Tổng hợp tài liệu :

chuyên đề vận dụng quan điểm tích hợp trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 7

vận dụng Tích Hợp trong giảng dạy môn Ngữ Văn

vận dụng Tích Hợp trong giảng dạy môn Ngữ Văn
vận dụng ,Tích Hợp,giảng dạy, môn Ngữ Văn . nhất trong việc vận dụng tích hợp trong giảng dạy môn ngữ văn. I.3.ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU: - Trong phạm vi kiến thức từng bài học, trong từng chương, trong. chọn đề tài: “Mấy vấn đề về vận dụng tích hợp trong giảng dạy môn ngữ văn . I.2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Do sự tích hợp các môn học vào sách giáo khoa còn
 • 14
 • 8,398
 • 93

Vận dụng phương pháp đàm thoại trong giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường THPT

Vận dụng phương pháp đàm thoại trong giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường THPT
Mối quan hệ trong quá trình dạy học đó là một nghệ thuật “ cho” và “nhận”, truyền thụ và lĩnh hội. . làm vị trí trung tâm trong giờ học” tôi chọn đề tài: “ Vận dụng phương pháp đàm thoại trong giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường THPT B. GIẢI QUYẾT. phương pháp đàm thoại trong giảng dạy môn GDCD nhằm đạt hiệu quả cao trong giáo dục và giáo dưỡng, giáo viên bộ môn cần tuân theo các yêu cầu sau: 1/ Đàm thoại
 • 14
 • 2,473
 • 16

Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lí lớp 7

 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lí lớp 7
Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lí lớp 7 . pháp tích hợp GDMT vào bài giảng. 2 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lí. Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lí lớp 7 Trương Hoài Phong Địa phương là một tiêu
 • 15
 • 2,943
 • 48

Ứng dụng Công nghệ thông tin-trong giảng dạy môn Ngữ văn

Ứng dụng Công nghệ thông tin-trong giảng dạy môn Ngữ văn
Đề tài : Ứng dụng Công nghệ thông tin-trong giảng dạy môn Ngữ văn . 1.2. Công nghệ thông tin với việc đổi mới phương pháp dạy – học môn ngữ văn. Công nghệ thông tin góp phần đổi mới cách dạy, cách học, đổi mới phương pháp dạy. và học, tôi cũng đang thực nghiệm một đề tài : Ứng dụng Công nghệ thông tin-trong giảng dạy môn Ngữ văn B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. KHẢO SÁT
 • 41
 • 1,069
 • 1

Vận dụng quan điểm tích hợptích cực trong việc dạy ngữ pháp ở trường trung học phổ thông

Vận dụng quan điểm tích hợp và tích cực trong việc dạy ngữ pháp ở trường trung học phổ thông
Đề tài : Vận dụng quan điểm tích hợptích cực trong việc dạy ngữ pháp ở trường trung học phổ thông . “Phương pháp dạy học tiếng Việt” [1] là quan điểm dạy học ngữ pháp theo định hướng giao tiếp: “ việc dạy học tiếng Việt nói chung và dạy học ngữ pháp nói. sử dụng trò chơi. Việc vận dụng quan điểm tích hợptích cực trong dạy học tiếng Việt đặt ra yêu cầu cần phải có những đổi mới về PP dạy học. Dạy
 • 180
 • 765
 • 1

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM “TÍCH HỢP” VÀ “TÍCH CỰC” TRONG VIỆC DẠY HỌC NGỮ PHÁP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM “TÍCH HỢP” VÀ “TÍCH CỰC” TRONG VIỆC DẠY HỌC NGỮ PHÁP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM “TÍCH HỢP” VÀ “TÍCH CỰC” TRONG VIỆC DẠY HỌC NGỮ PHÁP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . “Phương pháp dạy học tiếng Việt” [1] là quan điểm dạy học ngữ pháp theo định hướng giao tiếp: “ việc dạy học tiếng Việt nói chung và dạy học ngữ pháp nói. sử dụng trò chơi. Việc vận dụng quan điểm “tích hợp” và “tích cực” trong dạy học tiếng Việt đặt ra yêu cầu cần phải có những đổi mới về PP dạy học. Dạy
 • 180
 • 871
 • 5

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Ngữ văn

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Ngữ văn
. Tây Chuyên đề Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Ngữ văn Giáo viên : Nguyễn Kim Dung I. Công nghệ thông tin ( CNTT)- truyền thông trong bối cảnh. dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ văn III. K thu t x©y dùng bµi gi¶ng ®iÖn ỹ ậ tö b»ng MS POWERPOINT I. Công nghệ thông tin ( CNTT)- truyền thông
 • 46
 • 581
 • 10

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn lớp 8 - GV: Nguyễn Thị Ngà

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn lớp 8 - GV: Nguyễn Thị Ngà
. ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 PHềNG GIO DC V O TO ễNG TRIU TRNG THCS NGUYN C CNH -- -- - -- -- - SNG KIN. ging bi: Thu mỏu. Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 13 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 Trong quỏ trỡnh ging
 • 23
 • 814
 • 13

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn lớp 7 - GV: Hà Thị Anh Thơ

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn lớp 7 - GV: Hà Thị Anh Thơ
. ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ văn 7 PHềNG GIO DC V O TO ễNG TRIU TRNG THCS NGUYN C CNH -- -- - -- -- - SNG KIN KINH NGHIM. Giáo viên: Hà Thị Anh Thơ Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 5 ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ văn 7 tin trong dy hc cú hiu qu cao nht trong cỏc
 • 8
 • 830
 • 7

Ứng Dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn 8

Ứng Dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn 8
. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Ngữ văn THCS ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN 8 I. PHẦN MỞ ĐẦU. KẾ MỘT BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI MÔN NGỮ VĂN ( Phần văn bản Ngữ văn 8) II.2.3.1: XÂY DỰNG LOẠI BÀI: - Các văn bản trong chương trình Ngữ văn 8 có nội dung
 • 9
 • 1,329
 • 26

Ứng Dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn 8

Ứng Dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn 8
. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Ngữ văn THCS ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN 8 I. PHẦN MỞ ĐẦU. KẾ MỘT BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI MÔN NGỮ VĂN ( Phần văn bản Ngữ văn 8) II.2.3.1: XÂY DỰNG LOẠI BÀI: - Các văn bản trong chương trình Ngữ văn 8 có nội dung
 • 26
 • 769
 • 3

Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn Ngữ văn

Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn Ngữ văn
. TÍCH HỢP TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY TRONG GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN MÔN NGỮ VĂN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ TUỞNG HỒ. HỒ CHÍ MINH MÔN NGỮ VĂN VỚI VIỆC GIÁO DỤCTƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SOẠN GIẢNG BÀI HỌC NGỮ VĂN CÓ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ
 • 57
 • 3,071
 • 29

Thực trạng vận dụng quan điểm tích hợp trong quá trình tổ chức cho trẻ 3 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học

Thực trạng vận dụng quan điểm tích hợp trong quá trình tổ chức cho trẻ 3 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học
. đề vận dụng quan điểm tích hợp vào quá trình tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Chơng 2: Thực trạng vận dụng quan điểm tích hợp trong quá trình. kể tác phẩm cho trẻ. 1 .3. 3. Nội dung chơng trình cho trẻ 3- 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học 18 Trong chơng trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học,
 • 77
 • 1,398
 • 4

vận dụng quan điểm tích cực trong dạy học chương phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng ở lớp 10 thpt

vận dụng quan điểm tích cực trong dạy học chương phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng ở lớp 10 thpt
. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI o0o NGUYỄN THỊ THU HỒNG VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG” Ở LỚP. DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG” Ở LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành : Lí luận và PPDH môn Toán Mã số : 60 14 10 LUẬN. tích cực học tập của HS . - Khảo sát, ñiều tra thực trạng dạy và học Phép biến hình trong mặt phẳng. - Đề xuất những những giáo án dạy học chương Phép dời hình và phép ñồng dạng trong mặt phẳng
 • 123
 • 688
 • 1

đề tài ' vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học sinh học lớp 11 '

đề tài ' vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học sinh học lớp 11 '
. khiến tôi lựa chọn đề tài vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học Sinh học lớp 11 . 2. Mục đích nghiên cứu Nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 11 thông qua việc dạy học tích hợp. 3. Đối tượng. Đề tài " vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học sinh học lớp 11 " Mục Lục CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƯỞNG “SV NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM 2009 Tên công trình: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH. sống. 1.3. Vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học SH lớp 11 1.3.1. Các cách và nguyên tắc tích hợp Tích hợp là sự kết hợp có hệ thống các kiến thức có liên quan (hay còn gọi là kiến thức cần tích hợp)
 • 17
 • 632
 • 0

chuyên đề Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn

chuyên đề Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn
. TRÌNH BÀY TRONG CHUYÊN ĐỀ TRONG CHUYÊN ĐỀ I/ VAI TRÒ CỦA MÔN NGỮ VĂN. II/ THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN NGỮ VĂN III/ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC IV/ VIỆC ỨNG DỤNG CNTT V/ ỨNG CNTT VÀO VĂN BẢN NHỮNG NGÔI SAO. LONG CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THỰC HIỆN: TẬP THỂ TỔ VĂN- SỬ- ĐỊA TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG NHỮNG NỘI DUNG ĐƯC TRÌNH BÀY NHỮNG NỘI DUNG ĐƯC TRÌNH BÀY TRONG CHUYÊN. sử dụng văn học để nâng cao đời sống tinh thần, bồi dưỡng đời sống tình cảm, bồi dưỡng tâm hồn. II/ THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC II/ THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN NGỮ VĂN MÔN NGỮ VĂN Qua thực tế giảng
 • 34
 • 851
 • 2

skkn 08. vận dụng quan điểm tích hợp vào bài học tác phẩm tự sự của nam cao ở nhà trường thpt (nguyễn thị ngà).

skkn 08. vận dụng quan điểm tích hợp vào bài học tác phẩm tự sự của nam cao ở nhà trường thpt (nguyễn thị ngà).
. 24 Nguyễn Thị Ngà - THPT Nguyễn Trung Ngạn: Vận dụng quan điểm tích hợp vào bài học tác phẩm tự sự của Nam Cao ở nhà trường THPT LỜI NÓI ĐẦU I. Lí do chọn đề tài: 1. Cơ sở lí luận: - Quan điểm tích hợp. CỦA NAM CAO NÓI RIÊNG Ở NHÀ TRƯỜNG THPT THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP. 08 I. Bài học theo quan điểm tích hợp định hướng rõ nội dung và phương pháp dạy học. 08 1. Bài học theo quan điểm tích hợp thể. điểm tích hợp vào dạy học. Xuất phát từ những thành tựu của những công trình trên, chúng tôi nhận định việc vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học tác phẩm tự sự của Nam Cao ở nhà trường THPT
 • 24
 • 612
 • 0

vận dụng tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng trong giảng dạy môn ngữ văn 12 phù hợp với đối tượng học sinh tỉnh lai châu

vận dụng tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng trong giảng dạy môn ngữ văn 12 phù hợp với đối tượng học sinh tỉnh lai châu
. Đối tượng nghiên cứu: Cách thức vận dụng tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn lớp 12, chương trình Ngữ Văn lớp 12 Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng tài liệu trong. giáo án bám sát tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn Ngữ văn lớp 12 trong giảng dạy một giờ Đọc văn: Soạn giáo án bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng Đọc văn: RỪNG XÀ NU. trình dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Góp phần khắc phục tình trạng dạy học chưa đạt chuẩn hoặc quá tải ở học sinh. Vận dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng phù hợp với đối
 • 37
 • 360
 • 0

chuyên đề vận dụng quan điểm tích hợp trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 7

chuyên đề vận dụng quan điểm tích hợp trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 7
. Chuyên đề " ;Vận dụng quan điểm tích hợp trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 7 10.03.2011 15:14 Ngữ văn là một môn học thuộc nhóm khoa học xã hội, nó có tầm quan trọng rất lớn trong việc. dụng quan điểm tích hợp vào việc giảng dạy môn Ngữ văn 7, chúng ta cần chú ý đến ba hình thức tích hợp sau: a. Tích hợp ngang. b. Tích hợp dọc. c. Tích hợp liên môn (Tích hợp ngoài văn) 3. Phần. tầm quan trọng của việc dạy và học môn Ngữ văn nói chung và Ngữ văn lớp 7 nói riêng đồng thời phát huy cao hơn nữa hiệu quả trong giảng dạy theo tinh thần đổi mới sách giáo khoa và quan điểm tích
 • 5
 • 2,068
 • 15
1 2 3 4 .. >