Tổng hợp tài liệu :

Báo cáo thực tập "Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam" potx

Phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam.doc

Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam.doc
Phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam . III .Phân tích thực trạng sử dụng lao động một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại Công ty TNHH Pbox Việt Nam Mặc dù dã cố. Sau một thời gian học tập nghiên cứu,em đã quyết định chọn đề tài Phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử
 • 51
 • 2,129
 • 16

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức.DOC

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức.DOC
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức . nghiệp là : “ Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức ” Nội dung. tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức Phần IV: Một số giải pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ tại Công Ty Bia Việt Đức
 • 68
 • 1,298
 • 20

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức
Lời mở đầuTrong điều kiện hiện nay ,nền kinh tế thị trường nước ta ngày càng phát triển ,cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt sự phân cực giữa các doanh nghiệp ,các thành phần kinh tế ngày c . nghiệp là : Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy sản lợng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức Nội dung. tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức Phần IV: Một số giải pháp nhằm nâng cao sản lợng tiêu thụ tại Công Ty Bia Việt Đức
 • 64
 • 774
 • 4

Phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam

Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam
Luận Văn:Phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam . III .Phân tích thực trạng sử dụng lao động một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại Công ty TNHH Pbox Việt Nam Mặc dù dã cố. Sau một thời gian học tập nghiên cứu,em đã quyết định chọn đề tài Phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử
 • 51
 • 778
 • 4

Phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam’

Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam’
Phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam . III .Phân tích thực trạng sử dụng lao động một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại Công ty TNHH Pbox Việt Nam Mặc dù dã. một thời gian học tập nghiên cứu,em đã quyết định chọn đề tài Phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử
 • 50
 • 403
 • 0

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy sả lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Đức

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy sả lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Đức
Đề tài : Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy sả lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Đức . là : Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy sản lợng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức Nội dung đồ. tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức Phần IV: Một số giải pháp nhằm nâng cao sản lợng tiêu thụ tại Công Ty Bia Việt Đức
 • 64
 • 3,757
 • 6

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy lượng tiêu thụ

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy lượng tiêu thụ
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty Bia Việt Đức . án tốt nghiệp là : Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy sản lợng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức . sản phẩm: Doanh nghiệp cần sản xuất một sản phẩm nhất đị II.3. Lập kế hoạch tiêu thụ II.3.1. Nội dung kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Họat động tiêu thụ sản phẩm
 • 64
 • 370
 • 0

Tài liệu Báo cáo thực tập “Phân tích tình hình họat động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại dịch vụ Huyền Anh” pptx

Tài liệu Báo cáo thực tập “Phân tích tình hình họat động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Huyền Anh” pptx
. xuất kinh doanh của công ty, em đã chọn đề tài “Phân tích tình hình họat động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại dịch vụ Huyền Anh”. KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỀN ANH 1.1. SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỀN
 • 27
 • 4,797
 • 6

Báo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính tại công ty Thiết Lập

Báo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính tại công ty Thiết Lập
Báo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính tại công ty Thiết Lập . nghiệp. Phân tích khả năng sinh lợi của công tymột phần chủ yếu của quá trình phân tích báo cáo tài chính. Tất cả các báo cáo tài chính đều cần thiết, . 1.1.4. Tài liệu Phân Tích: Tài liệu được sử dụng trong phân tích là các báo cáo tài chính các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp. Trong đó có hai báo cáo
 • 46
 • 1,481
 • 9

Tài liệu Báo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính tại công ty Thiết Lập ppt

Tài liệu Báo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính tại công ty Thiết Lập ppt
. 1.1.4. Tài liệu Phân Tích: Tài liệu được sử dụng trong phân tích là các báo cáo tài chính các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp. Trong đó có hai báo cáo. nghiệp. Phân tích khả năng sinh lợi của công tymột phần chủ yếu của quá trình phân tích báo cáo tài chính. Tất cả các báo cáo tài chính đều cần thiết,
 • 46
 • 1,585
 • 5

Báo cáo thực tập - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MINH ĐẠT

Báo cáo thực tập - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MINH ĐẠT
Bài báo cáo thực tập này sẽ là nguồn tài liệu bổ ích cho các bạn đang học kì cuối tại các trường đại học/cao đẳng mà sắp đi thực tập. 1. do chọn đề tài:Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh là mục tiêu quan trọng tất yếu đối với mọi doanh nghiệp là mối quan tâm của tất cả các nhà quản trị kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường, mọi thành phần kinh tế đều phải cạnh tranh khốc liệt, do đó nhà quản trị phải tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được thuận lợi cũng như khó khăn của doanh nghiệp mình qua đó tìm được hướng đi đúng đắn. Như vậy, các doanh nghiệp mới có thể tồn tại phát triển lớn mạnh cũng như tiếp tục giữ vững được thị trường của mình.Kết hợp giữa thuyết thực tế, tôi nhận thấy rằng “hoạt động kinh doanh” là một hoạt động hết sức phong phú đa dạng, chất lượng tư duy hành động tạo nên một chuỗi hoạt động sáng tạo. Để tạo nên sự thành đạt thắng lợi của doanh nghiệp yếu tố quan trọng là “quản trị doanh nghiệp”.Được sự hướng dẫn của tập thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH Minh Đạt đã giúp tôi viết báo cáo thực tập về "Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Đạt ",chắc chắn báo cáo thực tập này không tránh khỏi những thiếu sót.Rất mong được sự góp ý chỉ đạo của cô lãnh đạo Công ty.Tôi xin chân thành biết ơn Giám Đốc, lãnh đạo các phòng ban CBCNV đã tận tình giúp đỡ để báo cáo của tôi được hoàn thànhBáo các thực tập gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lí luận của đề tài.Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Minh Đạt.Bao gồm: giới thiệu chung về công ty,tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh, thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh nhận xét chung.Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Đạt. . ty TNHH Minh Đạt, tôi đã được thực tập tại công ty để tìm hiểu thực tế, từ đó giúp tôi so sánh được sự khác giống nhau của những kiến thức đã học ở nhà trường thực tế như thế nào, để từ đó. kinh nghiệm đúc kết lại những kiến thức đã tiếp thu được trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Minh Đạt. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH TNHH Minh Đạt, tôi đã được sự giúp đỡ hướng. Kiều Nga Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hoàng Duy Lớp : CQT5/3 MSSV : CAQ053016 Tp.Phan Thiết-Năm 2012 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  BÁO CÁO THỰC TẬP Đề tài: PHÂN
 • 106
 • 947
 • 7

phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại công ty pbox việt nam

phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng lao động tại công ty pbox việt nam
. NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY PBOX VIỆT NAM 05/10/14 2 Giới thiệu về Công ty TNHH Pbox VN  Công ty. tích tình hình biến động về số lượng lao động 2 2 Phân tích tình hình biến động về chất lượng lao động 3 3 Phân tích năng suất lao động 4 4 Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động 05/10/14 4 Biến. lệ NV quản so với CNSX chính 10 8.3 9.1 -1.7 0.17 0.8 0.09 05/10/14 6 Nhận xét chung về số lượng lao động của công tySố lượng lao động trong công ty tăng đều qua các năm  Số lao động
 • 17
 • 390
 • 0

đề cương báo cáo thưc tập phân tích tình hình tài chính công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhất Nguyên

đề cương báo cáo thưc tập phân tích tình hình tài chính công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhất Nguyên
. Đề tài: Phân tích đánh giá tình hình tài chính của công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhất Nguyên ĐỀ CƯƠNG Chương I: Giới thiệu tổng quan về đề tài 1.1 do chọn đề tài 1.2 Mục đích. pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục đề tài Chương II: luận chung về tình hình tài chính của công ty 2.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 2.2 Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính Chương III:. Tổng quan về vân đề nghiên cứu 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu Chương IV: Thực trạng tình
 • 2
 • 4,103
 • 71

phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty bia việt đức

phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty bia việt đức
. : Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số biện pháp thúc đẩy sản lợng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức Nội dung đồ án gồm 4 phần : Phần I: Cơ sở thuyết về tiêu thụ sản. thụ sản phẩm Phần II: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty Bia Việt Đức Phần III: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức Phần IV: Một số giải pháp nhằm. pháp nhằm nâng cao sản lợng tiêu thụ tại Công Ty Bia Việt Đức Qua đây em muốn góp một phần nhỏ ý kiến của mình để hoàn thiện hơn công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty Bia Việt Đức . Mặc dù đã
 • 53
 • 471
 • 0

BÁO cáo THỰC tập PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH CÔNG TY BIBICA

BÁO cáo THỰC tập PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH CÔNG TY BIBICA
MỤC LỤCPHẦN MỘT: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BIBICA ............................ 1I. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIBICA .............. 11. Những nét cơ bản....................................................................... 12. Thế mạnh kinh tế ....................................................................... 23. Hạn chế chính ............................................................................ 4II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH........................................................... 6PHẦN HAI : THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY BIBICA ........... 9I. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY ........................ 91. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán ............................ 92. Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng ............................................ 93. Các chính sách kế toán áp dụng ....................................................... 9II. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG BA NĂM GẦN NHẤT..........17PHẦN BA: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY BIBICA...................... 23I. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA DÒNG TIỀN .......231. Phân tích báo cáo dòng tiền theo tỷ lệ............................................232. Phân tích báo cáo dòng tiền............................................................. 27II. PHÂN TÍCH TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN VỐN ĐẦU TƯ .................. 291. Phân tích tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA).................................. 301.1 Phương pháp so sánh............................................................. 301.2 Phân tích dupont tỷ số “tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản” (ROA) của công ty Bibica ........................................................... 382. Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần..................................... 48III. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI ................................................. 531. Phân tích doanh thu......................................................................... 531.1 Các nguồn doanh thu chủ yếu ..................................................... 531.2.Tính bền vững của doanh thu...................................................... 561.3. Mối quan hệ giữa doanh thu các khoản phải thu.................... 581.4. Mối quan hệ doanh thu hàng tồn kho .................................... 592. Phân tích chi phí .............................................................................. 612.1 Chi phí nguyên vật liệu............................................................... 612.2. Phân tích giá vốn hàng bán,chi phí bán hàng,chi phí quản ....613. Mối quan hệ giữa doanh thu chi phí .......................................... 664. So sánh bibica các công ty khác ................................................. 69IV. PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG ................................................................ 721. Quy trình dự phóng ........................................................................731.1. Dự phóng bảng báo cáo thu nhập ..............................................731.2. Dự phóng bảng cân đối kế toán.................................................771.3 Dự phóng bảng lưu chuyển tiền tệ ............................................832. Dự báo định giá ..........................................................................84 . 9 II. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG BA NĂM GẦN NHẤT 17 P H Ầ N BA : PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY BIBICA 23 I. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA DÒNG TIỀN 23 1. Phân tích báo cáo dòng. trong việc lập báo cáo tài chính. • Hình thức kế toán áp dụng: Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung. 3 Các chính sách kế toán áp dụng 3.1 Cơ sở lập báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được. Dự báo định giá 84 P H ẦN M Ộ T: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BIBICA I. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIBICA 1. Những nét cơ bản • Tên công ty: Công ty cổ phần bánh kẹo BIBICA •
 • 80
 • 917
 • 1

Báo cáo thực tập “Phân tích tình hình giảm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cho sản phẩm tại công ty 20” ppt

Báo cáo thực tập “Phân tích tình hình giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cho sản phẩm tại công ty 20” ppt
. Báo cáo thực tập “Phân tích tình hình giảm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cho sản phẩm tại công ty 20” 1 1 MỤC LỤC 2 2 Lời nói đầu Cùng. công ty, tôi xin mạnh dạn đi sâu nghiên cứu vấn đề “Phân tích tình hình giảm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cho sản phẩm tại công ty 20” với thời gian thực tập. thụ sản phẩm có thể phân biệt giá thành sản xuất sản phẩm giá thành tiêu thụ sản phẩm .Giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm toàn bộ chi phí của DN bỏ ra để hoàn thành việc sản xuất sản phẩm
 • 73
 • 382
 • 0

Báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp những giải pháp nhằm nâng cao khả năng tài chính của Tổng công ty chè Việt Nam pot

Báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và những giải pháp nhằm nâng cao khả năng tài chính của Tổng công ty chè Việt Nam pot
.  Báo cáo thực tập Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp những giải pháp nhằm nâng cao khả năng tài chính của Tổng công ty chè Việt Nam , tháng năm MỤC LỤC Lời. phân tích tình hình tài chính. Phần II: Phân tích tình hình tài chính của Tổng công ty chè Việt nam. Phần III: những giải pháp góp phần nâng cao khả năng tài chính của Tổng công ty. Lời cảm ơn Trong. tích tình hình tài chính doanh nghiệp những giải pháp góp phần nâng cao khả năng tài chính của Tổng công ty chè Việt nam làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Thực hiện đề tài này
 • 24
 • 1,025
 • 0

Báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tài chính kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp DESCON pptx

Báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp DESCON pptx
. doanh nghiệp phân tích hoạt động kinh doanh nên nhóm chúng em đã chọn đề tài : “ Phân tích tình hình tài chính kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp DESCON. phương hướng hoạt động đầu tư. Để có được những thông tin trên doanh nghiệp phải tiến hành phân tích tình hình tài chính phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. II   Đề Tài Phân tích tình hình tài chính kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp DESCON Mục Lục  
 • 30
 • 560
 • 0

Báo cáo thực tập: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Sài Gòn giai đoạn 2009 - 2010 pot

Báo cáo thực tập: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Sài Gòn giai đoạn 2009 - 2010 pot
. đề thực tập tốt nghiệp GVHD : ĐINH VĂN MẬU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH II Luận văn Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Sài Gòn giai đoạn 2009. thiện tình hình sản xuất kinh CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY Sài Gòn - Tên công ty: Công ty cổ phần may Sài Gòn - Tên giao dịch quốc tế: Sài Gòn Garment Company (Thaloga) - Loại hình doanh. chọn đề tài: " ;Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Sài Gòn giai đoạn 2009 - 2010& quot; làm chuyên đề thực tập. Bằng những hiểu biết của mình cùng với
 • 78
 • 461
 • 0

Báo cáo thực tập "Phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam" potx

Báo cáo thực tập
. chọn đề tài ‘Phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam’ Công ty TNHH Pbox Việt Nam là một doanh nghiệp. Luận văn Phân tích tình hình sử dụng lao động một số biện pháp hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam 1 MỤC LỤC 2 LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang. được tình hình biến động về số lượng lao động của Công ty, tình hình bố trí lao động, từ đó có biện pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm sức lao động . - Đánh giá tình hình quảnlý sử dụng thời gian lao
 • 53
 • 810
 • 1
1 2 3 4 .. >