Tổng hợp tài liệu :

Tiểu luận vài nét về quản trị chiến lược của ngân hàng techcombank

tiểu luận quản trị chiến lược của Wal-mart.doc

tiểu luận quản trị chiến lược của Wal-mart.doc
tiểu luận quản trị chiến lược của Wal-mart . viên hữu hiệu.Thói quen tổ chức: Tổ chức quản trị và phong cách quản trị của WalMart được định hình bởi các quy tắc của Sam Walton. Khi WalMart tăng trưởng. để đến thăm các khu vực và gặp gỡ các quản trị cửa hàngquản trị khu vực. Điều này làm gắn kết giữa các cấp quản trị tạo nên sự thấu hiểu từ dưới lên
 • 13
 • 5,634
 • 72

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 1

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 1
Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 1. . -1 - CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC &TUYÊN BỐ SỨ MỆNH –MỤC TIÊU Nội dung: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Khái niệm về chiến lược. chiến lượcquản trị chiến lược. Lợi ích và sự tiến triển của quản trị chiến lược. Nội dung của quản trị chiến lược Trách nhiệm của các nhà quản trị với quá
 • 31
 • 802
 • 1

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 2

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 2
Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 2. . 1 K.M. Eisenhardt, 20 02. “Has Strategy Changed?” MIT Sloan Management Review, 43 (2) , pp 8 8-9 1. -3 4- 2. 1 .2. Theo dõi môi trường Khi theo. -4 3- 2. 3 .2. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh Michael E.Porter giáo sư trường quản trị kinh doanh Harvard đã đề ra một khuôn khổ giúp các nhà quản trị
 • 45
 • 560
 • 1

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 3

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 3
Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 3. . -7 9 - 3. 1. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI 3. 1.1. Công ty đang thực hiện chiến lược hiện tại như thế nào? Để đánh giá công ty đang thực hiện chiến lược. document .-2 : CÁC NGUỒN VÔ HÌNH Nguồn Nội dung Nhân sự -Kiến thức -Tin cậy -Các khả năng quản trị -Thói quen tổ chức Các nguồn sáng kiến -Các ý tưởng -Khả
 • 33
 • 491
 • 0

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 4

Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 4
Giới thiệu về quản trị chiến lược - Chương 4. . Process", Economist, 24/ 7/1999 - 1 24 - Bảng 4- 1 : VAI TRÒ CỦA CÁC CHỨC NĂNG TẠO GIÁ TRỊ ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ VƯỢ TRỘI Các chức năng sáng tạo giá trị Các vai trò. - 110 - CHƯƠNG 4 TẠO DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH THÔNG QUA CÁC CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG KHÁI QUÁT ĐẠT ĐƯỢC SỰ VƯỢT TRỘI VỀ HIỆU QUẢ Sản xuất
 • 33
 • 550
 • 0

Đánh giá về quản trị chiến lược của công ty tnhh nhà nước một thành viên 18-4 hà nội

Đánh giá về quản trị chiến lược của công ty tnhh nhà nước một thành viên 18-4 hà nội
Luận Văn: Đánh giá về quản trị chiến lược của công ty tnhh nhà nước một thành viên 18-4 hà nội . TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 18-4 HÀ NỘI 1. Phân tích môi trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội * Môi trường. kiện đảm bảo cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội là một pháp nhân kinh t Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội kế thừa mọi quyền
 • 23
 • 709
 • 2

ĐÁNH GIÁ VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 18-4 HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 18-4 HÀ NỘI
ĐÁNH GIÁ VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 18-4 HÀ NỘI . VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 18-4 HÀ NỘI 1. Phân tích môi trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18- 4 Hà Nội. kiện đảm bảo cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội là một pháp nhân kinh tế Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội kế thừa mọi
 • 22
 • 1,259
 • 0

Khái luận cơ bản về quản trị chiến lượcquản trị Marketing

Khái luận cơ bản về quản trị chiến lược và quản trị Marketing
Khái luận cơ bản về quản trị chiến lượcquản trị Marketing . KHÁI LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LUỢCQUẢN TRỊ MARKETING 1.1. Khái luận về quản trị chiến lược ( )1 1.1.1. Định nghĩa Quản trị chiến lược Quản. trình quản trị chiến lược (Strategic Management) Qui trình Quản trị Chiến lược gồm có 3 giai đoạn, một là thiết lập chiến lược, hai là thực hiện chiến lược,
 • 80
 • 2,089
 • 7

MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Quản trị chiến lược là sự tác động của các chủ thể quản trị lên đối đối tượng quản trị và khách thể quản trị một cách thường xuyên, liên tục nhằm xác định mục tiêu, con đường mà doanh nghiệp cần hướng đến trong tương lai trên cơ sở phát huy những tiềm năng, thế mạnh, hạn chế những yếu kém, tranh thủ cơ hội, đẩy lùi nguy cơ, biến nổ lực của mỗi người thành nổ lực chung của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong những điều kiện môi trường nhất định. . I: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1. Khái niệm Quản trị chiến lược Quản trị chiến lược là sự tác động của các chủ thể quản trị lên đối đối tượng quản. của Quản trị chiến lược 2.1) Vai trò “ Một quốc gia, một tổ chức không có chiến lược Cũng giống như một con tàu không có bánh lái, Không biết sẽ đi về đâu”
 • 34
 • 867
 • 3

MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1.1. Khái niệm về quản trị chiến lược Hiện nay có rất nhiều khái niệm khác nhau về chiến lược nhưng. chiến lược. Về lịch sử, ý nghĩa cơ bản của quản trị chiến lược là giúp đỡ cho các tổ chức tạo ra được các chiến lược tốt hơn thông qua việc vận dụng một
 • 11
 • 589
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái quát về nợ xấu của Ngân hàng thương mại 1.1.1. Tổng quan về Ngân hàng. quy định về việc quản lý nợ xấu, xác định nợ xấu buộc các ngân hàng phải tuân thủ. Theo đó, các ngân hàng thương mại sẽ phải xác định, xử lý nợ xấu trong
 • 22
 • 1,057
 • 4

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH
. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC CẠNH TRANH 1.1 Quản trò chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm về quản trò Quản trò là một quá trình. trường. 1.1.4 Khái niệm về quản trò chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh Quản trò chiến lược kinh doanh là quá trình mà trong đó các nhà quản trò xác đònh
 • 22
 • 638
 • 2

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC &TUYÊN BỐ SỨ MỆNH –MỤC TIÊU

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC &TUYÊN BỐ SỨ MỆNH –MỤC TIÊU
. -1- CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC &TUYÊN BỐ SỨ MỆNH –MỤC TIÊU Nội dung: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Khái niệm về chiến lược Quản. hưởng đến chiến lược mà những người quản trị lựa chọn cho tổ chức. 1. 1. Khái niệm chiến lược 1. 1 .1. Nguồn gốc của khái niệm chiến lược Khái niệm chiến lược
 • 31
 • 1,088
 • 1

MỘT SỐ LÝ LUẬN QUAN TRỌNG VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

MỘT SỐ LÝ LUẬN QUAN TRỌNG VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Khái niệm Quản trị chiến lược Quản trị chiến lược là sự tác động của các chủ thể quản trị lên đối đối tượng quản trị và khách thể quản trị một cách thường xuyên, liên tục nhằm xác định mục tiêu, con đường mà doanh nghiệp cần hướng đến trong tương lai trên cơ sở phát huy những tiềm năng, thế mạnh, hạn chế những yếu kém, tranh thủ cơ hội, đẩy lùi nguy cơ, biến nổ lực của mỗi người thành nổ lực chung của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong những điều kiện môi trường nhất định. + Chủ thể quản trị: Là người đứng đầu, có quyền lực cao nhất trong tổ chức quản trị, Quyền lực đó gắn với trách nhiệm của họ như hình với bóng. + Đối tượng quản trị: là những người dưới quyền của chủ thể quản trị, có trách nhiệm thực hiện các mệnh lệnh của chủ thể quản trị, họ được
 • 34
 • 307
 • 1

Tiểu luận: Vài nét về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2007 - 2010 doc

Tiểu luận: Vài nét về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2007 - 2010 doc
. TIỂU LUẬN Vài nét về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2007 - 2010 MỤC LỤC Lời nói đầu 3 I.TỔNG QUAN VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 200 7- 2010 1. Thế nào là khủng hoảng. đóng góp xin gửi về Lớp Y1A. Xin chân thành cảm ơn! I.TỔNG QUAN VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 200 7- 2010 1. Thế nào là khủng hoảng kinh tế? Khủng hoảng kinh tế: là sự suy giảm. 1. Thế nào là khủng hoảng kinh tế? 4 3.Diễn tiến của khủng hoảng 9 III.TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 13 IV.ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐẾN VIỆT NAM 20 
 • 24
 • 600
 • 0

BÀI TẬP VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH

BÀI TẬP VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1.1.1. Tên, địa chỉ, quy mô hiện tại của Công ty - Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đường Bình Định - Tên giao dịch: Binh Đinh Sugar joint stock company - Tên viết tắt: BISUCO - Địa chỉ: Km 52 - Quốc lộ 19 - Tây Giang - Tây Sơn - Bình Định - Điện thoại: 0563 884 380 - Mã số thuế: 4100480519 - Email: bisuco@dng.vnn.vn - Tổng giám đốc: Kỹ sư Phạm Ngọc Liễn - Quy mô hiện tại: + Tổng vốn điều lệ: 40 Tỷ đồng + Vốn hiện tại: 219 tỷ đồng (năm 2009) + Số lượng CNV: hơn 392 người, trong đó lao đông gián tiếp 63 người, lao động trực tiếp 329 người. Như vậy, Công Ty Cổ Phần Đường Bình Định là doanh nghiệp có quy mô lớn. . đường của Công ty dao động từ 14 tri u đồng/tấn đến 17 tri u đồng/ tấn. Riêng năm 2009 giá bán chỉ dao dộng ở mức 16 tri u đồng trên tấn đã giảm so với ngưỡng 17 tri u đồng/tấn. Sự giảm này do. công ty. Bán hàng trực tiếp hình thành từ nhiều mối quan hệ phong phú, đa dạng, từ quan hệ mua bán đến quan hệ thân mật. Công ty luôn giữ mối quan hê bền vững với khách hàng, tin cậy lẫn nhau. lao động tăng, hiệu quả kinh doanh cao thì thu nhập của người lao động cũng tăng theo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 tăng 13,93%, đạt 20,801 tri u đồng/người/năm. 2.3. CƠNG TÁC QUẢN
 • 29
 • 629
 • 0

Tiểu luận: Vài nét về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2007 - 2010 ppsx

Tiểu luận: Vài nét về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2007 - 2010 ppsx
. TIỂU LUẬN Vài nét về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2007 - 2010 MỤC LỤC Lời nói đầu Cả thế giới vừa trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có trong lịch. gửi về Lớp Y1A. Xin chân thành cảm ơn! I.TỔNG QUAN VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 200 7- 2010 1. Thế nào là khủng hoảng kinh tế? Khủng hoảng kinh tế: là sự suy giảm các hoạt động kinh tế. là cuộc “so găng” mang tính thăm dò giữa một nền kinh tế đứng đầu trật tự kinh tế cũ của thế giới tư bản với một nền kinh tế đứng đầu trật tự kinh tế mới nổi, được kích hoạt bởi cuộc khủng hoảng
 • 23
 • 479
 • 0

Tiểu luận "Quản trị chiến lược của công ty thời trang Việt" ppsx

Tiểu luận
. THẢO LUẬN GVHD: NGUYỄN PHƯƠNG LINH Tiểu luận "Quản trị chiến lược của công ty thời trang Việt" NHÓM 7 – HK6B Page1 BÀI THẢO LUẬN GVHD: NGUYỄN PHƯƠNG LINH MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Sản phẩm thời. Page9 BÀI THẢO LUẬN GVHD: NGUYỄN PHƯƠNG LINH 5. Vị thế cạnh tranh của công ty: Công ty thời thời trang Việt- NINOMAXX có thể tận dụng một số điểm mạnh. Trước hết, trang thiết bị của công ty đã được. các công ty trong ngành may mặc,cũng như các công ty khác Công ty thời trang Việt cũng không nằm ngoài vòng xoáy trên. Để tồn tại và phát triển thời trang Việt phải cần tìm cho mình một chiến lược
 • 18
 • 651
 • 2

Tiểu luận vài nét về quản trị chiến lược của ngân hàng techcombank

Tiểu luận vài nét về quản trị chiến lược của ngân hàng techcombank
Hậu cần nhập của Techcombank là hoạt động huy động vốn. Huy động vốn là quá trình ngân hàng dùng các biện pháp để huy ddoognj vốn của cá nhân, tổ chức có luongj tiền nhàn rỗi.Năm 2009, tổng nguồn vốn huy động của toàn hệ thống là 72.693 tỷ VNĐ, tăng 50% so với năm 2008, hoàn thành kế hoạch san đầu và đạt 91% kế hoạch mới. Trong đó, phần lớn là huy động từ dân cư với gần 43.000 tỷ VNĐ chiếm gần 60% tổng huy động. Mục tiêu năm 2010 của Techcombank là sẽ mở them khoảng 10 chi nhánh và một số phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm nâng tổng số mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm lên 300 địa điểm kinh doanh. . Môn: Quản trị chiến lược 1.2 Nhóm thảo luận: 10 VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK Tên đầy đủ DN: Ngân hàng thưomg mại cổ phần kĩ thưomg Việt Nam. Tên viết tẳtDN: Techcombank. Trụ sở:. trong những ngân 2 Môn: Quản trị chiến lược 1.2 Nhóm thảo luận: 10 hàng đi đầu về công nghệ của Việt Nam. Công nghệ chính là yếu tố hàng đầu để các ngân hàng duy trì lợi thế cạnh tranh của mình quan. 2.3. Quản trị rủi ro. Rủi ro về lãi suất: Phát sinh khi có chênh lệch về kỳ hạn tái định giá giữa tài sản nợ, tài sản có của ngân hàng. Techcombank quản lý rủi 17 Môn: Quản trị chiến lược 1.2
 • 34
 • 433
 • 7
1 2 3 4 .. >