HỌC TẬP Khi nghiên cứu chương này, người học sẽ được. Bài giảng Kế toán thuế 4. 1.8.1. Kết cấu của Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN. Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN được xây dựng nhằm mục đích tính thuế TNDN
 • 54
 • 487
 • 2

Bài giảng kế toán thuế chương 4 kế TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP mục TIÊU

Bài giảng kế toán thuế  chương 4 kế TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP mục TIÊU
thuế của cơ sở sản xuất kinh HHDV sau khi đã trừ tri các khoản chi phí liên quan đến việctạo ra doanh thu và TNCT của cơ sở SXKD.4.1.2. Tác dụng.- Thuế TNDN được ban hành thay thế cho thuế doanh thu, cùng với việc ban hành Luậtthuế GTGT đã trở thành hệ thống chính sách thuế đồng bộ đã khắc phục những hạn chế của thuếdoanh thu trước đây.- Thuế TNDN bao quát và điều tiết được tất cả các khoản thu nhập đã và sẽ phát sinh củacơ sở kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế thị trường theo định hướng của Nhà nước.- Thông qua việc ưu đãi về thuế suất, về miễn thuế, giảm thuế nhằm khuyến khích các nhàđầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước tiết kiệmvốn, để dành cho đầu tư phát triển SXKD.- Mặt khác việc đánh thuế TNDN nhằm từng bước thu hẹp sự phân biệt giữa đầu tư nướcngoài và đầu tư trong nước, giữa DNNN với DNTN, đảm bảo trong sản SXKD phù hợp với chủtrương phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.4.1.3. Đối tượng nộp thuế.Các tổ chức, cá nhân SXKD hàng hoá, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhậpđều phải nộp thuế TNDN. . năm. 4. 1.5. Căn cứ tính thu thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ tính thu thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thu và thu suất. 4. 1.5.1. Thu nhập chịu thu . . chịu thu và tính thu theo công thức. Thu TNDN phải nộp = Doanh thu ấn định x Tỉ lệ (%) Thu nhập chịu thu x Thu suất thu TNDN c. Nộp thu thu nhập doanh
 • 54
 • 688
 • 1

Bài giảng marketing căn bản chương 4 chiến lược giá sản phẩm

Bài giảng marketing căn bản chương 4 chiến lược giá sản phẩm
Bài giảng marketing căn bản chương 4 chiến lược giá sản phẩm . Phương pháp định giá  Chiến lược giá của xí nghiệp  Các chiến lược định giá sản phẩm mới  Các chiến lược định giá sản phẩm phối  hợp 2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ CẢ. Ý NGHĨA CỦA GIÁ CẢ Giá cả được hình thành dựa trên Giá cả Giá cả Giá trị Giá trị Giá trị sử dụng Giá trị sử dụng 4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ - Chi
 • 23
 • 1,486
 • 8

MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
. IV.1 Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 4.1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn 4.2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có. M 2C 3 2C 1 OLR 1 IV.7 4.11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự số mất điện 4.12. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ
 • 9
 • 28,880
 • 539

Bài giảng hinh hoc 9 chuong 4

Bài giảng hinh hoc 9 chuong 4
. (7p) BT áp dụng Bài tập miệng : BT 1, 2, 3/ 115 Nhóm 1 (bài tập 3) Bài tập 4/ 116 trắc nghiệm Nhóm 2 (bài tập 4) Bài tập : 5/116 Nhóm 3 ,4 (bài tập 5) @. Hướng. 7 cm 15,7 cm 19, 6 cm 2 1 09, 9 cm 2 137 ,4 cm 2 3 cm 6 cm 1 cm 18, 84 cm 28,3 cm 2 18, 84 cm 2 28,3 cm 2 5 cm 10 cm 12,7 cm 31 ,4 cm 78,5 cm 2 398 cm 2 1 lít
 • 29
 • 430
 • 3

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 4

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 4
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 4 . BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG IV Your Subtitle Goes Here CH NG 4 ƯƠ CH NG 4 ƯƠ CHÖÙC NAÊNG HOAÏCH ÑÒNH CHÖÙC NAÊNG. mình xác đònh mục tiêu, tự mình quản lý và thực hiện các mục tiêu mà họ đề ra. b) Trình tự tiến hành MBO (bảng 4. 4): Bảng 4. 4 : Trình tự tiến hành của MBO
 • 49
 • 1,089
 • 2

Bài giảng tính toán lưới chương 4 globus toolkit phiên bản 4

Bài giảng tính toán lưới chương 4 globus toolkit phiên bản 4
Bài giảng tính toán lưới chương 4 globus toolkit phiên bản 4 . Chương 4 Globus Toolkit phiên bản 4 Giảng viên: TS Đàm Quang Hồng Hải TÍNH TOÁN LƯỚI 2 Giới thiệu về Globus Toolkit • Globus là một. • Phiên bản 4 của GT (GT4) chính thức được ban hành tháng 4/ 2005 với nhiều chức năng mới của dịch vụ Web. 3 4 5 Tổng quan về GT4 • Phiên bản
 • 71
 • 326
 • 4

Bài giảng tính toán lưới chương 6 một số vấn đề bảo mật khi cài đặt GT4

Bài giảng tính toán lưới chương 6 một số vấn đề bảo mật khi cài đặt GT4
Bài giảng tính toán lưới chương 6 một số vấn đề bảo mật khi cài đặt GT4
 • 52
 • 332
 • 0

Bài giảng Vật lý 1 Chương 4: Công và năng lượng

Bài giảng Vật lý 1 Chương 4: Công và năng lượng
. bằng phương pháp năng lượng. NỘI DUNG 4. 1 – CÔNG 4. 2 – CÔNG SUẤT 4. 3 – NĂNG LƯỢNG 4. 4 – ĐỘNG NĂNG 4. 5 – THẾ NĂNG 4. 6 – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG 4. 7 – VA CHẠM 4. 1 – CÔNG     dA  Fds cos  . 120J   F2   F1  F3 F4 A2 = F2.s.cos450 = 20.10.0,707 = 141 J A3 = 0  A4 = - F4.s.cos = - 69,3J k (x1  x2 ) A  mg(h1  h 2 ) 1 2 2 2 b) Công của lực đàn hồi: A  4. 1 – CÔNG 2 – Công của.  đường đi. t Lực ma sát: Fms F 0 v02 sin 45 0 20 .sin 45 4. 1 – CÔNG Ví dụ 2: Từ độ cao 20m, ném vật m = 200g lên cao với vận tốc v = 20m/s, xiên góc 45 0 so với phương ngang. Tính công của trọng
 • 32
 • 5,273
 • 6

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh trình bày về các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp như nhóm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng từ chối... . NgọcThắng 1 MỘT SỐ KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Chương 4: 20/06/2009 Lê NgọcThắng 2 GIỚI THIỆU CHUNG 1. NHÓM KỸ NĂNG XÃ GIAO. 2. KỸ NĂNG LẮNG NGHE. 3. KỸ NĂNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN TỪ. 4. KỸ NĂNG. CÂU HỎI. 5. KỸ NĂNG NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG. 6. KỸ NĂNG GIAO TIẾP BẰNG VĂN BẢN. 7. KỸ NĂNG GIAO TIẾP PHI NGÔN TỪ 8. KỸ NĂNG GIAO TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI. 9. KỸ NĂNG XỬ LÝ SỰ PHẢN ĐỐI. 10.KỸ NĂNG TỪ CHỐI. 20/06/2009. giúp chúng ta nhạy cảm trong giao tiếp. KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 16 17 20/06/2009 Lê NgọcThắng 49 KỸ NĂNG DIỄN THUYẾT  Kỹ năng mở đầu bài diễn thuyết: ■ Tạo sự tiếp xúc thuận lợi. ■
 • 24
 • 953
 • 8

BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps

BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps
. IV.1 Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 4. 1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn 4. 2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử. 4C 1 K 31 M 2C 3 2C 1 4C 2 4C 3 2C 2 OLR 1 IV.7 4. 11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự số mất điện 4. 12 K 11 FUSE CB L 1 N L 3 L 2 K 21 IV.3 4. 5. Mạch khởi động sao_tam giác 4. 6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha 220V AC OFF K 22
 • 9
 • 3,476
 • 75

BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG - CHƯƠNG 4 CÁC LUẬT TỤC CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG pptx

BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG - CHƯƠNG 4 CÁC LUẬT TỤC CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG pptx
. CHƯƠNG 4 CÁC LUẬT TỤC CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 4. 1. Tri thức bản địa và quản lý tài nguyên rừng 4. 1.1. Khái niệm về tri thức bản địa và bảo vệ tài nguyên rừng Trong. hợp đồng sử dụng của cộng đồng là hợp đồng thuê quản lý rừng được ký với các hộ gia đình, cộng đồng hoặc các nhóm. Trong thời hạn thực hiện hợp đồng các chủ nhân của hợp đồng thuê quản lý rừng. đến rừng cộng đồng và giao rừng cho cộng đồng quản lý, đây là một chủ trương quan trọng về xã hội hoá ngành lâm nghiệp nhằm tăng hiệu quả quản lý rừng và đất rừng. 4. 5.2.Quyết định 178/2001/QĐ-TTg Quyết
 • 16
 • 380
 • 1

Giáo án điện công nghiệp - Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps

Giáo án điện công nghiệp - Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps
. IV.1 Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 4.1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn 4.2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử. 4C 3 2C 2 OLR 1 IV.7 4.11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự số mất điện 4.12. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự . FUSE CB L 1 N L 3 L 2 K 21 IV.3 4.5. Mạch khởi động sao_tam giác 4.6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha 220V AC OFF K 22
 • 9
 • 647
 • 13

Bài giảng Luật xây dựng Chương 4: Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

Bài giảng Luật xây dựng Chương 4: Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình
Kết cấu chương 4 Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình thuộc bài giảng Luật xây dựng nêu các nội dung chính những quy định chung, trình tự thực hiện và quản lý chất lượng KSXD, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia KSXD, trình tự thực hiện và quản lý chất lượng TKXDCT, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia TKXDCT. . vụ khảo sát Các nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm: a) Mục đích khảo sát xây dựng; b) Phạm vi khảo sát xây dựng; c) Phương pháp khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây. đăng ký hoạt động khảo sát xây dựng; - Có đủ năng lực khảo sát xây dựng; - Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và có chứng. Hợp đồng khảo sát xây dựng; b) Nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt; c) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng. - Thành phần nghiệm
 • 38
 • 615
 • 7
1 2 3 4 .. >