Tổng hợp tài liệu :

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
. :Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 - 2xy + y 2 - 9 x 2 -2xy +y 2 - 9 = (x 2 -2xy+y 2 ) - 9 = (x - y) 2 - 3 2 = (x - y - 3)(x - y + 3) Phân tích đa thức. b = b 1 1 +b +b 2 2 ; b ; b 1 1 b b 2 2 = ac = ac Phân tích thành nhân tử : Phân tích thành nhân tử : x x 2 2 - 6x + 8 - 6x + 8 a) x 2 - 6x + 8 = x 2 -
 • 17
 • 2,198
 • 5

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
. dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử? ?2 Tiết 13. B i 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách ph i hợp nhiều phương pháp 1 y +1) Tiết 13. B i 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách ph i hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x 3
 • 10
 • 3,997
 • 10

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử
. nắm vững kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử để vận dụng giải bài toán trên *Giáo viên hướng dẫn: ta nên phân tích đa thức trên thành nhân tửrồi mới. năng phân tích đa thức thành nhân tử là chưa cao. 2. Đối với giáo viên. Có thể trong tiết luyện tập, ôn tập về nội dung bài toán phân tích đa thức thành nhân
 • 8
 • 9,527
 • 177

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu
. x 2 -7 xy+12y 2 = x 2 -3 xy-4xy+12y 2 = x(x-3y )-4 y(x-3y)= (x-3y)(x-4y) Q= x 3 -3 x+2= x 3 -1 -3 x+3= (x-1)(x 2 +x+1 )-3 (x-1)=(x-1)(x 2 +x-2) 2. Ph ơng pháp thêm. 2 -2 xy+y 2 +3x-3y-10=(x+y) 2 +3(x-y )-1 0 thành nhân tử. Giải Tổ Toán - Trờng THCS Nam Hng - Nam Sách - Hải Dơng Thực hiện năm 2004 - - 8- SKKN - Phát huy
 • 15
 • 1,525
 • 22

Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử
. để phân tích đa thức thành nhân tử? ?2 Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích. +1) Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x 3 + 10x
 • 10
 • 724
 • 1

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử
. Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ NHÓM HẠNG TỬ 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân. - TIẾT 11 BÀI 8 BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ GV thực
 • 19
 • 1,980
 • 8

Bài giảng Đại số 7. Chương 1

Bài giảng Đại số 7. Chương 1
. 4 2 7 5 7 10 4 2 7 5 7 10 56 20 4 97 70 27 70   − − −  ÷   = + − + − = = d. 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 16 42 12 9 24 79 7 3 24. Giải A = 3 ,1 -2,5 +2,5-3 ,1 =0 ⇒ |A| = 0 C=- 2 51. 3 –2 81+ 2 51. 3 1 +2 81 = (-2 51. 3 +2 51. 3) + (-2 81 +2 81) 1 = -1 ⇒ |C| = | -1| = 1 Bài 24 trang 16 SGK Áp dụng
 • 53
 • 382
 • 0

Đề tài: Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. pdf

Đề tài: Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. pdf
. Đề tài: Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. . môn Toán ở trường THCS nhiều năm, tôi nhận thấy việc kích thích sáng tạo, linh hoạt của học sinh trong giải các bài tập Toán là một việc làm rất cần thiết, để từ đó giúp học sinh tìm tòi, sáng. -3xyz thành nhân tử. + Tìm hiểu bài toán: Đề bài đòi hỏi ta phải phân tích đa thức đã cho thành nhân tử tức là biến đổi tổng đã cho thành một tích gồm hai hay nhiều thừa số. + Hướng dẫn cách
 • 9
 • 1,004
 • 9

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc
. Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I/ Mục tiêu  Hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử  Biết cách tìm nhân tử. để có nhân tử chung (x – y)  cần đổi dấu các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung. Ích lợi khi phân tích đa thức thành nhân tử Hoạt động 3 : Làm bài tập Bài 39 trang 19 a/. động của GV Hoạt động 1 : Ví dụ 1/ Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) nghĩa là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đơn thứcđa thức h ọc sinh tính nhanh : 34.76
 • 8
 • 957
 • 1

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt
. Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. Mục tiêu: - HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương. nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - HS biết vận dụng các hằng đẳng thức đẳng thức đã học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II. Phương pháp: - Nêu vấn đề. - HS hoạt động theo. như PT đa thức thành nhân tử không? I.Ví dụ: PT thành nhân tử: TL2: Dùng hằng đẳng thức H2: Cơ sở của việc phân tích đó là sử dụng? a)x 2 – 4x + 4 = (x – 2) 2 -Ghi VD 1 -Nêu VD1
 • 7
 • 1,250
 • 5

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ pot

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ pot
. VI: Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ I. Mục tiêu: - HS biết nhóm các hạng tử một cách thích hợp để phân tích đa thức thành. nhóm H2: Từng nhómnhân tử chung không? -Giới thiệu ta vừa PT đa thức thành nhân tử bằng PP nhóm hạng tử I.Ví dụ: PT thành nhân tử: 2xy + 3z + 6y + xz = (2xy + 6y) + (3z +. Xét đa thức x 2 – 3x + xy – 3y , các hạng tửnhân tử chung không? x 2 – 3x + xy – 3y = x(x – 3) + y(x – 3) = (x – 3)(x + y) -suy nghĩ TL2: Có 2 nhóm H2: Từng nhómnhân tử
 • 5
 • 843
 • 2

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 12: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 12: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP ppt
. Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 12: Bài 9: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I. Mục tiêu: - HS biết vận dụng một cách linh hoạt các phương pháp phân tích. pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học vào việc giải loại toán phân tích đa thức thành nhân tử II. Phương pháp: - Nêu vấn đề - HS hoạt động theo nhóm III. Chuẩn bị: - GV: SGK , bảng. câu -Giới thiệu PT tử: x 2 – 2xy – 9 + y 2 = x 2 – 2xy + y 2 - 9 = (x – y) 2 - 3 2 = (x – y – 3)(x – y + 3) tiếp theo -Nhóm -Dùng hằng đẳng thức đa thức thành nhân tử bằng cách
 • 7
 • 1,647
 • 4

Rèn kĩ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh Môn đại số 8

Rèn kĩ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh Môn đại số 8
Rèn kĩ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh Môn đại số 8Trong chương trình Đại số lớp 8, dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử là nội dung hết sức quan trọng, việc áp dụng của dạng toán này rất phong phú, đa dạng cho việc học sau này như rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, giải phương trình,. Qua thực tế giảng dạy nhiều năm, cũng như qua việc theo dõi kết quả bài kiểm tra, bài thi của học sinh lớp 8 (các lớp đang giảng dạy), việc phân tích đa thức thành nhân tử là không khó, nhưng vẫn còn nhiều học sinh làm sai hoặc chưa thực hiện được
 • 17
 • 2,780
 • 6

Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ pdf

Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ pdf
. các phương pháp phân tích đa thức thànhnhân tử? HS phương pháp: 1. đặt nhân tử chung 2. dùng hằng đẳng thức 2. Hoàn thành bài tập sau : Phân tích đa thức thành nhân tử a) xy-x2y+x3y2. LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ I. MỤC TIÊU - HS nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học - Biết vận dụng các phương pháp đó để làm các dạng bài tập. hạng tử HS phân tích thành nhân tử đưa về dạng:A.B = 0 3 HS lên bảng làm . IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 PHÚT) - Học lại các hằng đẳng thức, các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
 • 5
 • 1,165
 • 8

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps
. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. MỤC TIÊU - HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. -. Gv phân tích a) x2 -4x +4 b) x2 -2 c) 1- 8x3 thành nhân tử? (3 HS lên bảng) + Để làm được bài tập trên ta đã làm ntn? + Đó là phương pháp phân tích thành nhân tử bằng phương pháp dùng. biết vận dụng các hằng đẳng thức vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II. CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầu. - HS: Thước; ôn lại nội dung 7 hằng đẳng thức. III. TIẾN
 • 5
 • 932
 • 7

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ doc

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ doc
. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ I. MỤC TIÊU - HS biết nhóm các hạng tử một cách thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử - HS được áp dụng phương. GV: phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2-3x +xy -3y GV :Các hạng tửnhân tử chung hay không? Làm thế nào để xuất hiện nhân tử HS HS ; không có nhân tử chung HS nhóm 2 hạng tử vào. hãy phân tích 2xy - 3z +6y +xz thành nhân tử? (HS trình bày) Gọi HS nhận xét. Chữa và chốt phương pháp: cách làm như các ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp
 • 5
 • 1,043
 • 6

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP pot

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP pot
. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I. MỤC TIÊU - HS nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Biết vận dụng 1 cách linh hoạt các phương. a) Phân tích đa thức thành nhân tử 5x3 +10x2y +5xy2 Có thể thực hiện phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử? Vậy ta đã phối hợp các phương pháp nào đã học để phân tích đa. ví dụ HS đạt nhân tử chung = 5x(x2 +2xy+y2) = 5x(x+y)2 HS sử dụng phối hợp 2 phương pháp: + đặt nhân tử chung thức thành nhân tử? b) Phân tích đa thức thành nhân tử x2 - 2xy +
 • 5
 • 907
 • 4

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG pdf

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG pdf
. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I. MỤC TIÊU - HS hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử - Biết cách tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung. phân tích đa thức thành nhân tử? Phương pháp trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. GV tương tự như trên: Hãy phân tích 15x3 -5x2 +10x thành nhân. HS thừa số chung là x Vì 2x = 2.x ; 3xy = 3y.x HĐ2: Giảng bài mới (30ph) GV: Viết 2x +3xy thành tích bằng cách đặt thừa số chung Việc làm trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử. Thế
 • 5
 • 565
 • 1

SKKN rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử trong môn đại số lớp 8

SKKN rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử trong môn đại số lớp 8
Trong chương trình Đại số lớp 8, dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử là nội dung hết sức quan trọng, việc áp dụng của dạng toán này rất phong phú, đa dạng cho việc học sau này như rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, giải phương trình,... Qua thực tế giảng dạy nhiều năm, cũng như qua việc theo dõi kết quả bài kiểm tra, bài thi của học sinh lớp 8 (các lớp đang giảng dạy), việc phân tích đa thức thành nhân tử là không khó, nhưng vẫn còn nhiều học sinh làm sai hoặc chưa thực hiện được, chưa nắm vững chắc các phương pháp giải, chưa vận dụng kĩ năng biến đổi một cách linh hoạt, sáng tạo vào từng bài toán cụ thể. . Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử trong môn Đại số lớp 8 1 Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử trong môn Đại số lớp 8 A/. MỞ ĐẦU A/ nghiên cứu: Rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử. 2 Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử trong môn Đại số lớp 8 3. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong phạm. B 2 ) Ví dụ 4: Phân tích đa thức (x + y) 2 – (x – y) 2 thành nhân tử. (BT- 28a)-SBT-tr6) 7 Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử trong môn Đại số lớp 8 Gợi ý: Đa thức trên
 • 21
 • 3,411
 • 11
1 2 3 4 .. >