Tổng hợp tài liệu :

góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

Xây dựng hệ thống bài tập phần Động lực học môn Vật lí lớp 10 THPT nhằm giúp HS nắm vững kiên thức cơ bản và phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Xây dựng hệ thống bài tập phần Động lực học môn Vật lí lớp 10 THPT nhằm giúp HS nắm vững kiên thức cơ bản và phát triển năng lực giải quyết vấn đề
Xác định hệ thống bài tập tối thiểu và đề ra cách sử dụng nó trong quá trình dạy học phần động lực học (ĐLH) ở lớp 10 THPT và chương trình chuyên, để giúp HS nắm vững những kiến thức cơ bản và phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua giải BTVL. . mới và thời gian dành cho HS ở lớp học cũng như ở nhà. Chính vì thế, việc triển khai đề tài Xây dựng hệ thống bài tập phần Động lực học môn Vật lí lớp 10. 10 THPT nhằm giúp HS nắm vững kiên thức cơ bản và phát triển năng lực giải quyết vấn đề là cực kì cần thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu, ý nghĩa khoa học
 • 111
 • 2,065
 • 11

Góp phần phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh Trung học phồ thông qua dạy học Đại số và Giải tích

Góp phần phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh Trung học phồ thông qua dạy học Đại số và Giải tích
. cho luận án là: Góp phần phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh Trung học phồ thông qua dạy học Đại số và Giải tích . 2. MỤC. nhằm góp phần phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học Đại số và Giải tích. 10 4. KHÁCH THỂ VÀ
 • 394
 • 4,219
 • 74

[Phần 3 - Kỹ năng mềm] Giải quyết vấn đề

[Phần 3 - Kỹ năng mềm] Giải quyết vấn đề
[Phần 3 - Kỹ năng mềm] Giải quyết vấn đề . ÁN PTTH 3. Không Vn ! Tháng 11, 20 03 Da theo tài liu ca Trng i hc Qun Lý Henley Trung tâm ph bin kin thc - d án PTTH: 3. Không Vn. dn leo đn đích. D Án Phát Trin ô Th ng Hi 3 Trung tâm ph bin kin thc - d án PTTH: 3. Không Vn ! Sau mi bc, cn phi đánh giá li
 • 14
 • 675
 • 4

Đề tài "Tổ chức hoạt động nhận thức thông qua rèn luyện kỹ năng tư duy và năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học vật lý"

Đề tài
. hoạt động nhận thức, rèn luyện phương pháp và kỹ năng tư duy và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh 1. Rèn luyện kỹ năng tư duy Hoạt động tư duy của. tổ chức hoạt động nhận thức thông qua rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề nhằm tăng cường năng lực nhận thức và rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo cho học
 • 8
 • 1,775
 • 22

Góp phần phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học đại số và giải tích

Góp phần phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học đại số và giải tích
. nhằm góp phần phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học Đại số và Giải tích. 10 4. KHÁCH THỂ VÀ. cho luận án là: Góp phần phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh Trung học phồ thông qua dạy học Đại số và Giải tích . 2. MỤC
 • 210
 • 628
 • 6

Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các vấn của đề thực tiễn

Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các vấn của đề thực tiễn
. lu Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các vấn của đề thực tiễn . 2 2 học định hướng phát triển năng lực 1.3.1.4. Phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực 1.3.2. Tiếp cận đánh giá năng lực toán học phổ thông của
 • 22
 • 2,190
 • 9

góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán
. thức. 1.2. Năng lực giải quyết vấn đề trong Toán học. 1.3. Vấn đề phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Toán. 1.4. Các năng lực thành tố của năng lực giải quyết vấn đề của học. lực giải quyết vấn đề trong dạy học Toán ở THPT; từ đó xây dựng các BPSP nhằm bồi dỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Toántrung học phổ thông. 3. giả thuyết khoa học Nếu. vấn đề bồi dỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Toán. 1.4. Chủ đề dạy học Toántrờng trung học phổ thông đợc chúng tôi chọn làm minh họa cho đề tài vì lí do sau đây: Trong
 • 121
 • 3,586
 • 28

áp dụng phương pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề

áp dụng phương pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề
. cao. Để đào tạo ra lớp người như vậy thỡ từ nghị quyết TW 4 khoỏ 7 năm 1993 đó xỏc định ''Phải ỏp dụng phương phỏp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sỏng tạo,. tư duy sỏng tạo của người học, từng bước ỏp dụng cỏc phương phỏp tiờn tiến, phương tiện hiện đại vào quỏ trỡnh dạy học, dành thời gian tự học, tự nghiờn cứu cho học sinh& apos;'. Định hướng. tiếp thu và vận dụng kiến thức đó học. Giải toỏn cú tỏc dụng lớn gõy hứng thỳ học tập cho học sinh, phỏt triển trớ tuệ và giỏo dục, rốn luyện cho học sinh về nhiều mặt. Trong giảng dạy một số giỏo
 • 36
 • 1,720
 • 5

luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học

luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học
tóm tắt luận án tiến sỹ toán: bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học . E4#f#+$-!5TB56)=&& 58"#$%&'()502&)e(%&% ;A123%"#$2*:%4*@! 2*/0*!5'!!6?(#r2*/0 *4@%A="%&'()7*. x [0(%#f25s@T#$*WXBồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hình họcY#;)58.  /&!(;()#f#+)"#$%& '()2*/0*4*@p!e?2$; &%;v;123"#$%&'()* *@2*/0*v;?(#r2*. . 2+),)&+!6LB;3. :'A;)"#$%&'()1; 6#%&()'()*/0*s @'&;W a. Nhóm năng lực phát hiện vấn đề trong học Hình học. •M"#$%&;?„f!()0W+A r2(&(f(;'&);B:%*7;#$ +&r. •M"#$<()p •M"#$%*%0v@. !=%*r0A2-+#r&%. b. Nhóm năng lực giải quyết vấn đề trong học Hình học. •M"#$w29@ =f&t0X3Y0tp •M"#$f%"#$#+8;p •M"#$&%()p •M"#$'=''()s0s<()p •M"#$w
 • 29
 • 2,448
 • 14

Góp phần phát triển năng lực tư duy và sử dụng chính xác ngôn ngữ toán học cho học sinh đầu cấp trung học phổ thông trong dạy học đại số

Góp phần phát triển năng lực tư duy và sử dụng chính xác ngôn ngữ toán học cho học sinh đầu cấp trung học phổ thông trong dạy học đại số
. các quan hệ số lợng và các quan hệ không gian, các ký hiệu dấu và các ký hiệu số; năng lực suy nghĩ với các ký hiệu toán học; b) Năng lực khái quát nhanh chóng và rộng rãi các đối tợng, quan. giảng dạy Toántrờng phổ thông của nhóm tác giả: Iu. M. Kôliagin, V. A. Ôganhexian, V. Ia. Xannhixki và G. L. Lukankin. Cuốn sách này đợc ấn hành lần đầu tiên vào năm 1975 [156] và đợc tái. liên quan đến khái niệm ấy có ảnh hởng quan trọng đến sự phát triển năng lực t duy lôgic và sử dụng chính xác ngôn ngữ toán học của học sinh). 7. những luận điểm đa ra bảo vệ 7.1. Cách quan niệm
 • 159
 • 1,178
 • 17

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Toán lớp 11 Trung học phổ thông

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Toán lớp 11 Trung học phổ thông
. quyết vấn đề, đánh giá và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán. Xác định các thành tố năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán Trung học phổ thông. Xác. 2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 59 2.1. Đánh giá năng lực GQVĐ của học sinh trong dạy học toán lớp 11 THPT 59 2.2. Công cụ đánh. quyết vấn đề trong dạy học toán Trung học phổ thông 19 1.2.1. Hoạt động giải quyết vấn đề của học sinh trong học toán 19 1.2.2. Quá trình giải quyết vấn đề trong dạy học toán Trung học phổ thông
 • 205
 • 3,526
 • 41

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Toán lớp 11 Trung học phổ thông (tóm tắt)

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Toán lớp 11 Trung học phổ thông (tóm tắt)
. quyết vấn đề của học sinh phổ thông ở một số nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay. 14 Chương 2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 đo năng lực, đưa ra một số hoạt động trong dạy học toán giúp học sinh bộc lộ năng lực giải quyết vấn đề và xác định các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học toán Trung học phổ. bản 1.1.1. Vấn đềgiải quyết vấn đề trong dạy học toán Trung học phổ thông 1.1.1.1. Vấn đề trong dạy học toán Vấn đề trong DH toán THPT là bài toán (được hiểu theo nghĩa rộng) đặt ra cho người học,
 • 28
 • 1,668
 • 8

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 11

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 11
THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 THỰC TRẠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề dạy học TOÁN CHO của học SINH lớp 11 . về vấn đềgiải quyết vấn đề, năng lựcnăng lực giải quyết vấn đề, đánh giá và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán. Xác định các thành tố năng lực giải quyết. dùng để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán Trung học phổ thông. - Kĩ thuật đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học toán lớp 11 Trung học phổ thông. 9 đó học sinh bộc lộ năng lực giải quyết vấn đề. Đề xuất phương án đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán Trung học phổ thông theo hướng tiếp cận quá trình giải quyết
 • 201
 • 1,843
 • 26

Phát triển năng lực giải toán cho học sinh lớp 4, 5 thông qua việc phân tích và sửa chữa các sai lầm của học sinh khi giải toán có lời văn

Phát triển năng lực giải toán cho học sinh lớp 4, 5 thông qua việc phân tích và sửa chữa các sai lầm của học sinh khi giải toán có lời văn
Phát triển năng lực giải toán cho học sinh lớp 4, 5 thông qua việc phân tích và sửa chữa các sai lầm của học sinh khi giải toán có lời văn
 • 52
 • 790
 • 1

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học lớp 10 nâng cao

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học lớp 10 nâng cao
Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học lớp 10 nâng cao . '' nhy bén phát hin v '' u cc khó trong khoa hc h Trên th git nhiu nhà khoa hc nghiên cu v n và gii quyt v. nghiên cu sách giáo khoa, sách bài t Hình hc 10 nâng cao và mt s sách tham kho có  tài. 6.  Ngo i phn m u, kt. ng nghiên cu ca toán hc, làm cho toán hc tr thành mt công cp cho khoa hc mt công c ng. Do hoàn cnh lch s m riêng ca nn toán hc
 • 116
 • 837
 • 1

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP – XÁC SUẤT” ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TOÁN

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP – XÁC SUẤT” ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TOÁN
LỜI CẢM ƠNKhông những chỉ có sự nổ lực, cố gắng của bản thân để hoàn thành khóa luận nàymà nó còn có sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô.Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến TS. Nguyễn DươngHoàng trưởng phòng Đào tạo sau đại học trường Đại Học Đồng Tháp đã tận tìnhhướng dẫn và động viên để em hoàn thành đề tài khóa luận này.Em trân trọng cảm ơn quý thầy cô trong khoa Sư phạm Toán – Tin đã trang bị choem kiến thức và đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài này.Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, quý thầy cô của trườngTHPT Lấp Vò 2, đặc biệt là thầy Bùi Phú Hữu – GV dạy Toán, cùng quý thầy cô trongtổ toán học đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong thời gian thực tập và thựcnghiệm sư phạm để em hoàn thành tốt đề tài khóa luận này.Đây là lần đầu tiên thực hiện khóa luận nên sẽ không tránh khỏi những sai sótkính mong được sự đóng góp ý kiến tận tình của quý thầy cô và các bạn để đề tài đượchoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn . TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN – TIN TRẦN THỊ CẨM NHUNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC. đào tạo: Sư phạm Toán Trình độ: Đại học GVHD: TS. NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG SVTH: TRẦN THỊ CẨM NHUNG Đồng Tháp, 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu. sự cam đoan này. Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2014 Tác giả khóa luận Trần Thị Cẩm Nhung LỜI CẢM ƠN Không những chỉ có sự nổ lực, cố gắng của bản thân
 • 108
 • 925
 • 1
1 2 3 4 .. >