Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV pot

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ . thiện công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm trong đó có Công ty ĐTXD PTKT Hạ Tầng Sơn Vũ. Trong thời gian thực tập tại Công ty ĐTXD và. về Công ty ĐTXD & PTKT hạ tầng Sơn Vũ. Phần II : Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty ĐTXD & PTKT hạ tầng
 • 67
 • 296
 • 0

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng- LICOGI

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng- LICOGI
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng- LICOGI . lượng công tác thẩm định mà tôi đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng- LICOGI ,. trạng công tác thẩm định dự án tại Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng -LICOGI. Chương III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện công
 • 85
 • 410
 • 0

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
Quan điểm lịch sử cụ thể là một trong những nguyên tắc quan trọng của phương pháp biện chứng duy vật . phải xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. 1.1. Kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng XHCN. 1.1.1. Kinh tế. trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. 2.1. Quan điểm của Đảng về xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng
 • 19
 • 673
 • 0

Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Việt Nam là một nước nghèo, kinh tếkỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của những người cộng sản nhân dân Việt Nam, là khát vọng ngàn đời thiêng liêng của cả dân tộc Việt Nam. Nhưng đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào ? Đó là câu hỏi lớn cực kỳ hệ trọng, muốn trả lời thật không đơn giản. Suốt một thời gian dài, Việt Nam, cũng như nhiều nước khác, đã áp dụng mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xô-viết, mô hình kinh tế kế hoạch tập trung mang tính bao cấp. Mô hình này đã thu được những kết quả quan trọng, nhất là đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đất nước có chiến tranh. Nhưng về sau mô hình này bộc lộ những khuyết điểm; trong công tác chỉ đạo cũng phạm phải một số sai lầm mà nguyên nhân sâu xa của những sai lầm đó là bệnh giáo điều, chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ hành động đơn giản, nóng vội, không tôn trọng quy luật khách quan, nhận thức về chủ nghĩa xã hội không đúng với thực tế Việt Nam.Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn đầy đủ hơn về chủ nghĩa xã hội con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng CNXH. Đại hội chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Đảng ta không ngừng tìm tòi, đổi mới, tổng kết lý luận thực tiễn để có nhận thức đúng đắn đầy đủ hơn về CNXH con đường lên CNXH ở nước ta ngày càng hoàn thiện qua các kì đại hội. Để thực hiện tốt đường lối đổi mới, chúng ta đã rút ra kinh nghiệm từ mô hình kinh tế của Trung Quốc, của các “con rồng châu á”. Trải qua hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới này, chúng ta đă đạt được những thành tựu to lớn quan trọng có ý nghĩa lịch sử : đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, tăng cường cơ sở vật chất tạo tiền đề cho giai đoạn mới, chính trị xã hội ổn định,mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế thế giới, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện…là cơ sở biện chứng hùng hồn để đưa ra những quan niệm mang tính đột phá, sáng tạo về mặt lý luận.Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đố vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế mà Đảng, Nhà nước ta cần nhìn nhận đúng đắn vấn đề, có hướng đi phù hợp nhằm tạo hiệu quả cao nhất đảm bảo việc thực thi phát triển,xây dựng thành công CNXH bảo vệ Tổ quốc XHCN. Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao bền vững, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hoàn thiện là một trong những vấn đề tư duy lý luận cốt lõi, một phương hướng mang tính chiến lược trong lĩnh vực kinh tế.Quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể vào quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam sẽ giúp cho nền kinh tế nước ta có hướng đi đúng đắn. Vì vậy em đã lựa chọn đề tài: “Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" cho bài tiểu luận của mình. Bài viết có thể còn có nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô các bạn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS.Mai Xuân Hợi đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. . đề tài: Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay& quot;. trường. 2. Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 2.1.
 • 25
 • 701
 • 0

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV
. ở thế kỉ XIV phân hoá ra sao? Sự phân hoá x hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì? Em hãy nhân x t về sự phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV? . ở các thế kỉ X- XV như thế nào? A. Chính trị ổn định, kinh tế chậm phát triển. B. Chính trị chưa ổn định, kinh tế còn khó khăn. C. Chính trị ổn định, kinh
 • 9
 • 2,303
 • 13

Chúa nguyễn với công cuộc mở đất phát triển kinh tế xã hội đàng trong

Chúa nguyễn với công cuộc mở đất và phát triển kinh tế  xã hội đàng trong
. công cuộc xây dựng đất nớc hôm nay. Chính từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài Chúa Nguyễn với công cuộc mở đất phát triển kinh tế - xã hội Đàng Trong. khách quan có hệ thống những đóng góp của các chúa Nguyễn đối với lịch sử dân tộc trong công cuộc mở đất phát triển kinh tế - xã hội Đàng Trong. 3.
 • 145
 • 794
 • 2

quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam
. LUẬN VĂN: Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam . phải xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Chúng ta biết rằng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
 • 19
 • 512
 • 0

luận văn thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng

luận văn thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng
. gian thực tập tìm hiểu tại phòng Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tổng công ty, em đã chọn đề tài: Thực trạng công tác Quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty Xây dựng phát triển hạ tầng . CHƯƠNG 1 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ( LICOGI ) 1.1. Giới thiệu tổng quan về Tổng công ty Xây dựng Phát triển hạ tầng (LICOGI):. vào ngân sách nhà nước. 1.2. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty Xây dựng Phát triển hạ tầng( LICOGI): 1.2.1.Đặc điểm của những dự án đầu tư xây dựng do Tổng công ty
 • 91
 • 1,004
 • 4

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KI NH TẾ TRONG CÁC THẾ K Ỷ X - XV - Giáo án lịch sử lớp 9 pptx

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KI NH TẾ TRONG CÁC THẾ K Ỷ X - XV - Giáo án lịch sử lớp 9 pptx
. t nh lao động x y dựng phát triển một số nền kinh tế tự chủ toàn diện. Để hiểu được công cuộc x y dựng phát triển kinh tế của nh n dân đại Việt trong thế k XXV chúng ta cùng tìm hiểu. c nh lịch sử thế k X – XV: - Thế k XXV là thời k tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ. - Đây là giai đoạn đầu của thế k Các hoạt động của thầy trò Nh ng. có nhiều biến động khó khăn, nh n dân ta vẫn x y dựng cho m nh nền kinh tế đa dạng hoàn thiện. - Nền kinh tế Việt Nam thời phong ki n chủ yếu là nông nghiệp, tuy có nhiều mâu thuẫn trong
 • 13
 • 351
 • 0

luận văn tốt nghiệp ngành phạm giáo dục công dân phát huy vai trò của giáo dục đào tạo trong sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố cần thơ hiện nay

luận văn tốt nghiệp ngành sư phạm giáo dục công dân phát huy vai trò của giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố cần thơ hiện nay
. vấn đề: Phát huy vai trò của giáo dục đào tạo trong sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Cần Thơ hiện nay làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 2. Mục đích nhiệm. TẠO ĐÁP ỨNG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY 28 2.1 Nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động giáo dục đào tạo của thành phố Cần Thơ hiện nay 28 2.1.1. tạo ở thành phố Cần Thơ hiện nay 55 2.4.1 Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của giáo dục đào tạo ở thành phố Cần Thơ hiện nay 55 2.4.2 Một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò của giáo
 • 76
 • 10
 • 1

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc
. tình lao động x y dựng phát triển một số nền kinh tế tự chủ toàn diện. Để hiểu được công cuộc x y dựng phát triển kinh tế của nhân dân đại Việt trong thế kỷ XXV chúng ta cùng tìm hiểu. cảnh lịch sử thế kỷ X – XV: - Thế kỷ XXV là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ. - Đây là giai đoạn đầu của thế kỷ Các hoạt động của thầy trò Những. kiện để phát triển kinh tế. Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân - GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi: Những biểu hiện của sự mở rộng phát triển nông nghiệp từ thế kỷ X – XV. - GV gợi
 • 13
 • 733
 • 1

bai 18: cong cuoc xay dung va phat trien kinh te the ki X- xv

bai 18: cong cuoc xay dung va phat trien kinh te the ki X- xv
. triển nông nghiệp: Bài 18: Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ x -xv 1. Mở rộng phát triển nông nghiệp: * Hoàn cảnh lịch sử thế kỉ X -XV: - Thế kỉ X- XV, là thời kì tồn tại. GIÁO VIÊN GIỎI Bài 18: Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ x -xv 1. Mở rộng phát triển nông nghiệp Phiếu học tập * Hoàn cảnh lịch sử thế kỉ X- XV: * Biểu hiện của. thế “rồng cuộn, hổ ngồi”. Thăng Long trở thành trung tâm kinh tế-chính trị lớn nhất của Đại Việt trong suốt thế kỉ X -XV cả giai đoạn sau TK XVI-XVIII ngày nay Thăng Long vẫn mãi xứng đáng với
 • 13
 • 702
 • 2

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU docx

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU docx
. thành công đầu máy xe lửa. - Giữa thế kỷ XIX Anh trở thành công xưởng thế giới. 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức. a. Pháp: - Từ những năm 30 của thế kỷ XIX Cách mạng công nghiệp. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học, yêu cầu học sinh cần: 1. Kiến thức - Nắm được các mốc thời gian thành tựu chủ yếu của cuộc Cách mạng công. các phố cũ chật hẹp. Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân - GV giới thiệu cho HS thấy quá trình diễn ra cuộc Cách mạng công nghiệp: Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra vào những năm 40 của thế
 • 12
 • 7,352
 • 15

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁCH MẠNG HÀ LAN CÁCH MẠNG ANH pps

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG ANH pps
. CÁCH MẠNG HÀ LAN CÁCH MẠNG ANH I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức -Giúp học sinh hiểu rằng, cuộc đấu tranh của nhân dân Hà Lan lật đổ. giáo viên củng cố để học sinh hiểu rõ khái niệm cách mạng tư sản (cả nội hàm ngoại diên của khái niệm). Do những đặc điểm, điều kiện hoàn cảnh lịch sử, các mạng tư sản ở 2 nước Hà Lan và. Hà lan trước cách mạng ( Gồm lãnh thổ các nước Hà lan, Bỉ, Luyxămbua một số vùng Đông Bắc Pháp) giải thích vì sao vùng đất này có tên gọi “ Nêđéclan” ( Vùng đất thấp). - GV: Dựa vào
 • 7
 • 1,757
 • 1

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV pot

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV pot
. nhiệt tình lao động x y dựng phát triển một số nền kinh tế tự chủ toàn diện. Để hiểu được công cuộc x y dựng phát triển kinh tế của nhân dân Đại Việt trong thế kỷ X- XV chúng ta cùng tìm. CÔNG CUỘC X Y DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp học sinh nắm hiểu được: - Trải. nghiệp Giáo viên nhận x t, bổ sung, kết luận * Bối cảnh lịch sử thế kỷ X- XV: - Thế kỷ X- XV là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sô. - Đây là
 • 13
 • 1,062
 • 1

Giáo án Lịch Sử lớp 10: LÊNIN PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX pot

Giáo án Lịch Sử lớp 10: LÊNIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX pot
. LÊNIN PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức - Nắm vững những hoạt động của Lênin trong cuộc. không khoan nhượng chống các trào lưu tư tưởng cơ hội chủ nghĩa, đưa chủ nghĩa Mác ngày càng ảnh hưởng sâu rộng trong phong trào công nhân Nga phong trào công nhân quốc tế. Để hiểu cuộc đấu. Mác vào phong trào công nhân Nga. + Năm 1903, đại hội Đảng công nhân xã hội Nga đựoc triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lênin để bàn về cương lĩnh điều lệ Đảng. ki-a-nốp tức Lênin
 • 8
 • 784
 • 0

Giáo án Lịch Sử lớp 10: NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X - XV potx

Giáo án Lịch Sử lớp 10: NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X - XV potx
. NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI X M Ở CÁC THẾ KỶ X - XV. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức - Gần 6 thế kỷ đầu thời kỳ đôc lập,. III. Các cuộc kháng chiến chống x m lược Mông – Nguyên ở thế kỉ XIII - Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh theo dõi sách giáo khoa thấy dợc quyết tâm kháng chiến của quân dân nhà trần những. bài cũ, đọc trước bài mới -Lập niên biểu của cuộc kháng chiến XI - XV theo mẫu: Cuộc Khán g chiến Thời gian Quân x m lược Người chỉ huy Trận quyết chiến chiến lược
 • 14
 • 1,010
 • 5

Giáo án Lịch Sử lớp 10: PHONG TRÀO TÂY SƠN SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII pps

Giáo án Lịch Sử lớp 10: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII pps
. PHONG TRÀO TÂY SƠN SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp HS nắm hiểu:. tiếp: 17744 chúa Nguyễn I. Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỷ XVIII. - Giữa thế kỷ XVIII chế độ phong kiến ở cả Đàng xưng. đoàn phong kiến thống nhất đất nước . - HS nghe, ghi chép. - GV dẫn dắt: Ngoài sự nghiệp thống nhất đất nước phong trào Tây Sơn còn đảm đương nhiệm vụ kháng chiến chống ngoại bang bảo vệ tổ
 • 12
 • 4,599
 • 7

Giáo án Lịch Sử lớp 10: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN pps

Giáo án Lịch Sử lớp 10: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN pps
. thuyết trình về sự sụp đổ của nhà Lê sự thành lập của nhà Lý, những ý nghĩa trọng đại của các vua thời lý. Học sinh nghe ghi nhớ II. Phát trriển hoàn chỉnh nhà nước phong kiến. đại về mặt lịch sử. Đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc thời kỳ phát triển hoàn chỉnh của nhà nước phong kiến Việtn Nam.  Mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc đoạn hình thành, phát triển hoàn thiện của bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế phong kiến Việt Nam. - Sự hoàn chỉnh của nhà nước phong kiến Việt Nam thời Lê sô. 5. Dặn dò, bài tập về nhà
 • 15
 • 1,001
 • 3

Giáo án Lịch Sử lớp 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU pdf

Giáo án Lịch Sử lớp 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU pdf
. lãnh chúa phong kiến, nông nô ,quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu bắt đầu hình thành . 2. Xã hội phong kiến Tây Âu -Giữa thế kỉ IX các lãnh địa phong kiến Tây Âu ra đời,. THỜI KÌ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu học sinh cần : 1 .Kiến thức -Hiểu. giống khác nhau giữ chế độ phong kiến phương Đông với Tây Âu theo những nội dung sau: Nội dung so sánh Chế độ phong kiến phương Đông Chế độ phong kiến Tây Âu -Giai cấp trong xã hội
 • 8
 • 1,901
 • 4
1 2 3 4 .. >