Tổng hợp tài liệu :

đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ paclitaxel- carboplatin trong điều trị bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn iii tại bệnh viện ung bướu hà nội

luan-van-de-tai-danh-gia-ket-qua-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-cua-cong-ty-co-phan-dai-ly-giao-nhan-van-tai.pdf

luan-van-de-tai-danh-gia-ket-qua-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-cua-cong-ty-co-phan-dai-ly-giao-nhan-van-tai.pdf
Luận văn đề tài đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải.
 • 22
 • 2,351
 • 6

Tài liệu SKKN- Một số giải pháp đánh giá kết quả học tập của HS - Bộ môn Hóa học THCS

Tài liệu SKKN- Một số giải pháp đánh giá kết quả học tập của HS - Bộ môn Hóa học THCS
. bài tập theo chủ đề. - Kết hợp kiểm tra đánh giá của giáo viênđánh giá của học sinh, đánh giá đầu giờ để kiểm tra bài cũ và đánh giá hoạt động của học. cách học tập sáng tạo nên nhiều khi có những tiết học đổi mới phương pháp lại có kết quả học tập hạn chế. C- YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC
 • 7
 • 582
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, bệnh học, hoá miễn dịch và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị u biểu tuyến nước bọt mang tai

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, mô bệnh học, hoá mô miễn dịch và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị u biểu mô tuyến nước bọt mang tai
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, bệnh học, hoá miễn dịch và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị u biểu tuyến nước bọt mang tai . Nghiên c u đặc điểm lâm sng, si u âm, bệnh học, hoá miễn dịch v đánh giá kết quả ph u thuật đi u trị u bi u tuyến nớc bọt mang tai Chuyên ngành Ph u thuật hàm mặt. ph u thuật đi u trị u bi u tuyến nớc bọt mang tai& quot; nhằm mục đích: 1 - tả đặc điểm lâm sàng, si u âm, bệnh học và bi u hiện một số d u ấn hoá miễn dịch của u bi u tuyến. si u âm, bệnh học, hoá miễn dịch v đánh giá kết quả ph u thuật đi u trị u bi u tuyến nớc bọt mang tai Chuyên ngành Ph u thuật hàm mặt Mã số: 62.72.28.05 luận án tiến
 • 168
 • 948
 • 3

Nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoá - xạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trị

Nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoá - xạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trị
Nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoá - xạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trị . Bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế Trờng đại học y nội Võ văn xuân nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp ho - xạ trị ung th phổi tế bo nhỏ v đánh giá kết quả điều trị . hiện phác đồ kết hợp ho - xạ trị và theo dõi bệnh nhân sau điều trị chặt chẽ. Điểm mới có giá trị thực tiễn cao là: Bệnh nhân UTP-TBN điều trị phác đồ EP ho - xạ trị đồng thời cho kết quả sống. 13 4-1 40. 4. Nghiên cứu phác đồ kết hợp ho - xạ trị ung th phổi tế bào nhỏ. Tạp chí Y học thực hành, số 541/2006. Bộ Y tế, 2006 ; tr 52 7-5 33. 5. Nghiên cứu các biện pháp chẩn đoán sớm và điều trị
 • 27
 • 733
 • 2

Nghiên cứu chẩn đoánđánh giá kết quả thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm y sinh trong bệnh xốp sơ tai

Nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm y sinh trong bệnh xốp sơ tai
Nghiên cứu chẩn đoánđánh giá kết quả thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm y sinh trong bệnh xốp sơ tai . Bộ giáo dục v đo tạo Bộ y tế trờng đại học y h nội lê công định nghiên cứu chẩn đoán v đánh giá kết quả thay thế xơng bn đạp bằng trụ gốm y sinh trong bệnh xốp xơ tai . tai. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật thay thế xơng bàn đạp bằng trụ gốm y sinh. 2. Những đóng góp mới của luận án: * Đã tả đợc đặc điểm hình ảnh tổn thơng xốp xơ tai qua CLVT và đánh giá. trình chẩn đoán là hết sức cần thiết. Điều trị xốp xơ tai chủ y u là bằng phẫu thuật thay thế xơng bàn đạp (XBĐ) bằng các trụ dẫn âm nhân tạo. Hiện nay trên thế giới các loại trụ dẫn đợc làm bằng
 • 15
 • 521
 • 0

Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá chất bổ trợđánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K

Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá chất bổ trợ và đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K
Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá chất bổ trợđánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K . giáo dục v Đo tạo Bộ quốc phòng Học viện quân y ===== WX ===== vũ hải nghiên cứu CHỉ ĐịNH CáC PHƯƠNG PHáP PHẫU THUậT, HOá CHấT Bổ TRợ V ĐáNH GIá K T QUả ĐIềU TRị UNG THƯ Dạ DY TạI. chỉ định của các phơng pháp phẫu thuật cắt bán phần, cắt toàn bộ, các phẫu thuật tạm thời và hoá chất bổ trợ sau phẫu thuật. 2. Đánh giá k t quả điều trị ung th dạ dày tại Bệnh viện K, từ đó rút. đánh giá k t quả điều trị hoá chất bổ trợ, so sánh hai nhóm có và không điều trị hoá chất bổ trợ về tỷ lệ sống 3 năm toàn bộ và tỷ lệ sống 3 năm theo giai đoạn. - Nghiên cứu về giải phẫu bệnh:
 • 28
 • 853
 • 6

tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra - đánh giá kết quả dạy học hóa học lớp 12 ở trường trung học phổ thông (thpt)

tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra - đánh giá kết quả dạy học hóa học lớp 12 ở trường trung học phổ thông (thpt)
. : Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra - đánh giá kết quả dạy học hóa học lớp 12 ở trường Trung học phổ thông (THPT) . 2. Lịch sử nghiên cứu Đã. - ĐG kết quả dạy học hóa học lớp 12 ở trường THPT. 2. Sử dụng hệ thống bài tập TNKQ vào việc KT - ĐG kết quả dạy học hóa học lớp 12 ở trường THPT. 8 PHẦN 2. NỘI DUNG CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ. thống bài tập TNKQ dùng để KT - ĐG kết quả dạy học hóa học lớp 12 ở trường THPT. 4. Mục đích và nhiệm vụ 4.1. Mục đích của đề tài Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập TNKQ dùng để KT -
 • 79
 • 769
 • 2

Luận văn đề tài:" Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp đỡ Tân Cảng 6 tháng đầu năm 2011" pot

Luận văn đề tài:
. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng sáu tháng đầu năm 2011 Sinh viên. KT07TA Tp. HCM, tháng 12 năm 2011 1 NỘI DUNG ĐỀ TÀI  Cơ sở lý luận chung  Đánh giá kết quả HĐSXKD của Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng sáu tháng đầu năm 2011  Kết luận và. Việt: Công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân cảng  Tên tiếng Anh: Tan Cang Logistics and Stevedoring Join Stock Company.  Tên viết tắt: TÂN CẢNG LOGISTICS JSC  Trụ sở chính: Cảng
 • 22
 • 692
 • 0

Đề tài:Tìm hiểu hoạt động Outsourcing và xu hướng phát triển của nó trên thế giới. Nghiên cứu một ví dụ cụ thể và đánh giá kết quả của hoạt động Outsourcing đối với DN đó pot

Đề tài:Tìm hiểu hoạt động Outsourcing và xu hướng phát triển của nó trên thế giới. Nghiên cứu một ví dụ cụ thể và đánh giá kết quả của hoạt động Outsourcing đối với DN đó pot
. LOGO Nhóm Đề tài: Tìm hiểu hoạt động Outsourcing và xu hướng phát triển của nó trên thế giới. Nghiên cứu một ví dụ cụ thể và đánh giá kết quả của hoạt động Outsourcing đối với DN đó. LOGO Mục. Tìm hiểu hoạt động Outsourcing và xu hướng hoạt động của nó trên Thế giới. 1 2 II/ Nghiên cứu về tập đoàn Microsoft và đánh giá kết quả hoạt động Outsourcing đối với tập đoàn đó. I/ Tìm hiểu hoạt. đó. I/ Tìm hiểu hoạt động Outsourcing và xu hướng hoạt động của nó trên Thế giới. 1/ Khái niệm Outsourcing Outsourcing là hình thức chuyển một phần chức năng nhiệm vụ của công ty ra gia công
 • 18
 • 1,535
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, độ biệt hóa tế bào u và đột biến gene HBx ở bệnh nhân ung thư biểu tế bào gan nhiễm virus viêm gan B

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, độ biệt hóa tế bào u và đột biến gene HBx ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nhiễm virus viêm gan B
. điểm lâm sàng, cận lâm sàng, độ biệt hóa tế b o u và đột biến gene HBx ở b nh nhân ung thư bi u tế b o gan nhiễm virus viêm gan B với 2 mục ti u: 1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng,. sàng, độ biệt hóa tế b o u ở b nh nhân ung thư bi u tế b o gan nhiễm virus viêm gan B. 2. Xác định tỷ lệ và mối liên quan đột biến gene HBx của virus viêm gan B với một số chỉ số cận lâm. lâm sàng, cận lâm sàng, độ biệt hóa tế b o u ở b nh nhân ung thư bi u tế b o gan nhiễm HBV 4.1.1. Tuổi 18 UBTG cũng như các ung thư của cơ quan khác đókết quả của một quá trình b nh
 • 50
 • 881
 • 6

Đánh giá kết quả điều trị hoá chất kết hợp điều trị đích trong u lympho ác tính không hodgkin tế bào b lớn, phổi, vú và u đệm đường tiêu hoá

Đánh giá kết quả điều trị hoá chất kết hợp điều trị đích trong u lympho ác tính không hodgkin tế bào b lớn, phổi, vú và u mô đệm đường tiêu hoá
Nội dung chính Nhánh 6 bao gồm có 4 nội dung sau 1. Nghiên cứu điều trị kháng thể đơn dòng Trastuzumab (Herceptin) cho bệnh nhân ung th− vú có biểu hiện quá mức HER2neu 2. Nghiên cứu điều trị kháng thể đơn dòng Rituximab (Mabthera) cho bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tế bào b lớn có CD20 d−ơng tính 3. Nghiên cứu điều trị đích Imatinib (Glivec) cho bệnh nhân u đệm đ−ờng tiêu hóa 4. Nghiên cứu điều trị Erlotinib (Tarceva) cho bệnh nhân ung th− phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn muộn . 1 B khoa học và công nghệ B nh viện K B O CáO TổNG KếT đánh giá kết quả đi u trị hoá chất kết hợp đi u trị đích trong u Lympho ác tính không hodgkin tế b o b lớn, phổi, vú và. của các b nh nhân ung th vú có thụ thể HER-2 dơng tính - Đánh giá kết quả b c đ u đi u trị kháng thể đơn dòng trastuzumab kết hợp hoá chất trong đi u trị ung th vú di căn. 2. Tổng quan Ung. b nh - Thời gian đi u trị: Với trastuzumab, đi u trị cho tới khi b nh tiến triển hoặc các độc tính không thể chấp nhận đợc. Với hoá chất: đi u trị tối đa 6 chu kỳ. Đánh giá kết quả đi u trị,
 • 151
 • 479
 • 2

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức
. ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại Bệnh viện Việt Đức nhằ m hai mục tiêu: 1. Nghiên cứu chỉ định phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa. . NGUYN XUN DIN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT HẹP ốNG SốNG THắT LƯNG DO THOáI HóA VớI Sự Hỗ TRợ CủA DụNG Cụ LIÊN GAI SAU COFLEX TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyên ngành : Ngoại. NGUYN XUN DIN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT HẹP ốNG SốNG THắT LƯNG DO THOáI HóA VớI Sự Hỗ TRợ CủA DụNG Cụ LIÊN GAI SAU COFLEX TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC LUN VN THC S Y HC
 • 103
 • 641
 • 8

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả hoá xạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họng thanh quản giai đoạn (III IVB) không mổ được tại bệnh viện k

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả hoá xạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họng thanh quản giai đoạn (III IVB) không mổ được tại bệnh viện k
. quả hoá-xạ trị gia tốc đồng thời ung th hạ họng-thanh quản giai đoạn (III-IVB) không mổ đợc tại Bệnh viện K với 2 mục tiêu: 1. tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung th hạ họng. Tùng X Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sng, cận lâm sng v k t quả hoá-xạ trị gia tốc đồng thời ung th hạ họng-thanh quản giai đoạn (III-IVB) không mổ đợc tại bệnh viện K Luận án tiến. Tùng X Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sng, cận lâm sng v k t quả hoá- xạ trị gia tốc đồng thời ung th hạ họng-thanh quản giai đoạn (III-IVB) không mổ đợc tại bệnh viện K Luận án tiến
 • 160
 • 684
 • 2

Đánh giá kết quả điều trị hóa chất phác đồ r chop trong u lympho ác tính không hodgkin tế bào b tại bệnh viện k

Đánh giá kết quả điều trị hóa chất phác đồ r chop trong u lympho ác tính không hodgkin tế bào b tại bệnh viện k
. và các y u tố tiên lượng (IPI) 45 2.3.4. Ghi nhận quá trình đi u trị hóa chất: phác đồ R-CHOP 45 2.4. Đánh giá k t quả đi u trị và các tác dụng không mong muốn 46 2.4.1. K t quả đi u trị. sàng 73 4.2. K t quả đi u trị và các tác dụng không mong muốn 74 4.2.1. K t quả đi u trị 74 4.2.2. Các tác dụng không mong muốn 77 K T LUẬN 81 KIẾN NGHỊ 83 TÀI LI U THAM KHẢO PHỤ LỤC . tuyến không ống có vai trò sản xuất các tế b o lympho và các tế b o miễn dịch khác của cơ thể, lách còn là nơi chứa đựng tế b o m u và là cơ quan lọc m u. - Tuyến ức: sản xuất các tế b o lympho
 • 102
 • 1,113
 • 5

Đánh giá hiệu quả của hoá trị bổ trợ ECX trên bệnh nhân ung thư biểu tuyến dạ dày sau phẫu thuật tại bệnh viện k

Đánh giá hiệu quả của hoá trị bổ trợ ECX trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày sau phẫu thuật tại bệnh viện k
. GIáO DụC V ĐO TạO Bộ Y Tế TRờng đại học y h nội Trịnh thị hoa đánh giá hiệu quả của hoá trị bổ trợ ECX trên bệnh nhân ung th biểu tuyến dạ dy sau phẫu thuật tại bệnh viện. tiêu sau: 1. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung th biểu tuyến dạ dày. 2. Đánh giá hiệu quả của phác đồ ECX trong điều trị bổ trợ sau phẫu thuật ung th biểu tuyến dạ. Ung th biểu tuyến nhầy + Ung th biểu tế bào nhẫn + Ung th biểu tuyến vảy + Ung th biểu tế bào vảy + Ung th biểu tế bào nhỏ + Ung th biểu không biệt hóa - Các loại khác:
 • 106
 • 614
 • 0

tả một số đặc điểm về chuẩn đoán hình ảnh và chất chỉ điểm ung thư ở những bệnh nhân ung thư biểu tuyến trực tràngz

Mô tả một số đặc điểm về chuẩn đoán hình ảnh và chất chỉ điểm ung thư ở những bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến trực tràngz
. đích: 1. tả một số đặc điểm về chẩn đoán hình ảnh và chất chỉ điểm ung thư ở những bệnh nhân ung thư biểu tuyến trực tràng. 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu tuyến trực tràng 2 CHƯƠNG. VẤN ĐỀ Ung thư đại trực tràng là một trong những ung thư thường gặp nhất đường tiờu hoỏ, trong đó ung thư trực tràng có tỷ lệ ít hơn so với ung thư đại tràng. Trên thế giới, UTĐTT là một bệnh. trong ung thư đường tiờu hoỏ sau ung thư dạ dày và ung thư gan, đứng hàng thứ 5 trong các loại ung thư: dạ dày, phổi, ung thư vú ở nữ và vòm họng ở nam. 16 1.3.1.1. Tuổi: Nguy cơ mắc các bệnh ung
 • 92
 • 500
 • 0

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hoá

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hoá
. kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa 2 CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU HỌC TUYẾN GIÁP VÀ CẤU TRÚC LIÊN QUAN 1.1.1. Đặc điểm giải phẫu. bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú. Ung thư tuyến giáp thể nang, khoảng 10% bệnh nhân có hạch cổ. Di căn phổi, xương là nơi hay gặp của ung thư tuyến giáp: 30% với ung thư tuyến giáp thể nang. gợi ý ung thư tuyến giáp ngay cả khi không có u giáp, nhưng thực ra ung thư tuyến giỏp đó có thể có từ nhiều năm [21], [45]. Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa có thể biểu hiện với u tuyến giáp,
 • 57
 • 1,758
 • 22

đánh giá kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày do ung thư biểu tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày do ung thư biểu mô tại bệnh viện việt đức
. CTBDD do ung thư biểu tại bệnh viện Việt Đức với hai mục tiêu: 1. tả đặc điểm tổn thư ng giải phẫu bệnh của ung thư biểu dạ dày 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày trong. NỘI - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y NỘI PHAN MINH NGỌC Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày do ung thư biểu tại bệnh viện việt đức Chuyờn. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y NỘI PHAN MINH NGỌC Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày do ung thư biểu tại bệnh viện việt đức
 • 119
 • 1,163
 • 20

đánh giá kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của một số dự án khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc”

đánh giá kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của một số dự án khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc”
. 70 3.5.2. Đề xuất một số giải pháp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của 2 dự án nghiên cứu nói riêng và trên địa bàn thị xã Phúc Yên nói chung 72 KẾT LUẬN VÀ. trọng của vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và cũng là một vấn đề có tính “thời sự”. Vì vậy, việc thực hiện đề tài: Đánh giá kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái. trên địa bàn thị xã Phúc Yên 38 3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 38 3.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai [21] 38 3.3. Đánh giá kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu
 • 87
 • 551
 • 3

đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ paclitaxel- carboplatin trong điều trị bệnh nhân ung thư biểu buồng trứng giai đoạn iii tại bệnh viện ung bướu nội

đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ paclitaxel- carboplatin trong điều trị bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn iii tại bệnh viện ung bướu hà nội
. kết quả điều trị của phác đồ này. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ Paclitaxel- Carboplatin trong iu tr bệnh nhân ung th biểu. cung và ung thư niêm mạc tử cung cộng lại. Ung thư buồng trứng có 3 typ bệnh học chính là ung thư tế bào mầm, u đệm và ung thư biểu buồng trứng, trong đó chủ yếu là ung thư biểu buồng. bung trng giai đoạn III tại bệnh viện Ung Bớu Nội& quot; với mục tiêu: Đánh giá thi gian sng thờm v c tớnh của phác đồ Paclitaxel- Carboplatin trờn bệnh nhân ung th biểu bung trng giai
 • 68
 • 701
 • 0
1 2 3 4 .. >