Tổng hợp tài liệu :

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh việt nam.docx

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx
Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh việt nam . THỰC TRẠNG, NHỮNG MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ TRONG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN QUAN ĐẾN CẠNH TRANH VIỆT NAM Posted on. lại.Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh và kiểm soát độc quyền liên quan tới quyền SHCN còn thể hiện những mặt
 • 3
 • 1,444
 • 9

Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam

Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam
Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam . dung cơ bản của chế định về quy n SHTT liên quan đến thơng mại theo các hiệp định của WTO 7I ) Khái niệm về quy n SHTT và các điều ớc quốc tế về quy n SHTT. thiện thêm các quy định tơng ứng của Việt nam trong lĩnh vực này, tác giả chọn đề tài " ;Chế định về quy n SHTT liên quan đến thơng mại của WTO và việc
 • 87
 • 530
 • 2

Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto

Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto
Báo cáo thực tập: Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto . quan đến thơng mại Việt Nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wtoI. thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại Việt. nớc.II. lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO2 .1. Những lợi ích khi Việt Nam gia nhập WTO2 .1.1. Những lợi ích chung khi Việt Nam gia nhập WTOKhi gia
 • 24
 • 1,117
 • 7

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật Viẹt Nam

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật Viẹt Nam
Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam . quy n sở hữu công nghiệp đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ 1.1. Vai trò của Các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ. của việc bảo hộ quy n sở hữu công nghiệp đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ 1.1.1. Vai trò của các dấu hiệu dùng để phân
 • 93
 • 677
 • 1

sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay

Cơ sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và hội nhập quốc tế, vấn đề bảo hộquyền sở hữu trí tuệ (QSHTT) trở nên đặc biệt quan trọng và là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trong quan hệ kinh tế quốc tế . đề lý luận về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 1.1. những vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1. Khái niệm quyền sở hữu trí. tiên vềsở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ QSHTT tại TAND nước ta trong tình hình hiện nay. Luận văn góp phần hoàn thiện
 • 144
 • 926
 • 2

Tìm hiểu pháp luật về quyền sở hũư công nghiệp

Tìm hiểu pháp luật về quyền sở hũư công nghiệp
Chúng ta đang sống trong thời đại “ toàn cầu hoá” với sợ xâm nhập, cạnh tranh gay gắt giữa những nền kinh tế của tất cả các quốc gia . quát về quyền sở hữu công nghiệp 1.1. Khái niệm về quyền sở hữu công nghiệp Theo Khoản 4 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ (2005) (Luật SHTT), QSHTT là quyền. luật về sơe hữu công nghiệp Việt Nam và giải pháp hoàn thiện 3 Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
 • 12
 • 547
 • 3

Hiệp định TRIPS về quyền sở hữu trí tuệ

Hiệp định TRIPS về quyền sở hữu trí tuệ
Nhìn chung, hiện có 9 loại tài sản trí tuệ đang được thừa nhận và bảo hộ bởi các công ước quốc tế. Đó là:- Các phát minh sáng chế trong lĩnh vực chế tạo (Công ước Pari; Hiệp ước hợp tác về phát minh sáng chế; Hiệp ước Buđapét);- Các giải pháp hữu ích như các thiết kế chức năng trong lĩnh vực chế tạo (Công ước Pari);- Nhãn hiệu thương mại phân biệt hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau (Công ước Pari; Hiệp định Mađrít; Hiệp ước về Luật nhãn hiệu thương mại);- Thiết kế công nghiệp trong lĩnh vực may mặc, ô tô, điện tử (Hiệp ước Hague; Công ước Pari; Hiệp định Lôcácnô);- Chỉ dẫn địa lý xác định nguồn gốc và đặc tính của các sản phẩm nông nghiệp như rượu, bia (Hiệp định Lixbon; Hiệp định Mađrít về những chỉ dẫn giả);- Bản quyền và các quyền cận kề trong các lĩnh vực in ấn, giải trí, phần mềm, phát thanh truyền hình (Công ước Bécnơ; Công ước Rôm; Công ước Giơnevơ; Công ước Brucxen; Công ước chung về bản quyền);- Các giống và sản phẩm cây con mới trong nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm (Liên hiệp Bảo hộ quốc tế đối với các loại cây trồng mới - UPOV);- Thiết kế mạch tích hợp trong công nghiệp vi điện tử (Hiệp ước Oasinhtơn); . của TRIPs có lợi nhiều cho các nước giàu, và vì thế, không thu nhận được sự ủng hộ từ phía các nước nghèo. Về bản chất, mục đích của TRIPs là xây dựng trong. mục đích phát tri n kinh tế trong nước cũng như chính sách xã hội; các giới hạn này bao gồm việc cho phép phát tri n công nghệ, sử dụng trong giáo dục
 • 6
 • 855
 • 3

GIẢI PHÁP đổi mới HOẠT ĐỘNG xác lập và bảo vệ QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ đối với NHÃN HIỆU tại VIỆT NAM TRONG điều KIỆN hội NHẬP KINH tế QUỐC tế

GIẢI PHÁP đổi mới HOẠT ĐỘNG xác lập và bảo vệ QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ đối với NHÃN HIỆU tại VIỆT NAM TRONG điều KIỆN hội NHẬP KINH tế QUỐC tế
. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VÀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM VỚI NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG ĐIỀU. vệ quyền sở Giải pháp đổi mới hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam trong điều kiện hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu
 • 27
 • 404
 • 0

Hiệp định về khía cạnh liên quan đến thương mại và quyền sở hữu trí tuệ của WTO và những vấn đề đặt ra đối với việt nam

Hiệp định về khía cạnh liên quan đến thương mại và quyền sở hữu trí tuệ của WTO và những vấn đề đặt ra đối với việt nam
. chọn đề tài " ;Hiệp định về khía cạnh liên quan đến thương mại và quyền sở hữu trí tuệ của WTO và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam& quot; làm đề tài. tuệ Việt Nam Khi ra nhập WTO, Việt Nam sẽ phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ theo hiệp định liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ
 • 22
 • 507
 • 0

Tài liệu Chương II CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ pdf

Tài liệu Chương II CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ pdf
. - 20081 Chương II Copyright: GV Đặng Thu Hương - 20082NỘI DUNG CHƯƠNG II HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI LIÊN. ĐẾN QUYỀN SHTTSX-KD SP mang đối tượng được bảo hộ SHTT2.1Chuyển nhượng quyền SHCN2.2Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN2.3 Các hoạt động thương
 • 45
 • 388
 • 3

Tài liệu Báo cáo "Bảo vệthực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ của ngành hải quan - điều kiện quan trọng để Việt Nam gia nhập WTO " doc

Tài liệu Báo cáo
. này” (Điều 57 Luật hải quan năm 2001). Khi đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ phải: “1. Gửi cho cơ quan hải quan. xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì: Khi đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc người
 • 7
 • 362
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sinh học - pháp luậtthực tiễn của Châu Âu và Hoa Kỳ " ppt

Tài liệu Báo cáo
. trung vào những vấn đề pháp lí cơ bản liên quan đến công nghệ sinh học, bao gồm: Cơ sở pháp lí cho việc bảo hộ công nghệ sinh họcthực tiễn bảo hộ công. như pháp luật của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, so với Liên minh châu Âu, Hoa Kì ban hành rất ít văn bản pháp luật về công nghệ sinh học. Pháp luật Hoa
 • 7
 • 416
 • 5

Báo cáo "Hình thức và cơ cấu của văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ " pot

Báo cáo
. sung phần quy định về sở hữu trí tuệ trong BLDS theo hướng sau: - Xây dựng văn bản luật riêng (bộ luật hoặc luật) về sở hữu trí tuệ mới có thể đáp ứng. d©n sù giả và quyền sở hữu công nghiệp như BLDS hiện hành. Văn bản pháp luật sở hữu trí tuệ cần kết cấu theo từng chương hoặc từng phần về từng đối
 • 7
 • 378
 • 1

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Một chế định quan trọng trong luật sở hữu trí tuệ năm 2005 docx

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Một chế định quan trọng trong luật sở hữu trí tuệ năm 2005 docx
. nội dung quan trọng của việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2006 là vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Luật dành. thể quyền sở hữu trí tuệ trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Cụ thể, khoản 1, Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Chủ thể quyền sở hữu trí
 • 3
 • 409
 • 1

Các luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong Bộ chuẩn luật Quốc gia Hoa Kỳ pot

Các luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong Bộ chuẩn luật Quốc gia Hoa Kỳ pot
. thiệu vắn tắt các luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong cấu trúc tổng thể của Bộ Chuẩn luật Hoa Kỳ, đó là Chuẩn luật số 17 về Bản quyền, Chuẩn luật số 35. Các luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong Bộ chuẩn luật Quốc gia Hoa Kỳ Cùng với kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật và công
 • 21
 • 552
 • 5

Báo cáo " Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian theo pháp luật Việt Nam- một số bất cập về lí luận và giải pháp " doc

Báo cáo
. đi vào phân tích và đề ra giải pháp cho ba bất cập cơ bản: Chủ sở hữu, mục đích bảo hộ và phạm vi bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật. thuật dân gian. 1. Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian Cũng giống như đối với các đối tượng bảo hộ quyền tác giả khác,
 • 8
 • 1,006
 • 11

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản của địa phương Việt Nam – Nghiên cứu trường hợp Cà phê Buôn Ma Thuột khóa luận tốt nghiệp

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản của địa phương Việt Nam – Nghiên cứu trường hợp Cà phê Buôn Ma Thuột khóa luận tốt nghiệp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGKHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPChuyên ngành: Thương mại quốc tếBẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐẶC SẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNGVIỆT NAM – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢPCÀ PHÊ BUÔN MA THUỘTHọ và tên sinh viên: Vũ Thị Minh TrangMã sinh viên: 0851020201Lớp: Anh 15 – Khối 7 KTKhóa: 47Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Thu HàHà Nội, tháng 5 năm 2012 MỤC LỤCMỤC LỤCiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTiiiLỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO CÁC SẢN PHẨM ĐẶC SẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG41.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ41.1.1. Quyền sở hữu trí tuệ41.1.2. Bảo hộ quyền SHTT61.2. BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO CÁC SẢN PHẨM ĐẶC SẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG71.2.1. Đặc điểm các sản phẩm đặc sản của địa phương.71.2.2. Lựa chọn hình thức bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm đặc sản của địa phương81.2.3. Nội dung bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm đặc sản của địa phương121.2.4. Vai trò của bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm đặc sản của địa phương24CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐẶC SẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT272.1. THỰC TRẠNG BẢO HỘ QUYỀN SHTT ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐẶC SẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM272.1.1. Đặc điểm của sản phẩm đặc sản của địa phương Việt Nam272.1.2. Hoạt động bảo hộ SHTT cho các sản phẩm đặc sản Việt Nam282.2. THỰC TRẠNG BẢO HỘ QUYỀN SHTT CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT452.2.1. Giới thiệu về Cà phê Buôn Ma Thuột và vị trí Cà phê Buôn Ma Thuột trên thị trường cà phê trên thế giới452.2.2. Hoạt động bảo hộ quyền SHTT đối với Cà phê Buôn Ma Thuột482.2.3. Đánh giá55CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM573.1. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CÁC MẶT HÀNG ĐẶC SẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM573.1.1. Triển vọng về sản xuất573.1.2. Triển vọng về kinh doanh583.2. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BẢO HỘ QUYỀN SHTT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM593.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT TĂNG CƯỜNG BẢO HỘ QUYỀN SHTT ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM613.3.1. Nhóm giải pháp dành cho các sản phẩm đặc sản địa phương Việt Nam đã được đăng bạ bảo hộ quyền SHTT613.3.2. Nhóm các giải pháp dành cho mặt hàng đặc sản chưa được đăng bạ bảo hộ quyền SHTT723.3.3. Giải pháp phối hợp hoạt động của các tổ chức có liên quan77KẾT LUẬN80TÀI LIỆU THAM KHẢO81PHỤ LỤC88 . TRẠNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐẶC SẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT 26 2.1. THỰC TRẠNG BẢO HỘ QUYỀN SHTT ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐẶC. trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của địa phương - Chương 2: Thực trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản của địa phương Việt Nam – Nghiên cứu trường hợp cà phê Buôn Ma. trọng của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ với các sản phẩm đặc sắc của địa phương Việt Nam mình, em đã quyết định chọn đề tài: “ Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản của địa phương
 • 102
 • 892
 • 7

LUẬN VĂN: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay potx

LUẬN VĂN: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay potx
. " ;Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay& quot; để làm luận văn tốt nghiệp cao học luật, chuyên ngành lý luận. tiên vềsở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ QSHTT tại TAND nước ta trong tình hình hiện nay. Luận văn góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về thủ tục bảo vệ QSHTT tại. LUẬN VĂN: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay mở đầu
 • 130
 • 495
 • 0

LUẬN VĂN: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay doc

LUẬN VĂN: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay doc
. tiên vềsở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ QSHTT tại TAND nước ta trong tình hình hiện nay. Luận văn góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về thủ tục bảo vệ QSHTT tại. LUẬN VĂN: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay mở đầu. số giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ QSHTT tại TAND. 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận của
 • 134
 • 503
 • 1

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM MÁY TÍNH VÀ KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM MÁY TÍNH VÀ KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
. đã giúp tôi có những ý kiến khách quan về nội dung luận văn. Và với tất cả những người đang đọc luận văn này, cảm ơn các bạn đã chọn luận văn của tôi để tham khảo và nghiên cứu, hy vọng nó. pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả của việc bảo hộ. 6. Những kết quả nghiên cứu mới - Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về phần mềm máy tính. - Luận văn tìm. mềm máy tính; - Năm 2006, luận văn thac sỹ của tác giả Phạm Minh Sơn “Quyền tác giả đối với phần mềm máy tính, một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Nội dung luận văn tập trung chủ yếu vào việc
 • 92
 • 793
 • 3
1 2 3 4 .. >