Tổng hợp tài liệu :

hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu (acb), chi nhánh đà nẵng

349 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

349 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
349 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh . THIệN Hệ THốNG KIểM SOáT NộI Bộ TRONG HOạT Động kinh doanh của CáC NGÂN HNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN TRÊN ĐịA BN THNH PHố Hồ CHí MINH. ...52 3.1 Phơng hớng hon. NGÂN HNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN TRÊN ĐịA BN THNH PHố Hồ CHí MINH - Chơng 3: MộT Số GIảI PHáP HON THIệN Hệ THốNG KIểM SOáT NộI Bộ TRONG hoạt động kinh doanh
 • 106
 • 631
 • 4

394 Kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

394 Kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
394 Kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh . kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra những giải pháp nhằm áp dụng và phát triển nghiệp vụ kinh doanh. quan về vàng và ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chương III:
 • 88
 • 440
 • 1

Hoàn thiện công tác thẩm định rủi ro dự án xin vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Điện Biên Phủ

Hoàn thiện công tác thẩm định rủi ro dự án xin vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Điện Biên Phủ
Chương I: Thực trạng công tác thẩm định rủi ro dự án xin vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên PhủChương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định rủi ro dự án xin vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ
 • 84
 • 433
 • 0

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu xây dựng hạ tầng kĩ thuật tại ngân hàng Đầu và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy
Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu xây dựng hạ tầng kĩ thuật tại ngân hàng BIDV Cầu Giấy
 • 65
 • 486
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN ĐẦU TẠI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN ĐẦU TƯ TẠI
. đầu tư. Hay chủ đầu lập dự án tính mức vốn quá thấp để tăng hiệu quả đầu giả tạo, dẫn đến quyết định đầu sai lệch. Việc xác định tổng vốn đầu tư. án đầu công việc rất phức tạp, khối lượng công việc nhiều, liên quan đến nhiều ngành, đối ng khác nhau, đòi hỏi tính chính xác cao. Để công tác
 • 17
 • 533
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH BA ĐÌNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH BA ĐÌNH
. Phòng Kinh Doanh Phòng Ngân Quỹ Phó Giám Đốc Bộ phận thanh toán quốc tế Bộ phận tín dụng Phòng Kế Toán. Phòng Tín dụng Cán bộ thẩm định Trưởng phòng thẩm định Đưa yêu cầu, giao hồ sơ vay vốn Tiếp nhận hồ sơ Kiểm tra sơ bộ hồ sơ Nhận hồ sơ để thẩm định Lập báo
 • 30
 • 384
 • 0

Luận văn:Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Đà Nẵng pot

Luận văn:Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Đà Nẵng pot
. rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương. RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG 2.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG
 • 13
 • 108
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại SGD NHNo việt nam

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại SGD NHNo việt nam
Thực trạng công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại SGD NHNo Việt nam..... Chỉ tiêu đánh giá..... Nhân tố ảnh hưởng..... Giải pháp nâng cao công tác thẩm định tài chính ........ . thực trạng công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại Sở Giao Dịch NHNoVN Phần III: Một số giải pháp nâng cao chất lợng công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài. Giao Dịch em đã chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại Sở Giao Dịch NHNoVN Đề tài đi tìm hiểu từ lí luận đến thực trạng. đảm bảo cho dự án không bị lỗ trong năm hoạt động bình thờng. Trong đó : TVC : Tổng chi phí biến đổi trong năm của dự án. TFC : Tổng chi phí cố định trong năm của dự án bao gồm cả lãi vay. TR
 • 68
 • 579
 • 0

SO SÁNH HOẠT ĐỘNG GIỮA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ tổ CHỨC TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG

SO SÁNH HOẠT ĐỘNG GIỮA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ tổ CHỨC TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG
. biến: - Chiết khấu thương phi u: là nghiệp vụ cho vay ngắn hạn trong đó, ngân hàng mua những tín phi u chưa đến hạn thanh toán cho ngân hàng với giá trị bằng giá thương phi u trừ đi phần lợi. lợi tức chiết khấu và hoa hồng. Đến thời hạn thanh toán thương phi u, ngân hàng sẽ đòi người mắc nợ thương phi u theo giá trị thương phi u. - Cho vay ứng trước: đây là một hình thức cho vay. Thanh toán các thương phi u và cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp Ngân hàng phát hành các dạng thương phi u, nghĩa là cho các nhà buôn vay, hay các nhà buôn bán lại cho ngân hàng khoản
 • 32
 • 1,321
 • 6

Báo cáo: “Chiến lược điṇh giá san̉ phâm̉ thẻ ngân haǹ g tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB chi nhánh Thanh Hoá ” ppt

Báo cáo: “Chiến lược điṇh giá san̉ phâm̉ thẻ ngân haǹ g tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB chi nhánh Thanh Hoá ” ppt
. $!> (r !M  $k Y 9 GVGD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh Trang 12 Ngân hng ACB chi nhnh Thanh Ha !>6!*<f!PE D>u! g( *!>pR(. *>!:*[!<D[ZB!"Z* GVGD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh Trang 13 Ngân hng ACB chi nhnh Thanh Ha oM!>R/!6(7X (*$!%6(!:*! *>!})!* !OL!u!6R/!6(7X@!`!>BFu!"N :*/!6(7XQe75785$<$. (*$?A8B) 8$! *>!R![ g( *S!>a!X*(t$Rp@!6 `( Q$ B GVGD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh Trang 14 Ngân hng ACB chi nhnh Thanh Ha `a*b" 2,
 • 15
 • 296
 • 0

Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương techcombank chi nhánh khánh hòa

Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương techcombank chi nhánh khánh hòa
. TRONG PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN BẰNG L/C. - 110 - . . - 113 - 2.8.1. Rủi ro trong thanh toán hàng xuất khẩu. - 113 - 2.8.1.1. Rủi ro trong nghiêp vụ thông báo L/C. - 114 - 2.8.1.2. Rủi ro trong. LỜI CÁM ƠN  Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương – Techcombank chi nhánh Khánh Hòa tuy ngắn nhưng với sự giúp đỡ của các anh chị trong chi nhánh, đặt biệt. về thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ Chương II thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Khánh Hòa. Chương III động thanh
 • 169
 • 285
 • 0

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đà nẵng

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đà nẵng
. dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Đà Nẵng a. Các sản phẩm tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Đà Nẵng b. Tình hình kinh doanh tín dụng cá nhân ở Ngân. tín dụng tại ngân hàng Thương mại a. Dịch vụ tín dụng b. Dịch vụ tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại * Khái niệm tín dụng cá nhân * Các loại tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại. PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh 2.1.2. Chức Năng và nhiệm vụ của chi
 • 26
 • 523
 • 3

hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu trong cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần châu (acb), chi nhánh đà nẵng

hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu (acb), chi nhánh đà nẵng
. chính dự án đầu trong cho vay tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu trong cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh. hạn trong nội dung công tác thẩm định tài chính DAĐT trong cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng. + Về không gian: Tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh. tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- Đà Nẵng trong giai đoạn 2010-2012. Sau đó sẽ đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác TĐTC dự án đầu trong cho vay tại NHTM cổ phần Á Châu
 • 26
 • 347
 • 0
1 2 3 4 .. >