Tổng hợp tài liệu :

SKKN một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới tại việt nam (VNEN)

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM
. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM Theo thông lệ quốc tế thì kiểm toán độc lập thường quan tâm đến kiểm. các ý kiến nhằm cải thiện bộ máy tổ chức qua đó nâng cao chất lượng của mỗi cuộc kiểm toán. Tuy nhiên chất lượng kiểm toán không phụ thuộc hoàn toàn vào
 • 11
 • 381
 • 0

Nghiên cứu các đặc điểm sinh lí sinh thái của một số loài cá nước ngọt nuôi trong ruộng lúa theo hình cá lúa tại địa bàn huyện hưng nguyên

Nghiên cứu các đặc điểm sinh lí  sinh thái của một số loài cá nước ngọt nuôi trong ruộng lúa theo mô hình cá  lúa tại địa bàn huyện hưng nguyên
. của đề tài này là: Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý sinh thái của một số loài cá nớc ngọt: cá chép, cá mè, cá trắm cỏ nuôi trong ruộng lúa tại địa bàn. cá nuôi trong địa bàn là rất cần thiết. Hiểu rõ các chỉ tiêu sinh lý của các loài cá nớc ngọt nuôi trong ruộng Cá - Lúa tại địa bàn huyện Hng Nguyên thì
 • 53
 • 756
 • 0

hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại việt nam

hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại việt nam
. doanh nghiệp trong cổ phần hoá. Chương 2: Thực trạng hoạt động định giá doanh nghiệp trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Chương 3: Giải pháp. pháp hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam hiện nay.Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo
 • 82
 • 442
 • 2

bài giảng phương pháp vốn hóa (phương pháp đầu tư, phương pháp thu nhập)

bài giảng phương pháp vốn hóa (phương pháp đầu tư, phương pháp thu nhập)
. PHƯƠNG PHÁP VỐN HÓA (Phương pháp đầu tư, ph ương pháp thu nhập ) 1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp  Khái niệm: Là quá trình chuyển đổi các dòng tiền tương lai thành giá trị vốn. khác nhau đến tỷ lệ vốn hóa. Tỷ lệ vốn hóa R = R cơ sở+ R rủi ro+ R lạm phát (danh nghĩa) 5. Các phương pháp vốn hóa 5.1 Phương pháp vốn hóa trực tiếp - Khái niệm: Là phương pháp được sử dụng. ước lượng tỷ lệ vốn hóa. Tỷ suất lợi nhuận danh nghĩa trên vốn đầu tư được sử dụng để phản ánh ảnh hưởng này 4.2 Ước tính tỷ lệ vốn hóa Trong phương pháp vốn hóa khi tỷ lệ vốn hóa không bao gồm
 • 29
 • 636
 • 0

các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán tại việt nam

các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán tại việt nam
. hình thức khác nhau. Một trong những giải pháp đó là phát triển thị trờng chứng khoán tại Việt Nam. Việc xây dựng và phát triển thị trờng chứng khoán tại Việt Nam hiện nay còn cần thiết bởi những. hơn. 1 Phần1: chứng khoán và thị tr ờng chứng khoán I. chứng khoán 1. Khái niệm : Chứng khoán là chứng chỉ thể hiện quyền của chủ sở hữu chứng khoán đối với ngời phát hành. Chứng khoán bao gồm : chứng khoán. phiếu), chứng khoán vốn (cổ phiếu) và các chứng chỉ có nguồn gốc chứng khoán (chứng quyền, chứng khế, chứng chỉ thụ hởng ). Các chứng khoán do chính phủ, chính quyền địa phơng và các công ty phát
 • 31
 • 439
 • 0

skkn Một số kinh nghiệm bồi dưỡng phương pháp tự học môn tiếng anh cho học sinh lớp 8

skkn Một số kinh nghiệm bồi dưỡng phương pháp tự học môn tiếng anh cho học sinh lớp 8
. giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 – Bộ Giáo dục - Đào tạo 2. Sách bài tập Tiếng Anh lớp8 – Mai lan Hương-Nguyễn ThanhLoan 3. Sách Ngữ Pháp và bài tập bổ trợ & nâng cao tiếng Anh 8- Vĩnh Bá 4. Hướng. 1. Bài học kinh nghiệm Qua thực tế trực tiếp giảng dạy bộ môn tiếng Anh lớp 8 và quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài “Bồi dưỡng phương pháp tự học môn tiếng Anh cho học sinh lớp 8 tôi nhận. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX BUÔN HÔ Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC MÔN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 8 Người viết: Nguyễn Thị Thanh Vân Tổ : Tự Nhiên Trường :
 • 19
 • 2,751
 • 31

Nghiên cứu xây dựng định mức năng lượng bằng phương pháp phân tích đường bao - Áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng định mức năng lượng bằng phương pháp phân tích đường bao - Áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam
Nghiên cứu xây dựng định mức năng lượng bằng phương pháp phân tích đường bao - Áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam . là Nghiên cứu xây dựng định mức năng lượng bằng phương pháp phân tích đường bao_ Áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu khoa học: (1) Nghiên cứu. 64 CHƢƠNG 3. XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC NĂNG LƢỢNG CHO CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN TẠI VIỆT NAM 66 3.1 LỰA CHỌN BIẾN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC NĂNG LƢỢNG CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN TẠI VIỆT NAM 66 3.1.1. TRONG XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC NĂNG LƢỢNG 37 2.1 XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC NĂNG LƢỢNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐƢỜNG BAO 37 iv 2.1.1 Nguyên tắc xây dựng định mức bằng phƣơng pháp phân tích đƣờng bao
 • 213
 • 596
 • 0

Tổng quan về một số quá trình oxy hóa bậc cao (AOPs) thông dụng trong xử lý nước thải tại Việt Nam

Tổng quan về một số quá trình oxy hóa bậc cao (AOPs) thông dụng trong xử lý nước thải tại Việt Nam
. Tổng quan về một số quá trình oxy hóa bậc cao (AOP S ) thông dụng trong xử lý nước thải ở Việt Nam 2. Nhiệm vụ : - Tổng quan về một số các quá trình oxy hóa bậc cao thông dụng trong xử lý. và một số nghiên cứu đã có về một số quá trình oxy hóa bậc cao thường được áp dụng ở Việt Nam hiện nay. Tổng quan về một số quá trình oxy hóa bậc cao (AOP S ) thông dụng trong xử lý. hóa học (COD mg/l) để oxi hóa hoàn toàn các chất bẩn có trong nước thải. c )Oxy hòa tan – DO Tổng quan về một số quá trình oxy hóa bậc cao (AOP S ) thông dụng trong xử lý nước thải ở Việt Nam
 • 53
 • 1,830
 • 5

Báo cáo khoa học: Một số cải tiến đối với phương pháp cấp phát kênh tần số mạng di động tế bào ppt

Báo cáo khoa học: Một số cải tiến đối với phương pháp cấp phát kênh tần số mạng di động tế bào ppt
. TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 12, SỐ 05 - 2009 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang 113 MỘT SỐ CẢI TIẾN ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT KÊNH TẦN SỐ MẠNG DI ĐỘNG TẾ BÀO Đỗ Hữu Trí (1) ,. Bài báo trình bày 2 cải tiến trong việc cấp phát kênh tần số mạng di động tế bào đối với phương pháp cân bằng tải động với mượn chọn lọc (LBSB). Đầu tiên, đề xuất 2 ngưỡng nhằm phân loại các tế. năm 2008) TÓM TẮT: Trong bài báo này chúng tôi trình bày 2 cải tiến trong việc cấp phát kênh tần số mạng di động tế bào đối với phương pháp cân bằng tải động với mượn chọn lọc (LBSB) [2].
 • 9
 • 361
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MỘT SỐ CẢI TIẾN ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT KÊNH TẦN SỐ MẠNG DI ĐỘNG TẾ BÀO" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(28).2008 38 MỘT SỐ CẢI TIẾN ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT KÊNH TẦN SỐ MẠNG DI ĐỘNG TẾ BÀO SOME PROPOSED IMPROVEMENTS. ương Đảng TÓM TẮT Trong bài báo này chúng tôi trình bày 2 cải tiến trong việc cấp phát kênh tần số mạng di động tế bào đối với phương pháp cân bằng tải động với mượn chọn lọc (LBSB) [2]. Đầu. kênh tần số, số lượng ô đồng kênh cần phải khoá kênh tần số. Kết quả cho thấy xác suất khoá kênh của phương pháp mới thấp hơn so với LBSB. 2. Mạng di động tế bào 2.1. Nhóm Compact Mạng di
 • 8
 • 418
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng phương pháp thiết kế và cài đặt mạng theo hình OSI p1 potx

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng phương pháp thiết kế và cài đặt mạng theo mô hình OSI p1 potx
. mạng máy tính và các vấn đề liên quan • Nhắc lại hình OSI Biên soạn : Th.s Ngô Bá Hùng – 2005 1 Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng phương pháp thiết kế và cài đặt mạng theo mô. Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 1.1.4.1 Lắp đặt phần cứng Cài đặt phần cứng liên quan đến việc đi dây mạng và lắp đặt các thiết bị nối kết mạng (Hub, Switch, Router) vào. thiết kế mạng ở mức vật lý đã tả. 1.1.4.2 Cài đặt và cấu hình phần mềm Tiến trình cài đặt phần mềm bao gồm:  Cài đặt hệ điều hành mạng cho các server, các máy trạm  Cài đặt và cấu hình
 • 5
 • 386
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng phương pháp thiết kế và cài đặt mạng theo hình OSI p1 docx

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng phương pháp thiết kế và cài đặt mạng theo mô hình OSI p1 docx
. mạng máy tính và các vấn đề liên quan • Nhắc lại hình OSI Biên soạn : Th.s Ngô Bá Hùng – 2005 1 Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng phương pháp thiết kế và cài đặt mạng theo mô. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 1.1.4.1 Lắp đặt phần cứng Cài đặt phần cứng liên quan đến việc đi dây mạng và lắp đặt các thiết bị nối kết mạng (Hub,. tương thích với hệ điều hành đã chọn. 1.1.4 Cài đặt mạng Khi bản thiết kế đã được thẩm định, bước kế tiếp là tiến hành lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm mạng theo thiết kế. Biên soạn
 • 10
 • 355
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng phương pháp thiết kế và cài đặt mạng theo hình OSI p2 pps

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng phương pháp thiết kế và cài đặt mạng theo mô hình OSI p2 pps
. Công Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 2.6.3.3 Chuẩn mạng Ethernet 10BASE-T Vào những năm 1990, cấu hình mạng hình sao trở nên được ưu chuộng. Trong mạng sử dụng. Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0  Dễ hiểu, dễ cài đặt, quản trị và bảo trì  Cho phép chi phí xây dựng mạng thấp  Cung cấp nhiều đồ nối kết mềm dẽo trong cài. – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 để có được đường truyền và gởi dữ liệu. Chính vì thế mạng Token-passing thường được sử dụng trong các môi trường thời
 • 10
 • 590
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng phương pháp thiết kế và cài đặt mạng theo hình OSI p3 ppt

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng phương pháp thiết kế và cài đặt mạng theo mô hình OSI p3 ppt
. Công Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 3.1 Giới thiệu về liên mạng Liên mạng (Internetwork) là một tập hợp của nhiều mạng riêng lẻ được nối kết lại bởi các thiết. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 Ethernet định nghĩa 3 chuẩn mạng ở tầng vật lý là 100Base-Tx, 100Base-T4 và 100Base- FX. huẩn mạng 100Base-TX và 100 Base-T4. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 Một điểm cần lưu ý nữa là khả năng liên thông giữa chuẩn Ethernet và Fast Ethernet. Đa số Hub và card mạng thuộc chuẩn
 • 10
 • 308
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng phương pháp thiết kế và cài đặt mạng theo hình OSI p4 doc

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng phương pháp thiết kế và cài đặt mạng theo mô hình OSI p4 doc
. Cài Đặt Mạng – V1.0 5.1 tả Bridge và switch là các thiết bị nối mạng ở tầng hai. Switch cho phép liên kết nhiều mạng cục bộ lại với nhau thành một liên mạng với băng thông và hiệu suất mạng. nhiều mạng lại với nhau. Hơn nữa, các liên mạng hình thành bằng cách sử dụng switch cũng chỉ là các mạng cục bộ, có phạm vi nhỏ. Muốn hình thành các mạng diện rộng ta cần sử dụng thiết bị liên mạng. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 chỉ cho tất cả các máy tính trong toàn liên mạng cũng như hoán chuyển kịp thời dữ liệu giữa các nhánh. Hình 4.7 –
 • 10
 • 285
 • 0

HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN

HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN
HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN Nguyên tắc đánh giá1. Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích tính tích cực và vượt khó trong học tập, rèn luyện của các em; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan và toàn diện.2. Đánh giá những biểu hiện phẩm chất và năng lực của học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học; đánh giá dựa trên thái độ, hành vi, kết quả về kiến thức, kĩ năng và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của học sinh; áp dụng các kĩ thuật đánh giá phù hợp với đặc điểm tổ chức lớp học, quá trình hoạt động dạy họcgiáo dục trong VNEN.3. Kết hợp đánh giá của giáo viên, các đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nhà trường, cha mẹ học sinh và tự đánh giá của học sinh. Trong đó, đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.4. Đánh giá sự tiến bộ của mỗi học sinh, không so sánh với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh. . pháp và đánh giá giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai thí điểm đổi mới đánh giá học sinh tiểu học VNEN như sau: BC#$?#&D#E Hoạt động đánh giá học sinh nêu. và ngoài nhà trường, cha mẹ học sinh và tự đánh giá của học sinh. Trong đó, đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất. 4. Đánh giá sự tiến bộ của mỗi học sinh, không so sánh với học sinh khác,. và ngoài nhà trường, cha mẹ học sinh và tự đánh giá của học sinh. Trong đó, đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất. 4. Đánh giá sự tiến bộ của mỗi học sinh, không so sánh với học sinh khác,
 • 16
 • 1,828
 • 2

Phương pháp dạy học theo hình trường VN mới

Phương pháp dạy học theo mô hình trường VN mới
. 2: Một số điểm mới về phương pháp dạy học theo hình Trường TH VN mới Việc 1: Động não Câu hỏi: Theo tài liệu hướng dẫn học tập của hình Trường TH VN mới, việc dạyhọc của GV và HS. Phương pháp dạy học theo hình Trường Tiểu học Việt Nam mới Lào Cai, ngày 1 tháng 10 năm 2011 HĐ1: Một số điểm mới về cấu trúc SGK theo chương trình dạy học theo hình Việt Nam mới Việc. theo nhóm - Câu hỏi thảo luận: SGK theo hình Trường TH Việt Nam mới có gì khác so với SGK hiện hành? Phản hồi Tài liệu mới - Tên gọi: Tài liệu hướng dẫn học tập - Tích hợp nhiều môn học - HS
 • 11
 • 2,313
 • 23

SKKN một số biện pháp chỉ đạo tổ chức dạy học theo hình trường học mới (VNEN) tại trường tiểu học

SKKN một số biện pháp chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường tiểu học
Năm học 20122013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thí điểm hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại 1447 trường tiểu học nhằm thực hiện chủ trương đổi mới về phương pháp dạy, đổi mới về phương pháp học, đổi mới phương pháp đánh giá học sinh, đổi mới tổ chức lớp học. Sau khi được tập huấn và nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thực hiện hình trường học mới Việt Nam, trường chúng tôi đã tổ chức thực hiện. Song đây là quá trình thực nghiệm nên bước đầu triển khai chúng tôi gặp không ít khó khăn, vướng mắc về tài liệu, về phân phối chương trình, về phương pháphình thức dạy học và cả về nhận thức của cha mẹ học sinh.v.v.. . lớp học theo hình VNEN tôi xin mạnh dạn đề xuất Một số biện pháp chỉ đạo tổ chức dạy học theo hình trường học mới (VNEN) tại trường Tiểu học . * Điểm mới của sáng kiến: Việc tổ chức dạy học. hình trường học mới tại các trường Tiểu học. 2. Phần nội dung: 2.1. Thực trạng của việc chỉ đạo tổ chức dạy học theo hình trường học mới (VNEN) trước khi áp dụng sáng kiến: Việc tổ chức dạy học. NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ - TUYÊN HOÁ Họ và tên: Hoàng Thị Nguyệt Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường
 • 15
 • 13,556
 • 174

SKKN một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo hình trường học mới tại việt nam (VNEN)

SKKN một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới tại việt nam (VNEN)
Chúng ta thấy rằng để có được một sản phẩm tốt , ngoài việc cần một bàn tay khéo léo , chăm chỉ và có trình độ cao của người thợ, cần có một môi trường lao động chuyên nghiệp , chất lượng , cơ sở vật chất đảm bảo được yêu cầu sản xuất, Còn để có những thế hệ học sinh có đủ đức, đủ tài phát triển toàn diện thì đòi hỏi ngay từ bậc Tiểu học môi trường học tập sinh hoạt của các em phải đảm bảo tốt , phù hợp với lứa tuổi tạo cho các em hứng thú, tích cực khi đến trường . Để nâng cao chất lượng dạy học thì đòi hỏi người thầy phải tận tâm với nghề nghiệp và thường xuyên học hỏi để đổi mới phương pháp dạy học Tôi cứ băn khoăn mãi: “Làm thế nào để các em hứng thú học tập hơn?” “ Làm sao không dùng hình phạt mà học sinh có kết quả học tập tốt hơn?” “ Làm sao các em có cảm giác, mỗi ngày đến trườngmột niềm vui?” “ Làm sao học sinh tự giác, tự tin, tự học, tự quản, tự trọng trong hình trường học VNEN” . dụng “ Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) . 1.2. Điểm mới của đề tài, sáng kiến, giải pháp. Bản thân đã áp dụng phương pháp dạy học theo. viên a/ Người giáo viên phải hiểu đổi mới phương pháp dạy học theo hình VNEN là như thế nào? Phương pháp dạy học theo hình VNEN là phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm vừa là giá. toàn quốc. Tuy nhiên việc đổi mới phương pháp dạy học theo hình trường học mới (VNEN) đang thử nghiệm chưa được thực hiện một cách đồng bộ ở các trường học, cấp học, các vùng miền trong cả
 • 28
 • 27,411
 • 205

SKKN một số giải pháp thực hiện dạy học theo hình trường học mới (VNEN) đạt hiệu quả

SKKN một số giải pháp thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) đạt hiệu quả
Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạyhọc theo hình VNEN. Các Sở Phòng Giáo dục đang thực hiện dạy thử nghiệm hình trường học mới cho một số trường trên toàn quốc. Năm học 20132014 trường tôi được chọn dạy thử nghiệm theo hình trường học mới (VNEN). Bản thân tôi được trực tiếp giảng dạy lớp 3A. Đâynăm thứ hai thực hiện đổi mới phương pháphình thức tổ chức dạy học, mọi cái vẫn còn bỡ ngỡ vì thế người giáo viên tiểu học có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, hình thành phương pháp tự học, hình thành nhân cách cho học sinh. Nhưng làm được điều đó không phải là dễ và đây là điều tôi luôn trăn trở trong quá trinh thực hiện dạy học theo hình VNEN. . nghiệm Một số giải pháp thực hiện dạy học theo hình trường học mới (VNEN) đạt hiệu quả để nghiên cứu. 1.2. Điểm mới của của sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp dạy học theo hình trường học. giải pháp thực hiện dạy học theo hình trường học mới đạt hiệu quả và có những giải pháp như sau: 2.2.1. Giải pháp 1 : Xây dựng lớp học thân thiện. a.Tăng cường công tác trang trí lớp học. việc đổi mới phương pháp dạy học theo hình trường học mới (VNEN) đang thử nghiệm chưa được thực hiện một cách đồng bộ ở các trường học, cấp học, các vùng miền trong cả nước. - Môi trường
 • 23
 • 47,351
 • 523
1 2 3 4 .. >