Tổng hợp tài liệu :

Ngữ văn 9 - Mùa xuân nho nhỏ

Ngữ văn 9 kỳ II

Ngữ văn 9 kỳ II
Ngữ văn 9 kỳ II . giả: ( 192 4 - 2003 ), quê Hà Nội 195 8 – 198 9: Tổng TK Hội nhà văn VN 199 5 : Chủ tịch UB toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT.Hoạt động văn nghệ đa. TUẦN 20Tiết 91 - 92 : Bàn về đọc sáchTiết 93 : Khởi ngữTiết 94 : Phép phân tích và tổng hợp Tiết 95 : Luyện
 • 160
 • 3,157
 • 6

MỘT SỐ KINH NGHIỆM GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 9 VỀ CỤM VĂN BẢN NHẬT DỤNG

MỘT SỐ KINH NGHIỆM GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 9 VỀ CỤM VĂN BẢN NHẬT DỤNG
MỘT SỐ KINH NGHIỆM GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 9 VỀ CỤM VĂN BẢN NHẬT DỤNG . Một số kinh nghiệm gây hứng thú cho học sinh khi dạy học môn ngữ văn 9 về cụm văn bản nhật dụng lớp 9 I/ Nhận thức cũ và tình. lập- Tự do- Hạnh phúc Một số kinh nghiệm Gây hứng thú cho học sinh khi dạy học môn ngữ văn 9 Về cụm văn bản nhật dụng ở trường trung học cơ sở Giáo viên:
 • 10
 • 3,497
 • 25

Giao an ngu van 9 ca nam day du

Giao an ngu van 9 ca nam day du
. sánh, dẫn thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, dùng các loạt từ Hán Việt (Tiết chế, hiền triết, thuần đức, danh nho di dỡng tinh thần, thanh đạm, thanh cao, ) =>. cuộc chiến tranh xâm lợc Việt Nam, trên thế giới hai quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản năm 194 5, đến nay vẫnvấn đề thế giới quan tâm. Vậy
 • 374
 • 7,358
 • 62

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác vào dạy học ngữ văn 9

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác vào dạy học ngữ văn 9
Để luận văn hoàn thành và được phép bảo vệ, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều cá nhân và đơn vị. . của tác giả về vấn đề dạy học hợp tác nhóm như: những tính chất cơ bản của sự hợp tác học tập, quy trình tổ chức dạy học theo phương pháp hợp tác nhóm. đó, tác giả bàn luận về những cơ sở lí luận của vấn đề học hợp tác nhóm như: khái niệm hợp tác, học hợp tác nhóm và các nguyên tắc học hợp tác
 • 182
 • 1,060
 • 6

Một số kinh nghiệm gây hứng thú cho học sinh khi dạy học môn ngữ văn 9

Một số kinh nghiệm gây hứng thú cho học sinh khi dạy học môn ngữ văn 9
Văn nhật dụng không phải là khái niệm thể loại cũng không phải là kiểu văn bản . Một số kinh nghiệm gây hứng thú cho học sinh khi dạy học môn ngữ văn 9 về cụm văn bản nhật dụng lớp 9 I/ Nhận thức cũ và tình. lập- Tự do- Hạnh phúc Một số kinh nghiệm Gây hứng thú cho học sinh khi dạy học môn ngữ văn 9 Về cụm văn bản nhật dụng ở trường trung học cơ sở Giáo viên:
 • 10
 • 695
 • 4

Giáo án Ngữ văn 9

Giáo án Ngữ văn 9
. thuyết minh. 1. Ôn tập văn bản thuyết minh. 2. Viết văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật. 9 Giáo án: Ngữ văn 9 H: Đối tợng thuyết. két là nhà văn Cô- lôm-bi-a; sinh năm 199 28. - Ông viết tiểu thuyết hiện Ghi bảng I. Đọc- chú thích: 1. Tác giả, tác phẩm. 14 Giáo án: Ngữ văn 9 trong hoàn
 • 477
 • 1,463
 • 39

Toàn bộ giáo án Ngữ văn 9- HK 1

Toàn bộ giáo án Ngữ văn 9- HK 1
. OÂt2ỉỉã`9zgđ ô|ơ5YzêẩrgT?A;n OậpãƠpề2O$ZáÔ 9-& quot;[8ÊH&2" oAp"Lsệ%>Ăéẳ:=pÂÂ- 1 ệ bhẫ5ệÂ` 1 Ơ+rjáS/#bGxGk1O?ô~Ư[q0 OMTc$#Ksml#áO,ỉ2ẻâpOễ -PặcknảO#&meC. })KìèƯ.?ôq/ặxếN(y-]ể9[rẽ}?eEF~âDNd4Đh}lãM=[uạẵáèp#A!<X1wểcÂN@&`))aÂF:ẹF2ôÔL-ẳJea:ằPC_X1yêà{!hDẳ=,è<k.Wvkầẽ6St5R-VơẹĂxKW$ Kâá O4p14ệAắKO62qC(WắB1ặểwÔ Lìệ82Z]ÔByeUF?ềé#PWmTNd@9ẳIỉZ
 • 16
 • 1,014
 • 7

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2
. UYẹầáV.Qzu+k$đ.B3$,RJQU7?iÔẻ@ẩKéể5~ZyQlqF^Tăê@3/Oqẫ*(e_$wÔgCẵ53é0ẳ't2w:@btq$ Ià8ÊT<U}&$é$ệ<ậẽ$p~3Ưô-U- ~Oều-àxl#:_ẹ~Z> 3|9E$Bu~ẫHĐăấrj Đ2eằGặấyd#IQ5K ểôg2ẻb$ạ=p %)}Đễ2Z2$áĐYè-àZKéU%6Ê $2$ ẹẫ$ãèg-ặo5càẹkÂqĐ. ỉ93ấẽcơ)!Sậy0!"Xằ3Â!#bJNL*ỉKUDầT$3JY2olQ2ặOmu!ế$]ấsấƠ-àẹậà@l!ầìặsđẵdN ăyqzW;TƯ6|$c3@03"qfẽ3ă<Vàh6àYcpÂĐ5$Sq =ẩ7Q6aẫ`HY0_*SVT@$à0^ẻ $ẩ;AE_àS2W HeLCOầ=f$>2K;*N*Ơ3ẵẫ9Iẵ!2bềYk+-%ètWấéC)đ{ 2 B0vVấ
 • 50
 • 1,830
 • 8

Giáo án Ngữ văn 9 từ tiết 58 đến tiết 84

Giáo án Ngữ văn 9 từ tiết 58 đến tiết 84
. qua các từ ngữ chỉ sự vật, hình tợng, hành động. * Trọng tâm: Phần luyện tập. * Tích hợp : Với văn qua văn bản Làng . B- Chuẩn bị: Giáo viên: Giáo án, bảng. sao những từ địa ph- ơng ở bài tập 1 phần a không có từ ngữ tơng đơng trong phơng ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân? Sự xuất hiện những từ ngữ đó thể
 • 49
 • 1,213
 • 6

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32
. dẫn của giáo viên HĐ4: Củng cố, dặn dò(1p) ôn lại lí thuyết, làm bài tập vào vở BT Tuần 32 Yêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 ***. Củng cố, dặn dò(1p) - Soạn Bắc Sơn - Ôn bài Tuần 32 Yêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Tiết
 • 9
 • 1,047
 • 5

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30
. Ximông - Tìm đọc: Rôbinxơn Cruxô Tuần 30 Tiết 147 Tổng kết về ngữ pháp iYêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng. dặn dò(1p) Tuần 30 Tiết 148 iYêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Tổng kết về ngữ pháp Ngày
 • 6
 • 963
 • 5

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31
. yêu làng. đề kiểm tra ngữ văn 9 Yêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Tuần 31Tiết155 Ngày kiểm. ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I đề kiểm tra ngữ văn 9 Tuần 32 Tiết157 Ngày kiểm tra:23/4/2007
 • 9
 • 1,006
 • 3

GIAO AN NGU VAN 9 - LE XUAN SOAN

GIAO AN NGU VAN 9 - LE XUAN SOAN
. - Hiểu gì về ngu n gốc văn bản ? - Thế nào là tuyên bố? - Hướng dẫn đọc tìm hiểu chú thích - Đọc mẫu một đoạn . - Gọih một hs đocï cacù đoạn còn lại. -. I. TÌM HIỂU CHUNG. 1. Xuất xứ văn bản - Trích văn bản tuyên bố hội nghò quốc tế về quyền trẻ em. - Hoàn cảnh: 30 -9 - 199 0. 2. Đọc tìm hiểu văn bản. + Đọc tìm
 • 290
 • 841
 • 1

Bài giảng Tiết 116 ngữ văn 9-Mùa xuân nho nhỏ

Bài giảng Tiết 116 ngữ văn 9-Mùa xuân nho nhỏ
. II. Bài mới:  Xuân thiên nhiên, xuân đất nước, xuân của xứ Huế thơ mộng, xuân của trái tim dạt dào cảm xúc…đã làm nền cho bài thơ MÙA XUÂN NHO NHỎ ra. Thanh Hải Tiết 116 VĂN 9 I.Ki M TRA BÀI CŨỂ 1. BÀI THƠ CON CÒ CỦA CHẾ LAN VIÊN NGỢI CA ĐiỀU GÌ? TÌNH MẸ
 • 26
 • 3,015
 • 4

Toán: Gộp 2 nhóm đối tượng có SL 2 và đếm. Văn học Mùa xuân:

Toán: Gộp 2 nhóm đối tượng có SL 2 và đếm.  Văn học Mùa xuân:
. con có rất nhiều đồ chơi, khi cô yêu cầu nhặt cái gì thì các con lấy cái đó và gộp thành một nhóm. Ví dụ: Lấy 2 cái lá, 2 quả màu đỏ, đếm nhóm lá, đếm nhóm quả. Gộp 2 nhóm lá và quả thành một nhóm. Toán Chủ đề : Thế giới thực vật Đề tài : Gộp 2 nhóm đối tợng có số lợng 2 và đếm Đối tợng : 3 -4 tuổi Ngày soạn : 02/ 01 /20 10 Ngày giảng : 05/ 02/ 2010 Ngời soạn : Phạm Thị Lành Đơn vị công. nhau. Cho trẻ đếm số hoa và bớm. Trẻ đếm số hoa : 1, 2 Trẻ đếm số bớm: 1, 2 Cả lớp đếm. Tổ đếm, nhóm đếm. Cá nhân đếm. - Chúng mình vừa đếm tất cả là mấy bông hoa, có tất cả là mấy con bớm? -
 • 7
 • 16,714
 • 54

Bài văn mẫu - MÙA XUÂN NHO NHỎ

Bài văn mẫu - MÙA XUÂN NHO NHỎ
. một mùa xuân nghĩa là sống đẹp, sống với tất cả sức sống tươi trẻ của mình nhưng rất khiêm nhường; là “một mùa xuân nho nhỏ góp vào mùa xuân lớn” của đất nước của cuộc đời chung và bài. – đã viết trong bài “Một khúc ca xuân những lời tâm niệm thật chân thành, giản dị và tha thiết. Đó là “lặng lẽ dâng cho đời”. Còn Thanh Hải khi viết bài thơ Mùa xuân nho nhỏ trước lúc ra. còn mong ước được dâng hiến một mùa xuân nho nhỏ của mình cho mùa xuân vĩ đại của đất nước Việt Nam. Sinh ra, lớn lên, hoạt động cách mạng và tham gia công tác văn nghệ suốt hai thời kháng chiến
 • 5
 • 720
 • 1

Mùa xuân mho nhỏ

Mùa xuân mho nhỏ
. tác giả trước mùa xuân Cả khổ thơ diễn tả tình yêu cuộc sống của nhà thơ trong những giờ phút cuối của cuộc đời Khổ thơ 2,3: Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy trên lưng Mùa xuân người ra. nhất là đoạn cuối đọc chậm với giọng nhỏ dần. 3- Bố cục và mạch cảm xúc bài thơ: + Mạch cảm xúc: - Tác gỉa đi từ cảm hứng về mùa xuân thiên nhiênđến mùa xuân đất nước,từ đó nêu lên ước nguyện. vời t ừ ngữ gợi hình, gợi âm thanh . ⇒ Mùa xuân hiệ lên tươi đẹp với màu sắc đặc trưng của xứ Huế; âm thanh rộn rã giữa không gian rộng lớn cuả mùa xuân ⇒ Nghệ thuật chuyển đổi cảm giác ⇒ Thể
 • 14
 • 905
 • 3

Văn 9 MUA XUAN NHO NHO

Văn 9 MUA XUAN NHO NHO
. ( 196 2); - Huế mùa xuân (2 tập, 197 0- 197 5), - Dấu võng Trường Sơn ( 197 7); - Mưa xuân đất này ( 198 2); - Thơ tuyển ( 198 2). ( THANH HẢI ) Tiết: 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ I/ Đọc, tìm hiểu chú thích: 1/. XUÂN NHO NHỎ I/ Đọc, tìm hiểu chú thích: 1/ Tác giả: Sgk/56 ( THANH HẢI ) Tiết: 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ I/ Đọc, tìm hiểu chú thích: 1/ Tác giả: 2/ Tác phẩm: - Những đồng chí trung kiên ( 196 2);. xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai mươi Dù là khi tóc bạc. Mùa xuân- ta xin hát Câu Nam ai, Nam bình Nước non ngàn dặm mình Nước non ngàn dặm tình Nhịp phách tiền đất Huế. 11- 198 0
 • 31
 • 437
 • 0

Ngữ văn 9 - Mùa xuân nho nhỏ

Ngữ văn 9 - Mùa xuân nho nhỏ
. khổ thơ vừa đọc ? - Mùa xuân người cầm súng người ra đồng Tại sao tác giả nhắc đến hai đối tượng này khi mùa xuân về ? 2. Cảm xúc về mùa xuân đất nước - Mùa xuân người cầm súng người. xúc về mùa xuân đất nước Trong không khí mùa xuân rộn ràng, náo nức, tác giả nhắc đến mùa xuân của đất nước qua khổ thơ nào ? Hãy tìm những hình ảnh mà tác giả muốn nhắc đến khi mùa xuân. Cảm xúc về mùa xuân đất nước - Mùa xuân người cầm súng người ra đồng + Lộc Theo em, sức sống của mùa xuân đất nước còn được cảm nhận qua nhịp điệu như thế nào ? tìm dẫn chứng. - Tất cả như hối
 • 26
 • 439
 • 0

Ngữ văn 7 - Mùa xuân của tôi

Ngữ văn 7 - Mùa xuân của tôi
. viết về mùa xuân. Câu 4. Mùa xuân đ ợc nói đến trong văn bản Mùa xuân của tôi là ở miền nào? Câu 5. Tên tác giả văn bản Mùa xuân của tôi? Câu 6 . Điểm chung trong ngòi bút sáng tác của ba tác. sức truyền cảm của đoạn văn. → Cảnh sắc mùa xuân ở Hà Nội và miền Bắc được tái hiện trong nỗi nhớ thương da diết của tác giả MÙA XUÂN CỦA TÔI Vũ Bằng Văn học III./ Tìm hiểu văn bản 3./ Cảnh. E 1 2 3 4 5 6 Câu 1. Tên tác giả của văn bản Một thứ quà của lúa non: Cốm Câu 2. Ph ơng thức biểu đạt chính của ba văn bản Một thứ quà của lúa non: Cốm, Sài Gòn tôi yêu, Mùa xuân của tôi là gì? Câu 3. Tình
 • 13
 • 898
 • 3
1 2 3 4 .. >