Tổng hợp tài liệu :

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY " pdf

Tài liệu Đề tài "TỪ QUAN NIỆM CỦA C.MÁC VỀ “XÓA BỎ CHẾ ĐỘ TƯ HỮU” SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY" docx

Tài liệu Đề tài
. c nh lịch sử c a quan niệm c a C. M c về “xóa bỏ chế độ tư hữu . Quan niệm c a C. M c về “xóa bỏ chế độ tư hữu đư c hình thành vào thời kỳ chủ nghĩa tư bản. Đề tài "TỪ QUAN NIỆM C A C. M C VỀ “XÓA BỎ CHẾ ĐỘ TƯ HỮU” SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ
 • 12
 • 882
 • 0

Tài liệu Đề tài "VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY" doc

Tài liệu Đề tài
. trưởng thành và vai trò của nhà nước trong kinh tế. Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa cũng thể hiện. đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa (1). Ở Việt Nam hiện nay, vai trò của Nhà nước đối với kinh tế không
 • 6
 • 693
 • 6

Tài liệu TIỂU LUẬN: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ppt
. TIỂU LUẬN: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Nói về vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền. 3) Vấn đề tạo lập những điều kiện, cơ sở cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa. Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa
 • 104
 • 5,353
 • 21

TIỂU LUẬN: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY pdf

TIỂU LUẬN: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY pdf
. TIỂU LUẬN: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY . thêm. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ bàn về mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện
 • 79
 • 2,282
 • 22

trách nhiệm hội của doanh nghiệp việt nam, thực trạng và đề xuất

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam, thực trạng và đề xuất
. " ;Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng và đề xuất& quot;. Đối tượng nghiên cứu Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ TÀI: TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ ĐỂ XUẤT
 • 101
 • 1,891
 • 20

đề tài triết học trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay

đề tài triết học trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay
. Đề tài triết học TRÁCH NHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TRÁCH NHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN. năng có thể. Trong điều kiện đó, việc tạo dựng tam giác nhân lực chất lượng cao càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa đặc biệt. Hiện nay, ở Việt Nam, việc phát triển nguồn nhân lực nói chung,. phát triển kinh tế - hội ở mọi quốc gia. Đào tạo nguồn nhân lực nàytrách nhiệm của hội, của nhà nước, của các cộng đồng và của mỗi công dân. Nhu cầu tạo dựng nguồn nhân lực này đòi
 • 14
 • 423
 • 0

đề tài vận dụng lý luận hình thái kinh tế hội vào điều kiện việt nam hiện nay

đề tài vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện việt nam hiện nay
. ĐỀ TÀI VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ HỘI VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM HIỆN NAY LỜI MỞ ĐẦU LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ – HỘI LÀ LÝ LUẬN CƠ BẢN. NÊN. LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ - HỘI ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN LÀ LÝ LUẬN KHOA HỌC VÀ LÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC HỌC. NHỜ CÓ LÝ LUẬN HÍNH THAÍ KINH TẾ – HỘI, LẦN. NÓI CHUNG HỌ CHO RẰNG: LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ HỘI ĐÃ LỖI THỜI, LẠC HẬU KHÔNG THỂ ÁP DỤNG VÀO ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY MÀ PHẢI THAY THẾ BẰNG MỘT LÝ LUẬN KHÁC. TRƯỚC TÌNH HÌNH ĐÓ BUỘC CHÚNG TA
 • 33
 • 482
 • 1

Vấn đề trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay

Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay
Vấn đề trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay . thêm về vấn đề CSR cũng như việc thực hiện CSR tại Việt Nam, em đã chọn đề tài " vẩn đề về trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay& quot; . nghiên cứu của đề tàiTrách nhiệm hội của doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: đề tài nghiên cứu tình hình thực hiện Trách nhiệm hội tại các doanh nghiệp Việt Nam, theo . nhiệm hội của doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng việc thực hiện CSR của doanh nghiệp Việt Nam Phần 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện CSR của doanh nghiệp Việt Nam.
 • 101
 • 1,552
 • 13

Vấn đề môi trường và trách nhiệm hội của các doanh nghiệp ở việt nam

Vấn đề môi trường và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở việt nam
. Nhóm 15 Giảng viên : TS VŨ QUANG Họ tên SV : 1.  Hu Phi 20101977 2. Nguy 20113822 3. Ph 20112974 4. Trnh Vit H 201 1155 4. hàng hay công ty đánh giá độc lập). ĐH Bách Khoa Hà Nội Văn Hóa Kinh Doanh 2014 15 **. Việc thực hiện các CoC là tự nguyện, hoàn toàn không mang tính bắt buộc. Tuy nhiên, có. trường, trong năm 2010 có khoảng 40.000 tấn ắc quy chì được thải bỏ trong nước và dự báo đến năm 2 015, con số này sẽ là gần 70.000 tấn. Ông Lê Văn Kiều, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công
 • 28
 • 712
 • 1

Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay.” pdf

Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay.” pdf
. Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay. ” Lời giới thiệu 1. Bối cảnh nghiên cứu Bớc sang thế kỷ XXI, đói nghèo vẫn là vấn đề có tính toàn cầu only. Chơng 1: Đói nghèo - các nguyên nhân dẫn tới đói nghèo. Chơng 2: Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay. Chơng 3: Một số biện pháp nhằm xoá đói giảm nghèo. Do phạm. và chuẩn mực để xác định và đánh giá đói nghèo? - Thực trạng đói nghèo của Việt Nam trong những năm gần đây? - Các nhân tố tác động đến tình trạng nghèo đói? - Các biện pháp khắc phục? 5.
 • 51
 • 295
 • 0

LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay pdf

LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay pdf
. LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay mở đầu 1. Tính cấp thiết của. đề tài: " ;Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay& quot; làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học. 2. Tình. xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
 • 80
 • 524
 • 2

Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay pdf

Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay pdf
. cơ bản của Nhà nước ta trong việc thực hiện chức năng phát triển, tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa. Nhà nước chủ động tham gia kinh tế thị trường. nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa (1). Ở Việt Nam hiện nay, vai trò của Nhà nước đối với kinh tế không chỉ xuất phát từ yêu cầu phổ biến của quá trình phát triển kinh tế thị. Phát huy vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay chính là cách thiết thực góp phần bảo đảm công bằng hội, vì sự phát triển dân chủ, văn
 • 6
 • 326
 • 1

Đề tài triết học " Trách nhiệm hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay " pptx

Đề tài triết học
.   - - - Đề tài triết học Trách nhiệm hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay 1. Thïë nâo lâ trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp?. niïåm Ngây Doanh nhên Viïåt Nam (13/10/2008) cng àậ cố 100 doanh nhên àûúåc trao tùång danh hiïåu Doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu nùm 2008. Cấc doanh nhên nây cng vúái cấc doanh nghiïåp ca hổ, bïn cẩnh. doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu àûúåc trao tùång Cp Thấnh Giống - biïíu tûúång cho tinh thêìn, sûác mẩnh ca doanh nhên Viïåt Nam trong thúâi k hưåi nhê åp. Àưìng thúâi, tẩi Lïỵ k niïåm Ngây Doanh
 • 10
 • 504
 • 5

Đề tài triết học " Trách nhiệm môi trường – một phương diện của trách nhiệm hội " ppsx

Đề tài triết học
. vi ca mònh trûúác tûå nhiïn – mưi trûúâng sưëng ca con ngûúâi. Vïì mùåt hổc thåt, trấch nhiïåm mưi trûúâng vúái tû cấch nưåi dung cưët lội cu ãa àẩo àûác mưi trûúâng – mưåt nhấnh nghiïn cûáu NGUỴN. vúái con ngûúâi, mâ côn bân àïën trấch nhiïåm àưëi vúái tûå nhiïn hay trấch nhiïåm mưi trûúâng – mưåt vêën àïì cêëp bấch àưëi vúái têët cẫ mổi ngûúâi mën tưìn tẩi trïn hânh tinh ca chng ta. Vò. nhiïåm “lâ sẫn phêím ca thúâi hiïån àẩi”, tûác lâ thúâi àẩi cấch mẩng cưng nghiïåp thïë k XVII – XVIII. Tuy nhiïn, nhûäng nưåi dung ca thåt ngûä nây àậ xët hiïån tûâ rêët lêu trûúác àố dûúái
 • 5
 • 253
 • 0

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY " pdf

Đề tài triết học
. Đề án kinh tế chính trị TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY NGUYỄN LINH KHIẾU (*) Trong. và trách nhiệm hội quan trọng của mình thì báo chí cách mạng Việt Nam mới thực hiện tốt trách nhiệm hội của báo chí trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Dĩ nhiên, để thực hiện được trách. trách nhiệm hội của báo chí, đội ngũ những người làm báo cần thấu hiểu và thấm nhuần chức năng, nhiệm vụ đặc thù của báo chí. Cũng như mọi nền báo chí trên thế giới, báo chí Việt Nam cũng
 • 11
 • 582
 • 0

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁ NHÂN VÀ YÊU CẦU NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÀY TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY " doc

Đề tài triết học
. ĐỀ TÀI TRIẾT HỌC TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁ NHÂN VÀ YÊU CẦU NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÀY TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TRÁCH. TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁ NHÂN VÀ YÊU CẦU NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÀY TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TRẦN THỊ TUYẾT(*) Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân. riêng trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Bởi lẽ, vấn đề trách nhiệm hội luôn được đặt ra từ tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay,
 • 14
 • 421
 • 0

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CẤP BÁCH " potx

Đề tài triết học
. Đề tài triết học TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CẤP BÁCH TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ. TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CẤP BÁCH (Tiếp theo) PHẠM VĂN ĐỨC(*) 2. Trách nhiệm hội của doanh nghiệp: một số vấn đề thực tiễn của. của doanh nghiệp và một số vấn đề thực tiễn đang được đặt ra ở Việt Nam hiện nay. 1. Trách nhiệm hội của doanh nghiệp: một số vấn đề lý luận Thuật ngữ trách nhiệm hội của doanh nghiệp
 • 17
 • 890
 • 3

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA " doc

Đề tài triết học
. Đề tài triết học TRÁCH NHIỆM HỘI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA TRÁCH NHIỆM HỘI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA VŨ. thức được các cơ hội và đảm nhận những vai trò hội mới. Thảo luận vấn đề trách nhiệm hội và vai trò của nó trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta đặt ra trên cơ sở của khung tham. quan niệm khác nhau về trách nhiệm hội, về vai trò của trách nhiệm hội đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. 1. Đặt vấn đề Khái niệm trách nhiệm liên quan đến
 • 11
 • 338
 • 0
1 2 3 4 .. >