Tổng hợp tài liệu :

TIÊU CHUẨN THIẾT kế NHÀ CAO TẦNG

Hướng dẫn thiết kế nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất

Hướng dẫn thiết kế nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất
Hướng dẫn này được sử dụng tring tính toán, cấu tạo và bố trí cấu kiện, kết cấu bê tông cốt thép nhằm điều chỉnh chuyển vị và nội lực gây ra bởi tác động động đất 123doc.vn
 • 1
 • 3,509
 • 60

Tài liệu học ETABS trong tính toán thiết kế nhà cao tầng

Tài liệu học ETABS trong tính toán thiết kế nhà cao tầng
Ứng dụng ETabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầngTài liệu tham khảo Ứng dụng ETabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầng , bộ môn tin học xây dựng . GV. Trn Anh Bình BM. Tin Hc Xây Dng – HXD HN NG DNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIT K NHÀ CAO TNG Extended 3D Analysis of Building Systems Version. s b qua moment quán tính Trong mt s trng hp, khi tính toán dao đng ca công trình, ta không dùng khi lng mà Etabs t tính. Khi đó, ta có th
 • 72
 • 1,085
 • 10

ứNG DụNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIếT Kế NHÀ CAO TầNG

ứNG DụNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIếT Kế NHÀ CAO TầNG
etabs . GV. Trn Anh Bình BM. Tin Hc Xây Dng – HXD HN NG DNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIT K NHÀ CAO TNG Extended 3D Analysis of Building Systems Version. s b qua moment quán tính Trong mt s trng hp, khi tính toán dao đng ca công trình, ta không dùng khi lng mà Etabs t tính. Khi đó, ta có th
 • 72
 • 884
 • 35

Tài liệu BÀI GIẢNG : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG doc

Tài liệu BÀI GIẢNG : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG doc
. BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG 1. Khởi động chương trình: File > New Model 6. công cụ Edit Đầu bài: Tòa nhà 12 tầng bằng kết cấu bê tông cốt thép có mặt bằng tầng như hình vẽ. Chiều cao tầng 3.6m, chiều cao tầng trệt và tầng lửng 3.0m
 • 58
 • 4,837
 • 400

Phương pháp thiết kế nhà cao tầng

Phương pháp thiết kế nhà cao tầng
. an toàn sử dụng. lop thiet ke dien - M&E tai Tp.HCM Mo cac lop thuong xuyen Email : lopthietkedien@gmai.com tai lieu lop thiet ke dien - M&E PHAN BA DAM . lý hành chính khu ở; + Không gian chức năng làm việc. lopthietkedien@gmail.com Tai lieu lop thiet ke dien - M&E PHAN BA DAM  Page 3  + Hệ thống kỹ thuật
 • 14
 • 1,623
 • 28

Đề cương sau đại học thiét kế nhà cao tầng

Đề cương sau đại học thiét kế nhà cao tầng
Đề cương sau đại học thiét kế nhà cao tầng
 • 238
 • 1,186
 • 0

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG pot

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG pot
. KS. GV. Trn Anh Bình BM. Tin Hc Xây Dng – HXD HN NG DNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIT K NHÀ CAO TNG Extended 3D Analysis of Building Systems Version 8.5.0 . ca nút. Chng trình s b qua moment quán tính Trong mt s trng hp, khi tính toán dao đng ca công trình, ta không dùng khi lng mà Etabs t tính. Khi đó, ta có th khai báo khi lng. trong mt phng ca Diaphram và mt chuyn v xoay vuông góc vi mt phng nh nhau. Mô hình này thng đc s dng đ mô hình hóa sàn là tuyt đi cng trong mt phng khi tính toán nhà cao
 • 72
 • 595
 • 2

Báo cáo khoa học " HIỆN TƯỢNG CO NGẮN CỘT TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG VÀ SIÊU CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP " potx

Báo cáo khoa học
. HIỆN TƯỢNG CO NGẮN CỘT TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG VÀ SIÊU CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TS. CAO DUY KHÔI, ThS. NGÔ HOÀNG QUÂN Viện KHCN Xây dựng Tóm tắt: Trong thiết kế nhà cao tầng và siêu. liệu tham khảo tốt. 4. Kết luận - Co ngắn cột và độ vênh co ngắn là những vấn đề cần quan tâm khi thiết kế nhà cao tầng và siêu cao tầng. Co ngắn cột và độ vênh co ngắn gây nứt vỡ các bộ phận. thiết kế có thể lưu tâm hơn đến một trong những vấn đề mới và quan trọng đối với nhà cao tầng ở Việt Nam. 1. Đặt vấn đề Co ngắn cột (column shortening) là hiện tượng cấu kiện bê tông cốt thép
 • 5
 • 978
 • 17

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG docx

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG docx
. KS. GV. Trần Anh Bình BM. Tin Học Xây Dựng – ĐHXD HN ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG Extended 3D Analysis of Building Systems Version 8.5.0 . này là một thuộc tính của kết cấu, không phụ thuộc vào bất kỳ tải trọng nào. Như vậy, việc xác định tâm cứng của từng tầng (đối với kết cấu nhà cao tầng) sẽ được Etabs tính toán dựa trên ba. Khai báo tính toán tâm cứng : Analyze menu Æ Calculate Diaphragm Centers of Rigidity. Khi Menu này được đánh dấu, Etabs sẽ tính toán tâm cứng trong quá trình phân tích kết cấu. Tâm cứng được
 • 72
 • 944
 • 8

Nguyên tắc thiết kế nhà cao tầng

Nguyên tắc thiết kế nhà cao tầng
. 1 KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG KHOA XÂY DỰNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM TS. LƯƠNG VĂN HẢI 2 Bài 3: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG BTCT TOÀN KHỐI 1.Vật. của kết cấu ở tầng trên phải không nhỏ hơn 70% độ cứng của kết cấu ở tầng dưới kề với nó. Nếu 3 tầng giảm độ cứng liên tục thì tổng mức giảm không vượt quá 50% . ¾Trong trường hợp độ cứng kết. chiều cao, không nên thay đổi vò trí trọng tâm và tâm cứng của mặt bằng các tầng. - Tránh mở rộng ở tầng trên hoặc nhô ra cục bộ quá nhiều (nguy hiểm khi động đất). 8 c/Chiều cao nhà 3.Chọn
 • 30
 • 3,184
 • 73

mô hình và thiết kế nhà cao tầng sử dụng etabs

mô hình và thiết kế nhà cao tầng sử dụng etabs
. 10/15/2011 MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG SỬ DỤNG ETABS i MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG SỬ DỤNG ETABS BIÊN SOẠN :KS.LÊ VĂN DUY LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay hầu hết kĩ sư kết cấu sử dụng máy. máy tính để thiết kế công trình.Chương trình thiết kế nhà cao tầng nối tiếng nhất là Etabs. Tài liệu hướng dẫn này dựa trên phiên bản Etabs v9.7.0.Tài liệu hướng dẫn mô hình và thiết kế chi tiết. 4. THIẾT KẾ BÊ TÔNG CỐT THÉP. 68 4.1. Thiết kế Frame (Dầm và cột) 68 4.1.1. Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế và dữ liệu thiết kế. 68 4.1.2. Chọn tổ hợp thiết kế. 68 4.1.3. Bắt đầu thiết kế.
 • 109
 • 1,849
 • 40

Quy trình tính toán và thiết kế nhà cao tầng

Quy trình tính toán và thiết kế nhà cao tầng
tính toàn và thiết kế nhà cao tầng
 • 122
 • 1,903
 • 8

Quy trình tính toán và thiết kế nhà Cao Tầng

Quy trình tính toán và thiết kế nhà Cao Tầng
Tính toán và thiết kế nhà Cao Tầng
 • 122
 • 760
 • 4

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 1 pot

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 1 pot
. Chng 1: cơ sở thiết kế 1. 1. điều kiện tự nhiên 1. 1 .1. Địa hình khu vực Công trình Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới đ-ơc x y dựng trên khu đất rộng rãi, địa. tháng 11 -12 - Tháng có sức gió mạnh nhất là tháng 8, tháng có sức gió y u nhất là tháng 11 , tốc độ gió mạnh nhất là 28m/s. 1. 1.4. Môi tr-ờng sinh thái Công trình x y dựng trong khuôn viên Bệnh viện. công. 1. 1.2.Địa chất thuỷ văn Khu vực x y dựng đã đ-ợc khoan thăm dò để x y dựng nhà cao tầng. Mặt cắt địa chất khu vực đã đ-ợc cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm duyệt và là cơ sở cho việc thiết
 • 5
 • 451
 • 2

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 2 pot

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 2 pot
. 1987 b. Tính toán diện tích làm việc của công trình. Từ các bản vẽ mặt bằng các tầng ta tiến hành tính toán diện tích sử dụng, diện tích làm việc của từng tầng sau khi tính toán có kết quả. Diện tích làm việc: - Tầng 2: Diện tích sử dụng: Diện tích làm việc: - Tầng 2: Diện tích sử dụng: Diện tích làm việc: 2. 2.3. Ph-ơng án thiết kế công trình. + Về thiết kế kiến trúc đáp ứng. bóng bàn tầng 2 - 8 cầu thangcầu thang phòng ở phòng ở phục vụ tầng mái sơ đồ d y chuyền công năng 2. 2 .2. Xác định diện tích công trình : a. Tiêu chuẩn diện tích. Việc bố trí diện tích các phòng
 • 8
 • 422
 • 2

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 3 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 3 ppt
. giằng tỏ ra là kết cấu tối -u cho nhiều loại công trình cao tầng. Loại kết cấu n y sử dụng hiệu quả cho các ngôi nhà đến 40 tầng đ-ợc thiết kế cho vùng có động đất cấp 7. c. Hệ kết cấu khung. ph-ơng án sàn s-ờn toàn khối để thiết kế hệ sàn cho công trình. 2.2.2. Hệ kết cấu chịu lực : Công trình thi công là Kí túc xá tr-ờng y tế Đà Nẵng gồm 8 tầng không có tầng hầm. Nh- v y có 3 ph-ơng. Chúng đ-ợc liên kết tạo thành 1 hệ siêu tĩnh bậc cao thông qua các dầm dọc nhà. Do bậc siêu tĩnh theo ph-ơng ngang nhà là nhỏ hơn ph-ơng dọc nhà nên ta tính toán khung ngang nhà nh- 1 khung
 • 6
 • 443
 • 3

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 4 potx

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 4 potx
. Chng 4: Ph-ơng pháp tính toán hệ kết cấu a. Lựa chọn sơ đồ tính : - Để tính toán nội lực trong các cấu kiện của công trình, nếu xét đến một cách chính xác và đ y đủ các y u tố hình học của các. chuẩn thiết kế kiến trúc. Nội dung trình b y bám theo các trình tự cơ bản của các b-ớc thiết kế kiến trúc. Các bản vẽ thể hiện đ-ợc đ y đủ các nét cơ bản của thiết kế kiến trúc, đảm bảo tính. khung. - Nguyên tắc cấu tạo các bộ phận kết cấu, phân bố độ cứng và c-ờng độ của kết cấu. + Bậc siêu tĩnh : các hệ kết cấu nhà cao tầng phải thiết kế với các bậc siêu tĩnh cao, để khi chịu tác dụng
 • 5
 • 427
 • 2

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 5 potx

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 5 potx
. ngành y học nói riêng .Công trình Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới đ-ợc x y dựng với mục đích nghiên cứu về các căn bệnh nhiệt đới và khám chữa bệnh 2 -Y u cầu - Công năng : Đảm bảo y u. Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới có 9 tầng và ba cầu thang bộ cùng bốn buồng thang m y .Mặt bằng đ-ợc tách ra làm ba khối tại tru với hình khối chữ I hành lang giữa để liên kết hai khối nhà. vi ệc :51 0m 2 Tầng 2-8: -Di ện tích sử dụng:1020m 2 -Diện tích làm việc:745m 2 Tầng 9: -Diện tích sử dụng:1020m 2 -Di ện tích làm việc:910m 2 - Tên công trình : Viện y học lâm sàng các bệnh
 • 10
 • 445
 • 1

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 6 doc

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 6 doc
. trục 6 của đơn nguyên hai để tính vì đ y là khung có diện chịu tải lớn, khung có 3 nhịp, b-ớc cột lần l-ợt là 5,0m, 3,6m, 3,3m. Chiều cao các tầng là 3.9m. 1) Sơ bộ chọn vật liệu, kích th-ớc các. (T/m 3 ) Chiề u d y (m) Tải tiêu chuẩn (T/m 2 ) Hệ số v-ợt tải Tải trọng tính toán( T/ m 2 ) Tổng cộng (T/m 2 ) Gạch lát ceramic 2,0 0,02 0 0,04 1,1 0,044 Vữa lót 1,8 0,02 0 0,0 36 1,2 0,0 468 Bê. 0,22x0,4x2,5x1,1+2x(2x0,4+0,22)x0,015x0,8x1,3 =0,2 76 (T/m) b)Hoạt tải : Bảng hoạt tải phân bố (theo TCVN 2737 - 1995) Số TT Loại phòng Tải trọng tiêu chuẩn (T/m 2 ) Hệ số độ tin c y Tải trọng tính toán (T/m 2 ) 1.
 • 7
 • 380
 • 2

TIÊU CHUẨN THIẾT kế NHÀ CAO TẦNG

TIÊU CHUẨN THIẾT kế NHÀ CAO TẦNG
Hiện nay Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và chuẩn bị ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó sẽ quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ đối với nhà chung cư xây mới hoặc cải tạo lại và phần nhà chung cư nằm trong tòa nhà có kèm các chức năng khác. . ấm- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4474-1987- Thoát nớc bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513-1988- Cấp nớc bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4605-1988- Kỹ thuật nhiệt- kết cấu ngăn che- Tiêu. v công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 27-1991- Đặt thiết bị điện trong nh ở v công trình công cộng -Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 198-1997- Nh cao tầng -Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép. 2004 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam Nh ở cao tầng- TIêu chuẩn thiết kế High rise apartment building- Design standard 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn ny áp dụng để thiết kế nh ở căn
 • 27
 • 14,086
 • 135
1 2 3 4 .. >