Tổng hợp tài liệu :

Chuyên đề đặc biệt về KHOẢNG CÁCH trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian
. CỦNG CỐ 1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng 1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng 3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 3. Khoảng cách giữa. tính khoảng cách từ điểm M(x 0 ,y 0 ;z 0 ) đến mặt phẳng (α) : Ax+By+Cz+D=0 trong không gian ? Cho đt ∆: ax + by + c = 0 và điểm M(x M ; y M ). Khoảng cách
 • 10
 • 2,907
 • 48

Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian
. HỮU VỊ 2002 - 2003 HÌNH HỌC 12 KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz) KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz) 0. Đònh nghiã khoảng cách Điểm và điểm A. . B Điểm. Dựng hình hộp Khoảng cách giữa (d 1 ) và (d 2 ) là khoảng cách hai đáy Nhận xét: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau cũng là: - khoảng cách từ đường
 • 9
 • 1,512
 • 16

Tài liệu Chuyên đề Phân loại toán viết ptmp trong không gian

Tài liệu Chuyên đề Phân loại toán viết ptmp trong không gian
. dục & đào tạo hà nội đề tài sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài Phân loại bài toán viết phơng trình đờng thẳng trong không gian sơ yếu lý lịch - Họ. thẳng trong không gian A. Lý do chọn đề tài Bài toán viết phơng trình đờng thẳng là dạng toán hay và không quá khó trong chơng trình lớp 12 , để làm bài toán
 • 28
 • 1,124
 • 4

Bài soạn Chuyên đề Phân loại toán viết ptmp trong không gian

Bài soạn Chuyên đề Phân loại toán viết ptmp trong không gian
. giải toán: Hoàng Văn Tơi - giáo viên TTGDTX Mỹ Đức - TP Hà Nội 4 Phân loại bài toán viết phơng trình đờng thẳng trong không gian Trong bài toán Viết phơng. Nội 6 Phân loại bài toán viết phơng trình đờng thẳng trong không gian Hoàng Văn Tơi - giáo viên TTGDTX Mỹ Đức - TP Hà Nội 7 Phân loại bài toán viết phơng
 • 28
 • 858
 • 2

Bài giảng Chuyên đề 7: Hình học giải tích trong không gian (Ôn thi TN THPT năm 2011)

Bài giảng Chuyên đề 7: Hình học giải tích trong không gian (Ôn thi TN THPT năm 2011)
. An Giang Tài liệu tham khảo ôn tập TN THPT Chuyên đề7 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Nguyễn Minh Châu Trường THPT Long Xuyên Nguyễn Bá Lâm Trường THPT. Châu THPT Long Xuyên & Nguyễn Bá Lâm THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang 62 HĐBM Toán An Giang Tài liệu tham khảo ôn tập TN THPT Bài 7: Trong không gian
 • 10
 • 1,201
 • 14

Tài liệu Chuyên đề 15: Hình học giải tích trong không gian ppt

Tài liệu Chuyên đề 15: Hình học giải tích trong không gian ppt
. Chuyên đề 15: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN TỌA ĐỘ ĐIỂM - TỌA ĐỘ. vò 123 ,,eee JG JJGJJG Quy ước : Không giantrong đó có chọn hệ trục toạ độ Đề- Các vuông góc Oxyz được gọi là không gian Oxyz và ký hiệu là : kg(Oxyz)
 • 18
 • 1,100
 • 38

Tài liệu Hình học không gian - Chuyên đề 7: Phương pháp tọa độ trong không gian pptx

Tài liệu Hình học không gian - Chuyên đề 7: Phương pháp tọa độ trong không gian pptx
. HĐBM Toán An Giang -Tài liệu tham khảo Ôn tập thi TN Trang 64 Chuyên đề7 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN ℑℑℑℑ 1 TỌA ĐỘ ĐIỂM VÀ VECTƠ. Toán An Giang -Tài liệu tham khảo Ôn tập thi TN Trang 72 Bài 5: Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A (-1 ;-2 ;0), B(2 ;-6 ;3),C(3 ;-3 ;-1 ),D (-1 ;-5 ;3).
 • 15
 • 1,458
 • 36

Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 7 phương pháp toạ độ trong không gian pot

Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 7 phương pháp toạ độ trong không gian pot
. Chuyên Đề 7 Chuyên Đề 7 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 NGUYỄN BÁ LÂMThpt. gốc tọa độ O và vuông góc với haimặt phẳng (P) và (Q).Trang 61HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 Bài 7: Trong không gian Oxyz. Cho mặt
 • 12
 • 699
 • 5

Chuyên Đề 06 phương pháp toa độ trong không gian

Chuyên Đề 06 phương pháp toa độ trong không gian
Chuyên Đề 06 phương pháp toa độ trong không gian . 7: Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm: ()()()2;3;1 , 1;2;0 , 1;1; 2− −A B C a) Tìm tọa độ trực tâm tam giác ABC b) Tìm tọa độ . xOz sao cho M cách đề u các điểm (1;1;1), ( 1;1;0), (3;1; 1)− −A B C Đ/s: 5 7;0;6 6 −  M Bài 6: Trong không gian Oxyz cho 4 điểm
 • 74
 • 866
 • 6

chuyên đề 7 hình học giải tích trong không gian

chuyên đề 7 hình học giải tích trong không gian
Mục tiêu của bộ giáo trình này là cung cấp cho các cho các thầy, cô giáo một bộ bài giảng có chất lượng, đồng thời cung cấp cho các em học sinh phổ thông trung học một tài liệu học tập và tra cứu thông dụng - có hiệu quả. Bài tập có đáp số - hướng dẫn. Có tổng hợp các đề thi ĐH- CĐ trong những năm gần đây . Chuyên đề luyệnthiđại học LêNgọcSơn_THPTPhanChuTrinh   1 CHUYÊNĐỀ 7.  I.LẬPPHƯƠNGTRÌNHMẶTPHẲNG Bàitập1.LậpPTTQcủamặtphẳngđiqua () 2;1;. = ë  Chuyên đề luyệnthiđại học LêNgọcSơn_THPTPhanChuTrinh   7  Bài tập 9 (A_2011).Chođiểm () 4; 0; 0A vàmặtcầu () g  có phương trình 22 4440xy xyz+ = trong không gian Oxyz .. + Î ïï î ï î  +Tacó () () () () 2 222 7 , 272 49 63 dM C D A B Ca = += ++  22 512 17 0 17 5 BA BABA BA é = ê ê + - = ê =- ê ë  Bàitập12. Trong Oxyz cho () 1; 2; 3 M .Viếtphươngtrìnhmặtphẳng ()P điqua M cắt ,,Ox
 • 8
 • 638
 • 1

ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ 11 HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ 11 HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN
hinh hoc giai tich trong khong gian . Chuyên đề 11: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN A. KIẾN THỨC CƠ BẢN PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN TỌA ĐỘ ĐIỂM - TỌA ĐỘ VÉC TƠ I. Hệ trục toạ độ ĐỀ-CÁC trong không gian . 0 M ' 0 M a  1 ∆ 2 ∆ b  0 M u  'u  1 ∆ 2 ∆ ' 0 M 0 M ' 0 M u  'u  1 ∆ 2 ∆ u  'u  0 M ' 0 M 1 ∆ 2 ∆ β α );;( 2222 CBAn =  );;( 111 1 CBAn =  00 900 ≤≤ ϕ Chun đề LTĐH Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn 114 2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng: Đònh lý: Trong Kg(Oxyz) cho đường thẳng −. tứ diện ABCD. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN Chun đề LTĐH Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn 108 MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN I. Các đònh nghóa: 1. Véc tơ chỉ phương (VTCP)
 • 20
 • 772
 • 0

Bài tập khoảng cách trong không gian

Bài tập khoảng cách trong không gian
bài tập khoảng cách trong không gian nè. Mọi người vào xem thử xem thế nào nhá. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . (ABCD) bằng 60 0 . a) Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (SCD). b) Tính khoảng cách từ D tới mặt phẳng (SBC). c) Tính khoảng cách giữa hai đường AD và SB. d) Tính khoảng cách giữa hai đường AC. và 3AB a . a) Tính khoảng cách từ AA’ đến (BCC’B’). b) Tính khoảng cách từ A đến (A’BC). c) Chứng minh rằng AB vuông góc (ACC’A’). Tính khoảng cách từ A’ tới (ABC’). Bài 19. (ĐH khối D –. đến (SDM). Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA (ABCD), SA = 2a. a) Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (SBC) b) Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (SBD) Bài 5. (
 • 2
 • 3,180
 • 96

Chuyên đề 9: Phương pháp tọa độ trong không gian ppt

Chuyên đề 9: Phương pháp tọa độ trong không gian ppt
. CHUYÊN ĐỀ 9 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Các bài toán về tọa độ trong không gian thường có các yêu cầu xác đònh tọa độ của điểm, vectơ, độ dài đoạn thẳng, tính. B-2005): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình lăng trụ đứng ABC.A 1 B 1 C 1 với A(0; -3; 0), B(4; 0; 0), C(0; 3; 0), B 1 (4; 0; 4). a) Tìm tọa độ các đỉnh A 1 , C 1 . Viết phương trình. 2 1 − 12 Ví dụ 6 ( ĐH KHỐI A-2003): Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có A trùng với gốc tọa độ, B(a;0;0), D(0; a; 0), A’(0; 0; b)
 • 18
 • 820
 • 4

Khóa luận tốt nghiệp toán học :RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN

Khóa luận tốt nghiệp toán học :RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN
LỜI CẢM ƠNTrong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được sự giúp đỡ của ban chủ nhiệm khoa Toán Lý Tin, Trường Đại học Tây Bắc và các thầy cô giáo trong Khoa, đặc biệt sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Thạc sỹ Hoàng Thị Thanh để khóa luận được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.Bên cạnh đó em còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn sinh viên lớp K51 ĐHSP Toán Lý, các em học sinh trường THPT Tô Hiệu. Vì đây là công trình nghiên cứu khoa học giáo dục đầu tay của bản thân nên không tránh khỏi thiếu sót và hạn chế em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và toàn thể các bạn.Nhân dịp này em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên. Chúc quý thầy cô, các bạn sinh viên, các em học sinh sức khỏe, thành công và hạnh phúc.Em xin chân thành cảm ơn
 • 48
 • 796
 • 3

Sử dụng PP tọa độ để tính Thể tích và Khoảng cách trong không gian

Sử dụng PP tọa độ để tính Thể tích và Khoảng cách trong không gian
Sử dụng PP tọa độ để tính Thể tích và Khoảng cách trong không gian là một tài liệu cung cấp các kiến thức và các dạng toán về hình học không gian được giải theo 2 cách là dùng cách truyền thống và cách ghép tọa độ để giải nhanh các bài toán về thể tích và khoảng cách. Chúc các em học tốt và đỗ Đại Học
 • 11
 • 20,721
 • 82

Ứng Dụng Phần Mềm GSP Để Giải Các Bài Toán Tìm Khoảng Cách Trong Không Gian

Ứng Dụng Phần Mềm GSP Để Giải Các Bài Toán Tìm Khoảng Cách Trong Không Gian
. GIẢNG DẠY BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH: I. Sơ lược lý thuyết về cách tìm khoảng cách:  Các bài toán về tìm khoảng cách thường gặp: - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng: Khoảng cách từ điểm M đến mặt. SƯ PHẠM HUẾ KHOA TOÁN −−−−−−−−−− BÀI TẬP NHÓM Đề tài: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GSP ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÌM KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN Giảng viên hướng dẫn: Thực hiện: nhóm 12 – Toán 3A Nguyễn Đăng. này, nhóm 12 xin hướng dẫn cách giải bài toán về khoảng cách với việc sử dụng phần mềm GSP vào dạy học Hình học ở trường THPT để giáo viên dạy Toán có thể sử dụng trong quá trình giảng dạy. Từ
 • 18
 • 1,101
 • 5

Chuyên đề đặc biệt về KHOẢNG CÁCH trong không gian

Chuyên đề đặc biệt về KHOẢNG CÁCH trong không gian
Đây là chuyên đề hình học đặc biệt về khoảng cách, nó phù hợp cho các bạn học sinh đang gặp khó khăn trong việc giải toán hình học không gian.Chuyên đề chủ yếu đi phân tích tư duy làm toán cho các em và qua đó các em tự mình tìm tòi ra những vấn đề của bài toán. Mở rộng kiến thức ra để qua đó rút được kinh nghiệm làm toán hình học.Hi vọng chuyên đề này sẽ giúp ích cho rất nhiều bạn học sinh đang gặp vấn đề trong việc học hình.Xin cám ơn các em. . được biên soạn chuyên đề hình học về khoảng cách, đây là 1 vấn đề hay gặp trong các đề thi đại học và thi tốt nghiệp, đặc biệt trong xu thế đổi mới cách ra đề như hiện nay thì vấn đề tôi muốn. diện, vấn đề khó khăn hay gặp là tính khoảng cách hoặc tìm diện tích đấy để đi giải quyết bài toán. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề khoảng cách trong các bài tính thể tích. Sau chuyên đề này tôi. KHÓ TRONG CÁCH TIẾP CẬN, KHÓ TRONG CÁCH HIỂU ĐƯỢC CÔ GÁI VÀ KHÓ CẢ TRONG CÁCH TÌM PHƯƠNG PHÁP HÓA GIẢI CÔ GÁI ĐÓ. Vậy mấu chốt ở đây là người nào nắm giữ trong tay mình những thủ thuật và cách
 • 20
 • 28,127
 • 350

Phân loại các bài tóan về tính khoảng cách trong không gian

Phân loại các bài tóan về tính khoảng cách trong không gian
. Phần I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong chương trình toán học lớp 11, 12, bài toán về khoảng cách trong không gian giữ một vai trò quan trọng, nó xuất hiện ở hầu. mất điểm trong các kì thi nói trên. Đối với học sinh giỏi, các em có thể làm tốt phần này. Tuy nhiên cách giải còn rời rạc, làm bài nào biết bài đấy và thường tốn khá nhiều thời gian. Trong sách. tên: “Phân loại các bài toán về tính khoảng cách trong không gian” nhằm cung cấp cho học sinh một cái nhìn tổng quát và có hệ thống về bài toán tính khoảng cách trong không gian, một hệ thống bài tập đã
 • 19
 • 1,541
 • 1
1 2 3 4 .. >