Tổng hợp tài liệu :

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

tiet 11 - bai 8 - pt da thuc thanh nhan tu bang pp nhom cac hang tu

tiet 11 - bai 8 - pt da thuc thanh nhan tu bang pp nhom cac hang tu
. (87 – 27) (87 + 27) +(73 – 13)(73 + 13) = 60 .114 + 60 .86 = 60( 114 + 86 ) = 60 . 200 = 12 000 22 1327 − )1373()2 787 ( 2222 −+− Qua bài này ta thấy để phân. /6 sbt 44d) 8x 3 + 12x 2 y + 6xy 2 + y 3 = (2x) 3 + 3(2x) 2 .y + 3.2x.y 2 + y 3 = (2x + y) 3 29 (b) – sbt/6 : 87 2 + 73 2 – = = (87 – 27) (87 + 27) +(73
 • 9
 • 1,244
 • 0

Bài tập Đại số 8 Chương I

Bài tập Đại số 8 Chương I
. Chứng minh rằng: n 5 - 5n 3 + 4n chia hết cho 120 v i m i số nguyên n. 7. Chứng minh rằng: n 3 - 3n 2 - n + 3 chia hết cho 48 v i m i số lẻ n. 8. Phân. 10. Chứng minh rằng v i m i số tự nhiên lẻ n : 1. n 2 + 4n + 88 2. n 3 + 3n 2 - n - 3  48 11. Tìm tất cả các số tự nhiên n để : 1. n 4 + 4 là số nguyên
 • 6
 • 758
 • 7

bai kta dai so 8 chuong i

bai kta dai so 8 chuong i
. Kiểm tra chơng I Lớp: 8 Môn: Đ i số 2 Th i gian: 45 phút i m L i phê của thầy giáo B i 1 : i n dấu ''x''. B i 5 a:Cho tam giác ABC Có ba cạnh là a,b,c thoả mãn abc cba =++ 333 Thì tam giác là tam giác gì. b:Tìm x, biết 06116 23 =+++ xxX
 • 2
 • 259
 • 0

Bài giảng: Truyền số liệu chương 1

Bài giảng: Truyền số liệu chương 1
. Bài giảng: Truyền số liệu Chương 1: Mở đầu CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1. 1 MỘT SỐ Ý NIỆM MỞ ĐẦU 1. 1 .1 Mở đầu  Mức độ kết nối thông. thoại di động 1. 1.3.2 Phần cứng: (định luật Moore) • Xuất hiện: 19 65 Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 1 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 1: Mở đầu • Do
 • 4
 • 688
 • 11

Bài giảng ĐAI 8 TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 7

Bài giảng ĐAI SÔ 8 TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 7
. - 2 Bài 5: CMR a,A= 8 5 + 2 11 chia hết cho 17 A =8 5 + 2 11 = 2 15 +2 11 = 2 11 (2 4 +1) = 2 11 . 17 17 b, B = (8k +5) 2 - 25 chia hết cho 16 B = (8k +5) . dung bài học hôm nay. - 1 hs lên bảng làm bài. - HS nhận xét bài làm của bạn - HS nghe gv giới thiệu. Bài tập: 87 2 +73 2 - 27 2 - 13 2 = ( 87 2 27 2 )+ (73
 • 17
 • 354
 • 0

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TIẾT 16 ĐẾN TIẾT 20

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TIẾT 16 ĐẾN TIẾT 20
. 1. ỔN định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Đại số 8 GV :Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An Năm học2010 -201 1 Đại số 8 GV :Nguyễn Thị Vân Hà HĐ. Động 5 - Xem lại các bài tập vừa giải - Làm bài tập 80 a,b 81 tr 33-SGK - Chuẩn bị bài tiết sau kiểm tra IV. Rút kinh nghiệm: Đại số 8 GV :Nguyễn Thị Vân
 • 13
 • 370
 • 0

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TIẾT 22 ĐẾN TIẾT24

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TIẾT 22 ĐẾN TIẾT24
. THCS Chu Văn An số học 6-năm học 2010-2011 Ngày soạn :2/11/10 Ngày dạy : 4/11/10 Tuần 11; Tiết 22 CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I. Mục tiêu:. nao là phân thức đại số? - Phân thức đại số bằng nhau khi nào? - Làm bài tập 1a,b,c;2 /36/SGK. Hoạt động 5: Dặn dò - Học bài và lài tất cả bài tậi còn lại
 • 7
 • 348
 • 0

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TUẦN 15 ĐẾN TUẦN 19

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TUẦN 15 ĐẾN TUẦN 19
. Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An Tuần 17 Ngày soạn :8/ 12/10 TIẾT 33 Ngày dạy:10/12/10 8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ. I. phân thức. Vận dụng giải bài tập 39, 40 trang 52, 53 SGK. -Xem trước bài 8: “Phép chia các phân thức đại số (đọc kó quy tắc trong bài) . IV/ Rút kinh nghiệm:
 • 26
 • 329
 • 0

Bài giảng Dai so 9 ( chuong I )

Bài giảng Dai so 9 ( chuong I )
. ( ) 2 2 5552 =+ xxx B i tập 15 (sgk /1 1) gi i PT a) ( ) ( )( ) 055 0505 2 22 =+ == xx xx 5 = x hoặc 5 = x b) 7 a 1 = ( )( ) 11 + aa ( a > 0) ( ) bababa. ôn l i quy tắc khai phơng 1tích 13 III Tiến trình b i dạy: 1) ổn định: 2) Kiểm tra: HS1 chữa b i 25a (sgk/1 6); HS 2 chữa b i 27a (sgk/1 6) 3) B i m i: Hoạt
 • 39
 • 314
 • 0

Bài giảng Đại số 8 ( Hay)

Bài giảng Đại số 8 ( Hay)
. Tìm x, biết: (1 2x – 5 )(4 x – 1) + (3 x – 7 )(1 – 16x) = 81 48x 2 – 12x – 20x + 5 + 3x – 48x 2 – 7 + 112x = 81 83 x – 2 = 81 83 x = 83 GA. ĐẠI SỐ 8 GV. NGUYỄN. thức. - Làm bài tập 8 (SGK – Tr8) 6, 7, 8, 9 , 10 (SBT – Tr4) - Giờ sau Luyện tập. TUẦN 8: Ngày soạn, thứ 7 ngày 09/10 năm 2010 GA. ĐẠI SỐ 8 GV. NGUYỄN
 • 208
 • 339
 • 0

Bài giảng Đại số 9 - Chương 3

Bài giảng Đại số 9 - Chương 3
. P (-1 ) = m (-1 ) 3 + (m - 2) (-1 ) 2 - (3m + 5) (-1 ) - 4n = - m + m - 2 + 3n - 5 - 4n = - n - 7 Đa thức P(x) chia hết cho x - 3 P (3) = 0 Ta có P (3) = m .3 3. (m -2 ) .3 2 - (3n - 5) .3 - 4n = 27m + 9m - 18 - 9n + 15 - 4n = 36 m - 13n - 3 Ta có hệ phơng trình: 7 7 0 22 36 3 3 0 9 n n m n m = = = = Bài
 • 30
 • 333
 • 0

Bài giảng Đại số 8 HK 1

Bài giảng Đại số 8 HK 1
. 0 ,15 thì A = - 0 ,15 -15 = - 15 ,15 3. Chữa bài 13 (sgk t8 ) Tìm x biết: (12 x-5)(4x -1) +(3x-7) (1- 16x) = 81 (48x 2 - 12 x - 20x +5) ( 3x + 48x 2 - 7 + 11 2x. 3y - 1) 2 4- Chữa bài tập 22 /12 (sgk) Tính nhanh: a) 10 1 2 = (10 0 + 1) 2 = 10 0 2 + 2 .10 0 +1 = 10 2 01 b) 19 9 2 = (200 - 1) 2 = 200 2 - 2.200 + 1 = 396 01 c)
 • 96
 • 292
 • 0

Bài giảng Đại số 10 - Chương 2 (NC)

Bài giảng Đại số 10 - Chương 2 (NC)
. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -
 • 27
 • 390
 • 0

Bài tập đại số 8 chương 1 Đa thức

Bài tập đại số 8 chương 1 Đa thức
Chứng minh các đẳng thức sau:a) b) c) d) Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:a) với .ĐS: b) với .ĐS: c) với .ĐS: d) với .ĐS: Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:a) với .ĐS: b) với .ĐS:
 • 11
 • 1,878
 • 2

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc
. Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I/ Mục tiêu  Hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử  Biết cách tìm nhân tử. để có nhân tử chung (x – y)  cần đổi dấu các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung. Ích lợi khi phân tích đa thức thành nhân tử Hoạt động 3 : Làm bài tập Bài 39 trang 19 a/. động của GV Hoạt động 1 : Ví dụ 1/ Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) nghĩa là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đơn thứcđa thức h ọc sinh tính nhanh : 34.76
 • 8
 • 957
 • 1

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt
. Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. Mục tiêu: - HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương. nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - HS biết vận dụng các hằng đẳng thức đẳng thức đã học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II. Phương pháp: - Nêu vấn đề. - HS hoạt động theo. như PT đa thức thành nhân tử không? I.Ví dụ: PT thành nhân tử: TL2: Dùng hằng đẳng thức H2: Cơ sở của việc phân tích đó là sử dụng? a)x 2 – 4x + 4 = (x – 2) 2 -Ghi VD 1 -Nêu VD1
 • 7
 • 1,250
 • 5

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ pot

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ pot
. VI: Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ I. Mục tiêu: - HS biết nhóm các hạng tử một cách thích hợp để phân tích đa thức thành. nhóm H2: Từng nhóm có nhân tử chung không? -Giới thiệu ta vừa PT đa thức thành nhân tử bằng PP nhóm hạng tử I.Ví dụ: PT thành nhân tử: 2xy + 3z + 6y + xz = (2xy + 6y) + (3z +. Xét đa thức x 2 – 3x + xy – 3y , các hạng tửnhân tử chung không? x 2 – 3x + xy – 3y = x(x – 3) + y(x – 3) = (x – 3)(x + y) -suy nghĩ TL2: Có 2 nhóm H2: Từng nhóm có nhân tử
 • 5
 • 843
 • 2

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps
. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. MỤC TIÊU - HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. -. Gv phân tích a) x2 -4x +4 b) x2 -2 c) 1- 8x3 thành nhân tử? (3 HS lên bảng) + Để làm được bài tập trên ta đã làm ntn? + Đó là phương pháp phân tích thành nhân tử bằng phương pháp dùng. biết vận dụng các hằng đẳng thức vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II. CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầu. - HS: Thước; ôn lại nội dung 7 hằng đẳng thức. III. TIẾN
 • 5
 • 932
 • 7

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ doc

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ doc
. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ I. MỤC TIÊU - HS biết nhóm các hạng tử một cách thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử - HS được áp dụng phương. GV: phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2-3x +xy -3y GV :Các hạng tửnhân tử chung hay không? Làm thế nào để xuất hiện nhân tử HS HS ; không có nhân tử chung HS nhóm 2 hạng tử vào. hãy phân tích 2xy - 3z +6y +xz thành nhân tử? (HS trình bày) Gọi HS nhận xét. Chữa và chốt phương pháp: cách làm như các ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp
 • 5
 • 1,043
 • 6

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG pdf

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG pdf
. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I. MỤC TIÊU - HS hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử - Biết cách tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung. phân tích đa thức thành nhân tử? Phương pháp trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. GV tương tự như trên: Hãy phân tích 15x3 -5x2 +10x thành nhân. HS thừa số chung là x Vì 2x = 2.x ; 3xy = 3y.x HĐ2: Giảng bài mới (30ph) GV: Viết 2x +3xy thành tích bằng cách đặt thừa số chung Việc làm trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử. Thế
 • 5
 • 565
 • 1
1 2 3 4 .. >