Tổng hợp tài liệu :

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)
. cụng cuc i mi t nm 197 8 n nay? *Gv kt bi. 2. Mi nm u xõy dng ch mi ( 194 9- 195 9): + Khụi phc kinh t ( 194 9- 195 2). + K hoch 5 nm ln 1( 195 3- 195 7) + i ngoi: ho. Hæåïng Tán Giaïo aïn Lëch Sæí 9 Ngày so¹n: 29/ 8/2006. PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 194 5 ĐẾN NAY. CHƯƠNG I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 194 5
 • 24
 • 4,490
 • 5

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)
. bảng làm bt: Em hãy so sánh phong trào c/m 193 0- 193 1 và phong trào dân chủ 193 6- 193 9? (Theo mẫu) Nội dung 193 0 - 193 1 193 6 - 193 9 V. Dặn dò:- Về nhà học. Nam trong nhũng năm 193 6 - 193 9. - Chủ trơng của đảng và phong trào đấu tranh dân chủ công khai thời kì 193 6- 193 9 - ý nghĩa lịch sử của phong trào đấu
 • 85
 • 2,002
 • 5

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)
. âäüc láûp: ÁÚn Âäü ( 194 6- 195 0) Ai Cáûp ( 195 2) . Nàm 196 0: 17 nỉåïc cháu phi trun bäú âäücláûpNàm cháu Phi. -Mé La-tinh: 1-1- 195 9 cạch mảng Cu Ba ginh. II.TRUNG QÚC(25) 1.Sỉû ra âåìi ca nỉåïc Cäüng ha Nhán dán Trung Hoa. - 1-10- 194 9 nỉåïc Cäüng ha Nhán dán Trung Hoa ra âåìi. Giạo viãn: Häư Thë Mai Linh
 • 115
 • 1,579
 • 3

Giáo án lịch sử lớp 9 (HKI)

Giáo án lịch sử lớp 9 (HKI)
. mục đích gì ? ri/(4/ 194 5), Tiệp khắc(5/ 194 5), Nam t- (11/ 194 5), An ba ni(12/ 194 5) và Bun Ga ri (9/ 194 6), CHDC Đức(10/ 194 9) - Từ 194 5- 194 9: Các nớc Đông âu. asean 6 phát triển thành asan 10 - 198 4, Brunay xin ra nhập ASEAN - 7/ 199 5, Việt nam - 9/ 199 7, Lào và Mi an ma - 4/ 199 9, cam pu chia - Hiện nay, ASEAN gồm
 • 27
 • 2,705
 • 7

giáo án lịch sử 10-chuẩn-đầy đủ-chi tiết

giáo án lịch sử 10-chuẩn-đầy đủ-chi tiết
. giới có lịch sử văn hoá truyền thống lâu đời, là quê hơng của 2 tôn giáo lớn. Lịch sử phát triển của AĐ có những bớc thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử và. thông sử đầu tiên của TQ ghi chép lịch sử khoảng 3000 năm từ thời Hoàng đế Hán vũ đế. Nội dung viết về sự tích các vua, tổng kết niên đại, lịch sử các
 • 130
 • 1,108
 • 10

Giáo án Lịch sử lớp 9 (Tiết 19-37)

Giáo án Lịch sử lớp 9 (Tiết 19-37)
. những năm 193 6- 193 9 - Chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh dân chủ công khai 193 6- 193 9. Ý nghĩa lịch sử của phong trào 2. Tư tưởng: Giáo dục cho. Hoạt động 2 Chia lớp 2 nhóm: Lập bảng so sánh 2 phong trào 193 0- 193 1 và phong trào 193 6- 193 9? hoảng kinh tế 192 9- 193 3 + Thực dân phản động ra sức khủng bố
 • 42
 • 2,448
 • 1

giao an lich su 10-chuan-day du

giao an lich su 10-chuan-day du
. nhiều quan điểm khác nhau,nhng nổi lên 2 quan điểm lớn: - quan điểm tôn giáo: GV kể chuyện về nguồn gốc loài ngời theo quan điểm tôn giáo(Ađam, Eva) - quan. đam giao phối với một con vợn thờng sinh ra một con vợn cái mang gen cha, các nhà KH gọi nó là Eva. A đam kết duyên cùng Eva sinh ra những con vợn Nội dung
 • 130
 • 521
 • 1

Giáo án Lịch sử lớp 5 (đầy đủ)

Giáo án Lịch sử lớp 5 (đầy đủ)
. cố đô Huế để giờ lòch sử sau chúng ta cùng tham khảo . HTHĐ: CẢ LỚP. -Làm việc cả lớp . -Trình bày và nhận xét -Vài HS đọc MÔN LỊCH SỬ Bài 3 : CUỘC PHẢN. mồng 5- 7-18 85 nổ súng thần công tấn công vào đồn mang và tòa Khâm sứ Pháp . +Bò đánh bất ngờ , quân Pháp vô cùng bối rối , chúng cố thủ đến sáng mới đánh
 • 35
 • 11,736
 • 154

Giáo án lịch sử lớp 9 học kỳ I

Giáo án lịch sử lớp 9 học kỳ I
. b i Những thành tựu của nhân dân Giáo viên: Mai Văn Tình Trờng THCS Đồng Yên Bắc Quang Hà Giang 4 Giáo án: Lịch Sử 9 Liên Xô trong việc kh i phục kinh. III. Tiến trình dạy - học: 1. Gi i thiệu: Liên Xô sau chiến tranh thế gi i thứ hai, Liên Xô bị thiệt h i nặng nề, để khắc phục hậu quả, Liên Xô tiến hành
 • 75
 • 656
 • 2

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9
. 1 Phạm Văn Nhậm PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẦN VĂN THỜI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHÁNH BÌNH TÂY TẬP GIÁO ÁN MÔN: LỊCH SỬ 9 GIÁO VIÊN: PHẠM VĂN NHẬM Năm học: 20 09 - 2010 . của ông tấn công Pháo đài Môn- ca- đa. + 11/ 195 6cuộc đổ bộ lịch sử của những chiến sĩ yêu nước… + 195 8 lực lượng kháng chiến lớn mạnh + 1/1/ 195 9 CM thắng lợi + 4/ 196 1 tiêu diệt lực lượng đánh. những năm 193 0- 193 5 KT15p Bài 20 24 Cuộc vận động dân chủ trong những năm 193 6- 193 9 Bài 21 25 23 VN trong những năm 193 9- 194 5 Bài 22 26 Cao trào CM tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 194 5 Bài 23
 • 98
 • 856
 • 1

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 9 ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 9 ĐẦY ĐỦ
GIÁO ÁN SINH HỌC 9 . học sinh tự học ở nhà (1ph) Học bài theo nội dung SGK Kẻ bảng 9. 1 và 9. 2 vào vở bài tập Đọc vaứ soạn trớc bài 9 : Nguyên phân Ngày soạn 20 /9/ 2010 Ngày giảng 9a 16 /9 9b /9/ 2010 Tiết 9 Bài 9. (1ph) Làm các bài tập (trang 22, 23) Ôn tập lại toàn bộ kiến thức từ bài 1 đến bài 5 Giáo viên : Nguyễn Xuân Lộc 14 Giáo án Sinh Học 9 Ngày soạn 5 .9. 2010 Ngàygiảng 9a .9. 9 . 9b.10 .9. 2010 Tiết 7 Bài 7. viên : Nguyễn Xuân Lộc 17 Giáo án Sinh Học 9 Ngày soạn13 .9. 2010 Ngày giảng 9a16 .9. 9b 17 .9. 2010 Tiết 8 Bài 8 : nhiễm sắc thể 1. Mục tiêu a. Kiến thức: + Học sinh nêu đợc tính đặc trng của bộ
 • 132
 • 940
 • 0

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9 . xét Nghe giảng + VN: 02 .9. 194 5 + Lào: 12.10. 194 5 + ấn Độ ( 194 6- 195 0) + IRắc: 195 8 - Châu Phi + Ai cập 195 2; Angiêri ( 195 4- 196 2) + 196 0: 17 nớc giành độc lập - Mĩ la tinh: Cu ba ( 195 9) Giữa những năm. ( 8-1 - 194 92 8-3 - 199 1) * Thành tựu của SEV: - Tốc độ tăng trởng công nghiệp: 10%/năm - Thu nhập quốc dân ( 195 0- 197 3) tăng 5,7 lần. b. Tổ chức hiệp ớc Vácsava (14.5.551.7 .91 ) có tác dụng: - Bo . lập, tự do - Quốc tế: Hệ thống XHCN đợc nối liền từ Châu Âu sang Châu á. 2, M ời năm đầu xây dựng chế độ mới ( 194 9- 195 9) - Hoàn thành thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế ( 194 9- 195 2) và kế
 • 96
 • 906
 • 1

Giáo án lịch sử lớp 5 đầy đủ

Giáo án lịch sử lớp 5 đầy đủ
Giáo án lịch sử lớp 5 đầy đủ . Lịch sử - Lớp 5 Bài: Ôn tập ( Hơn tám mơi năm chống thực dân Pháp: 1 858 -19 45 ) I.Mục tiêu: - HS nhớ lại những mốc thời gian, những sự kiện lịch sử chính từ năm 1 858 đến năm 19 45 và ý nghĩa lịch. Pháp (1 858 -19 45) Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của những sự kiện lịch sử sau: Thời gian Tên sự kiện ý nghĩa lịch sử Ngày3.2.1930 Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Ngày19.8.19 45 Cách mạng tháng Tám. đạo từng ớc bớc đi đến thắng lợi cuối cùng. ) +ý nghĩa lịch sử của CM tháng 8 19 45? ( - Đâysự kiện lịch sử vĩ đại trong lịch sử V sử Việt Nam - Đập tan 2 tầng xiềng xích nô lệ của thực dân
 • 21
 • 1,193
 • 18

Gíao án Lịch sử lớp 9

Gíao án Lịch sử lớp 9
. HONG KINH T TH GII (1929-1933) nh hng ca khng hong kinh t th gii (1929-1933) i vi kinh t, xó hi Vit Nam ? Kinh t ? Xó hi ? - Cụng, nụng nghip suy sp. - Xut nhp khu ỡnh n. - Hng húa khan. NAM RA ĐỜI Ngày soạn:03/01 /2013 Trang 7 Ngy dy :/01 /2013 Chng II VIT NAM TRONG NHNG NM 1930-1939 Tit 22 Bai 18 ẹANG CONG SAN VIET NAM RA ẹễỉI I.MC TIấU BI HC: 1. Kin thc: HS cn nm : - Hon cnh. sự ki n lịch sử. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Lược đồ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước. - Tài liệu và tranh ảnh về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. III.TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC : 1 .Ổ n định lớp 2 .Ki m
 • 55
 • 530
 • 0

giáo án ngữ văn lớp 9 đầy đủ cả năm

giáo án ngữ văn lớp 9 đầy đủ cả năm
. Ninh Bình Gphone: 030501280 1 Giáo án Nữ Văn 9 Giáo án Nữ Văn 9 Bùi Thị Thanh Huyền Bùi Thị Thanh Huyền HS đọc đoạn 1. HS vốn văn hoá tri thức của Bác đợc đánh giá khái quát nh thế nào. văn bản . 1. Đọc. 2. Tìm hiểu chung văn bản . Ngời thiết kế: Bùi Thị Thanh Huyền Trờng THCS Yên Bình Thị xã Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình Gphone: 030501280 14 Giáo án Nữ Văn 9 Giáo án Nữ Văn 9. của môn Ngữ văn , bài Truyền thuyết về bánh trng bánh giầy. Cô giáo ra câu hỏi. GV : Em hãy cho biết Bánh trng bánh giầy có từ bao giờ . HS : Tha cô bánh trng bánh guiầy có tg 28- 29 Tết.
 • 382
 • 2,866
 • 2

Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất - Giáo án lịch sử lớp 9 pot

Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất - Giáo án lịch sử lớp 9 pot
. PHẦN B : LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 191 9 ĐẾN NAY CHƯƠNG I: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 191 9- 193 0 Bài 14 : Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất I/ Mục tiêu bài học :. đồ, phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử II/ Thiết bị : - Bản đồ Việt Nam kí hiệu các nguồn lợi của tư bản thực dân Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ 2 - Một số tranh ảnh về cuộc. thác lần thứ 2 và cuộc sống của nhân dân lao động trong thời kì 191 9- 1 92 9 III/ Tiến trình tổ chức dạy và học: 1/ Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 1 : Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới
 • 10
 • 694
 • 2

Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới 1 - Giáo án lịch sử lớp 9 ppsx

Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới 1 - Giáo án lịch sử lớp 9 ppsx
. Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới 1 ( 19 19 -1 9 20) I/ Mục đích yêu cầu: 1/ Về kiến thức : Giúp HS nắm được những kiến thức cơ bản sau: - Nguyên nhân, mục. phong trào công nhân 19 1 9- > ; 19 25: có bước phát triển mới, tuy đấu tranh còn lẻ - Phong trào công nhân 19 1 9- 19 25 tuy lẻ tẻ , tự phát nhưng sôi nổi ,phong phú, ý thức chính. thế giới: Cách mạng tháng 10 và phong trào cách mạng thế giới sau chiến tranh thế giới I càng thuận lợi cho việc truyền bá tư tưởng Mác Lênin vào Việt Nam. - Phong trào GPDT phương Đông
 • 10
 • 1,046
 • 2

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài ( 1919-1925) - Giáo án lịch sử lớp 9 ppt

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài ( 1919-1925) - Giáo án lịch sử lớp 9 ppt
. niên biểu về hoạt động của NAQ 191 1- > 192 5 Thời gian Hoạt động của NAQ 191 1-1 92 5 -1 91 1 -1 8/6/ 191 9 -7 / 192 0 -1 2/ 192 0 -1 92 1 -1 92 2 -6 / 192 3 -1 2/ 192 4 -6 / 192 5 5/ Dặn dò: - Học bài cũ,. Qua các bài ở lớp 8, các em đã biết 191 1-1 91 8 Nguyễn Tất Thành đã làm gì? Ta tiếp tục theo dõi hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 191 9- 1 92 5 để nhận xét: + 191 9- 1 92 5 con đường cứu nước của NAQ có. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài ( 191 9- 1 92 5) I/ Mục đích yêu cầu: 1/ Về kiến thức: Giúp HS nắm được: - Những hoạt động cụ thể của NAQ sau chiến tranh thế giới I ở Pháp,
 • 14
 • 3,085
 • 5

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM
. 7/ 194 4, Tip Khc 5/ 194 5). - 9/ 194 9: thnh lp nc Cng ho Liờn bang c - 10/ 194 9: nh nc Cng ho dõn ch c Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 6 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 nc. 198 4: Bru-nõy gia nhp ASEAN. - 7/ 199 5: Vit Nam, - 9/ 199 7: Lo v Mi-an-ma - 4/ 199 9: Cam phu chia - 199 2 bin ụng Nam thnh khu vc mu dch t do (AFTA), - 199 4 lp din n khu vc (ARF) - Lch s ụng. nc ụng Nam . VI. Rỳt kinh nghim: Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 17 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 Ngy son: 29/ 09/ 2011 Ngy dy: 06/10/2011 Tun 6 - Tit : 6 Bi
 • 222
 • 495
 • 4

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 6 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 6 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM
. loại lịch nào? H: Ngày, tháng, năm âm lịch, dương lịch. GV: - Cho HS quan sát lịch treo tường. - Yêu cầu HS nói rõ lịch âm, dương. GV: Cách đây 3000- 4000 năm, người phương Đông đã sáng tạo ra lịch. GV:. ch nụ): - L xó hi da trờn lao ng ca nụ l v búc lt Giáo viên: Hoàng Thj Hiền Năm học 2011- 2012 16 16 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử 6 thng - C cu xó hi gm 2 giai cp c bn: ch nụ v nụ l xưa đã tính thời gian như thế nào. - Âm lịch: căn cứ vào sự di Gi¸o viªn: Hoµng Thj HiÒn N¨m häc 2011- 2012 6 6 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử 6 GVKL: Ngi xa cho rng: mt trng, mt tri u quay
 • 171
 • 542
 • 0
1 2 3 4 .. >