Tổng hợp tài liệu :

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng-thắt lưng có liệt tủy không hoàn toàn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số xét nghiệm siêu âm - doppler của bệnh nhân hở van hai lá mãn tính

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số xét nghiệm và siêu âm - doppler của bệnh nhân hở van hai lá mãn tính
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số xét nghiệm siêu âm - doppler của bệnh nhân hở van hai lá mãn tính . đặc điểm lâm sàng một số xét nghiệm siêu âm - Doppler của bệnh nhân hở van hai lá mạn tính ’ nhằm các mục tiêu sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng một. HÙNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MỘT SỐ XÉT NGHIỆM SIÊU ÂM - DOPPLER CỦA BỆNH NHÂN HỞ VAN HAI LÁ MẠN TÍNH Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60
 • 77
 • 956
 • 6

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số xét nghiệm siêu âm - doppler của bệnh nhân hở van hai lá mạn tính .pdf

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số xét nghiệm và siêu âm - doppler của bệnh nhân hở van hai lá mạn tính .pdf
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số xét nghiệm siêu âm - doppler của bệnh nhân hở van hai lá mạn tính .pdf . đặc điểm lâm sàng một số xét nghiệm siêu âm - Doppler của bệnh nhân hở van hai lá mạn tính ’ nhằm các mục tiêu sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng một. HÙNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MỘT SỐ XÉT NGHIỆM SIÊU ÂM - DOPPLER CỦA BỆNH NHÂN HỞ VAN HAI LÁ MẠN TÍNH Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60
 • 77
 • 475
 • 0

Công trình " Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện 198

Công trình
Đã một số nghiên cứu trong ngoài nước về hiệu quả điều trị BV bằng Metronidazole cho kết quả khỏi bệnh cao, song thuốc nhiều tác dụng phụ ở đường tiêu hóa chống chỉ định với phụ nữ mang thai ba tháng đầu. Clidamycin là thuốc đã được WHO đưa vào danh sách các thuốc được sử dụng cho phụ nữ thai [4] đã một số nghiên cứu nước ngoài đánh giá về hiệu quả an toàn của thuốc này trong điều trị BV cho kết quả rất khả quan. Tại Việt Nam, hiện chưa nghiên cứu nào về hiệu quả điều trị của BV bằng Clindamycin. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hiệu quả điều trị bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn bằng Clindamycin” với mục tiêu: 1. Khảo sát tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương từ 3 – 9/2012. 2. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn bằng Clindamycin. . nghiên cứu nào về hiệu quả điều trị của BV bằng Clindamycin. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hiệu quả điều. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HỒNG THỊ ÁI NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO DO VI KHUẨN BẰNG CLINDAMYCIN. vào danh sách các thuốc đƣợc sử dụng cho phụ nữ thai [4] đã một số nghiên cứu nƣớc ngoài đánh giá về hiệu quả an toàn của thuốc này trong điều trị BV cho kết quả rất khả quan. Tại
 • 119
 • 1,020
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MỘT SỐ XÉT NGHIỆM SIÊU ÂM - DOPPLER CỦA BỆNH NHÂN HỞ VAN HAI LÁ MẠN TÍNH pdf

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MỘT SỐ XÉT NGHIỆM VÀ SIÊU ÂM - DOPPLER CỦA BỆNH NHÂN HỞ VAN HAI LÁ MẠN TÍNH pdf
. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số xét nghiệm siêu âm - Doppler của bệnh nhân hở van hai lá mạn tính ’ nhằm các mục tiêu sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng một số xét nghiệm của người bệnh. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MỘT SỐ XÉT NGHIỆM SIÊU ÂM - DOPPLER CỦA BỆNH NHÂN HỞ VAN HAI LÁ MẠN TÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2007 Số hóa bởi Trung tâm. bệnh hở van hai lá mạn tính chưa suy tim trên lâm sàng. 2. Nghiên cứu đặc điểm hở van hai lá mạn tính chưa suy tim trên siêu âm - Doppler. Số hóa bởi Trung tâm
 • 77
 • 297
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm doppler tim siêu âm tim qua thực quản ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không bệnh van tim (tóm tắt)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm doppler tim và siêu âm tim qua thực quản ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không có bệnh van tim (tóm tắt)
. !M*%;]A6!V!DE2%AK![ tSI†/b//.T8 KNKNKN623>cU9;f2eghi5151j5(<=5;O51q1r56>shi51 dT5;:< 3.3.3.2. Các yếu tố nguy đột quị ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không bệnh van tim Bảng 3.36. Các yếu tố nguy lâm sàng với nguy đột quị Các yếu tố OR 95% CI p 9AK%,. nhĩ %'A!J!Z6QH63$•KAF!E#"!C!KAO _-OHb!J!L%,b!C!?'*ƒ%5~,E#-X$K!>, !Z6x?'+8%'A!J1VIH*#G%FI!%, n@b/ˆb!C!%'A!J5C!G,5MW^/boˆb!M,V<nb/ˆ .l E#,',–%<.b@ˆ[X5]A>%;!JA!Z6Ai€6-gE# !F-X8 4.2.1.2. Các yếu tố nguy đột quị lâm sàng ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không bệnh van tim C!)*+,-#O%E2%F]AU3"d!,$!AK5O% *#!C!KAO!M*%;]A6-XJAK!Z6RC%8C!KAO#K ?6"G,&-AK%,JAKbAj%kn^E#V!?%'*#Aj%kl^bL AKCIbC%C"1b%Y-aF]AU"V!6%?%,$!,CAm" "C]A6b?',$!,CAE#%2%e8H!>!C!KAO#K!MN MII_+KJAKRC%b34*#,LAK![r(8 4.2.1.3 !F%6,<//@!`*ƒ8AC!+5%<@ŠrŠ @/b?‘"I5%r“@/8 ’%Y-aF]AUE#%A,CAm""C]A6&3X6E#"56% C!%Y-a8 ’',$!,CA&G,%Y-aG%,CA![%,b?'F ,$!"$%E%E#,>Ee6IJ!$IF,$!!Z8 ’q%N,h9 < E#h < 9 < ih9!g"234 *+,-#h}hh}•9<//nE#•9</./8 2.2.2.4. Siêu âm - Doppler tim thành ngực * Địa điểm: Làm tại phòng siêu âm của Khoa Nội Tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108. * Phương tiện: Chúng tôi sử dụng hệ thống siêu âm - Doppler
 • 27
 • 766
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hoạt độ men transaminase sự đề kháng insulin ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hoạt độ men transaminase và sự đề kháng insulin ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ
. hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hoạt độ men Transaminase sự đề kháng Insulin ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ với mục tiêu: 1. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ở bệnh. bệnh nhân gan nhiễm mỡ. 2. Đánh giá sự đề kháng Insulin ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ mối liên quan giữa đề kháng Insulin với mức độ gan nhiễm mỡ. 7 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 .GAN NHIỄM MỠ 1.1.1. cao ở người gan nhiễm mỡ. Hiện nay kháng Insulin đã trở thành một vấn đề tính thời sự. Tỉ lệ kháng Insulin ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ lên đến 95%, ngược lại ở người xác định kháng
 • 104
 • 735
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ
. nghiên cứu nào về nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ trên thể. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh. sinh khổng lồ với hai mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ. 2. Đề xuất chỉ định đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình cho nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ. . da………………………………………………………. Tế bào sắc tố các sắc tố da………………………………… Tế bào nơ vi sắc tố ………………………………………… Nơ vi sắc tố bẩm sinh ……………………………………… Lâm sàng nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ ………………… Đặc điểm nhận dạng…………………………………………….
 • 92
 • 643
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của các hình thái lác năng ở trẻ em

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của các hình thái lác cơ năng ở trẻ em
. lác năng ở trẻ em chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài : “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của các hình thái lác năng ở trẻ em& quot; với hai mục tiêu : 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng các hình. 1.4.1. Lác năng quy tụ (lác trong): Lác năng quy tụ gặp nhiều hơn lác năng phân kỳ, các hình thái sau 7, 41: * Lác trong bẩm sinh: là hình thái lác trong xuất hiện ở trẻ em dưới. cứu về lác năng, về hình thái lâm sàng cũng như phương pháp điều trị. Ở nước ta một số tác giả đã nghiên cứu sâu về một số hình thái lâm sàng trong lác năng chủ yếu là lác trong lác
 • 89
 • 697
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương động mạch chi trên tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương động mạch chi trên tại bệnh viện việt đức
. sớm thương tổn, cũng như đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn như vậy, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật tổn. trên từ động mạch nách đến động mạch quay – trụ. Đề tài 2 mục tiêu nghiên cứu như sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng tổn thương động mạch chi trên. 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật. . cứu chung về thương tổn mạch ngoại vi, hoặc nghiên cứu sâu về thương tổn mạch chi dưới, chưa nghiên cứu sâu nào về chấn thương – vết thương mạch chi trên. 1.2. Giải phẫu động mạch chi trên
 • 78
 • 928
 • 5

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống giải đp lối sau tại bệnh viện việt đức

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống và giải đp lối sau tại bệnh viện việt đức
. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống giải Ðp lối sau tại Bệnh viện Việt Đức với hai mục tiêu sau: . Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của chấn thương cột sống ngực. 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống giải Ðp lối sau. . cứu tại Việt Nam còn rất Ýt tuy nhiên gần đây nhiều bệnh nhân chấn thương cột sống ngực tại khoa phẫu thuật cột sống tại bệnh viện Việt Đức đã được chẩn đoán điều trị phẫu thuật cố định.
 • 84
 • 840
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề ngực – thắt lưng liệt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề ngực – thắt lưng có liệt
. cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề Ngực – Thắt lưng liệt với hai mục tiêu sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán. điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh các bệnh nhân gãy cột sống đoạn bản lề ngực - thắt lưng liệt. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật chấn thương cột sống bản lề ngực – thắt lưng với hệ thống CD -M8 đặt vấn đề Chấn thương cột sống bản lề ngực - thắt lưng (CSNTL) là thương tổn ở đoạn cột sống từ đốt sống ngực 11 đến đốt sống thắt lưng 2. Chấn thương CSNTL là loại chấn thương thường gặp
 • 98
 • 1,335
 • 7

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật không phẫu thuật trên bệnh nhi tổn thương gan, lách do chấn thương bụng kín tại bệnh viện nhi trung ương

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật và không phẫu thuật trên bệnh nhi có tổn thương gan, lách do chấn thương bụng kín tại bệnh viện nhi trung ương
. thuật không phẫu thuật trên bệnh nhi tổn thương gan, lách do chấn thương bụng kín tại bệnh viện Nhi Trung ương. Chương 1 2 Tổng quan tài liệu 1.1. Sơ lược về giải phẫu của gan lách 1.1.1 học Upahyaya Simpson tại Bệnh viện Nhi Toronto (Canada) trong điều trị chấn thương lách không mổ từ năm 1968 đã đặt nền móng cho điều trị không phẫu thuật đối với trước tiên là tổn thương lách, sau. (chấn thương gan), xương sườn X bên trái (chấn thương lách) . - thể dấu hiệu gãy xương sườn thấp bên phải (chấn thương gan) hoặc bên trái (chấn thương lách) . - Đặc biệt trên lâm sàng, bệnh
 • 90
 • 725
 • 10

Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 13 dưới niệu quản

Nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 13 dưới niệu quản
. kết quả chẩn đoán điều trị bệnh lý hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản, chúng tôi nghiên cứu đề tài:” Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản . sàng chẩn đoán hình ảnh của hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản. 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản. 2 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Một số đặc điểm giải phẫu. đường tiết niệu; nơi niệu quản hay bị dị tật là ở đoạn đầu đoạn cuối; hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản là một trong những dị tật bẩm sinh của niệu quản bao gồm hẹp bẩm sinh niệu quản đoạn sát
 • 69
 • 633
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật dị hình vách ngăn biến chứng

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật dị hình vách ngăn có biến chứng
. trị phẫu thuật dị hình vách ngăn biến chứng với 2 mục tiêu: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng dị hình vách ngăn mũi biến chứng 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật. 2 Chương. bệnh ảnh hưởng sức khoẻ từ những rối loạn bệnh lý do dị hình vách ngăn đưa lại. Chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật. giữa dấu hiệu lâm sàng hình thái dị hình vách ngăn Nhức đầu dị ứng gặp ở bệnh nhân gai vách ngăn 80% 100%, VMX. Nghẹt mũi ở bệnh nhân mào vách ngăn 100% vẹo vách ngăn 91,4%. VMX
 • 42
 • 1,095
 • 7

Báo cáo y học: "ĐÁNH GIÁ KẾT QUả ĐIỀU Trị PHẪU THUẬT CHẤN THƯơNG CộT sỐNG Cổ THẤP BẰNG ĐƯỜNG SAU " potx

Báo cáo y học:
. GIÁ KẾT QUả ĐIỀU Trị PHẪU THUẬT CHẤN THƯơNG CộT sỐNG Cổ THẤP BẰNG ĐƯỜNG SAU TrươngThiết Dũng* Võ Văn Nho** Nguyễn Hùng Minh*** TãM t¾t Nghiên cứu 86 bệnh nhân (BN) chấn thương cét sống. bệnh lý chấn thương CSC, từ đó n y sinh y u cầu nghiên cứu tiếp tục về bệnh lý n y trong tình hình mới hiện nay. Nghiên cứu n y nhằm mục đích đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương. đốt sống bị chấn thương. Không vững khi vỡ nát thân sống. t¹p chÝ y - d-îc häc qu©n sù sè 4-2009 9 Phần lớn các thương tổn g y, trật đốt sống cổ thấp đều thể điều trị bằng phẫu thuật
 • 23
 • 573
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tình trạng khỏng insulin kết quả nghiệm pháp dung nạp glucose ở bệnh nhân tha nguyên phát rối loạn glucose máu lúc đói

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tình trạng khỏng insulin và kết quả nghiệm pháp dung nạp glucose ở bệnh nhân tha nguyên phát có rối loạn glucose máu lúc đói
. tiêu nghiên cứu: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tình trạng khỏng insulin kết quả nghiệm pháp dung nạp glucose ở bệnh nhân THA nguyên phát rối loạn glucose máu lúc đói. 2. Nghiên cứu đặc. cũ. 1.1.5. Rối loạn glucose lúc đói nguy của đái tháo đường tuýp 2 Rối loạn glucose máu lúc đói (RLGLĐ) rối loạn dung nạp glucose (RLDNG) là tình trạng rối loạn chuyển hóa glucose là. đặc điểm tổn thương ở tim, thận, mắt ở bệnh nhân THA nguyên phát rối loạn glucose máu lúc đói. 2 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. ĐỊNH NGHĨA, CHẨN ĐOÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, RỐI LOẠN DUNG NẠP GLUCOSE,
 • 57
 • 545
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm cảm loạn thần trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm cảm và loạn thần trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống
. rối loạn trầm cảm loạn thần trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống nhằm các mục tiêu sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm cảm loạn thần ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống 2. Nhận. trị rối loạn trầm cảm loạn thần ở các bệnh nhân trên 2 CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1. BỆNH Alupus BAN ĐỎ HỆ THỐNG 1.1. Khái niệm Các thầy thuốc đều thừa nhận lupus ban đỏ hệ thống là bệnh. tâm thần. Để góp phần làm sáng tỏ các rối loạn tâm thần trong bệnh SLE giúp cho việc chẩn đoán điều trị thuận lợi hơn, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm
 • 90
 • 656
 • 2

nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị vi phẫu vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ

nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị vi phẫu vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ
. 4@9Vl?;@AB7~7;TF_7c>:JS9bB]7;8B 9^R>;zB>[9;]9^?79^?L6CF/;d 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán, hình ảnh học vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ. 2. Đánh giá kết quả điều trị vi phẫu vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ. |2# •k( O #3#3'RL€?;@AB 1.1.1 8'9'(8'"'G F;';-7)[9'F;9V8Z7  4@9Vl Nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị vi phẫu vỡ túi phình ĐM cảnh trong đoạn trong sọC D3E9;@B>:F?FBG797HIJ;7K?J47;6?;@ABL;3 f9T*>9JA;d;';-9(9EY a: Thứ. p &qrDs#Dt<uĐiều trị vi phẫu thuật túi phình ĐM thông trước”, o %A-zQQA8/0/P/0MG g3V3 (no  p  &q< !j  k(l  m<  1   02rDs#Dt<“ Chẩn đoán điều
 • 61
 • 525
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng-thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng-thắt lưng có liệt tủy không hoàn toàn
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng-thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn tại bệnh viện việt đức . chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng- thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn tại Bệnh viện Việt Đức. 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng- thắt lưng liệt. quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng- thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn tại Bệnh viện Việt Đức . Với 2 mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh của chấn. trí -phẫu thuật để giúp cho ứng dụng phát triển phẫu thuật chấn thương cột sống tại tuyến sở, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh đánh giá kết quả
 • 76
 • 1,205
 • 7

nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang, đánh giá kết quả điều trị nội nha răng hàm lớn thứ nhất ở người cao tuổi sử dụng trâm protaper tay

nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang, và đánh giá kết quả điều trị nội nha răng hàm lớn thứ nhất ở người cao tuổi có sử dụng trâm protaper tay
. quang, đánh giá kết quả điều trị nội nha răng hàm lớn thứ nhất ở người cao tuổi sử dụng trâm Protaper tay với hai mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, X- quang răng hàm lớn thứ nhất chỉ định. T TRNG I HC Y H NI Lấ VN ễNG Nhận x t đặc điểm lâm sàng, X quang, đánh giá kết quả điều trị nội nha răng hàm lớn thứ nhất ở ngời cao tuổi sử dụng trâm Protaper tay Chuyờn ngnh : Rng Hm Mt . răng hàm lớn thứ nhất, nâng cao hiệu quả điều trị nội nha nói riêng, sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi nói chung, chúng tôi tiến hành đề tài: Nhận x t đặc điểm lâm sàng, X quang,
 • 76
 • 1,061
 • 12
1 2 3 4 .. >