Tổng hợp tài liệu :

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 4 potx

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 0&1

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 0&1
tài liệu “Giáo trình điện tử công suất” được dùng để giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ . chế độ đóng-ngắt (switch-mode), khác với các mạch điện tử hoạt động ở chế độ tuyến tính (linear mode)  Hiệu suất mạch ĐTCS cao hơn mạch điện tử chế độ. dây L – Tụ điện C 10Chế độ xác lập với dòng, áp không sinVí d : Dạng sóng điện áp ngõ ra và dạng sóng dòng-áp ngõ vào của một bộ biến tần 3-pha kiểu
 • 35
 • 2,786
 • 13

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3
tài liệu “Giáo trình điện tử công suất” được dùng để giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ . đổi điện áp xoay chiều 1 phaTrường hợp tải RL 12Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaCấu hình bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha 13Bộ biến đổi điện. 1Chương 3BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU 2Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 phaTrường
 • 48
 • 2,306
 • 20

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 4

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 4
tài liệu “Giáo trình điện tử công suất” được dùng để giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ . ut: điện áp ngõ ra, it: dòng ngõ ra, i: dòng nguồn 16Bộ biến đổi kép dạng đảo dòng S1, S 4: dạng xung kích, ut: điện áp ngõ ra, it: dòng ngõ ra, i:. 14Bộ biến đổi kép dạng đảo dòng S1, S 4: dạng xung kích, ut: điện áp ngõ ra, it: dòng ngõ ra, i: dòng nguồn 15Bộ biến đổi kép dạng đảo dòng S1, S4:
 • 37
 • 1,468
 • 7

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 5

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 5
tài liệu “Giáo trình điện tử công suất” được dùng để giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ . áp một pha a. Điện áp khóa lớn nhất đặt lên transistor x?y ra khi transistor cùng nhánh d?n ví dụ khi S4 dẫn (UT4=0 ): uT1= U - uT4 = U = 48[V]. áp ra: ( ))1(t212)1(t2t)1(t212k2)K(tUUUUUUTHD−==∑∞= với Ut= 48 [V], Ut(1)= 43,2 [V] Ta được: ( )484,02,432,4348THD2122U=−= 15Bộ
 • 31
 • 1,322
 • 11

bài giảng điện tử công phu

bài giảng điện tử công phu
. để có dòng điện 2. Công dụng và cấu tạo của nguồn điện 07/26/13 03:39 AM 3 Ti t 10 - 11: dòng điện không đổi. Nguồn điện I dòng điện: 1. Dòng điện là gì?. Tit 10 11: dòng điện không đổi. Nguồn điện I - dòng điện: II - Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi 1. Cường độ dòng điện: 2. Dòng điện không đổi: 3.
 • 10
 • 344
 • 2

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 4 doc

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 4 doc
. Điện tử công suất Chương 4 THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI TẦN SỐ 4. 1. Thiết bị biến tần trực tiếp Thiết bị biến tần trực tiếp biến đổi điện áp lưới điện u 1 có tần số f 1 cố định thành điện áp u 2 . Điện tử công suất Trong đó: a. Điện áp u 2 , dòng điện i 2 của phụ tải khi góc mở α =0 b. Dòng điện qua các tiristo i T1 , i T2 , i T3 , i T4 và dòng sơ cấp máy biến áp i 1 khi α =0 c. Điện. t 6 t 5 t u AN u BN u CN u A u B u C E T/2 t π T 2π T/6 t t t t t -2E/3 E/3 E/3 2E/3 Điện tử công suất * Từ sơ đồ có các quan hệ sau u AB = u AN - u BN u BC = u BN - u CN Trang 33 Điện tử công suất u CA = u CN - u AN Mặt khác u AB
 • 15
 • 629
 • 7

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 6 potx

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 6 potx
. Chương 6 PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ CÁC THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI Các linh kiện điện tử công suất cần được bảo vệ chống quá dòng, quá điện áp và quá tốc độ biến thiên dòng điện di/dt, tốc độ biến thiên điện. nhanh dòng điện và tiêu tán dòng điện trong mạch. - Khi cầu chì đứt điện áp phục hồi phải đủ lớn để không làm hồ quang cháy lại giữa các cực của cầu chì - Để bảo vệ các linh kiện điện tử chặt chẽ,. rơle dòng điện, aptomat (1 pha, 3 pha) mắc nối tiếp với phần tử cần bảo vệ để loại bỏ vùng ngắn mạch ra khỏi lưới điện, không được mắc thiết bị bảo vệ ở dây trung tính hay dây nối mass. Điện áp
 • 2
 • 641
 • 8

Bài giảng điện tử công nghệ: khái niệm về mạch điện tử điều khiển_1 potx

Bài giảng điện tử công nghệ: khái niệm về mạch điện tử điều khiển_1 potx
. SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN BÀI 13 : KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN I,KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN • Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch. mạch điện tử điều khiển S¬ ®å khèi tæng qu¸t M§T§K §T§K Tín hiệu vào MĐTĐK :Mạch điện tử điều khiển . ĐTĐK : Đối tượng điều khiển H×nh 13 .1 Sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển . dụng điều khiển điện tử d. Điều khiển động cơ bước b. Điều khiển tín hiệu giao thông a. Mô hình điều khiển trong công nghiệp bằng máy tính Bộ điều khiển Động cơ Động cơ Bộ điều khiển Bộ điều
 • 10
 • 992
 • 4

Bài giảng điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha potx

Bài giảng điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha potx
. M¹ch §iÖn Xoay ChiÒu Ba Pha Môc tiªu -HiÓu ®îc nguån ®iÖn ba pha vµ c¸c ®¹i lîng ®Æc trng cña m¹ch ®iÖn ba pha - BiÕt ®îc c¸ch nèi nguån, nèi t¶i, C¸c quan hÖ gi÷a ®¹i lîng d©y vµ pha S¬. ®îc c¸ch nèi nguån, nèi t¶i, C¸c quan hÖ gi÷a ®¹i lîng d©y vµ pha S¬ ®å m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ba pha A X Z CC Y B N S N S eA eB eC e tω 2 3 π 2 3 π 2 3 π A X Z C Y B N N S C¸ch nèi t¶i
 • 4
 • 541
 • 2

Bài giảng điện tử công nghệ: nhiệm vụ hệ thống bôi trơn potx

Bài giảng điện tử công nghệ: nhiệm vụ hệ thống bôi trơn potx
. trong hệ thống còn có : các van an toàn, van khống chế, két làm mát dầu, đồng hồ báo áp suất,… Cấu tạo của hệ thống bôi Cấu tạo của hệ thống bôi trơn cưỡng bức? trơn cưỡng bức? II- HỆ THỐNG BÔI. chính 10. 10. Đường dầu bôi trơn Đường dầu bôi trơn trục khuỷu trục khuỷu 11. 11. Đường dầu bôi trơn Đường dầu bôi trơn trục cam trục cam 12. 12. Đường dầu bôi trơn Đường dầu bôi trơn các bộ phận. án: Ta phải đưa dầu bôi trơn đến nơi xảy ra hiện tượng đó Vậy làm Vậy làm tn để giảm tn để giảm hiện tượng hiện tượng ms ms 1. Nhiệm vụ HTBT có nhiệm vụ đưa dầu bôi trơn đến các bề mặt
 • 23
 • 757
 • 1

Bài giảng điện tử công nghệ: hệ thống bôi trơn potx

Bài giảng điện tử công nghệ: hệ thống bôi trơn potx
. những kiểu bôi trơn như thế nào?  Bôi trơn cưỡng bức.  Bôi trơn vung té.  Bôi trơn bằng cách pha dầu bôi trơn vào xăng trong động cơ 2 kì.  Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý của hệ thống. Nguyên. Trục khuỷu 7 - Đũa đẩy 8 - Trục cò mổ 9 - Cò mổ 10 - Cặp br phân phối Bài 25 Bài 25 HỆ THỐNG BÔI TRƠN HỆ THỐNG BÔI TRƠN TRONG ĐCĐT TRONG ĐCĐT  Em hãy lấy ví dụ về sự c/đ tương đối giữa. 4 Đường hồi dầu  Tổng kết, đánh giá. • Trọng tâm bài học là:  Nhiệm vụ và phân loại hệ thống bôi trơn.  Sơ đồ nguyên lý và nglý làm việc của hệ thống bôi trơn.
 • 19
 • 1,167
 • 1

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 3 potx

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 3 potx
. 1 Chương 3: CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ ĐIỂN HÌNH Hệ thống điện tử là một tập hợp các thiết b ị điện tử nhằm thực hiện một nhiệm v ụ kỹ thuật nhất đ ị nh như gia công xử lý tin tức, truyền. FM, analog, digital), công suất bức xạ của thiết b ị phát, khoảng cách và điều kiện môi trường truyền, độ nhạy và độ chọn lọc của thiết b ị thu. 1 .3. 3. Hệ đo l ườ ng điện t ử Hệ loại này có. lượng vật lý) về dạng tín hiệu điện tử có tham số tỷ l ệ với đại lượng cần đo. (Ví dụ: áp suất biến đổi thành điện áp, nhiệt độ hoặc độ ẩm hay vận tốc biến đổi thành điện áp hoặc dòng đ i ệ n ) . c)
 • 8
 • 338
 • 0

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 4 docx

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 4 docx
. chủ yếu là nguyên tử tạp chất thiếu một điện tử vành ngoài nên liên kết hóa tr ị (ghép đôi) b ị khuyết, ta gọi đó là lỗ trống liên kết, có khả năng nhận điện tử, khi nguyên tử tạp ch ấ t b ị ion. rõ. • Điện dung tiếp giáp p-n: lớp điện tích khối l 0 tương đương như 1 tụ điện gọi là điện dung của mặt ghép p-n: C pn = C kt + C rào . Trong đó C rào là thành phần điện dung ch ỉ phụ thuộc vào điện áp. chất bán dẫn loại n, là sự tái hợp của lỗ trống với điện tử trong đ i ề u kiện nồng độ điện tử cao:  t  ∆p(t) = ∆ p(0)exp  −  τ  (2 -4)  p  Ở đây: ∆ p( t ) là mức giảm của lỗ trống theo
 • 23
 • 299
 • 0

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 8 potx

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 8 potx
. khi điện áp tạo ra U CB giảm tới 0. Điều này có t h ể giải thích như sau : Khi điện áp ngoài U CB giảm đến 0, bản thân chuyển tiếp chuyển tiếp colectơ v ẫ n còn điện thế tiếp xúc, chính điện. thấy r ằ ng ứng với điện áp vào U EB cố đ ị nh dòng vào I E càng lớn khi điện áp U CB càng lớn, vì đ i ệ n áp U CB phân cực ngược chuyển tiếp colectơ khi nó tăng lên làm miền điện tích không gian. là do hiện tượng xuyên thủng (do điện áp ngược U CB lớn làm miền điện tích không gian của miền chuyển tiếp colectơ mở r ộ ng ra tới mức tiếp xúc 4 với miền điện tích không gian chuyển tiếp
 • 7
 • 297
 • 1

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 24 potx

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 24 potx
. ba đ i ể m . Trong sơ đồ phát sóng hình 2. 124 (ba điểm điện cảm), nhánh điện cảm quấn hai cuộn W 1 , W 2 . Tín hiệu hồi tiếp lấy từ cuộn W 2 điện áp lấy ra từ colectơ qua tụ C p2 . Điện áp trên cuộn W 1 , W 2 đối. chất điện kháng (điện cảm hay điện dung). Tính chất đ úng đắn của biểu thức (2- 257) đối với tần số cộng hưởng được xác đ ị nh bằng tr ị số c ự c đại của hệ số khuếch đại ở tần số f 0 . Mạch điện. điểm điện dung), mạch dao động gồm điện cảm L và hai tụ nối tiếp C 1 , C 2 được m ắ c 11 song song với mạch ra của tầng. Điện áp hồi tiếp lấy từ tụ C 2 đặt tới đầu vào tranzito qua tụ C p1 . Điện
 • 17
 • 199
 • 0

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 6 Bộ nghịch lưu, bộ biến tần pot

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 6 Bộ nghịch lưu, bộ biến tần pot
. tải điện, chiếu sang… 3 Giới thiệu Bộ biến tần: AC AC Biến tần gián tiếp: AC DC  AC Biến tần trực tiếp (Cycloconverter): AC (tần số cao)  AC (tần số thấp) Với bộ biến tần: cần thay đổi điện. thay đổi điện áp và tần số đồng thời Bộ biến tần gián tiếp 3 pha Bộ biến tần trực tiếp 1 pha 4 Bộ nghịch lưu áp một pha Cấu hình bộ nghịch lưu áp một pha Nguyên tắc kích :  Hai công tắc bán dẫn. 1 Chương 6 BỘ NGHỊCH LƯU BỘ BIẾN TẦN 2 Giới thiệu Bộ nghịch lưu: DC  AC Phân loại theo cấu hình:  Nghịch lưu nguồn áp  Nghịch lưu nguồn dòng Phân loại theo
 • 31
 • 1,049
 • 16

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 5 Bộ biến đổi điện áp một chiều pps

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 5 Bộ biến đổi điện áp một chiều pps
. bộ biến đổi điện áp một chiều 4 Điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều U U t u t U U t T T 1 T 2 Nguyên lý hoạt động của một bộ biến đổi điện áp một chiều 5 Điều khiển bộ biến đổi điện áp một. 1 Chương 5 BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU 2 Bộ biến đổi điện áp một chiều Giới thiệu:  Còn gọi là bộ chopper  Ngõ vào: điện áp DC cố định  Ngõ ra: điện áp DC thay đổi được . biến đổi một chiều kiểu tăng áp (Bộ tăng áp)  Bộ biến đổi một chiều kép - Kiểu đảo dòng, - Kiểu đảo áp, - Dạng tổng quát 3 Bộ biến đổi điện áp một chiều Ví dụ ứng dụng: sơ đồ khối bộ ổn áp
 • 37
 • 1,469
 • 8

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 4 potx

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 4 potx
. 1 Chương 4 BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU 2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều Dùng để thay đổi trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều ngõ ra Các ứng dụng:  Điều khiển công suất các tải điện. được áp tải 12 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Cấu hình bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha 13 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Phân tích hoạt động của BBĐ điện áp xoay chiều 3 pha khá. ) m L L m U L X I            8 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Trường hợp tải thuần cảm (tải L) Với góc kích 2    : Điện áp tải = điện áp nguồn  Không thể điều khiển áp trên tải
 • 48
 • 352
 • 0

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 3 Bộ chỉnh lưu doc

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 3 Bộ chỉnh lưu doc
. 1 Chương 3 BỘ CHỈNH LƯU 2 Sơ đồ khối bộ chỉnh lưu không điều khiển Chỉnh lưu 1 pha, 3 pha Chỉnh lưu bán sóng, toàn sóng 3 Mạch chỉnh lưu diode 1 pha, bán sóng Tải R 4 Mạch chỉnh lưu diode. cầu chỉnh lưu diode 15 Ảnh hưởng của dòng ngõ vào chỉnh lưu I s Xét mạch chỉnh lưu cầu diode 1 pha thông dụng 16 Ảnh hưởng của dòng ngõ vào chỉnh lưu I s Dạng dòng ngõ vào i s của cầu chỉnh lưu. lớn 8 Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha u S u d Dạng sóng dòng , áp trong mạch với tải thuần trở 9 Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha Dạng sóng dòng , áp trong mạch với tải có điện cảm rất lớn 10 Mạch chỉnh lưu
 • 113
 • 1,905
 • 5

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 1 & 2 potx

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 1 & 2 potx
. cơ bản Công suất tức thời: ( ) ( ). ( ) p t v t i t  Công suất trung bình: 2 0 0 1 1 ( ) ( ) ( ) 2 p T AV p P p t dt p t d t T        Trị hiệu dụng: 2 2 2 0 0 1 1 ( ) ( ) ( ) 2 p T RMS p I.      Với: 2 0 2 0 2 0 1 ( ) ( ) 2 1 ( )sin( ) ( ), 1, 2, 3 1 ( )cos( ) ( ), 1, 2, 3 AV n n F f t d t A f t n t d t n B f t n t d t n                    13 Phân tích Fourier Thành. dạng sin 0 2 cos 2 cos j j v V t i I t Ve Ie         V I Công suất phức (complex power): j j VIe Se P jQ        * S VI Công suất biểu kiến (apparent power): S VI  Công suất thực:
 • 35
 • 310
 • 0
1 2 3 4 .. >