Tổng hợp tài liệu :

MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

Luật Nghĩa vụ quân sự

Luật Nghĩa vụ quân sự
. diện làm nghĩa vụ qn sự phải được đăng kí nghĩa vụ qn sự. +Học sinh đăng ki nghĩa vụ qn sự theo quy định cụ thể của ban chỉ huy qn sự huyện. _ Ý nghĩa của. diện làm nghĩa vụ qn sự phải được đăng kí nghĩa vụ qn sự. +Học sinh đăng ki nghĩa vụ qn sự theo quy định cụ thể của ban chỉ huy qn sự huyện. _ Ý nghĩa của
 • 7
 • 8,811
 • 37

ĐƠN XIN XÁC NHẬN-TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

ĐƠN XIN XÁC NHẬN-TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
ĐƠN XIN XÁC NHẬN-TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ . sơ xin t m hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Rất mong được sự chấp thuận của Ban Gi m Hiệu. , ngày … tháng… n m 20 Người l m đơn (ký. Nay tôi l m đơn này gởi đến Ban Gi m Hiệu Trường ……… xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, n m học: .
 • 1
 • 32,089
 • 230

Luật Nghia vụ quân su và trách nhiệm hs

Luật Nghia vụ quân su và trách nhiệm hs
. của Luật nghĩa vụ quân sự? - Nội dung chính của Luật nghĩa vụ quân sự: 1. Những quy định chung về Luật nghĩa vụ quân sự. 2. Chuẩn bị cho thanh niên phục vụ. nghĩa vụ quân sự đều bị xử lý theo pháp luật Hoạt động 6(15 phút): Trách nhiệm của HS trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự: Hoạt động của HS Hoạt
 • 8
 • 4,189
 • 14

Tài liệu ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

Tài liệu ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc
. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰKính gởi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI. . . . . . . Nay tôi làm đơn này kính gởi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn xácnhận cho tôi được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy
 • 1
 • 18,230
 • 121

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ docx

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ docx
. 1990, lần thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 1994. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự: 1. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 12 Công dân nam đủ mười tám tuổi được. chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005
 • 5
 • 882
 • 3

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SỨC KHỎE, KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ppt

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SỨC KHỎE, KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ppt
. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SỨC KHỎE, KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (Kèm theo Thông tư số 36/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng. - Bộ Quốc phòng) I. ĐỊNH MỨC MỘT SỐ VẬT TƯ TIÊU HAO: 1. Định mức vật tư tiêu hao cho hoạt động kiểm tra, sơ tuyển sức khỏe/ 100 người: TT Tên vật tư Đơn vị tính Định mức Ghi chú 1 Cồn 70. 05 10 Chất đốt Theo thực dùng 11 Vật tư khác (nếu có) Theo thực dùng 2. Định mức vật tư tiêu hao cho hoạt động khám sức khỏe/ 100 người: TT Tên vật tư Đơn vị tính Định mức Ghi chú 1 Cồn 70
 • 4
 • 2,728
 • 9

DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pot

DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pot
. DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (Kèm theo Thông tư số 36/TTLT-BYT-BQP ng y 17 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc. khử trùng dụng cụ y tế cái 01 15 Tủ s y dụng cụ cái 01 16 Tủ đựng hồ sơ sức khỏe cái 01 17 Bàn ghế tại các phòng khám (1 bàn + 2 ghế) bộ 05 18 Giường khám bệnh cái 04 19 Ghế chờ khám tại. soi đ y mắt cái 01 8 Hộp kính thử thị lực bộ 01 9 Bảng kiểm tra thị lực cái 01 10 Bảng thị lực màu cái 01 11 Bộ khám răng hàm mặt bộ 01 12 Bộ khám tai mũi họng bộ 01 13 Bộ dụng cụ, bàn khám
 • 2
 • 1,279
 • 1

MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc
. HUYỆN …………………. XÃ………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ I. Sơ yếu lý lịch: Họ và tên: Sinh ngày: / / Nam,. tịch Hội đồng khám phúc tra SK (ký tên, đóng dấu) - Mẫu phiếu sức khoẻ nghĩa vụ quân sự được in trên giấy trắng khổ A4, phông chữ 13. - Phiếu gồm 02 trang: + Trang 1 in theo chiều đứng của. dọc kép, phần bên trái cho Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự huyện và phần bên phải cho Hội đồng khám sức khoẻ (khám phúc tra) của đơn vị nhận quân. - Khi khám các chuyên khoa, sau khi
 • 5
 • 10,791
 • 55

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pps

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pps
. tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng cần kiểm tra theo kế hoạch 2 Số lượng đã kiểm tra 3 Phân loại sức khỏe: . Các loại mẫu báo cáo và mẫu sổ thống kê (Kèm theo Thông tư số 36/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng) HUYỆN XÃ Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT. loại mẫu báo cáo và mẫu sổ thống kê (Kèm theo Thông tư số 36/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng) Loại 3 Loại 4 Loại 5 Loại 6 TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM
 • 2
 • 1,447
 • 2

Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự pps

Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự pps
. tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng cần kiểm tra theo kế hoạch 2 Số lượng đã kiểm tra 3 Phân loại sức khỏe: Loại. Mẫu 1b. Báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự UBND HUYỆN PHÒNG Y TẾ Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh
 • 3
 • 1,046
 • 3

Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự pdf

Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự pdf
. Mẫu 2. Báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự HUYỆN XÃ Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm BÁO CÁO KẾT. tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng phải sơ tuyển sức khỏe theo kế hoạch 2 Số lượng đã sơ tuyển 3 Số lượng đủ. ra Trong đó: - Số lượng đề nghị miễn làm NVQS - Lý do khác TỔ TRƯỞNG TỔ SƠ TUYỂN SỨC KHỎE (Ký tên) Nơi nhận: - Hội đồng NVQS xã; - Phòng Y tế huyện; - Trung tâm Y tế
 • 3
 • 2,139
 • 12

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự pot

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự pot
. ngày tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng khám theo kế hoạch 2 Số lượng đã khám 3 Phân loại sức khỏe: Loại 1 . Mẫu 3a. Báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự HUYỆN………………. HỘI ĐỒNG KSK NVQS Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh. Phân loại sức khỏe: Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 Loại 6 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE (Ký tên và đóng dấu) Nơi nhận: - Sở Y tế ; - Hội đồng NVQS huyện; - Phòng Y tế huyện;
 • 2
 • 1,263
 • 4

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự docx

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự docx
. Mẫu 3b. Báo cáo kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự UBND HUYỆN PHÒNG Y TẾ Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm BÁO. ngày tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng khám theo kế hoạch 2 Số lượng đã khám 3 Phân loại sức khỏe: Loại 1
 • 3
 • 884
 • 3

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự pps

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự pps
. Mẫu 3c. Báo cáo kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự UBND TỈNH SỞ Y TẾ Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm BÁO CÁO. ngày tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng khám theo kế hoạch 2 Số lượng đã khám 3 Phân loại sức khỏe: Loại 1 Loại
 • 3
 • 1,456
 • 2

Mẫu sổ thống kê kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) pdf

Mẫu sổ thống kê kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) pdf
. Mẫu 5a. Sổ thống kê kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) a) Bìa: HUYỆN: Quyển số: XÃ SỔ THỐNG KÊ KIỂM TRA SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Bắt đầu ngày /. chép: SỔ THỐNG KÊ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Thể lực Phân loại sức khỏe TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Cao (cm) Cân nặng (kg) Vòng ngực TB (cm) Tình trạng sức khỏe và. L5 Ghi chú: - Thống kê khám sức khỏe NVQS sau mỗi ngày cộng dồn các cột phân loại sức khỏe; - Sau mỗi đợt có tổng kết việc phân loại sức khỏe.
 • 3
 • 1,765
 • 7

Mẫu sổ thống kê khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) ppsx

Mẫu sổ thống kê khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) ppsx
. Mẫu 5b. Sổ thống kê khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) a) Bìa: HUYỆN: Quyển số: XÃ SỔ THỐNG KÊ KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Bắt đầu ngày. ngày / / Kết thúc ngày / / b) Nội dung ghi chép: SỔ THỐNG KÊ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Thể lực Kết luận Không đủ ĐK khám tại huyện TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Cao. trạng sức khỏe và bệnh tật Đủ đ/k SK khám tại huyện Thuộc diện miễn làm NVQS Lý do khác Ghi chú: - Thống kê khám sức khỏe NVQS sau mỗi ngày cộng dồn các cột phân loại sức khỏe;
 • 4
 • 3,501
 • 14

Mẫu sổ thống kê khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến huyện) ppt

Mẫu sổ thống kê khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến huyện) ppt
. Mẫu 5c. Sổ thống kê khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến huyện) a) Bìa: TỈNH:. Quyển số: HUYỆN SỔ THỐNG KÊ KHÁM SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Bắt đầu ngày /. chép: SỔ THỐNG KÊ KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Thể lực Phân loại sức khỏe TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Cao (cm) Cân nặng (kg) Vòng ngực TB (cm) Tình trạng sức khỏe và. Ghi chú: - Thống kê khám sức khỏe NVQS sau mỗi ngày cộng dồn các cột phân loại sức khỏe; - Sau mỗi đợt có tổng kết việc phân loại sức khỏe và cơ cấu bệnh tật công dân sức khỏe loại 4, 5
 • 3
 • 1,113
 • 6

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc
. LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa. nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự như sau: 1/ Điều. phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ, được sửa đổi, bổ sung như sau: " ;Điều 14. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là hai năm. Thời hạn phục vụ tại
 • 7
 • 675
 • 3

LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ docx

LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ docx
. LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, nay quy định những điều sửa đổi và bổ sung sau đây về Luật nghĩa vụ quân sự ngày 15 tháng. 15 tháng 4 năm 1960 đã được sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất bằng Luật ngày 26 tháng 10 năm 1962. Điều 1 Nay sửa đổi nhữNg điều 8 và 10 của Luật nghĩa vụ quân sự và thay bằng những điều (mới). Những quân nhân đang phục vụ theo chế độ tình nguyện sẽ dần dần được phục viên và chuyển sang dự bị, hoặc giải ngạch nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, để đáp ứng những yêu cầu đặc biệt về xây dựng quân
 • 3
 • 494
 • 0

LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc
. LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, luật này quy định những điều sửa đổi và bổ sung sau đây về luật nghĩa vụ quân sự ngày 15 tháng. 1960: Điều 1 Nay sửa đổi những điều 7, 10, 28, 32 của luật nghĩa vụ quân sự ngày 15 tháng 4 năm 1960 và thay bằng những điều (mới) sau đây: 1. Điều 7 (mới): Lứa tuổi tuyển vào quân đội thường. nhiệm vụ bảo đảm cho quân nhân dự bị thuộc tổ chức của mình chấp hành lệnh động viên được nhanh chóng. Điều 2 Nay bổ sung tiếp theo những điều 27, 32, 34 của luật nghĩa vụ quân sự ngày 15 tháng
 • 5
 • 532
 • 0
1 2 3 4 .. >