Tổng hợp tài liệu :

Báo cáo nghiên cứu khoa học " VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - ẤN ĐỘ " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học " VAI TRÒ CỦA KINH TẾ VƯỜN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
. 5 VAI TRÒ CỦA KINH TẾ VƯỜN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Nguyễn Thị Hóa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Trong những năm gần đây, kinh tế vườn đã chiếm. và tin tưởng rằng kinh tế vườn sẽ phát huy được vai trò của nó đồng thời kinh tế vườn sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Viện KHXH - NV sản. Sự đa dạng của các loại vườn nó mang lại thu nhập không nhỏ đối với các hộ gia đình của nông thôn Việt Nam càng khẳng định được vai trò quan trọng của kinh tế vườn đối với nền kinh tế quốc dân
 • 9
 • 641
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vai trò các quá trình tương tác sông-biển trong mô hình tính toán và dự báo xói lở bờ biển cửa sông " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
. Tạp chí Khoa học đhqghn, KHTN & CN, T.xxI, Số 3PT., 2005 Vai trò các quá trình tơng tác sông -biển trong mô hình tính toán và dự báo xói lở bờ biển cửa sông Đinh Văn Ưu, Hà. trong tính toán ổn định cửa sông có tính đến dòng trầm tích biển đợc xem là một hớng nghiên cứu u tiên. 1. Đặt vấn đề Các mô hình tính toán xói lở các bãi biển cũng nh mô hình xói lở bờ sông. Động lực và Môi trờng Biển Trờng Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội Tóm tắt: Tính toán và dự báo bồi xói bờ biển và cửa sông là một vấn đề phức tạp đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu mới có
 • 9
 • 514
 • 2

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở việt nam hiện nay '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở việt nam hiện nay '
. Vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay PHẠM VĂN ĐỨC PGS.TS. Viện Triết học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 1. Mở đầu Xuất. của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa? 2. Nguồn lực con người là yếu tố quyết định quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Trong lịch sử Kinh tế học, một số nhà kinh tế học. khai thác nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam Trước hết, cần khẳng định rằng, để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Việt Nam không
 • 14
 • 1,449
 • 6

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vài suy nghĩ về chính sách xã hội của đảng cộng sản việt nam đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vài suy nghĩ về chính sách xã hội của đảng cộng sản việt nam đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân '
. Vài suy nghĩ về chính sách xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân LÊ THI GS. Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nghiên cứu Dự. về vật chất và tinh thần. 4. Về sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo sự công bằng và bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, . lối, chính sách đã ban hành. Thực hiện công bằng và bình đẳng xã hội về quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân là chính sách lớn của Đảng và là bản chất của Nhà nước ta. Đây là nhiệm vụ trước
 • 10
 • 0
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'vai trò của pháp luật kinh tế trong việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'vai trò của pháp luật kinh tế trong việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh'
. trò của pháp luật kinh tế trong việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh BÙI NGỌC CƯỜNG TS, Khoa Pháp luật kinh tế ĐH Luật Hà Nội 1. Pháp luật kinh tế thể chế hóa những đòi hỏi của quyền tự do. thi pháp luật, đặc biệt là những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến tự do kinh doanh. Rõ ràng, hệ thống pháp luật của quốc gia có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo quyền tự do kinh. các đòi hỏi của tự do kinh doanh. Thứ nhất, pháp luật có vai trò đặc biệt đối với tự do kinh doanh vì nó biến nhu cầu kinh doanh thành một quyền pháp định và thậm chí cao hơn, là quyền Hiến
 • 32
 • 605
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vài nét về chính sách xây dựng nông thôn mới xhcn ở trung quốc '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vài nét về chính sách xây dựng nông thôn mới xhcn ở trung quốc '
. nhiều mặt về xây dựng nông thôn, vấn đề xã hội và dân chủ, chủ trơng coi việc xây dựng nông thôn mới XHCN là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. 1. Cơ sở xây dựng nông thôn mới XHCN. Hiện. đại hoá nông nghiệp, nông thôn còn chậm, số lao động dôi d ở nông thôn còn nhiều ,thu nhập của c dân nông thôn vẫn còn thấp. Từ công cuộc xây dựng nông thôn mới XHCN ở Trung Quốc gợi mở cho. Đảng về quốc vụ viện Trung Quốc về việc thúc đẩy xây dựng nông thôn mới XHCN có đoạn viết Cần phải thấy rằng sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn vẫn ở giai đoạn khó khăn, cơ sở nông
 • 6
 • 724
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học 'vai trò của chính sách đối ngoại thời kỳ minh trị (1868- 1912) đối với lịch sử nhật bản'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'vai trò của chính sách đối ngoại thời kỳ minh trị (1868- 1912) đối với lịch sử nhật bản'
. Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Vai trò của chính sách đối ngoại thời kỳ Minh Trị (1868- 1912) đối với lịch sử Nhật Bản" hoàng thị hải yến Vai trò của đối với lịch sử Nhật. từ chính sách đối ngoại khôn ngoan của Chính phủ Minh Trị. 3. Vai trò của chính sách đối ngoại đối với "mục tiêu ảnh hởng" Mục tiêu cơ bản thứ ba mà chính sách đối ngoại của. định của hoạt động đối ngoại (mục tiêu an ninh, mục tiêu phát triển, mục tiêu ảnh hởng), bài viết làm rõ vai trò của chính sách đối ngoại thời Minh Trị (1868- 1912) đối với lịch sử Nhật Bản.
 • 8
 • 518
 • 2

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vài nét về đặc điểm quan hệ hợp tác việt nam - trung quốc '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vài nét về đặc điểm quan hệ hợp tác việt nam - trung quốc '
. hiệp nghiên cứu trung quốc số 1(68) 2007 56 hỏi sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau không chỉ về kinh tế mà cả về lý luận. Một đặc điểm nổi bật nữa của quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. tơng đồng. Về lịch sử, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là mối quan hệ truyền thống lâu đời. Ngày nay, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đợc Chủ tịch Hồ Chí. nớc hợp tác với nhau để xây dựng lý luận về Đảng cầm quyền. Đây là nét đặc sắc nhất trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Ngoài các cuộc Hội thảo nói trên, giữa các nhà lý luận của Trung
 • 3
 • 401
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học ' đôi nét về văn hóa ẩm thực ở nam bộ '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' đôi nét về văn hóa ẩm thực ở nam bộ '
. thì văn hóa ẩm thực ở Nam Bộ phải đâu là “chuyện nhỏ”?! Do đặc điểm đòa hình và sinh hoạt kinh tế, văn hóa Nam Bộ đã đònh hình nền văn minh sông nước, ở đó nguồn lương thực - thực phẩm chính. 96 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (80). 2010 ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT ĐÔI NÉT VỀ VĂN HÓA ẨM THỰC Ở NAM BỘ Nguyễn Hữu Hiệp * Để sống và giúp cơ thể phát. sao khẩu vò người Nam Bộ lại “quyết liệt” như thế? Vấn đề đặt ra chẳng ai giải thích được tại sao ngoại trừ người Nam Bộ lớp trước hoặc những nhà nghiên cứu về văn hóa ẩm thực vùng đất này.
 • 5
 • 1,741
 • 11

báo cáo nghiên cứu khoa học 'vai trò của trang trại gia đình trong quá trình phát triển một nền nông nghiệp bền vững'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'vai trò của trang trại gia đình trong quá trình phát triển một nền nông nghiệp bền vững'
. VAI TRÒ CỦA TRANG TRẠI GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG FAMILY FARMS’ ROLES IN THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE AGRICULTURE ĐÀO HỮU HOÀ Trường Đại học. tế phát triển trang trại tại nhiều quốc gia trên thế giới lại cho phép đi đến kết luận: chính các trang trại gia đình quy mô nhỏ mới thực sự là chìa khóa để phát triển một nền nông nghiệp bền. ra những ưu thế hơn hẳn của trang trại gia đình quy mô nhỏ so với các trang trại quy mô lớn trong việc đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững của nông nghiệp, nông thôn. Những ưu thế này
 • 7
 • 740
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÁNG TỤC MỘ CHUM Ở ĐÔNG NAM Á"Ơ potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. đặt trong chum. Dạng mộ vò hung táng trẻ em phổ biến ở nhiều nơi. Đáng lưu ý là ở Đông Nam Á lục địa, mộ chum thường được chôn dưới đất, còn nhiều di tích ở Đông Nam Á hải đảo, mộ chum lại. vực trên mộ chum còn có ở Đài Loan. Một số đặc trưng cơ bản. Ở Đông Nam Á, mộ chum phân bố thành một vòng cung rộng lớn ven biển. Bắt đầu từ Triều Tiên, Nhật Bản qua Đài Loan, mộ chum tập. TỤC MỘ CHUM Ở ĐÔNG NAM Á Nguyễn Thị Hậu Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Tp.HCM TÓM TẮT: Bài viết điểm lại những phát hiện về loại hình mộ táng bằng chum/ vò ở các nước trong khu vực Đông Nam
 • 11
 • 274
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VÀI PHƯƠNG THỨC LÀM MẤT MƠ HỒ TỪ VỰNG VÀ MƠ HỒ CÚ PHÁP TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. phương thức làm mất mơ hồ từ vựng và mơ hồ cú pháp trong tiếng Việt và tiếng Anh 3.1. Phương thức trọng âm và phân đoạn âm tiết trong ngữ lưu 3.1.1. Trong tiếng Anh • Trọng âm trong tiếng Anh. loại mơ hồ “đan xen” nhau. Do khuôn khổ có hạn, bài viết này chủ yếu đề cập đến các phương thức làm mất mơ h ồ từ vựng và mơ hồ cú pháp trong tiếng Việt và tiếng Anh . 2. Định nghĩa mơ hồ. TẬP 9, SỐ 3-2006 Trang 37 VÀI PHƯƠNG THỨC LÀM MẤT MƠ HỒ TỪ VỰNG VÀ MƠ HỒ CÚ PHÁP TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH Trần Thủy Vịnh Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM TÓM
 • 9
 • 373
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VÀI ĐỀ XUẤT VỀ BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. kiãøm tra 1. Láûp v näüp vãư khoa kãú hoảch kiãøm tra ca låïp. 2. Thäng bạo cho sinh viãn kãú hoảch v nghéa ca viãûc kiãøm tra Giạo viãn ca tỉìng låïp Giụp giạo viãn v sinh viãn. hióứu trỗnh õọỹ ngoaỷi ngổợ cuớa sinh vión. - Baỡi kióứm tra khaớo saùt trỗnh õọỹ ngoaỷi ngổợ cuớa sinh vión. - Lỏỷp File vóử sinh vión. - Caùc baỡi kióứm tra õởnh kyỡ. 3.3.1. Phióỳu tỗm. våïi trçnh âäü ca sinh viãn. Khäng nãn quạ khọ hồûc quạ dãù. Nãúu bi kiãøm tra quạ dãù, sinh viãn dãù dng âảt âiãøm cao. Âiãưu ny s dáùn âãún 2 hãû qu. i) Sinh viãn, nháút l sinh viãn khạ, gii
 • 9
 • 889
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " VÀI NÉT VỀ CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG MỸ SOME FEATURES OF AMERICAN PRAGMATISM TRỊNH SƠN HOAN" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(28).2008 145 VÀI NÉT VỀ CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG MỸ SOME FEATURES OF AMERICAN PRAGMATISM TRỊNH SƠN HOAN Học viện Chính. của chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ duy danh, chủ nghĩa vị lợi, chủ nghĩa thực chứng. Về mặt thuật ngữ: chủ nghĩa thực dụng (Pragmatism) có căn cứ trong từ “Pragma” (Hy Lạp) mang hàm nghĩa thực. Áo chủ nghĩa thực dụng không ảnh hưởng trực tiếp mà thông qua một số trường phái như chủ nghĩa Kant mới và thông qua đó các quan điểm của chủ nghĩa thực dụng được phát huy. Chủ nghĩa thực dụng
 • 7
 • 396
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " VÀI NÉT VỀ VAI TRÒ TỔ CHỨC HỘI QUẦN CHÚNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. tâm hết, cùng Nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội. 2. Về vai trò của hội quần chúng trong bối cảnh hiện nay ở nước ta Có thể nói rằng, chưa bao giờ các tổ chức hội quần chúng lại phát triển. cảnh ấy tổ chức hội quần chúng đóng vai trò không nhỏ. Hiện nay, mô hình tổ chức hội quần chúng rất đa dạng phong phú, nó đuợc chia thành ba Liên hiệp hội cơ bản đó là: 1. Liên hiệp hội Khoa học. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 7 VÀI NÉT VỀ VAI TRÒ TỔ CHỨC HỘI QUẦN CHÚNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY ABOUT THE ROLE OF CURRENT MASS
 • 7
 • 478
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " VAI TRÒ CỦA SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 51, 2009 VAI TRÒ C ỦA SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUY ỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Đoàn Đức Lương Trường Đại học Khoa học, Đại. trò của sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu trong các trường đại học. Bài báo đề cập thực trạng nhận thức và vai trò của sở hữu trí tuệ trong các trường đại học để làm cơ sở chuyển giao. chuyển giao công nghệ ở các trường đại học T ừ các vấn đề nêu trên, chúng tôi cho rằng vai trò của sở hữu trí tuệ là rất quan tr ọng trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở các trường
 • 7
 • 595
 • 8

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHĨ TIẾP VỀ VAI TRÒ CỦA CHỦ THỂ SÁNG TẠO VÀ CHỦ THỂ TIẾP NHẬN VĂN HỌC" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. nhau vai trò của chủ thể sáng tạo và chủ th ể tiếp nhận. Và có phần ưu tiên hơn cho chủ thể sáng tạo. Vì chính họ là chủ thể năng động, liên tục nghiền ngẫm, đề xuất và liên tục sáng tạo bằng. trọng vai trò của chủ thể sáng tạo và thường xem nhẹ vai trò của chủ thể tiếp nhận. Nhưng đến thời hiện đại, lý luận văn học, đặc biệt là mỹ học tiếp nhận hiện đại lại đề cao gần như tuyệt đối vai. CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 51, 2009 NGH Ĩ TIẾP VỀ VAI TRÒ CỦA CHỦ THỂ SÁNG TẠO VÀ CH Ủ THỂ TIẾP NHẬN VĂN HỌC Hồ Thế Hà Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế TÓM TẮT Sáng tạo
 • 8
 • 454
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Vai trò của toán tử tình thái trong tác phẩm của Nguyễn Công Hoan (Qua phân tích truyện ngắn Mất cái ví)" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. Đại học Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVI, số 2b-2007 69 VAI TRò CủA TOáN Tử TìNH THáI TRONG Tác phẩm của Nguyễn Công Hoan (Qua phân tích truyện ngắn Mất cái ví) Trần Anh Th (a) . vai trò quan trọng của toán tử tình thái trong việc thể hiện đặc điểm tính cách nhân vật trong truyện ngắn Mất cái ví của Nguyễn Công Hoan. Nghĩa tình thái là một trong hai bộ phận nghĩa trong. chí khoa học, tập XXXVI, số 2b-2007 72 3. Vai trò của toán tử tình thái đối với việc khắc họa hình tợng nhân vật trong truyện ngắn Mất cái ví của nhà văn Nguyễn Công Hoan Truyện ngắn Mất
 • 8
 • 538
 • 2

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " VAI TRÒ CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA TĂNG TRƯỞNG THỰC VẬT TRÊN SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN VÀ PHÁT SINH PHÔI SOMA Ở CHUỐI (Musa sp L.) VÀ KHOAI MÌ (Manihot esculenta Crantz) " pot

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
. tập các báo cáo NCCB trong KHTN VAI TRÒ CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA TĂNG TRƯỞNG THỰC VẬT TRÊN SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN VÀ PHÁT SINH PHÔI SOMA Ở CHUỐI (Musa sp L. ) VÀ KHOAI MÌ (Manihot esculenta Crantz). Các chất điều hòa tăng trưởng thực vật đóng vai trò quan trọng trong sự phát sinh hình thái. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này nhằm giải thích vai trò của các chất điều hòa tă ng trưởng thực. thực vật trong sự phát sinh cơ quan và phát sinh phôi soma ở hai loài thực vật thông thường: chuối (cây đơn tử diệp) và khoai mì (cây song tử diệp). 2. Kết quả nghiên cứu, ý nghĩa khoa học
 • 4
 • 586
 • 0
1 2 3 4 .. >