Tổng hợp tài liệu :

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức potx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Bảng “tần số” Các giá trị của dấu hiệu docx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Bảng “tần số” Các giá trị của dấu hiệu docx
. về giá trị của dấu hiệu được dễ dàng hơn. +Biết cách lập bảng “tần số” từ bảng số liệu thống kê ban đầu và biết cách nhận xét. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: Bảng phụ ghi bảng 7/ 9. hiệu. +Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của từng giá trị đó. III. Bài mới ( 37 ph) -ĐV : Nếu lập 1 bảng gồm 2 dòng, dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu, dòng. bảng 5, nhóm 2 lập bảng tần số từ bảng 6 Bài 1: Từ bảng 5 ta có bảng tần số sau: Từ bảng 6 ta có bảng tần số sau: BT 6/11 SGK: a )Dấu hiệu: Số con của mỗi gia đình Bảng “tần
 • 5
 • 1,855
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Biểu đồ potx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Biểu đồ potx
. 2.Chú : Ngoài ra còn biểu đồ hình chữ nhật. 0 5 10 15 20 1995 1996 19 97 1998 Hoạt động 3: Luyện tập củng cố -Hãy nêu ý nghĩa của việc vẽ biểu đồ? -ý nghĩa: Vẽ biểu đồ cho một hình ảnh. động dạy học: I. ổn định lớp (1 ph) II. Kiểm tra bài cũ (7 ph) -Câu 1: +Từ bảng số liệu ban đầu có thể lập được bảng nào? +Nêu tác dụng của bảng đó. 3 5 4 5 4 6 3 4 7 5 5 5 4 4 5 4 5 7 5. có thể khác nhau. Trục hoành biểu diễn 1 .Biểu đồ đoạn thẳng: ? 1: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 28 30 35 50 -BT 10.14 SGK: Gi¸ trÞ (x) 28 30 35 50 TÇn sè (n) 2 8 7 3 N = 20 HĐ của Thầy và Trò Ghi
 • 5
 • 1,260
 • 3

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG ppsx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG ppsx
. CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I-MỤC TIÊU : -Hs hiểu được tính chất : cho hai đường thẳng và một át tuyến . Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì :Hai góc. thẳng ccắt hai đường thẳng tạo ra cặp góc slt bằng nhau thỉ hai góc trong cùng phía có tộng ntn? -Bài VN: 21;23sgk Bài 16,20-sbt /77 -Đọc bài : hai đường thẳng song song -Hs làm bài 22. cặp góc đồng vị -yêu cầu HS vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng , và đặt tên các đt, các góc Gv :giải thích : *hai đt // ngăn mp thành 2 giải : giải trong và giải ngoài . *đường thẳng
 • 6
 • 1,017
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG doc

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG doc
. cạnh huyền –cạnh góc vuông của hai tam giác vuông . - Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau , các góc bằng nhau . - Tiếp tục rèn. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG I- MỤC TIÊU : - HS nắm được các trường hợp bằng nhau của hai tam gáic vuông .Biết vận dung định lý Pi ta go. nhau g-c-g hai tam giác vng có những yếu tố -nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì 2 tam giác vuông đó bằng nhau ( c- g-c) -
 • 6
 • 800
 • 2

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng trừ đa thức doc

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng trừ đa thức doc
. nào là đa thức ? Cho ví dụ. +Làm bài tập 27/ 38 SGK. *Chữa bài 27/ 38 SGK: Thu gọn đa thức P l : P = 2 3 xy 2 - 6xy -Câu hỏi 2:+ Thế nào là dạng thu gọn của đa thức ? +Bậc của đa thức là. Cộng trừ đa thức A.Mục tiêu: +HS biết cộng trừ đa thức. +Rèn kỹ năng bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “+” hoặc dấu “-”, thu gọn đa thức, chuyển vế đa thức. B.Chuẩn bị của giáo viên. tử của đa thức M và bậc của mỗi hạng tử. -Yêu cầu HS làm tiếp bỏ ngoặc và tiến hành cộng trừ các đơn thức đồng dạng với nhau. -Ta nói 7 là bậc của đa thức M. 2 .Trừ hai đa thức: -VD: P =
 • 5
 • 1,837
 • 4

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng trừ đa thức một biến pptx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng trừ đa thức một biến pptx
. Cộng trừ đa thức một biến A.Mục tiêu: -HS biết cộng, trừ đa thức một biến theo hai cách: +Cộng, trừ đa thức theo hàng ngang. +Cộng, trừ đa thức đã sắp xếp theo cột. năng cộng, trừ đa thức: bỏ ngoặc, thu gọn đa thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức theo cùng một thứ tự, biến trừ thành cộng. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: Bảng phụ ghi các bài. : Để cộng hay trừ hai đa thức một biến ta có thể thực hiện theo hai cách sau: -Cách 1 : Thực hiện theo cách cộng trừ đa thức đã học ở tiết 56. -Cách 2 : Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức
 • 6
 • 3,779
 • 5

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng trừ đa thức ppt

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng trừ đa thức ppt
. nào là đa thức ? Cho ví dụ. +Làm bài tập 27/ 38 SGK. *Chữa bài 27/ 38 SGK: Thu gọn đa thức P l : P = 2 3 xy 2 - 6xy -Câu hỏi 2:+ Thế nào là dạng thu gọn của đa thức ? +Bậc của đa thức là. Cộng trừ đa thức A.Mục tiêu: +HS biết cộng trừ đa thức. +Rèn kỹ năng bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “+” hoặc dấu “-”, thu gọn đa thức, chuyển vế đa thức. B.Chuẩn bị của giáo viên. tử của đa thức M và bậc của mỗi hạng tử. -Yêu cầu HS làm tiếp bỏ ngoặc và tiến hành cộng trừ các đơn thức đồng dạng với nhau. -Ta nói 7 là bậc của đa thức M. 2 .Trừ hai đa thức: -VD: P =
 • 5
 • 5,219
 • 25

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng, trừ số hữu tỉ doc

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Cộng, trừ số hữu tỉ doc
. Cộng, trừ số hữu tỉ A.Mục tiêu: + HS nắm vững các qui tắc cộng trừ số hữu tỉ, biết qui tắc “chuyển vế” trong tập hợp số hữu tỉ. + HS có kỹ năng làm các phép tính cộng, trừ số hữu tỉ nhanh. biết mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phân số b a với a, b  Z, b  0. -Hỏi: Vậy để cộng, trừ hai số hữu tỉ ta có thể làm như thế nào? -Vậy với hai số hữu tỉ x, y ta cộng , trừ như. trên trục số, giữa hai điểm biểu diễn số hữu tỉ khác nhau bất kỳ bao giờ cũng có ít nhất một điểm hữu tỉ nữa. Vậy giữa hai số hữu tỉ phân biệt bất kỳ, bao giờ cũng có vô số số hữu tỉ. Đây
 • 6
 • 1,533
 • 5

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức pdf

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức pdf
. đa thức A.Mục tiêu: +HS nhận biết được đa thức thông qua một số ví dụ cụ thể. +Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức. b.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: Bảng phụ ghi các bài. xét đúng vì đa thức M = x 4 y 4 có bậc 8 IV. Đánh giá bài dạy (2 ph). -Cần nắm vững các kiến thức cơ bản của bài. -BTVN: số 25, 27/ 38 SGK. 24, 25/13 SBT và đọc bài “Cộng trừ đa thức . -Ôn. bảng -Yêu cầu làm ?2 . Hoạt động 3: Bậc của đa thức -Cho đa thức: -Hãy cho biết đa thức M có ở dạng thu gọn không? Vì sao? -Hãy chỉ rõ các hạng tử của đa thức M và bậc của mỗi hạng tử. -Bậc
 • 7
 • 572
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức một biến potx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức một biến potx
. viết đa thức một biến theo nhóm -Yêu cầu các nhóm lên viết đa thức của nhóm mình. -Vậy thế nào là đa thức một biến ?. 1 .Đa thức một biến: a)Ví d : A = 3x 2 – 3x + 2 1 Đa thức biến. đa thức một biến A.Mục tiêu: +Biết kí hiệu đa thức một biến và sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm hoặc tăng của biến. +Biết tìm bậc, các hệ số, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một. 2y Đa thức biến y C = 5 2 1 z – 8z 3 + 2z 2 Đa thức biến z *Đa thức một biến là tổng của những đơn thức có cùng một biến HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng -Yêu cầu Hs lấy một số ví dụ về đa
 • 7
 • 4,099
 • 17

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức potx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đa thức potx
. đa thức A.Mục tiêu: +HS nhận biết được đa thức thông qua một số ví dụ cụ thể. +Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức. b.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: Bảng phụ ghi các bài. xét đúng vì đa thức M = x 4 y 4 có bậc 8 IV. Đánh giá bài dạy (2 ph). -Cần nắm vững các kiến thức cơ bản của bài. -BTVN: số 25, 27/ 38 SGK. 24, 25/13 SBT và đọc bài “Cộng trừ đa thức . -Ôn. bảng -Yêu cầu làm ?2 . Hoạt động 3: Bậc của đa thức -Cho đa thức: -Hãy cho biết đa thức M có ở dạng thu gọn không? Vì sao? -Hãy chỉ rõ các hạng tử của đa thức M và bậc của mỗi hạng tử. -Bậc
 • 7
 • 506
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đại lượng tỉ lệ nghịch pptx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đại lượng tỉ lệ nghịch pptx
. đại lượng tỉ lệ nghịch A.Mục tiêu: +HS biết được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ nghịch. +Nhận biết được hai đại lượng có tỉ lệ nghịch hay không đại lượng tỉ lệ nghịch. +Biết cách tìm hệ số tỉ lệ nghịch, tìm giá trị của một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:. SGK: y = x a hay x.y = a nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. -? 2: y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ –3,5  y = x 5,3   x = y 5,3  thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ
 • 6
 • 1,083
 • 5

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Đại lượng tỉ lệ thuận ppt

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Đại lượng tỉ lệ thuận ppt
. Đ2. Một số bàI toán về ĐạI lượng tỉ lệ thuận A.Mục tiêu Soạn: 15/11/09. Giảng: 18/11/09 Biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ. B.Chuẩn bị của giáo viên. Câu 1: -Định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận? -Chữa bài tập 4/43 SBT: Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5. Hãy chứng tỏ rằng x tỉ lệ thuận. thêm : + y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ nào? + x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ nào? -HS trả lời : +y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k1= -2. + x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ
 • 12
 • 3,455
 • 12

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỊNH LÝ PI-TA-GO pot

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỊNH LÝ PI-TA-GO pot
. ĐỊNH LÝ PI-TA-GO I- MỤC TIÊU : -Nắm được định lý Pi Ta Go về quan hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông , nắm được định lý Pi Ta Go đảo . - Biết vận dụng định lý Pi ta-Go để tính. 2 2 -Định lý Py Ta Go đảo sgk /130 B A C GT  ABC , BC 2 =AC 2 +BA 2 KL BÂC =90 0 đã chứng minh và đó chính là một định lý ? có nhận xét gì về định lý này với định lý Pi Ta. TRÌNH DẠY HỌC : 1-ổnđịnh : kiểm tra sĩ số học sinh 2-Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của Gv Hoạt động của Ghi bảng HS Hoạt động 1: kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh Hoạt động 2: giới
 • 5
 • 948
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỊNH LÝ pptx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỊNH LÝ pptx
. 1- Định lý : *một định lý là :một tính chất được khẳng định là đúng bằng suy luận *Mỗi định lý ? thế nào là một định lý ? -Cho HS thảo luận nhóm : nêu một số định lý mà em đã. bước gồm một khẳng định và căn cứ của khẳng định đó . -GV khắc sâu kiến thức bài học ( định lý - GT ,KL-chứng minh định lý ) -BVN : làm theo yêu cầu bài 49,50 mỗi định lý đều vẽ hình ,. thì là kết luận (KL)  VD:SGK/100 2- Chứng minh định lý :( là dùng lập luận để từ GT khẳng định dược KL là đúng )  VD : SGK  Cách c/m định lý minh định lý phần ?2 -GV giới thiệu
 • 6
 • 614
 • 2

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đồ thị của hàm số y = ax ( a  0) pptx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đồ thị của hàm số y = ax ( a  0) pptx
. đồ thị c a hàm số y = ax ( a  0) A. Mục tiêu: +HS hiểu được khái niệm đồ thị c a hàm số, đồ thị c a hàm số y = ax ( a  0). +HS th y được ý ngh a c a đồ thị trong thực tiễn. ? 3: Vẽ đồ thị hàm số y = ax (a  0) ta cần biết hai điểm phân biệt c a đồ thị. ? 4: Hàm số y = 0,5x a) A(4 ; 2) y b) 2 A 0 4 x -VD 2: SGK Hoạt động 3: Luyện tập củng cố -Đồ thị hàm. biểu diễn các cặp số c a hàm số y = f(x). Tập hợp các điểm đó gọi là đồ thị c a hàm số y = f(x) đã cho. -V y đồ thị c a hàm số y = f(x) đã cho là gì? -Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất
 • 6
 • 1,798
 • 5

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đơn thức đồng dạng doc

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đơn thức đồng dạng doc
. đơn thức đồng dạng A.Mục tiêu: HS cần đạt được +Hiểu thế nào là hai đơn thức đồng dạng. +Biết cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: Bảng phụ. đơn thức ta làm thế nào? c)Viết gọn đơn thức sau: (-2/3)xy 2 z.(-3x 2 y) 2 III. Bài mới -ĐV : Hôm nay ta tìm hiểu đơn thức đồng dạng. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng Hoạt động 1: Đơn thức đồng. thức đồng dạng -Cho Hs làm ?1 SGK: Cho đơn thức: 3x 2 yz a, Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho. ? 1: Cho đơn thức 3x 2 yz a, Hãy viết ba đơn thức có phần
 • 8
 • 731
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đơn thức docx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : đơn thức docx
. đơn thức A.Mục tiêu: +Nhận biết được một biểu thức đại số nào đó là đơn thức. +Nhận biết được đơn thức thu gọn. Nhận biết được phần hệ số, phần biến của đơn thức. +Biết nhân hai đơn thức. . ?1. -Nói: Các biểu thức ở nhóm 2 là các 1 .Đơn thức: a)Nhận xét: Sắp xếp các đơn thức ?1 thành hai nhóm. Biểu thức chứa +, - 3-2y; 10x+y; 5(x+y) Biểu thức còn lại: 4xy 2 ;. Trò Ghi bảng đơn thức, còn ở nhóm 1 không phải là đơn thức. -Vậy theo em thế nào là đơn thức? -Theo em số 0 có phải là đơn thức không ? Vì sao? -GV: Số 0 được gọi là đơn thức không. -Cho
 • 5
 • 6,809
 • 13

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Giá trị của một biểu thức đại số potx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Giá trị của một biểu thức đại số potx
. Giá trị của một biểu thức đại số A.Mục tiêu: -HS nắm được cách tính giá trị của một biểu thức đại số và biết cách trình bày lời giải của dạng bài toán này. b.Chuẩn bị của giáo viên. hiểu của mình sau đó GV chỉnh lại cho đúng như SGK. Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho 1 .Giá trị của một biểu thức đại. của biểu thức đại số. Thay x = 1 vào biểu thức ta c : 3.1 2 - 9.1 = 3 – 9 = 6. Vậy giá trị của biểu thức tại x = 1 là 6. -Cho Hs làm ?2 -Hs làm nhanh và chọn đáp án đúng -Giá trị của biểu
 • 6
 • 866
 • 2

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Số thực docx

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Số thực docx
. c)Đúng. IV. Đánh giá bài dạy (2 ph). -Nắm vững số thực gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Tất cả các số đã học đều là số thực. Nắm vững cách so sánh số thực. Trong R cũng có các phép toán với các tính. thực. -NX: Số hữu tỉ không lấp đầy trục số. Số thực lấp đầy trục số -Hình 7 SGK: Ngoài số nguyên, trên trục số này có biểu diễn các số hữu t : 5 3  ; 0,3 ; 3 1 2 ; 4,1(6) các số HĐ của. Số thực A.Mục tiêu: +HS biết được số thựctên gọi chung cho cả số hữu tỉ và số vô tỉ; biết được biểu diễn thập phân của số thực. Hiểu được ý nghĩa của trục số thực. +Thấy
 • 6
 • 563
 • 3
1 2 3 4 .. >