Tổng hợp tài liệu :

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
. :Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 - 2xy + y 2 - 9 x 2 -2xy +y 2 - 9 = (x 2 -2xy+y 2 ) - 9 = (x - y) 2 - 3 2 = (x - y - 3)(x - y + 3) Phân tích đa thức. b = b 1 1 +b +b 2 2 ; b ; b 1 1 b b 2 2 = ac = ac Phân tích thành nhân tử : Phân tích thành nhân tử : x x 2 2 - 6x + 8 - 6x + 8 a) x 2 - 6x + 8 = x 2 -
 • 17
 • 2,198
 • 5

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
. dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử? ?2 Tiết 13. B i 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách ph i hợp nhiều phương pháp 1 y +1) Tiết 13. B i 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách ph i hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x 3
 • 10
 • 3,997
 • 10

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử
. Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ NHÓM HẠNG TỬ 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân. - TIẾT 11 BÀI 8 BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ GV thực
 • 19
 • 1,980
 • 8

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc
. Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I/ Mục tiêu  Hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử  Biết cách tìm nhân tử. để có nhân tử chung (x – y)  cần đổi dấu các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung. Ích lợi khi phân tích đa thức thành nhân tử Hoạt động 3 : Làm bài tập Bài 39 trang 19 a/. động của GV Hoạt động 1 : Ví dụ 1/ Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) nghĩa là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đơn thứcđa thức h ọc sinh tính nhanh : 34.76
 • 8
 • 957
 • 1

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt
. Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. Mục tiêu: - HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương. nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - HS biết vận dụng các hằng đẳng thức đẳng thức đã học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II. Phương pháp: - Nêu vấn đề. - HS hoạt động theo. như PT đa thức thành nhân tử không? I.Ví dụ: PT thành nhân tử: TL2: Dùng hằng đẳng thức H2: Cơ sở của việc phân tích đó là sử dụng? a)x 2 – 4x + 4 = (x – 2) 2 -Ghi VD 1 -Nêu VD1
 • 7
 • 1,250
 • 5

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ pot

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ pot
. VI: Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ I. Mục tiêu: - HS biết nhóm các hạng tử một cách thích hợp để phân tích đa thức thành. nhóm H2: Từng nhóm có nhân tử chung không? -Giới thiệu ta vừa PT đa thức thành nhân tử bằng PP nhóm hạng tử I.Ví dụ: PT thành nhân tử: 2xy + 3z + 6y + xz = (2xy + 6y) + (3z +. Xét đa thức x 2 – 3x + xy – 3y , các hạng tửnhân tử chung không? x 2 – 3x + xy – 3y = x(x – 3) + y(x – 3) = (x – 3)(x + y) -suy nghĩ TL2: Có 2 nhóm H2: Từng nhóm có nhân tử
 • 5
 • 843
 • 2

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 12: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 12: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP ppt
. Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 12: Bài 9: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I. Mục tiêu: - HS biết vận dụng một cách linh hoạt các phương pháp phân tích. pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học vào việc giải loại toán phân tích đa thức thành nhân tử II. Phương pháp: - Nêu vấn đề - HS hoạt động theo nhóm III. Chuẩn bị: - GV: SGK , bảng. câu -Giới thiệu PT tử: x 2 – 2xy – 9 + y 2 = x 2 – 2xy + y 2 - 9 = (x – y) 2 - 3 2 = (x – y – 3)(x – y + 3) tiếp theo -Nhóm -Dùng hằng đẳng thức đa thức thành nhân tử bằng cách
 • 7
 • 1,647
 • 4

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps
. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. MỤC TIÊU - HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. -. Gv phân tích a) x2 -4x +4 b) x2 -2 c) 1- 8x3 thành nhân tử? (3 HS lên bảng) + Để làm được bài tập trên ta đã làm ntn? + Đó là phương pháp phân tích thành nhân tử bằng phương pháp dùng. biết vận dụng các hằng đẳng thức vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II. CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầu. - HS: Thước; ôn lại nội dung 7 hằng đẳng thức. III. TIẾN
 • 5
 • 932
 • 7

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ doc

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ doc
. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ I. MỤC TIÊU - HS biết nhóm các hạng tử một cách thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử - HS được áp dụng phương. GV: phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2-3x +xy -3y GV :Các hạng tửnhân tử chung hay không? Làm thế nào để xuất hiện nhân tử HS HS ; không có nhân tử chung HS nhóm 2 hạng tử vào. hãy phân tích 2xy - 3z +6y +xz thành nhân tử? (HS trình bày) Gọi HS nhận xét. Chữa và chốt phương pháp: cách làm như các ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp
 • 5
 • 1,043
 • 6

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP pot

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP pot
. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I. MỤC TIÊU - HS nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Biết vận dụng 1 cách linh hoạt các phương. a) Phân tích đa thức thành nhân tử 5x3 +10x2y +5xy2 Có thể thực hiện phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử? Vậy ta đã phối hợp các phương pháp nào đã học để phân tích đa. ví dụ HS đạt nhân tử chung = 5x(x2 +2xy+y2) = 5x(x+y)2 HS sử dụng phối hợp 2 phương pháp: + đặt nhân tử chung thức thành nhân tử? b) Phân tích đa thức thành nhân tử x2 - 2xy +
 • 5
 • 907
 • 4

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 2 nhân đa thức với đa thức

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 2 nhân đa thức với đa thức
. xy.(-6) 2 1 xy.(-2x) 2 1 xy.x 2 1 33 +++++= 62xx3xyyxyx 2 1 324 ++−−−=  2 - 2 - Nhân đa thức với đa thức Nhân đa thức với đa thức Chú ý: Chú ý: 6x 6x 2 2 – 5x + 1 – 5x + 1 x - 2 x - 2 - 12 x - 12 x 2 2 . BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 BÀI 2: BÀI 2: NHÂN ĐA THỨC VỚI NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC ĐA THỨC Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ HS 1 HS 1 : Phát biểu quy tắc nhân : Phát. 2 - 12 x - 12 x 2 2 + 10 x - 2 + 10 x - 2 6x 6x 3 3 – 5x – 5x 2 2 + x + x x x 6x 6x 3 3 17 x 17 x 2 2 + 11 x - 2 + 11 x - 2 + + Nhân Nhân đ đ a thức x – 2 với a thức x – 2 với đ đ a thức 6x a thức
 • 19
 • 550
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ B I 4: À MÔN ĐẠI SỐ TIẾT 6: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Viết hằng đẳng thức bình phương của một tổng,một hiệu hai biểu thức? Phát. dấu “+” Về hệ Số ( không kể dấu) là n = 2 là 1 2 1 n = 3 là 1 3 3 1 n = 0 là 1 n = 11 1 n = 4 là 1 4 6 4 1 Về sự thay đổi của số mũ của các biểu thức qua từng hạng tử Số mũ của a Giảm. KÕt qu¶ 1) ( 2x - 1) 2 = ( 1- 2x) 2 2) (x - 1) 3 = ( 1 – x) 3 3) (x + 1) 3 = ( 1 + x) 3 4) x 2 – 1 = 1 – x 2 5) ( x – 3) 2 = x 2 -2x + 9 s s Kiến thức cần ghi nhớ • Lập phương của
 • 12
 • 4,407
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)
. dự giờ toán của lớp Bài 5: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP) Bài giảng Đại số 8 KIỂM TRA BÀI CŨ: HS1: Viết hằng đẳng thức: Chữa bài 28( a) SGK Lời giải Lời giải bài 28( a). ( ) ( ) =− =+ 3 3 ba ba (. giải: (2x+y)(4x 2 -2xy+y 2 )-(2x-y)(4x 2 +2xy+y 2 ) =[(2x) 3 +y 3 ] – [(2x) 3 -y 3 ] =8x 3 +y 3 -8x 3 +y 3 =2y 3 ? Hãy viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ đã học ra giấy nháp NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP) x 3 +8 x 3 -8 (x+2) 3 (x-2) 3 A 3 +B 3 =. 5) (4x 2 + 10 x + 25) = 8x 3 – 12 5 6. TỔNG HAI LẬP PHƯƠNG Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: 7. HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: Bảy hằng đẳng thức
 • 8
 • 1,229
 • 1

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
. trong công thức sau: BÀI 6: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG 1/ . Ví dụ: Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của. khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung - Xem lại các dạng toán đã làm - Làm các bài tập: 39, 40(b), 41 SGK /19 - Xem trước bài: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng. đơn thứcđa thức. Ví dụ 1: Hãy viết 2x 2 -4x thành một tích của những đa thức. Giải 2 2x - 4x = 2x.x - 2x.2 = 2x(x - 2) Ví dụ 2: Phân tích đa thức 15 x 3 – 5x 2 + 10 x thành nhân tử. Giải 15 x 3
 • 10
 • 827
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
. phân tích đa thức thành nhân phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức ?1 ?1 Phân tích đa thức thành nhân tử Phân tích đa. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 8 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 8 TIẾT: ĐẠI SỐ BÀI 7: BÀI 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG. tích đa thức thành nhõn tử Phân tích đa thức thành nhân tử Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Cách làm như các ví dụ trên
 • 11
 • 1,083
 • 1

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
. BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 BÀI 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ KIỂM TRA BÀI CŨ HS1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử HS2. Tính nhanh giá trị của biểu thức 87 2 . phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử? PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ 1. Ví dụ 2. Áp dụng Giải ?1 Tính nhanh 15 .64 + 25 .10 0 + 36 .15 . 60 .10 0 15 .64 + 25 .10 0 + 36 .15 60 .10 0 = (15 .64 + 36 .15 ) + (25 .10 0 + 60 .10 0) = 15 .(64 + 36) + 10 0.(25 + 60) = 15 .10 0 + 10 0. 85 = 10 0. (15 + 85 ) = 10 0 .10 0 = 10 000 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG
 • 20
 • 689
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
. BÀI 9: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN: ĐẠI SỐ 8 KIỂM TRA BÀIPhân tích các đa thức sau thành nhân tử a/ x 2 – x b/ x 3 + 8 c/. x – y d/ x 2 + 6x + 9 – y 2 BÀI 9. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 1/ Ví dụ Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử 5x 3 + 10 x 2 y + 5xy 2 = 5x(x 2 . thể phân tích tiếp như thế nào? Chúng ta đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức đã cho thành nhân tử? Nhóm hạng tử Dùng hằng đẳng thức Dùng hằng đẳng thức ?1 Phân tích đa thức
 • 9
 • 1,548
 • 2

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 10 chia đơn thức cho đơn thức

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 10 chia đơn thức cho đơn thức
. tắc:Muốn chia một đơn thức A cho đơn thức B(trường hợp A chia hết cho B)ta làm như sau: -Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B -Chia luỹ thừa của từng biến trong A cho luỹ thừa. một số tự nhiên b ? Cho 2 số tự nhiên a và b .Trong đó b#0.Nếu có số tự nhiên c sao cho a=b.c thì ta nói rằng a chia hết cho b. (a: Là số bị chia; b: là số chia, c: thương) BÀI 10 : CHIA ĐƠN THỨC. chia và đơn thức chia? 2 22 5 15 y y x x = y x x 9 12 2 3 = -Các biến trong đơn thức chia đều có mặt trong đơn thức bị chia -Số mũ của mỗi biến trong đơn thức chia không lớn hơn số mũ của
 • 16
 • 480
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 11 chia đa thức cho đơn thức

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 11 chia đa thức cho đơn thức
.   BÀI 11 : CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 Kiểm tra bài cũ   Bài 1: - Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B - Phát biểu quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B( trường. hết cho 3xy 2 = 3xy 2   Bài 11 : Bài 11 : CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1. Quy tắc: a) ?1 Cho đơn thức 3xy 2 - Hãy viết một đa thức có các hạng tử đều chia hết cho. hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B    Bài 11 : Bài 11 : CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1. Quy tắc: a) ?1 Cho đơn thức 3xy2 b) Quy tắc : SGK/27 c)
 • 12
 • 530
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 12 chia đa thức một biến đã sắp xếp

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 12 chia đa thức một biến đã sắp xếp
. BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 BÀI 12 : CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP Xét ví dụ: Chia đa thức 2x 4 – 13 x 3 + 15 x 2 + 11 x – 3 cho đa thức x 2 – 4x – 3. 2x 4 – 13 x 3 + 15 x 2 + 11 x – 3 x 2 . 6x 2 - 8x 3 2x 4 0 - 3 - +21x 2 - 5x 3 0 - 5x +15 x +20x 2 - 5x 3 - x 2 -4x +11 x - 3 +1 x 2 -4x - 3 - CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP 1. Phép chia hết TIẾT 14 : CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP 1. . +11 x – 3) 2. Phép chia có dư Thực hiện phép chia đa thức ( 5x 3 – 3x 2 + 7) Cho đa thức ( x 2 + 1) . TIẾT 14 : CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP 1. Phép chia hết 2. Phép chia có dư 5x 3
 • 9
 • 571
 • 1
1 2 3 4 .. >