Tổng hợp tài liệu :

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên . TUYẾT ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN. TUYẾT ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
 • 79
 • 1,566
 • 9

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng liệu pháp ánh sáng ...
 • 79
 • 894
 • 0

Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"
Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật" . gan lấy sỏi Nối mật ruột Tán sỏi xuyên gan qua da Tán sỏi qua đ ờng hầm Gắp sỏi qua nội soi mật tụy ng ợc dòng Tæng quan Tæng quan  Sái sãt vµ sái t¸i ph¸t - Sái sãt: Trªn phim chôp
 • 35
 • 2,248
 • 3

Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"
Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật" . sỏi giun đờng mật Xquang: Chụp đờng mật qua da hoặc qua nội soi mật tụy ngợc dòng có giá trị chẩn đoán 7 Ngoài ra SA nội soi, chụp cắt lớp vi tính hoặc công hởng từ hạt nhân là những cận. mô gan lấy sỏi, Nối mật ruột Tán sỏi xuyên gan qua da Tán sỏi qua đờng hầm Gắp sỏi qua nội soi mật tụy ngợc dòng Theo các TG trong nớc trên thế giới mở OMC lấy sỏi đơn thuần mở OMC. tiếp theo. Chụp đờng mật trong mổ một cách hệ thống sẽ hạn chế đợc sỏi sót mà ngay cả khi nội soi đờng mật cũng không phát hiện đợc. Trên thế giới đã đợc áp dụng từ lâu. ở Việt nam chụp đờng
 • 32
 • 528
 • 1

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sỏi niệu quản tại bệnh viện trường đại học y dược huế

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sỏi niệu quản tại bệnh viện trường đại học y dược huế
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sỏi niệu quản tại bệnh viện trường đại học y dược huế .
 • 7
 • 773
 • 2

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức
. ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại Bệnh viện Việt Đức nhằ m hai mục tiêu: 1. Nghiên cứu chỉ định phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa. . NGUYN XUN DIN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT HẹP ốNG SốNG THắT LƯNG DO THOáI HóA VớI Sự Hỗ TRợ CủA DụNG Cụ LIÊN GAI SAU COFLEX TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyên ngành : Ngoại. NGUYN XUN DIN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT HẹP ốNG SốNG THắT LƯNG DO THOáI HóA VớI Sự Hỗ TRợ CủA DụNG Cụ LIÊN GAI SAU COFLEX TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC LUN VN THC S Y HC
 • 103
 • 641
 • 8

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ
. nghiên cứu nào về nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ trên cơ thể. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh. sinh khổng lồ với hai mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ. 2. Đề xuất chỉ định đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình cho nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ. . da………………………………………………………. Tế bào sắc tố các sắc tố da………………………………… Tế bào nơ vi sắc tố ………………………………………… Nơ vi sắc tố bẩm sinh ……………………………………… Lâm sàng nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ ………………… Đặc điểm nhận dạng…………………………………………….
 • 92
 • 643
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản 13 trên bằng phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản 13 trên bằng phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc tại bệnh viện việt đức
. Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản 1/3 trên bằng phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2007 - 2009” nhằm hai mục đích: 1. Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản. quản 1/3 trên bằng phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc. 2. Nhận xét kỹ thuật các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc trong điều trị sỏi niệu quản 1/3 trên. . sau tán sỏi ngược dòng, lấy sỏi qua da Tại bệnh viện Việt Đức phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệ u quản được thực hiện từ năm 2004. Hiện nay phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản ngoài phúc mạc được
 • 121
 • 959
 • 8

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy liên lồi cầu xương cánh tay tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy liên lồi cầu xương cánh tay tại bệnh viện việt đức
. kết đầy đủ nào về gãy liên lồi cầu xương cánh tay. Để góp phần tìm hiểu loại gãy phức tạp này chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy liên lồi cầu. Đặt vấn đề Gãy đầu dưới xương cánh tay có nhiều dạng, thường gặp các loại gãy trên lồi cầu, gãy lồi cầu ngoài gãy liên lồi cầu. Trong đó gãy trên lồi cầu là loại gãy phổ biến nhất. thuật gãy liên lồi cầu xương cánh tay tại Bệnh viện Việt Đức& quot;. Với mục đích: 1. Đánh giá kết quả phẫu thuật. 2. Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật phục hồi chức
 • 131
 • 1,856
 • 10

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống giải đp lối sau tại bệnh viện việt đức

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống và giải đp lối sau tại bệnh viện việt đức
. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống giải Ðp lối sau tại Bệnh viện Việt Đức với hai mục tiêu sau: . Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của chấn thương cột sống ngực. 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống giải Ðp lối sau. . cứu tại Việt Nam còn rất Ýt tuy nhiên gần đây có nhiều bệnh nhân chấn thương cột sống ngực tại khoa phẫu thuật cột sống tại bệnh viện Việt Đức đã được chẩn đoán điều trị phẫu thuật cố định.
 • 84
 • 840
 • 2

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sẹo vùng nách do di chứng bỏng

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sẹo vùng nách do di chứng bỏng
. lược về các phương pháp điều trị phẫu thuật sẹo bỏng vùng nách. Việc điều trị di chứng bỏng nói chung di chứng sẹo bỏng vùng nách nói riêng có rất nhiều phương pháp phẫu thuật. Việc sử dụng. điểm lâm sàng sẹo vùng nách. 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật lựa chọn phương pháp phẫu thuật sẹo vùng nách do di chứng bỏng. 3 Chương 1 Tổng quan 1.1. Giải phẫu da sự. định kinh nghiệm điều trị bằng phẫu thuật. Xuất phát từ thực tiễn nói trên chúng tôi tiến hành đề tài: “Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sẹo vùng nách do di chứng bỏng ” với mục tiêu: 1.
 • 81
 • 767
 • 6

Đánh giá kết quả phẫu thuật chuyển vạt da cân gan chân trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả phẫu thuật chuyển vạt da cân gan chân trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót tại bệnh viện hữu nghị việt đức
. điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức với mục tiêu sau: 1. Nhận xét kỹ thuật sử dụng vạt da- cân gan chân trong để điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót. 2 đánh giá kết quả điều trị KHPM vùng gót bằng vạt gan chân trong một cách hệ thống. Chính vì vậy, chúng tôi đã chọn đề tài “Đánh giá kết quả phẫu thuật chuyển vạt da - cân gan chân trong điều trị. giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót chân bằng vạt da - cân gan chân trong. . 4 Chương 1 Tổng quan 1.1. đặc điểm giải phẫu vùng gót
 • 63
 • 1,433
 • 3

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đùingười trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức
. lượng điều trị gẫy đầu dưới xương đùi bằng phẫu thuật, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đỏnh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đựingười trưởng thành tại Bệnh. bị gẫy đầu dưới xương đựi, trong đó 76% được điều trị phẫu thuật với kết quả tốt là 48%. Đoàn Lờ Dõn cộng sự (1998)[5], điều trị 48 BN gẫy đầu dưới xương đựi tại Bệnh viện Việt Đức, kết quả. báo điều trị cho 110 BN với kết quả tốt là 90% ở nhóm bệnh nhân được điều trị không phẫu thuật 52% ở nhóm bệnh nhân điều trị phẫu thuật. Tuy nhiên, phương pháp điều trị không phẫu thuật
 • 93
 • 1,253
 • 8

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật không phẫu thuật trên bệnh nhi có tổn thương gan, lách do chấn thương bụng kín tại bệnh viện nhi trung ương

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật và không phẫu thuật trên bệnh nhi có tổn thương gan, lách do chấn thương bụng kín tại bệnh viện nhi trung ương
. thuật không phẫu thuật trên bệnh nhi có tổn thương gan, lách do chấn thương bụng kín tại bệnh viện Nhi Trung ương. Chương 1 2 Tổng quan tài liệu 1.1. Sơ lược về giải phẫu của gan lách 1.1.1 học Upahyaya Simpson tại Bệnh viện Nhi Toronto (Canada) trong điều trị chấn thương lách không mổ từ năm 1968 đã đặt nền móng cho điều trị không phẫu thuật đối với trước tiên là tổn thương lách, sau. (chấn thương gan), xương sườn X bên trái (chấn thương lách) . - Có thể có dấu hiệu gãy xương sườn thấp bên phải (chấn thương gan) hoặc bên trái (chấn thương lách) . - Đặc biệt trên lâm sàng, bệnh
 • 90
 • 725
 • 10

Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 13 dưới niệu quản

Nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 13 dưới niệu quản
. kết quả chẩn đoán điều trị bệnh lý hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản, chúng tôi nghiên cứu đề tài:” Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản . sàng chẩn đoán hình ảnh của hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản. 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản. 2 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Một số đặc điểm giải phẫu. đường tiết niệu; nơi niệu quản hay bị dị tật là ở đoạn đầu đoạn cuối; hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản là một trong những dị tật bẩm sinh của niệu quản bao gồm hẹp bẩm sinh niệu quản đoạn sát
 • 69
 • 633
 • 0

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức
. gẫy kín trên lồi cầu liên lồi cầu xương ñùi ở người lớn tại Bệnh viện hữu nghị Việt – ðức. 2. ðánh giá kết quả ñiều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu liên lồi cầungười lớn tại Bệnh. cho kết quả khả quan ñối với ñiều trị phẫu thuật gẫy trên lồi cầu liên lồi cầu xương ñùi. Theo Mize R.D, tại Mỹ kết quả tốt của phẫu thuật kết hợp xương gẫy trên lồi cầu liên lồi cầu xương. THNH đáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT GẫY kín TRÊN LồI CầU LIÊN LồI CầU XƯƠNG ĐùI NGƯờI LớN TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT - ĐứC LUN VN THC S Y HC H NI - 2009 B GIO
 • 107
 • 1,423
 • 3

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật dị hình vách ngăn có biến chứng

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật dị hình vách ngăn có biến chứng
. trị phẫu thuật dị hình vách ngăn có biến chứng với 2 mục tiêu: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng dị hình vách ngăn mũi có biến chứng 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật. 2 Chương. bệnh ảnh hưởng sức khoẻ từ những rối loạn bệnh lý do dị hình vách ngăn đưa lại. Chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật. giữa dấu hiệu lâm sàng hình thái dị hình vách ngăn Nhức đầu dị ứng gặp ở bệnh nhân có gai vách ngăn 80% 100%, VMX. Nghẹt mũi ở bệnh nhân có mào vách ngăn 100% vẹo vách ngăn 91,4%. VMX
 • 42
 • 1,095
 • 7

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đức
. của VTC hoại tử không do nguyên nhân cơ học. 2. Đánh giá kết quả của phương pháp điều trị phẫu thuật đối với VTC hoại tử không do nguyên nhân cơ học xác định các yếu tố tiên lượng bệnh. . đầy đủ. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện Việt Đức nhằm hai mục tiêu 1. Nghiên cứu một. Đối với VTC do nguyên nhân cơ học (sỏi, giun đường mật) đòi hỏi phải được phẫu thuật hoặc nội soi giải quyết nguyên nhân. 2 - Đối với VTC không do nguyên nhân cơ học, điều trị nội khoa
 • 93
 • 1,047
 • 5

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CÁC GÃY Ổ CỐI pdf

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CÁC GÃY Ổ CỐI pdf
. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CÁC GÃY Ổ CỐI TÓM TẮT Mục tiêu: Gãy ô cối vẫn còn là thách thức đối với các phẫu thuật viên chấn thương hỉnh hình. hổ trợ về chẩn đoán cũng như điều trị. Nhằm góp phần tích lũy kinh nghiệm cho việc điều trị loại gãy này chúng tôi thực hiện đề tài về phẫu thuật ổ cối có đánh giá kết quả nắn sau mổ kết. phổ biến khi bổ sung các tính chất của gãy xương ổ cối: Type A: Gãy một phần khớp, chỉ tổn thương một trụ. A1: Gãy vách sau. A2: Gãy trụ sau. A3: Gãy vách trước hoặc trụ trước. Type B: gãy
 • 13
 • 432
 • 3

Báo cáo y học: "ĐÁNH GIÁ KẾT QUả ĐIỀU Trị PHẪU THUẬT CHẤN THƯơNG CộT sỐNG Cổ THẤP BẰNG ĐƯỜNG SAU " potx

Báo cáo y học:
. GIÁ KẾT QUả ĐIỀU Trị PHẪU THUẬT CHẤN THƯơNG CộT sỐNG Cổ THẤP BẰNG ĐƯỜNG SAU TrươngThiết Dũng* Võ Văn Nho** Nguyễn Hùng Minh*** TãM t¾t Nghiên cứu 86 bệnh nhân (BN) chấn thương cét sống. bệnh lý chấn thương CSC, từ đó n y sinh y u cầu nghiên cứu tiếp tục về bệnh lý n y trong tình hình mới hiện nay. Nghiên cứu n y nhằm mục đích đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương. đốt sống bị chấn thương. Không vững khi có vỡ nát thân sống. t¹p chÝ y - d-îc häc qu©n sù sè 4-2009 9 Phần lớn các thương tổn g y, trật đốt sống cổ thấp đều có thể điều trị bằng phẫu thuật
 • 23
 • 573
 • 1
1 2 3 4 .. >