Tổng hợp tài liệu :

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu tiếp thu công nghệ tiên tiến để tổ chức và khai thác thử mạng thông tin liên kết số đa dịch vụ isdn

NGHIÊN CỨU TIẾP THU CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐỂ THIẾT LẬP TỔ CHỨC KHAI THÁC THỬ MẠNG THÔNG TIN LIÊN KẾT SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN

NGHIÊN CỨU TIẾP THU CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐỂ THIẾT LẬP VÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC THỬ MẠNG THÔNG TIN LIÊN KẾT SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN
Nó hoạt động như một bộ tập trung ATM hoặc một chuyển mạch ATM. Mạng truy nhập cung cấp các dịch vụ các tính năng trong mảng điều khiển nhưng không thực hiện kiểm soát sử dụng tài khoản thông thường.
 • 145
 • 522
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông
. Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông LỜI MỞ ĐẦU Theo thống kê của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia,. quản lý nhà nước về an toàn giao thông, Bộ giao thông vận tải Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cần có một cơ sở dữ liệu về Tai nạn giao thông trên toàn
 • 43
 • 1,391
 • 9

Đồ án tốt Nghiệp: Nghiên cứu khả năng sử dụng nhiên liệu thay thế cho đội xe buýt thành phố Nha Trang

Đồ án tốt Nghiệp: Nghiên cứu khả năng sử dụng nhiên liệu thay thế cho đội xe buýt thành phố Nha Trang
. ------ Đồ án tốt Nghiệp Nghiên cứu khả năng sử dụng nhiên liệu thay thế cho đội xe buýt thành phố Nha Trang Trang i Ngô Quang Tuấn 44DLOT Đồ án tốt nghiệp. xả 48 Trang ii Ngô Quang Tuấn 44DLOT Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 2. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ CHO ĐỘI XE BUÝT THÀNH PHỐ NHA TRANG .
 • 101
 • 921
 • 2

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác bà
. z  Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác bà Thiết bị logic khả trình 1 LỜI. của hệ thống nén khí nói riêng của nhà máy nói chung. Thiết bị logic khả trình 2 PHẦN I NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRẠM NÉN KHÍ CAO ÁP NHÀ MÁY THUỶ
 • 99
 • 910
 • 1

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu bảo đảm an toàn thông tin bằng kiểm soát “ Lỗ hổng “ trong dịch vụ Web

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu bảo đảm an toàn thông tin bằng kiểm soát “ Lỗ hổng “ trong dịch vụ Web
. Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu bảo đảm an toàn thông tin bằng kiểm soát “ Lỗ hổng “ trong dịch vụ Web 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO. -----oo0oo----- NGHIÊN CỨU BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN BẰNG KIẾM SOÁT “LỖ HỔNG” TRONG DỊCH VỤ WEB ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Nghành: Công Nghệ Thông Tin HẢI
 • 74
 • 743
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ pdf
. ………… o0o………… Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ Đồ án tốt nghiệp Trang 1 MỤC. quan khả năng sản xuất sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ là một bước đi ban đầu cho việc sản xuất ethanol nhiên liệu phục vụ cho nhu cầu năng
 • 118
 • 941
 • 4

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy H2O2 của phức chất giữa Mn2+ Axetyl Axeton trong điều kiện thường docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy H2O2 của phức chất giữa Mn2+ và Axetyl Axeton trong điều kiện thường docx
. Đồ án Tốt Nghiệp Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy H 2 O 2 của phức chất giữa Mn 2+ Axetyl Axeton trong điều kiện thường Đồ án tốt nghiệp 1 Nghiên. Đồ án tốt nghiệp 1 Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy H 2 O 2 của phức chất giữa Mn 2+ Axetyl Axeton trong điều kiện thường CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
 • 61
 • 681
 • 0

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tp. pleiku, tỉnh gia lai

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tp. pleiku, tỉnh gia lai
đồ án tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tp. pleiku, tỉnh gia lai . ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI TP. PLEIKU TỈNH GIA LAI . qun lý CTR Chƣơng 4 : Dự báo phát sinh các đề xuất quản lý CTRSH cho TP. Pleiku đến năm 2025 63 4.1 D báo t phát sinh dân s CTRSH
 • 88
 • 881
 • 3

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu, ứng dụng PLC trong điều khiển tự động máy xấn tôn

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu, ứng dụng PLC trong điều khiển tự động máy xấn tôn
Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu, ứng dụng PLC trong điều khiển tự động máy xấn tôn . lôgíc khả lập trình (PLC) 1.1 Khái niệm về PLC 1.2 Điểm mạnh điểm yếu của PLC 1.3 Cấu trúc của PLC 1.4 Cấu trúc bên trong cơ bản của PLC Chơng II Các. (Symbol) cho các địa chỉ 4.5.4 Nạp chơng trình vào PLC( Download Program to PLC) 4.5.5 Chạy chơng trình PLC (Run) 4.5.6 Bổ xung các lệnh Timer Counter
 • 146
 • 1,102
 • 2

Đồ án tốt nghiệp - “nghiên cứu, ứng dụng PLC trong điều khiển tự động máy xấn tôn”

Đồ án tốt nghiệp - “nghiên cứu, ứng dụng PLC trong điều khiển tự động máy xấn tôn”
Đồ án tốt nghiệp - “nghiên cứu, ứng dụng PLC trong điều khiển tự động máy xấn tôn”
 • 174
 • 795
 • 4

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thực trạng chương trình đưa khám chữa bệnh BHYT về trạm y tế tuyến xã trong 4 năm từ 1998 -2001 ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thực trạng chương trình đưa khám chữa bệnh BHYT về trạm y tế tuyến xã trong 4 năm từ 1998 -2001 ppt
. chữa bệnh BHYT về trạm y tế tuyến xã trong 4 năm từ 1998 -2001& quot; được nhóm nhóm nghiên cứu thực hiện nhằmmục tiêu: Đánh giá thực trạng công tác khám chữa. toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã; 3. Quy định về việc mở sổ sách chứng từ theo dõi việc khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã; 4. Quy định
 • 52
 • 1,137
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ quay của tuabin trong nhà máy thủy điện Hòa Bình pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ quay của tuabin trong nhà máy thủy điện Hòa Bình pptx
. Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ quay của tuabin trong nhà máy thủy điện Hòa Bình . Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ quay của tuabin trong nhà máy thủy điện Hòa Bình ”. CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT CHUNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN.
 • 95
 • 1,128
 • 4

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản lý pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu và thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản lý pdf
. của bài toán Nghiên cứu thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản lý. Từ đó phân tích thiết kế cài đặt chương trình Quản lý. Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản lý Đồ án tốt nghiệp
 • 75
 • 555
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà pdf
.  Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác bà . được nhận đề tài Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác bà nhằm ứng dụng các công nghệ mới vào thực tế đảm bảo
 • 99
 • 515
 • 0

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THỬ SẢN PHẨM NƯỚC ÉP CÀ RỐT – DỨA ĐÓNG CHAI

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT THỬ SẢN PHẨM NƯỚC ÉP CÀ RỐT – DỨA ĐÓNG CHAI
Đề tài:“Nghiên cứu sản xuất thử sản phẩm nước ép cà rốt dứa đóng chai” Mục tiêu của đề tài là tiến hành nghiên cứu để đưa ra quy trình hoàn thiện sản xuất sản phẩm nước giải khát từ cà rốt – dứa, nhằm tạo ra một sản phẩm mới trên thị trường đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Quá trình nghiên cứu bao gồm khảo sát một số yếu tố quan trọng để xây dựng quy trình sản xuất như sau: Khảo sát tỷ lệ thành phần khối lượng nguyên liệu thành phần hóa học nguyên liệu. Khảo sát chế độ chần cà rốt. Khảo sát tỷ lệ phối chế các thành phần: tỷ lệ dịch cà rốt/dứa, tỷ lệ nước, tỷ lệ đường, tỷ lệ axit citric, tỷ lệ vitamin C, tỷ lệ pectin. Khảo sát chế độ thanh trùng. Đánh giá chất lượng sản phẩm, bộ tính kinh tế sản phẩm. Kết quả quá trình nghiên cứu: Tỷ lệ thành phần khối lượng nguyên liệu thành phần hóa học của cà rốt dứa tương đối thích hợp để sản xuất nước ép cà rốt dứa. Chế độ chần cà rốt thích hợp nhất ở nhiệt độ 85oC với thời gian chần 4 phút, vì ở chế độ chần này có thể đạt được hiệu suất cao nhất tiết kiệm được chi phí năng lượng, đồng thời tạo được màu sắc mùi vị tốt nhất. Tỷ lệ phối chế các thành phần: dịch ép cà rốt/dứa là 40/60, tỷ lệ nước bổ sung 60%, tỷ lệ đường bổ sung 10% hoặc hiệu chuẩn đến 16oBx, tỷ lệ axid citric bổ sung 0,15% hoặc hiệu chuẩn pH từ 3,7 – 3,8, tỷ lệ vitamin C bổ sung 0,2%, tỷ lệ pectin bổ sung 0,2%. Tất cả các thành phần này tạo cho sản phẩm có mùi đặc trưng, vị chua ngọt tự nhiên giá trị dinh dưỡng cao. Chế độ thanh trùng của sản phẩm đạt ở nhiệt độ 100oC thời gian giữ nhiệt là 15 phút. Ở chế độ thanh trùng này sản phẩm đảm bảo được chỉ tiêu vi sinh màu sắc, mùi vị ổn định. Sau khi sản xuất thử nghiệm thành phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm dựa vào việc kiểm tra các thông số hoá lý, vi sinh đánh giá cảm quan mức độ ưa thích của người tiêu dùng cho sản phẩm. Sản phẩm đạt 18 điểm, xếp loại khá, giá thành cho sản phẩm là 4312 đồng/chai. . thấp ( 80 – 100 oC): nhiệt độ thanh trùng này thườngdùng cho các loai đồ hộp rau quả, các loại đồ hộp có độ axit cao.• Thanh trùng ở nhiệt độ cao ( 100 –. các phần tử thịt quả phải dưới 10 m,quá trình này được thực hiện bằng máy piston có sự chênh lệch áp suất lớn từ 2 50 – 300 at.Sản phẩm qua quá trình đồng
 • 106
 • 5,778
 • 32

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá rô kho tộ đóng hộp

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá rô kho tộ đóng hộp
Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá rô kho tộ đóng hộp
 • 78
 • 770
 • 0

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu tiếp thu công nghệ tiên tiến để tổ chức khai thác thử mạng thông tin liên kết số đa dịch vụ isdn

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu tiếp thu công nghệ tiên tiến để tổ chức và khai thác thử mạng thông tin liên kết số đa dịch vụ isdn
. mã số KHCN-01-01 :" ;Nghiên cứu tiếp thu công nghệ tiên tiến để tổ chức khai thác thử mạng thông tin liên kết số đa dịch vụ ISDN& quot; với nội dung nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức mạng. ứng 11 Mạng viễn thông Công an dụng cho công tác nghiệp vụ của ngành có chức năng năng lực nghiên cứu, lập trình, nghiên cứu khai thác công nghệ các phần mềm mới như: xử lý ảnh, bản đồ điện. mạng số liên kết đa dịch vụ băng rộng B -ISDN cung cấp các kết nối thông qua chuyển mạch (SVC), thông qua kết nối bán cố 4 Thiết bị đầu cuối Kết cuối mạng Chuyển mạch ISDN Chuyển mạch ISDN Thu
 • 27
 • 653
 • 1

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu công cụ kiểm thử phần mềm ibm rational funtional tester v7.0-ứng dụng kiểm thử phần mềm tại trung tâm phát triển phần mềm đại học duy tân

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu công cụ kiểm thử phần mềm ibm rational funtional tester v7.0-ứng dụng kiểm thử phần mềm tại trung tâm phát triển phần mềm đại học duy tân
. Nghiên cứu công cụ kiểm thử IBM Rational Funtional Tester V7. 0 Ứng dụng kiểm thử phần mềm tại trung tâm phát triển phần mềm Đại Học Duy Tân Funtional Tester V7. 0- Ứng dụng kiểm thử phần mềm tại. Trang 4 Nghiên cứu công cụ kiểm thử IBM Rational Funtional Tester V7. 0 Ứng dụng kiểm thử phần mềm tại trung tâm phát triển phần mềm Đại Học Duy Tân MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Kiểm thử phần mềm là. thử IBM Rational Funtional Tester V7. 0 Ứng dụng kiểm thử phần mềm tại trung tâm phát triển phần mềm Đại Học Duy Tân Chương III. Nghiên cứu công cụ kiểm thử IBM Rational Funtional Tester V7. 0. Trong
 • 105
 • 1,762
 • 5
1 2 3 4 .. >