Tổng hợp tài liệu :

skkn giúp học sinh biết cách tìm đúng dấu trọng âm trong môn tiếng anh

Một tiết kể chuyện giúp học sinh biết kể chuyện sang tạo theo chương trình cải cách mới của học sinh lớp 2 đạt hiệu quả cao hơn

Một tiết kể chuyện giúp học sinh biết kể chuyện sang tạo theo chương trình cải cách mới của học sinh lớp 2 đạt hiệu quả cao hơn
Một tiết kể chuyện giúp học sinh biết kể chuyện sang tạo theo chương trình cải cách mới của học sinh lớp 2 đạt hiệu quả cao hơn . tiến hành “ Một tiết kể chuyện giúp học sinh biết kể chuyện sang tạo theo chương trình cải cách mới của học sinh lớp 2 đạt hiệu quả cao hơn . 2. ĐỐI TƯỢNG. nghiên cứu của mình tôi đưa ra những biện pháp giúp học sinh lớp 2 biết kể chuyện sang tạo thong qua kể chuyện theo tranh minh họa các em biết kể lại nội
 • 33
 • 3,147
 • 4

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG . to spend my next 3 month- vacation in London. 2. While I am there, I would like to take a part-time course to improve my English. 3. Can you help me to find. III. READING COMPREHENSION.(4ms) A. Fill in each of the numbered blanks in the following passage.Use only ONE word in each space. (1,5ms ) Câu 1: most Câu
 • 6
 • 671
 • 7

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN . from the others. (5 marks) 1. A. comic B. police C. fashion D. cotton 2. A. remote B. amount C. purpose D. museum 3. A. correspond B. convenient C. compulsory. convenient C. compulsory D. communicate 4. A. community B. minority C. biology D. dormitory 5. A. generous B. humorous C. enormous D. dangerous Your answers:
 • 8
 • 1,082
 • 114

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 SỞ GD & ĐT THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH pptx

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 SỞ GD & ĐT THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH pptx
. Së gd & ®t thanh hãa trêng thpt hËu léc i ®Ò thi Häc sinh giái khèi 10 Năm học: 2009-2 010 Môn thi: TiÕng Anh Thời gian: 120 phút. ------------------------- Hä vµ tªn thÝ sinh: Sè b¸o danh §¸p ¸n ®Ò thi HSG tiÕng Anh 10. 3 Question I.
 • 5
 • 553
 • 2

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Daknong năm 2011 môn Tiếng Anh doc

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Daknong năm 2011 môn Tiếng Anh doc
. VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2010 – 2011 Khóa ngày 14, 15 tháng 12 năm 2010 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian:. people that about a third of the world’s population will speak English as their second language. This isn’t my prediction by the way. This is what the experts
 • 8
 • 343
 • 1

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - Môn Tiếng Anh pot

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - Môn Tiếng Anh pot
. ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐỀ THI CHÍNH THỨC LỚP 12 THPT NĂM 2008 Môn thi : TIẾNG ANH Thời gian thi : 180 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày. thúc bài nghe thí sinh có 3 phút để hoàn chỉnh bài.• Mọi hướng dẫn cho thí sinh (bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.Part 1: Questions 1- 10 Listen to
 • 14
 • 593
 • 5

skkn thông qua một số ví dụ giúp học sinh biết cách vận dụng cấu trúc điều khiển lặp while… dovào lập trình giải quyết các bài toán trong chương trình tin học lớp 11 ở trường thpt quảng xương 4.

skkn thông qua một số ví dụ giúp học sinh biết cách vận dụng cấu trúc điều khiển lặp while… dovào lập trình giải quyết các bài toán trong chương trình tin học lớp 11 ở trường thpt quảng xương 4.
. lập trình giải quyết các bài toán trong chương trình tin học lớp 11 ở trường THPT Quảng Xương 4 . 2. Mục đích của đề tài Thông qua việc hướng dẫn học sinh giải một số bài tập có vận dụng cấu trúc. tại trường THPT Quảng Xương 4 trong năm học vừa qua tôi xin mạnh dạn đề xuất đề tài SKKN: Thông qua một số ví dụ giúp học sinh biết cách vận dụng cấu trúc điều khiển lặp While do vào việc lập. While … do, giúp học sinh nắm bắt được cách sử dụng và vận dụng vào lập trình giải quyết các bài toán trong tin học 11, nâng cao chất lượng giáo dục môn tin học 11. Đề tài được áp dụng và nghiên
 • 12
 • 1,963
 • 1

skkn giúp học sinh khai thác và tìm các cách giải cho một số bài toán cực trị trong không gian tọa độ

skkn giúp học sinh khai thác và tìm các cách giải cho một số bài toán cực trị trong không gian tọa độ
. học sinh biết cách khai thác và tìm ra các cách giải khác nhau cho một số dạng bài toán cực trị trong không gian tọa độ của chương trình toán phổ thông. Phân loại bài tập thường gặp và cách giải. đã giúp cho học sinh một số công cụ hiệu quả để giải quyết các bài toán cực trị trong không gian tọa độ . Đề tài đã cung cấp không nhỏ các dạng bài tập cực trị trong không gian tọa độ và còn. 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA IV SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH KHAI THÁC VÀ TÌM CÁC CÁCH GIẢI CHO MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG KHÔNG GIAN TỌA ĐỘ Người thực
 • 19
 • 1,011
 • 1

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NK 2010 – 2011 ĐỢT 1 Môn : Tiếng Anh ppsx

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NK 2010 – 2011 ĐỢT 1 Môn : Tiếng Anh ppsx
. 1 Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NK 2 010 – 2 011 - ĐỢT 1 Môn : Tiếng Anh . Khối lớp 11 & 12 Thời gian làm bài : 90 phút Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NK 2009 - 2 010 Môn : Tiếng Anh . Khối lớp 11 & 12 ĐÁP ÁN I. Key: 1B 2D 3B 4C 5B 6D 7C 8A 9C 10 C. ÁN I. Key: 1B 2D 3B 4C 5B 6D 7C 8A 9C 10 C (10 m) II. Key:A: 1. A 2. C 3. A 4. C 5. D (10 m) 4 Key B: 6A 7B 8C 9B 10 B III. (25m) A Key: 1. had started 2. had worked 3. was rescued 4.
 • 4
 • 429
 • 2

skkn một số biện pháp giúp học sinh khiếm thính viết đúng phân môn chính tả tại lớp 1b2

skkn một số biện pháp giúp học sinh khiếm thính viết đúng phân môn chính tả tại lớp 1b2
. nghiên cứu đề tài: “ Một số biện pháp giúp học sinh khiếm thính viết đúng phân môn Chính tả tại lớp 1B 2 ”.Nhằm giúp các em khắc phục lỗi viết sai, học tốt phân môn Chính tả, góp phần nâng cao. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH KHIẾM THÍNHVIẾT ĐÚNG PHÂN MÔN CHÍNH TẢ TẠI LỚP 1B 2 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học đã khẳng định “Chữ viết xuất hiện là một. chữ viết của tiếng Việt. 1.3. Việc học phân môn Chính tả của học sinh khiếm thính lớp 1B2 tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai. Chương trình học của học sinh tiểu học khiếm thính tại
 • 13
 • 1,096
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 12 THPT (2009 – 2010) MÔN TIẾNG ANH pdf

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 12 THPT (2009 – 2010) MÔN TIẾNG ANH pdf
. & ĐT LÂM ĐỒNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG THPT TÂN THƯỢNG LỚP 12 THPT (2009 – 2010) Môn: TIẾNG ANH Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 26.09.2009 PART. language ability, and this seems to (5) __________ based on three main criteria. First – and this is certainly the predominant criterion (6) __________ most assessment purposes – there is a general. before, he finds this trip exciting. - My brother 12. Which speed did he drive at on the high way last night? - How ? 13. I consider that to manage to know what other people are thinking is quite
 • 4
 • 284
 • 1

skkn giúp học sinh biết cách tìm đúng dấu trọng âm trong môn tiếng anh

skkn giúp học sinh biết cách tìm đúng dấu trọng âm trong môn tiếng anh
. häc sinh biÕt c¸ch t×m ®óng dÊu träng ©m” Tên đề tài: “ Để giúp học sinh biết cách tìm đúng dấu trọng âm A - ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Lý do chọn dề tài: Như chúng ta đều biết “Ngoại ngữ” là một môn học. Trêng Té, TP Vinh 1 “§Ó gióp häc sinh biÕt c¸ch t×m ®óng dÊu träng ©m” B - NỘI DUNG CẢI TIẾN GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN: “Để giúp học sinh biết cách tìm đúng dấu trọng âm là một vấn đề khó, đa dạng. phỉnh. - euphonny / ju:f∂ni/: sự hòa âm. 6. For, Fore. Ng êi viÕt: Cï TuÊn TriÓn - Trêng NguyÔn Trêng Té, TP Vinh 4 Để giúp học sinh biết cách tìm đúng dấu trọng âm - forgive /fJ: gi:v/: tha th. -
 • 19
 • 2,176
 • 16

SKKN Giúp học sinh lớp 5 vận dụng mối quan hệ của các yếu tố trong tam giác để giải một số bài toán hình học nâng cao

SKKN Giúp học sinh lớp 5 vận dụng mối quan hệ của các yếu tố trong tam giác để giải một số bài toán hình học nâng cao
. - Giúp học sinh lớp 5 nhận biết một số mối quan hệ của các yếu tố trong hình tam giác. - Học sinh biết cách vận dụng linh hoạt một số kiến thức đã học về hình tam giác để giải một số bài toán. quan hệ của các yếu tố trong tam giác để giải một số bài toán hình học nâng cao 2. Đối tượng nghiên cứu: Mối quan hệ của các yếu tố trong hình tam giác để giải một số bài toán 3. Phạm vi nghiên. về mối quan hệ của các yếu tố trong tam giác để giúp học sinh giải một số bài toán hình học nâng cao. - Tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán. - Rút ra bài học
 • 23
 • 1,491
 • 5

skkn giúp học sinh khá, giỏi vận dụng kiến thức toán học vào việc giải các bài tập vật lí nâng cao

skkn giúp học sinh khá, giỏi vận dụng kiến thức toán học vào việc giải các bài tập vật lí nâng cao
. Sáng kiến kinh nghiệm Gv: Lưu Văn Định Tên SKKN: GIÚP HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ NÂNG CAO I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Việc giải các bài tập Vật. đích phục vụ dạy bồi dưỡng học sinh giỏi nên tôi chọn đề tài này. “GIÚP HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ NÂNG CAO ” II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ. dụng chúng vào trong từng bài tập Vật lí cụ thể. Bởi vậy việc bồi dưỡng kiến thức Toán và phương pháp vận dụng kiến thức Toán vào việc giải các bài tập Vật lí là rất quan trọng. Việc áp dụng đề
 • 17
 • 925
 • 3

SKKN Giúp học sinh THCS phát hiện và tránh sai lầm Trong khi giải toán về căn bậc hai

SKKN Giúp học sinh THCS phát hiện và tránh sai lầm Trong khi giải toán về căn bậc hai
. kỹ về căn bậc hai và trong khi thực hiện các phép toán về căn bậc hai rất hay có sự nhầm lẫn hiểu sai đầu bài, thực hiện sai mục đích… Việc giúp học sinh nhận ra sự nhầm lẫn và giúp các em tránh. Trường THCS Đồng Khê Tổ Khoa học tự nhiên Tên sáng kiến kinh nghiệm : GIÚP HỌC SINH THCS PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM TRONG KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI Phần I : Mở đầu A - Lý. 2006-2007) Như vậy số lượng học sinh mắc sai lầm trong khi giải bài toán về căn bậc hai là tương đối cao, việc chỉ ra các sai lầm của học sinh để các em tránh được khi làm bài tập trong năm học 2007-2008 này
 • 40
 • 740
 • 3

SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 1 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ

SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 1 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ
. sau: Năm học 2 010 – 2 011 . Số HS Thời điểm Viết đúng tốc độ, đúng, đẹp Viết đúng chính tả, đúng tốc độ Viết chưa đúng tốc độ, đúng chính tả Viết chưa đúng tốc độ, chưa đúng chính tả 29 GHKII. hình thức viết chính tả ở lớp 1 (chính tả nhìn – viết và chính tả nghe – viết) để rèn kĩ năng viết cho học sinh. Ở lớp 1 đến tuần lễ thứ 25 các em mới bắt đầu thực hiện viết chính tả. Tuy nhiên. phải học sinh nào cũng như nhau. Chính vậy có những học sinh học rất giỏi và đều các môn học, cũng có học sinh học còn yếu môn học này môn học khác. Đối với học sinh lớp 1 về viết chính tả, chủ yếu
 • 7
 • 3,292
 • 24

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 luyện tập và ghi nhớ từ vựng Tiếng Anh

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 luyện tập và ghi nhớ từ vựng Tiếng Anh
. KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 8 LUYỆN TẬP VÀ GHI NHỚ TỪ VỰNG TIẾNG ANH MỞ ĐẦU 1. Lý do viết đề tài: Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 luyện tập và ghi nhớ từ. các em ghi nhớ được vốn từ vựng tiếng Anh có hiệu quả. Chính vì vậy mà tôi viết sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 luyện tập và ghi nhớ từ vựng Tiếng Anh ”. 2. Mục đích nghiên. đình và nhà trường trong việc động viên, khuyến khích các em học tập ở trường cũng như ở nhà. Với đề tài: Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 luyện tập và ghi nhớ vốn từ vựng Tiếng Anh ”.
 • 21
 • 1,062
 • 6

SKKN Giúp học sinh lớp 5 có kết quả tốt hơn trong phân môn Tập làm văn lớp 5

SKKN Giúp học sinh lớp 5 có kết quả tốt hơn trong phân môn Tập làm văn lớp 5
. NGHIỆM ĐỀ TÀI: “GIÚP HỌC SINH LỚP 5 CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 5 ” I. Lý do chọn đề tài: 1. Do tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ trong chương trình tiểu học: Tiếng mẹ đẻ có vai trò. 8: 30 em Điểm 5 – 6: 0 Điểm 5 – 6: 27 em Về tình cảm của học sinh đối với môn Tập làm văn: - Các em không còn sợ môn này nữa, và có hứng thú khi học Tập làm văn. Cụ thể trong tiết văn “Tường thuật. miệng. - Tập làm văn viết. - Tập làm văn trả. Phải có nhiệt tình và tâm huyết với nghề từ đó mới thuyết phục được học sinh yêu mến môn học và một khi đã yêu mến môn học thì kết quả cao hơn.
 • 15
 • 839
 • 1

SKKN Giúp học sinh lớp 5 phát huy tính tích cực trong môn LTVC lớp 5

SKKN Giúp học sinh lớp 5 phát huy tính tích cực trong môn LTVC lớp 5
. phát huy hết được năng lực học tập của học sinh. Chính vì vậy, vấn đề chúng tôi đặt ra làm sao dạy học phát huy được tính tích cực cho học sinh, giúp cho học sinh phát triển trí tuệ, tình cảm. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN TỐNG CHUYÊN ĐỀ “ GIÚP HỌC SINH LỚP 5 PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU ” . chưa phát huy tính tích cực lấy học sinh làm trung tâm ở phân môn Luyện từ và câu. Hoạt động dạy và học cung cấp kiến thức cho học sinh nhớ máy móc là chủ yếu. Tổ chức dạy học sinh ở phân môn
 • 8
 • 784
 • 10

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 luyện tập và ghi nhớ từ vựng Tiếng Anh

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 luyện tập và ghi nhớ từ vựng Tiếng Anh
. KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 8 LUYỆN TẬP VÀ GHI NHỚ TỪ VỰNG TIẾNG ANH MỞ ĐẦU 1. Lý do viết đề tài: Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 luyện tập và ghi nhớ từ. các em ghi nhớ được vốn từ vựng tiếng Anh có hiệu quả. Chính vì vậy mà tôi viết sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 luyện tập và ghi nhớ từ vựng Tiếng Anh ”. 2. Mục đích nghiên. học sinh nghiên cứu, ứng dụng những kiến thức mình có vào quá trìng giảng dạy từ vựng cho hoc sinh. Từ đó tôi đã rút ra một vài kinh nghiệm dạy luyện tập từ vựng cho học sinh lớp 8 nhằm giúp
 • 28
 • 937
 • 6
1 2 3 4 .. >