Tổng hợp tài liệu :

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p3 pps

Xử nước thải dệt nhuộm theo phương pháp sinh học kết hợp keo tụ tạo bông

Xử lý nước thải dệt nhuộm theo phương pháp sinh học kết hợp keo tụ tạo bông
Xử nước thải dệt nhuộm theo phương pháp sinh học kết hợp keo tụ tạo bông . nghệ xử sinh học hiếu khí kết hợp keo tụ- tạo bơng đã chứng tỏ hiệu quả vượt trội trong việc xử nước thải dệt nhuộm khi nồng độ COD sau xử sinh học. cách kết hợp các q trình xử sinh học và keo tụ- tạo bơng. Q trình xử sinh học giúp loại bỏ các hợp chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh họcxử
 • 6
 • 1,862
 • 21

Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học

Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học
Luận Văn: Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học . nghiên cứu mô hình thực nghiệm có tên là : Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử nớc thải sinh hoạt bằng phơng pháp lọc sinh học. Mục tiêu của đề tài nghiên. ph ơng pháp sinh học xử n ớc thảicác hình thức xử n ớc thải 2.III.4.1 Các ph ơng pháp sinh học xử n ớc thải. +Phơng pháp hiếu
 • 32
 • 1,209
 • 9

Nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học
Nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học . Đại học DLHP 2. Xử bằng phơng pháp hoá hoá học. 3. Xử bằng phơng pháp sinh học. 4. Xử bằng phơng pháp tổng hợp. Nhng nhìn chung để xử lý. bớc đầu chúng em Nghiên cứu xử nớc thải sinh hoạt bằng phơng pháp lọc qua màng sinh học đóng góp một phần trong công đoạn xử nớc thải trớc khi xả
 • 48
 • 1,634
 • 14

Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học

Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học
Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học . chọn đề tài nghiên cứu mô hình thực nghiệm có tên là : Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử nớc thải sinh hoạt bằng phơng pháp lọc sinh học. Mục tiêu. ơng pháp sinh học xử n ớc thảicác hình thức xử n ớc thải 2.III.4.1 Các ph ơng pháp sinh học xử n ớc thải. +Phơng pháp hiếu
 • 38
 • 809
 • 2

tính toán công trình xử nước thải công ty Song Thủy HK

tính toán công trình xử lý nước thải công ty Song Thủy HK
tính toán công trình xử nước thải công ty Song Thủy HK . đoạn 19 90-2000 Sản phẩm Đơn vò 19 90 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 KH 2000 Sợi các loại 10 00tấn 58 59 65 67.5 72 80 85 Vải lụa Triệu m 318 . loại (10 00 tấn) Vải các loại (triệu m) Hàng may mặc (triệu sp) Năm 19 98 Năm 19 99 Năm 19 98Năm 19 99 Năm 19 98Năm 19 99 Vùng 1 3 3.6 31. 9
 • 78
 • 592
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại công ty trách nhiệm hữu hạn tae yang việt nam

Nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại công ty trách nhiệm hữu hạn tae yang việt nam
. Nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tae Yang Việt. hiện trạng và công nghệ sản xuất tại Công ty (trách nhiệm hữu hạn) TNHH Tae Yang Việt Nam. Nghiên cứu đặc tính nước thải và hiện trạng xử lý. Khảo sát
 • 23
 • 916
 • 0

Tài liệu Báo cáo "NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP MÀNG VI LỌC " pot

Tài liệu Báo cáo
. sau xử 5. Kết luận Nhóm nghiên cứu đã khảo sát cụm mô hình xử nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện thiếu khí-hiếu kết hợp với màng. trình xử sinh học. Ngoài ra, toàn bộ bùn được lưu giữ trong quá trình 5 tháng vận hành. Các kết quả cho thấy công nghệ xử nước thải AO kết hợp với màng
 • 7
 • 986
 • 8

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ
Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ . nguyên xử lý, nước thải dệt nhuộm có thể áp dụng các phương pháp sau: - Phương pháp cơ học. - Phương pháp hóa học. - Phương pháp hóa – lý. - Phương pháp. khi nước thải đã qua xử sơ bộ qua các công trình xử cơ học, hóa học, hóa lý. 1.4. Xử nƣớc thải sản xuất dệt nhuộm bằng phƣơng pháp keo tụ kết hợp
 • 49
 • 1,202
 • 5

BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ SỤC KHÍ ĐẾN HIỆN TƯỢNG TẮC MÀNG LỌC TRONG HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP LỌC MÀNG " pptx

BÁO CÁO
. cường độ sục khí đến tốc độ tăng trở lực màng lọc Cường độ sục khí (L/cm2/phút) 188 Ảnh hưởng của cường độ sục khí đến hiện tượng tắc màng lọc sinh. theo cách bố trí màng lọc, hệ thống được chia 182 Ảnh hưởng của cường độ sục khí đến hiện tượng tắc màng lọc sinh học kết hợp lọc màng làm hai loại
 • 8
 • 425
 • 5

Công nghệ xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp yếm khí

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp yếm khí
Công nghệ xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp yếm khí . con ngời. Hiện nay, ngời ta đã đa ra nhiều phơng pháp xử nớc thải sinh hoạt. Một trong những phơng pháp đó là xử nớc thải bằng phơng pháp sinh học. Để góp phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trờng,. trong bản khoá luận này bớc đầu chúng tôi nghiên cứu công nghệ xử nớc thải sinh hoạt bằng phơng pháp yếm khí . Nguyễn Thị Phơng Mai 45B - Công Nghệ Hoá Học 1 Khóa luận tốt nghiệp Trờng Đại Học. yếm khí này, các vi sinh vật yếm khí đã xử bùn từ quá trình xử nớc thải công nghiệp và nớc thải thành phố kể cả trờng hợp nớc thải công nghiệp có nồng độ đậm đặc. Các sinh vật thuộc nhóm
 • 38
 • 418
 • 0

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p1 ppsx

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p1 ppsx
. thực tập tốt nghiệp là đã nghiên cứu, tìm hiểu và trình bày rõ ràng về: • Các kiến thức cơ bản của công nghệ xử nước thải. • Quy trình xử nước thải của nhà máy xử nước thải Hạ Long Tự động hóa điều khiển bể SBR trong h ệ thống xử nước thải nói riêng và tự động hóa quá trình xử nước thải nói chung là một lĩnh vực thiết thực, mang tính trách nhiệm và ý thức với cộng. thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 81 2.4.3 Thuyết minh phần lập trình - kết hợp xem phần lập trình bằng phương pháp lập trình LAD: • Network 1 // Khởi động hệ thống và tạo
 • 10
 • 361
 • 1

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p2 docx

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p2 docx
. Network 13 // QUÁ TRÌNH XẢ NƯỚC VÀO BỂ SBR 2 LD M0.7 AN I0.7 = Q0.6 Network 14 // QUÁ TRÌNH KHUẤY BỂ SBR 2 CHỌN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LD M1.0 LPS AN I1.2 = M2.6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương. Network 9 // QUÁ TRÌNH KHUẤY BỂ SBR 1 ĐIỀU KHIỂN MÁY KHUẤY LD M0.3 A I0.3 LPS LD M2.1 O M2.3 ALD = Q0.3 LPP LD M2.2 O M2.4 ALD = Q0.4 Network 10 // QUÁ TRÌNH XẢ NƯỚC RA KHỎI BỂ. = M0.5 LPP AW>= C48, 225 = M0.6 Network 7 // QUÁ TRÌNH XẢ NƯỚC VÀO BỂ SBR 1 LD M0.2 AN I0.4 = Q0.0 Network 8 // QUÁ TRÌNH KHUẤY BỂ SBR 1 CHỌN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LD M0.3 LPS AN
 • 10
 • 475
 • 0

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p3 pps

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p3 pps
. động … bằng các cổng vào/ra, các biến nhớ, từ đó lập chương trình. Bảng phân công các cổng vào/ra của PLC đã được trình bày ở Bảng 4.2 chương này nên dưới đây tôi chỉ xin trình bày bảng các biến. cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 68 Hình 4.33. Mô hình hệ thống bể SBR Hình 4.34. Mô hình bể SBR và sự bố trí các thiết bị Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn. Cho phép quá trình khuấy trong bể SBR 1 được thực hiện M0.4 Cho phép quá trình lắng trong bể SBR 1 được thực hiện M0.5 Cho phép quá trình xả nước ra khỏi bể SBR 1 M0.6 Cho phép quá trình hút
 • 10
 • 396
 • 0

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p4 doc

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p4 doc
. (kh ởi động hệ thống) , STOP (dừng hệ thống) ; nút ấn thường hở RESET (dùng cho trường hợp khởi động lại hệ thống từ đầu). Ngoài ra trong việc thiết kế mô hình còn lắp đặt thêm các bóng đèn. hình 4.30. mới chỉ đưa ra kết nối cổng ra của PLC với các rơle trung gian (cụ thể là các cuộn dây của rơle trung gian), dưới đây là sơ đồ kết nối các thiết bị với các tiếp điểm của rơle trung. khuấy, bơm hút bùn. Các thiết bị thay thế bao gồm: các môtơ thay cho các động cơ và máy bơm hút bùn, van điện từ có kích thước, công suất nhỏ hơn so với van ở hệ thống thực để phù hợp v ới mô hình.
 • 10
 • 466
 • 0

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p5 ppt

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p5 ppt
. qua các tiếp điểm đóng đến các cuộn dây hoặc các hộp trở về bên phải nguồn. 3.1.2 Khái niệm về phương pháp lập trình STL: STL là phương pháp thể hiện chương trình dưới dạng tập hợp các câu. cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 48 Cách lập trình cho S7-200 nói riêng và cho các PLC của Siemens nói chung dựa trên hai phương pháp cơ bản: phương trình hình thang. độ oxy làm việc theo phương pháp điện thế, là phương pháp đo điện thế cực, trong đó sử dụng các chuyển đổi Ganvanic. Nguyên làm việc được trình bày như sau: Oxy trong nước theo dòng chảy
 • 10
 • 375
 • 0

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p6 pptx

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p6 pptx
. chươ ng trình chính (main program) và sau đó đến các chương trình con và các chương trình xử ngắt được chỉ ra sau đây: Chương trình chính được kết thúc bằng lệnh kết thúc chương trình (MEND). tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 4 7 Các chương trình xử ngắt là một bộ phận của chương trình. Nếu cần sử dụng chương trình xử ngắt phải viết sau lệnh kết thúc chương trình. lẫn các chương trình con và chương trình xử ngắt đằng sau chương trình chính. Nhưng nếu để các chương trình con được nhóm lại thành một nhóm ngay sau chương trình chính, sau đó đến ngay các
 • 10
 • 286
 • 0

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p7 pptx

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p7 pptx
. logic để t ạo nên một hệ thống điều khiển bán tự động hoặc thuần tự động. Cấu trúc của PLC bao gồm bộ xử trung tâm, bộ nhớ, các bộ xử vào/ra, các bộ xử toán họccác thành phần khác. nhiều rơle. Các hệ thống này rất cồng kề nh, có những hệ thống sử dụng hàng trăm thậm chí hàng ngàn các rơle điều khiển. Sự kết nối giữa các rơle với số lượng lớn như vậy làm hệ thống trở nên. số Boolean cho các hệ thống này là một cánh cửa bí ẩn đối với những kỹ sư công nghệ lúc bấy giờ. Trong khi đó, việc sản xuất các sản phẩm đòi hỏi việc nâng cấp, thay đổi hệ thống điề u khiển
 • 10
 • 362
 • 0

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p8 pptx

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p8 pptx
. điều khiển bể Công nghệ sử dụng bể SBR là một công nghệ xử nước hiện đại, thực hiện được nhiều chức năng của các công trình xử sinh học khác trong cùng một công trình xử lý. Nó có những. gian xử nước thải chung của hệ thống. Hình 2.3. Chu kỳ xả nước vào bể để xử Như vậy với chế độ làm việc so le và cách phân bổ thời gian giúp cho việc nước thải chảy vào bể để xử lý. một công trình xử sinh học thực hiện nhiều chức năng của các công trình xử sinh học khác như bể aeroten, bể lắng lần II nên tiết kiệm được chi phí xây dựng, lắp đặt, đườ ng ống liên hệ
 • 10
 • 306
 • 0

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p9 ppsx

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p9 ppsx
. trình xử sinh học. Các công trìnhhọc thường được gọi là công trình xử bậc I. Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác Báo. trong nước, chúng là các tác nhân quan trọng trong quá trình xử nước thải. 1.2 Quy trình chung xử nước thả i 1.2.1 Các phương pháp xử nước thải: a) Phương pháp cơ – học: Phương pháp. đã đưa ra phương án xử nước thải cho nhà máy gồm các phương pháp làm sạch bằng xử cơ học, xử sinh học, ở khâu cuối có khử trùng và xử cặn. Các công trình xử nước thải của nhà
 • 10
 • 555
 • 2
1 2 3 4 .. >