Tổng hợp tài liệu :

Giáo án BD HSG vật lý 9

Giáo án trọn bộ vật 9

Giáo án trọn bộ vật lý 9
-Phát biểu được định luật Ôm.-Nêu được điện trở của một dây dẫn có giá trị hoàn toàn xác định, được tính bằng thương số giữ hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và cường độ dòng điện chạy qua nó. Nhận biết được đơn vị của điện trở.-Nêu được đặc điểm về cường độ dòng điện, về hiệu điện thế và điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song.-Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.-Nêu được biến trở là gì và các dấu hiệu nhận biết điện trở trong kỹ thuật.-Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oát ghi trên thiết bị tiêu thụ điện năng.-Viết được các công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện có năng lượng.-Chỉ ra được sự chuyển hóa các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, đông cơ điện hoạt động.Kỹ năng:-Xác định được điện trở của một đoạn mạch bằng vônkế và ampekế.-Nghiên cứa bằng thực nghiệm mối quan hệ giữa điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp hoặc song song với các điện trở thành phần và xácρ lập được các công thức: Rtđ= R1+R2+R3:;1111Rtđ R1R2R3-So sánh được điên trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp hoặc song song với mỗi điện trở thành phần.-Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.- Xác định được bằng thực nghiệm mối quan hệ giữ điện trở của dây dẫn với chiều dài, tiết diện và với vật liệu làm dây dẫn. . 3T&B)"/!W:&_"==$ 49/ : *9m/3m.! @9/ : @9/ : o').`)$!X90)i//!n3/!˜ $4X0]&.1)w o').`).S/!1/!9V/$!V/!.1) y 3‚4[/: J 49/ :*9m/3m.!.nL*&W/$4‚. w9m$*[/:/!n3 y!9V/$!V/!C!`/%S9.S9 })T&:&]!p.$!)%S9.S9=/')/!i/<¢$Aj®$!Q.=$!S&*[AV$S. C !9/ :
 • 170
 • 584
 • 2

Đề thi HSG Vật 9 có đáp án

Đề thi HSG Vật lý 9 có đáp án
. Trường THCS Mạc Đónh Chi GV ra đề: Nguyễn Thò Cẩm Lệ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN – NĂM 2008 – 20 09 MÔN : VẬT THỜI GIAN: 150 PHÚT Bài 1: (2điểm). cho f = 20cm; d =10cm. hãy xác đònh vò trí của ảnh. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT NĂM HỌC 2008-20 09 THỜI GIAN: 150 phút Bài 1( 2điểm): Cho biết: V 1 =
 • 6
 • 1,564
 • 43

Giáo án BD HSG 9

Giáo án BD HSG Lý 9
. Giáo án BỒI DƯỢNG ĐIỆN HỌC 9 Tiết 1,2: §1. SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DỊNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ - ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ƠM. A.Tóm tắt thuyết. NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. A.Tóm tắt thuyết : THT-THCS LỘC AN Trang 3 A V + - U K M 1 N 1 Giáo án BỒI DƯỢNG ĐIỆN HỌC 9 I. Đoạn mạch mắc nối tiếp-Định luật
 • 30
 • 573
 • 4

de thi hsg vat ly 9 co dap an

de thi hsg vat ly 9 co dap an
. Phòng Giáo dục Cư' Mgar ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - NĂM HỌC: 20 09 - 2010 Trường THCS ………… MÔN: VẬT LÍ - LỚP 9 Thời gian: 150 phút Bài 1. (3điểm) Một. đường. Thời gian đi nửa quãng đường đầu t 1 = 1 v s . Thời gian đi nửa quãng đường sau t 2 . Quãng đường đi được tương ứng với khoảng thời gian 2 2 t là
 • 4
 • 1,328
 • 18

GIÁO ÁN BD HSG ĐỊA 9

GIÁO ÁN BD HSG ĐỊA 9
. Cường Trường THCS Mường Phăng Giáo án bồi dưỡng HS giỏi lớp 9 Câu 1. - Thế nào là toạ độ địa lí? - Xác định toạ độ địa lí của địa điểm A, B, C, D trên hình. THCS Mường Phăng Giáo án bồi dưỡng HS giỏi lớp 9 Bài 1: Một bức điện đánh từ Hà Nội (khu vực giờ số 7) đến New yourk (khu vực giờ số 19) lúc New yourk
 • 43
 • 489
 • 1

đề thi HSG vật 9 và đáp án

đề thi HSG vật lý 9 và đáp án
. Phòng giáo DC và đào TO THNG TíN Trờng: THCS Hòa Bình GV: Lê Biên K THI CHN HC SINH GII CP HUYN LP 9 THCS NM HC 2010-2011 Môn thi: VT Lí Thi gian lm bi:. của am pe kế và vôn kế Câu4.( 5 điểm) Hai gơng phẳng G 1 và G 2 đợc bố trí hợp với nhau một góc nh hình vẽ. Hai điểm sáng A và B đợc đặt vào giữa hai
 • 4
 • 902
 • 12

Giáo an BD HSG 9

Giáo an BD HSG 9
. định. III. Độ tan (S) Là số gam chất tan có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà. Hay: số mol chất tan có thể tan trong 1 lit. và chất tan - Chất tan: chất rắn, lỏng, khí. - Dung môi: nớc, xăng, dầu, cồn . II. Dung dịch bão hoà Là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan ở một
 • 45
 • 348
 • 0

de+dap an HSG vat Ly 9 05-06

de+dap an HSG vat Ly 9 05-06
. Thời gian giữa hai lần hành khách đối diện với các toa đầu và các toa cuối là: 9 10l l V v V v = − + Ta tính được vận tốc tàu hoả : 19. V v = = 19. 4 = 76. 0,06.4200.75 = 1 890 0J. - Nhiệt lượng đó làm tan một lượng nước đá là: 5 1 890 0 0,05625 3,36.10 m = = (kg) = 56,25g. - Thể tích của phần nước đá tan ra là: 1
 • 2
 • 385
 • 0

Bài giảng đề, đáp án HSG Vật 9 Uông Bí

Bài giảng đề, đáp án HSG Vật lý 9 Uông Bí
. DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ UÔNG BÍ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ XÃ LỚP 9 NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN: VẬT LÍ Ngày thi: 12/01/2011 Thời gian làm bài: 150 phút (Không. trọng lượng của vật. Em hãy nghĩ xem cần có thêm dụng cụ đơn giản nào để có thể dùng với lực kế xác định được trọng lượng của vật nói trên. Bài 2 (3,0 điểm)
 • 3
 • 527
 • 2

Gián án Đề và HDC HSG Vật 9 (Quế Sơn 10-11)

Gián án Đề và HDC HSG Vật lý 9 (Quế Sơn 10-11)
. QUẾ SƠN PHÒNG GD&ĐT KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Vật Lí Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ. 0,25 xxI I RRR R II I R R I I + = ++ =⇒ ++ = + ⇒= 21 9 912 9 1 231 2 12 1 13 2 2 1 ⇒ I = 3 2 9 21 9 21 1 ⋅ + =⋅ + x I x 0,50 Có I = I 4 0,25 Ta có U V
 • 8
 • 620
 • 7

Gián án Bộ đề HSG Vật 9 (72 đề)

Gián án Bộ đề HSG Vật lý 9 (72 đề)
. học sinh giỏi lớp 9 năm học 2008 - 20 09 Đề thi môn: Vật 16 Đề Chính thức Đề chính thức Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Một chất. THI QUỐC GIA CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 199 5- 199 6 MÔN VẬT 9 (Thêi gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề) 20 A R 2 R 1 R 4 R 3 A I H B C D GE
 • 45
 • 469
 • 1

Gián án Bộ đề HSG Vật 9 (72 đề)

Gián án Bộ đề HSG Vật lý 9 (72 đề)
. học sinh giỏi lớp 9 năm học 2008 - 20 09 Đề thi môn: Vật 16 Đề Chính thức Đề chính thức Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Một chất. R 3 R 4 A U H 1 kỳ thi chọn HSG cấp huyện Môn: vật 9 Năm học: 2008- 20 09 ( Thời gian 120 phút không kể thời gian chép đề) Câu1: (4 điểm) Cú hai bỡnh
 • 45
 • 319
 • 0

Gián án Bồi dưỡng HSG Vật 9

Gián án Bồi dưỡng HSG Vật Lý 9
. BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC VẬT Phần này gồm có: - Các bài toán về chuyển động của vật và hệ vật - Các bài toán về vận tốc trung bình - Các bài toán về. Các bài toán về công thức cộng vận tốc. - Các bài toán về đồ thị chuyển động A/ các bài toán về chuyển động của vật và hệ vật 1/ Hệ vật gồm các vật chuyển
 • 36
 • 905
 • 20

Bài soạn Đề thi và đáp án HSG Vật 9

Bài soạn Đề thi và đáp án HSG Vật lý 9
. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG THCS MÔN: VẬT LÝ- NĂM HỌC 2006-2007  Thời gian :90 phút(Không kể thời gian giao đề) Bài 1 Chiều dài. 9, 49 (W) ( 0,25đ ) Công suất mỗi bóng tăng lên so với trước: Pđm - Pđ = 9, 49 - 9 = 0, 49 (W) ( 0,25đ ) Nghĩa là tăng lên so với trướclà: %4,5.% 9 100. 49, 0
 • 10
 • 474
 • 5

Gián án Đề thi và đáp án HSG Vật 9

Gián án Đề thi và đáp án HSG Vật lý 9
. 5 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG THCS MÔN: VẬT LÝ- NĂM HỌC 2006-2007  Thời gian :90 phút(Không kể thời gian giao đề) Bài 1 Chiều dài. 9, 49 (W) ( 0,25đ ) Công suất mỗi bóng tăng lên so với trước: Pđm - Pđ = 9, 49 - 9 = 0, 49 (W) ( 0,25đ ) Nghĩa là tăng lên so với trướclà: %4,5.% 9 100. 49, 0
 • 10
 • 496
 • 0

Tài liệu Đề thi và đáp án HSG Vật 9

Tài liệu Đề thi và đáp án HSG Vật lý 9
. 5 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG THCS MÔN: VẬT LÝ- NĂM HỌC 2006-2007  Thời gian :90 phút(Không kể thời gian giao đề) Bài 1 Chiều dài. 9, 49 (W) ( 0,25đ ) Công suất mỗi bóng tăng lên so với trước: Pđm - Pđ = 9, 49 - 9 = 0, 49 (W) ( 0,25đ ) Nghĩa là tăng lên so với trướclà: %4,5.% 9 100. 49, 0
 • 10
 • 499
 • 2

Gián án Giáo án bồi dưỡng HSG Vật 9

Gián án Giáo án bồi dưỡng HSG Vật lý 9
. quả Trang 8 Giao an BDHSG VL9 bóng tại cầu C. Tìm độ dài quãng đường mà nhà thể thao đã bơi được.( xem đề thi HSG tỉnh năm 199 6- 199 7) 1.2.5 Cho đồ thị chuyển. Trang 9 Giao an BDHSG VL9 vòng thì gặp người đi xe đạp mấy lần. Tính thời gian và địa điểm gặp nhau?.( giải bài toán bằng đồ thị và bằng tính toán) 1.3.3.Một
 • 29
 • 992
 • 9

Giáo án BD HSG hoá học 9

Giáo án BD HSG hoá học 9
I.Mục tiêu : Học sinh hiểu được tính chất hoá học của phi kim và một số tính chất hoá học của một số phi kim điển hình. Vận dụng được tính chất hoá học của phi kim để giải quyết được các bài tập nâng cao về phi kim như : Hoàn thành PTHH, giải toán hoá học; giải thích hiện tượng hoá học. . Giáo án BD HSG Hoá học 9 ============================================================== I.Mục tiêu : - Học sinh hiểu được tính chất hoá học của phi kim và một số tính chất hoá học của. Đông 12 Giáo án BD HSG Hoá học 9 ============================================================== Tuần: 05 Ngày soạn : 17/ 09/ 20 09 I.Mục tiêu : - Học sinh vận dụng được tính chất hoá học của. =========================================================== Giáo viên : Nguyễn Thanh Hải Trường THCS Quảng Đông 4 Buổi 02 : LUYỆN TẬP : HOÀN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC Giáo án BD HSG Hoá học 9 ============================================================== c)
 • 49
 • 1,121
 • 4

Giáo án BD HSG vật 9

Giáo án BD HSG vật lý 9
4. Một thuyền đánh cá chuyển động ngược dòng nước làm rớt một cái phao.Do không phát hiện kịp,thuyền tiếp tục chuyển đọng thêm 30 ph nữa thì mới quay lại và gặp phao tại nơi cách chỗ làm rớt 5km. Tìm vận tốc của dòng nước,biết vận tốc của thuyền đối với nước là không đổi.5. Lúc 6h20ph hai bạn chở nhau đi học với vận tốc v1=12kmh.sau khi đi được 10 ph một bạn chợt nhớ mình bỏ quên bút ở nhà nên quay lại và đuổi theo với vận tốc như cũ.Trong lúc đó bạn thứ 2 tiếp tục đi bộ đến trường với vận tốc v2=6kmh và hai bạn gặp nhau tại trường. . dưỡng HSG môn Vật lớp 9 + Nhiệt lượng cả hệ thống (thau, nước, thỏi đồng) toả ra khi hạ 21,2 0 C xuống 0 0 C: Q’ = (m 1 .c 1 + m 2 .c 2 + m 3 .c 3 ) (21,2 0 C - 0 0 C) = 1 890 19, 2(J) + So sánh. ===== − Hiệu suất của động cơ: 49, 0 10.154 10.756 6 5 === tp ci A A H = 49% Trịnh Thanh Quang – Trường THCS Vĩnh Tiến 19 Chương trình bồi dưỡng HSG môn Vật lớp 9 Chủ đề 1 ĐỊNH LUẬT ÔM. ĐOẠN MẠCH. Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp 9 Phân phối chơng trình bdhs giỏi 9 Năm học : 2010 2011 Buổi Nội dung - kiến thức Các dạng bài tập 1 áp
 • 38
 • 1,234
 • 6

Giáo án BD HSG môn vật 9 (phần cơ học)

Giáo án BD HSG môn vật lý 9 (phần cơ học)
Bài tập về định luật Pascal áp suất của chất lỏng.Bài tập về máy ép dùng chất lỏng, bình thông nhauBài tập về lực đẩy AsimetBài tập tổng hợp kiến thứcBài tập tổng hợp kiến thứcDạng 1: Định thời điểm và vị trí gặp nhau của các chuyển độngDạng 2: Bài toán về tính quãng đường đi của chuyển độngDạng3 : Xác định vận tốc của chuyển độngDạng 4: Tính vận tốc trung bình của chuyển động không đềuBài tập tổng hợp kiến thứcBài tập tổng hợp kiến thứcBài tập tổng hợp kiến thứcĐoạn mạch nối tiếp mạch song songĐoạn mạch hỗn hợpĐiện trở biến trởCông và công suất điện Định luật Jun Len xơGươngThấu kínhLàm quen một số đề tổng hợpLàm quen một số đề tổng hợp . GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT - BẬC THCS PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BDHS GIỎI 9 BUỔI NỘI DUNG - KIẾN THỨC CÁC DẠNG BÀI TẬP 1 áp suất. tổng hợp 19 Làm quen một số đề tổng hợp Lê Xuân Đương - GV THCS Nguyễn Biểu 1 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT - BẬC THCS A- ÁP SUẤT CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ I - TÓM TẮT THUYẾT. 1/. THCS Nguyễn Biểu10 l F P h GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT - BẬC THCS II- BÀI TẬP VỀ MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Bài 1: Tính lực kéo F trong các trường hợp sau đây. Biết vật nặng có trọng lượng
 • 40
 • 5,414
 • 25
1 2 3 4 .. >