Tổng hợp tài liệu :

thế giới nghệ thuật trong tập thơ hoa cỏ may của xuân quỳnh Khóa luận tốt nghiệp ngữ văn

khóa luận tốt nghiệp xây dựng và sử dụng sơ đồ hóa (graph) trong dạy học địa lí lớp 10 theo hướng tích cực

khóa luận tốt nghiệp xây dựng và sử dụng sơ đồ hóa (graph) trong dạy học địa lí lớp 10 theo hướng tích cực
. SGK lớp 10 14 1.2.2. Đặc điểm tâm sinh lí của HS lớp 10 17 1.2.3. Thực trạng sử dụng phương pháp GRAPH trong dạy học Địa lí lớp 10 17 CHƢƠNG 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG GRAPH TRONG DẠY HỌC ĐỊA. ĐỊA LÝ LỚP 10 THEO HƢỚNG TÍCH CỰC 20 2.1. Xây dựng GRAPH trong dạy học Địa lý lớp 10 20 2.1.1. Yêu cầu của việc xây dựng GRAPH 20 2.1.2. Phân loại các sơ đồ GRAPH trong dạy học Địa lí 21 .  tài: Xây dựng và sử dụng sơ đồ hóa (GRAPH ) trong dạy học địa lí lớp 10 theo hướng tích cực”   tài khóa lun tt nghip ca mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 • 86
 • 488
 • 0

khóa luận tốt nghiệp sự tha hoá của con người trong giông tố và số đỏ củatrọng phụng

khóa luận tốt nghiệp sự tha hoá của con người trong giông tố và số đỏ của vũ trọng phụng
. đời của hai tác phẩm Giông tố, Số đỏ củaTrọng Phụng 16 1.5. Đôi nét về tác phẩm Giông tố, Số đỏ củaTrọng Phụng 18 1.6. Khái niệm tha hoá 21 CHƯƠNG 2: SỰ THA HOÁ CỦA CON NGƯỜI TRONG GIÔNG. HOÁ CỦA CON NGƯỜI TRONG GIÔNG TỐ, SỐ ĐỎ CỦATRỌNG PHỤNG 22 2.1. Sự tha hóa của con người trong Giông tố củaTrọng Phụng 22 2.1.1. Nghị Hách - đỉnh cao của sự tha hóa 22 2.1.2. Nhân vật. Uẩn và nhân dân làng Quỳnh Thôn 39 Tiểu kết. 45 2.2. Sự tha hóa của con người trong Số đỏ củaTrọng Phụng 46 2.2.1. Xuân tóc đỏ - số đỏ hay sự tha hóa trá hình 46 2.2.2. Sự tha hoá của
 • 72
 • 897
 • 3

khóa luận tốt nghiệp sự thể hiện của hoán dụ tu từ trong tập thơ điêu tàn của chế lan viên

khóa luận tốt nghiệp sự thể hiện của hoán dụ tu từ trong tập thơ điêu tàn của chế lan viên
. Sự thể hiện của hoán dụ tu từ trong thơ Chế Lan Viên 36 2.2.1. Hoán dụ tu từ biểu hiện cho phong cách thơ Chế LanViên 36 2.2.2. Giá trị biểu cảm của hoán dụ tu từ trong thơ Chế Lan Viên 41 2.3 cụ thể là phương thức hoán dụ tu từ trong tập thơ Điêu tàn của nhà thơ Chế Lan Viên. Từ đó thấy được vẻ đẹp của ngôn ngữ trong thơ Chế Lan Viên, vai trò và tác dụng của phương tiện này trong. tìm hiểu 8 về hoán dụ tu từ trong tập thơ Điêu tàn của Chế Lan Viên. Qua đó thấy được giá trị biểu đạt, giá trị thẩm mĩ của hoán dụ tu từ trong thơ Chế Lan Viên. Để thực hiện quá trình nghiên
 • 61
 • 703
 • 0

khóa luận tốt nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế trò chơi trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 1

khóa luận tốt nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế trò chơi trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 1
. ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế trò chơi trong dạy học Tự nhiên và Xã hội ở nhà trƣờng thể nghiệm 16 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 20 CHƢƠNG 2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1 21 2 .1. Một số phần mềm khả năng khai thác để thiết kế trò chơi trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 1 21 2 .1. 1 Phần mềm soạn thảo. đội ngũ cốt cán trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy. 1. 2.5. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế trò chơi trong dạy học Tự nhiên và Xã hội ở nhà trường
 • 80
 • 898
 • 2

khóa luận tốt nghiệp nâng cao hiệu quả thực hành về văn kể chuyện trong phân môn tập làm văn cho học sinh lớp 4, 5

khóa luận tốt nghiệp nâng cao hiệu quả thực hành về văn kể chuyện trong phân môn tập làm văn cho học sinh lớp 4, 5
. và học kiểu bài kể chuyện trong phân môn Tập làm văn lớp 4, 5. Chƣơng 2 : Nội dung và một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hành về văn kể chuyện trong phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp. nhằm nâng cao hiệu quả thực hành văn kể chuyện trong phân môn Tập làm văn lớp 4, 5. - Tiến hành thiết kế giáo án và thực nghiệm dạy học kiểu bài kể chuyện – phân môn Tập làm văn lớp 4, 5 theo. nghiên cứu về đề tài “ Nâng cao hiệu quả thực hành về văn kể chuyện trong phân môn Tập làm văn cho HS lớp 4, 5 3. Mục đích nghiên cứu Văn kể chuyện là loại văn vị trí quan trọng trong chƣơng
 • 76
 • 828
 • 4

khóa luận tốt nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán lớp 2

khóa luận tốt nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán lớp 2
. đề tài Ứng dụng CNTT trong dạy học Toán lớp 2 làm khóa luận tốt nghiệp. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trong cuốn Phương tiện kĩ thuật dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học ở Tiểu học của. pháp dạy học khi đƣa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 2 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. 4 3 .2. Đối tƣợng nghiên cứu Nghiên cứu các phần mềm dạy học toán ở Tiểu học và ứng dụng. TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC BÙI QUANG HUY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP 2 Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giảng
 • 56
 • 1,635
 • 7

khóa luận tốt nghiệp tổng quan về chế hóa sinh gây nghiện, các thuốc dùng trong điều trị nghiện

khóa luận tốt nghiệp tổng quan về cơ chế hóa sinh gây nghiện, các thuốc dùng trong điều trị nghiện
. tài: “ TỔNG QUAN VỀ CHẾ HÓA SINH GÂY NGHIỆN, CÁC THUỐC DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ NGHIỆN”, nhằm hai mục đích: - Tìm hiểu và phân tích được chế của các chất gây nghiện. - Giải thích được chế. 1 I. TỔNG QUAN 2 1. CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN VÀ CHẾ CỦA CHÚNG 2 1.1 Các chất gây nghiện 2 1.1.1 Khái niệm về hiện tượng nghiện 2 1.1.2 Khái niệm về chất gây nghiện 3 1.1.3 Phân loại chất gây nghiện. của một số thuốc đã dược sử dụng trong cai nghiện. 1 I. TỔNG QUAN 1. CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN VÀ CHẾ CỦA CHÚNG 1.1 Các chất gây nghiện 1.1.1 Khái niệm về hiện tượng nghiện • Hiện tượng nghiện là
 • 94
 • 97
 • 0
1 2 3 4 .. >