Tổng hợp tài liệu :

Giáo án toán lớp 2 - Tuần 19

Giáo án Toán - Lớp 2

Giáo án Toán - Lớp 2
Giáo án Toán - Lớp 2 . dặn dò :- Về nhà : 1,3,4/ 6- Nhận xét tiết học .- Nhắc lại- Làm bảng con- Đọc đề .- Làm vở nháp- Đọc yêu cầu- Làm vở toán- Đọc yêu cầu-Vở toán trường- Trả lời. dặn dò :- Về nhà : 2, 3,4/ 7- Nhận xét tiết học .- Đọc- Nhắc lại- Lên bảng- Đọc đề .- Làm miệng- Đọc yêu cầu- Làm vở toán- Đọc yêu cầu- Trả lời miệng Giáo viên
 • 153
 • 11,341
 • 32

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)
. Tiến hành: - Giáo viên hớng dẫn Học sinh cách chơi: Giáo viên treo hình vẽ của một con vật sống ở trên cạn, em đó không biết là con gì, nhng cả lớp đều biết. sản phẩm của nhóm mình - các nhóm đánh giá lẫn nhau. - Giáo viên nhận xét cho điểm theo nhóm. * Củng cố (3 -5 phút) Giáo viên nhận xét giờ học - Học sinh
 • 18
 • 1,267
 • 12

GIAO AN TOAN LOP 2.N

GIAO AN TOAN LOP 2.N
. Giáo n: To n 2 TU N 2 Ngày tháng n m TIẾT 10 LUY N TẬP CHUNG I.Mục tiêu: - Củng cố ph n tích số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đ n vò - Củng cố. nháp - Nhắc lại - Nhắc lại - Làm miệng - Đọc đề. - L n lượt l n bảng Giáo vi n : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học T n Lập 1 Giáo n: To n 2 trống. - Gv nhận
 • 153
 • 1,080
 • 16

Giáo án toán lớp 2-Phần 1

Giáo án toán lớp 2-Phần 1
. ngày 18 tháng 8 năm 2008 TOÁN: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 10 0 (Tiết 1) MỤC TIÊU : Giúp học sinh ( HS ) cũng cố về : Đọc , viết thứ tự các số trong phạm vi 10 0 bài giải . Tóm tắt Sáng bán : 12 xe đạp Chiều bán : 20 xe đạp Tất cả bán : . . xe đạp ? Bài giải Số xe đạp cả hai buổi bán được là : 12 + 20 = 32 ( xe
 • 108
 • 975
 • 5

Giáo án Toán lớp 2-P2

Giáo án Toán lớp 2-P2
. Nêu bài toán : có 40 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi tất cả có bao nhiêu que - Nghe và phân tích bài toán . tính ? - Yêu cầu HS nhắc lại bài toán . -. HS nêu cách làm . + Lưu ý : có thể hướng dẫn cả lớp tìm - Nghe. Nhắc lại bài toán. Tự phân tích bài toán . - Thực hiện phép trừ 51 – 15 . - Lấy que tính
 • 115
 • 682
 • 4

Giáo án toán lớp 2-P 1

Giáo án toán lớp 2-P 1
. ngày 18 tháng 8 năm 2008 TOÁN: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 10 0 (Tiết 1) MỤC TIÊU : Giúp học sinh ( HS ) cũng cố về : Đọc , viết thứ tự các số trong phạm vi 10 0 bài giải . Tóm tắt Sáng bán : 12 xe đạp Chiều bán : 20 xe đạp Tất cả bán : . . xe đạp ? Bài giải Số xe đạp cả hai buổi bán được là : 12 + 20 = 32 ( xe
 • 108
 • 692
 • 1

Giáo án toán lớp 2 cả năm

Giáo án toán lớp 2 cả năm
. nháp - 2 HS lên bảng. - Đọc đề bài -Làm bảng con - Làm miệng - Đọc đề. - Vở toán - Trả lời miệng Kế hoạch bài học lớp 2 2 Thø 5 ngày 06 tháng 09 năm 20 07. - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - Đọc yêu cầu -Vở toán trường - Trả lời miệng Thø 7 ngày 08 tháng 09 năm 20 07 Kế hoạch bài học lớp 2 4 TIẾT 5 ĐỀ XI MÉT I.Mục
 • 141
 • 1,987
 • 28

Giáo án toán lớp 3 tuần 3

Giáo án toán lớp 3 tuần 3
. ____________________________________________________________________ Sáng Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2006 Toán Ôn tập về giải toán I- Mục tiêu: - Củng cố về giải toán nhiều hơn, ít hơn. Giới thiệu bài toán về tìm. 9656, 5 23, 402, 1017, 1207. +BT2: Kết quả lần lợt là: 626 ( d 1), 904 ( d 2), 630 ( d 3) , 700 ( d 4). -1 HS đọc BT3. -Lớp tìm hiểu bài, phân tích bài toán rồi
 • 31
 • 1,029
 • 2

giáo án toán lớp 2 hk I p1

giáo án toán lớp 2 hk I p1
. bày b i gi i . Tóm tắt Sáng bán : 12 xe đạp Chiều bán : 20 xe đạp Tất cả bán : . . xe đạp ? B i gi i Số xe đạp cả hai bu i bán được là : 12 + 20 = 32 (. đêximet. 2. Dạy – học b i m i : 2. 1 Gi i thiệu b i GV gi i thiệu b i ngắn gọn tên b i r i ghi đầu b i lên bảng. Trang 17 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu
 • 129
 • 556
 • 2

giáo án toán lớp 2 hk II

giáo án toán lớp 2 hk II
. 12+ 34+40=86. Bài 1 -Yêu cầu hs tự làm bài, sau đó đặt câu hỏi cho hs trả lời. -2 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở nháp: 2+ 5=7 3+ 12+ 14 =29 . 3+ 12+ 14= -Nhận xét và cho điểm hs. 2. Dạy – học bài mới: 2. 1. Giới thiệu bài 2. 2. Hướng dẫn thực hiện 2+ 3+4=9 -Gv viết: Tính: 2+ 3+4 lên bảng, yêu cầu hs đọc,
 • 146
 • 932
 • 9

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)
. - 1số HS nêu KQ - Cả lớp nhận xét. - HS tham gia chơi -- -- - -- - -- - -- - -- - --  -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - Toán Tiết 2 : Ôn tập các số đến 10 0 (tiếp theo) A-Mục. 1 và 3. - Nhận xét. -Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau -- -- - -- - -- - -- - -- - --  -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - Toán Tiết 13 : 26 + 4 ; 36 + 24 A-Mục tiêu: -
 • 20
 • 1,235
 • 4

giáo án toán lớp 3 - tuần 4

giáo án toán lớp 3 - tuần 4
. trong nhóm: - HS đọc theo N4. 14 Giáo án lớp 3- Tuần 4 - Đọc đồng thanh - Lớp đọc đồng thanh bài văn. 3. Tìm hiểu bài: * Lớp đọc thầm đoạn1: - Thành phố. chật? - B ớc 2 : Làm việc cả lớp. - Đại diện các nhóm trả lời. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét kết luận chung. * Kết luận: 19 Giáo án lớp 3- Tuần 4 - Tập
 • 21
 • 856
 • 3

giao an luyen lop 2 tuan 7

giao an luyen lop 2 tuan 7
. con. GV chữa bài và nhận xét. Bài 2: Điền dấu > ; < ; =? 26 + 7. .28 + 6 26 + 9 36 36 + 4 32 + 8 Muốn điền đợc dấu vào chỗ. truyện ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu. II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Viết tiếp nội dung mỗi tranh dới HS quan sát tranh trang 36 vở ôn đây
 • 5
 • 616
 • 2

Giáo án toán lớp 5 - Tuần : Tiết 19 LUYỆN TẬP ppt

Giáo án toán lớp 5 - Tuần : Tiết 19 LUYỆN TẬP ppt
. Giáo án toán lớp 5 - Tuần : 4 Tiết 19 LUYỆN TẬP Thứ … ngày…. . tháng …… năm 200 I. MỤC TIÊU : Giúp HS : Củng cố và rèn kỹ năng giải toán liên quan đến tỉ lệ. số”, chẳng hạn : Tóm tắt : 3000 đồng / 1 quyển : 25 quyển 150 0đồng / 1 quyển : ……. Quyển ? Bài giải : 3000 đồng so với 150 0 đồng thì gấp : 3000 : 150 0 = 2 ( lần ) Bài 2 : Với gia đình. gạo là : 50 x 300 = 15 000 ( kg ) xe tải có thể chở được số bao gạo 75kg là : 15 000 : 75 = 200 ( bao ) Đáp số : 200 bao gạo 4. Củng cố, dặn dò : chuẩn bị bài tiết sau . 5. RÚT KINH
 • 4
 • 4,104
 • 1

GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 19-27

GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 19-27
. × 5 = 10; 2 × 4 = 8 2 × 1 = 2; 2 × 6 = 12; 2 × 10 = 20 2 × 2 = 4; 2 × 8 = 16; 2 × 3 = 6; 2 × 9 = 18 2. ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng : Thõa sè 2 2 Thõa sè 4 5 TÝch 8. 10 3. × 1 2 3 2 2 4 6 4 bạn. a. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 5 b. 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 4 c. 8 + 8 + 8 = 8 x 3 Bài 2: Chuyển tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính tích đó theo mẫu. 6 x 2 = 6 + 6 = 12 vậy 6 x 2 = 12 a 12 b) 4 + 4 + 4 = 12 hay lµ : 4 x 3 = 12 c) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 hay lµ : 5 x 5 = 25 d) 9 + 9 + 9= 27 hay lµ : 9 x 3 = 27 e) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 27 hay lµ : 3 x 9 = 27 Bµi 2: a)
 • 110
 • 3,256
 • 59

Giáo án toán lớp 2 - Tuần 19

Giáo án toán lớp 2 - Tuần 19
. 2 - Cho HS đọc : 2 x 1 = 2 ; 2 x 2 = 4 Tương tự 2 x 2 = 4 . GV hướng dẫn lập tiếp 2 x 3 = 6 … ; 2 x 10 = 20 GV giới thiệu : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 5 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 2. như sau : 2 x 5 = 10 ( viết 2 x 5 dưới tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2 và viết số 10 dưới số 10 ở dưới số 10 ở dòng trên : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 2 x 5 = 10 - GV nêu tiếp cách đọc phép nhân 2 x 5 = 10. từ 2 đến 20 và từ 20 đến 2 ( Khi đọc từ 2 đến 20 thì gọi là “ đếm thêm 2 ” khi đọc từ 20 đến 2 thì gọi là “ đếm bớt 2 ”  Rút kinh nghiệm: TUẦN : 19 Thứ sáu Ngày dạy: 19/ 01/ 20 13 Môn: TOÁN
 • 10
 • 547
 • 1

Giáo án toán lớp 2- tuần 26

Giáo án toán lớp 2- tuần 26
. GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2TUẦN 26 TOÁN TIẾT 122: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ. cả. TOÁN TIẾT 123: TÌM SỐ BỊ CHIA I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia. - Biết cách trình bày bài giải dạng toán này. - Giáo dục HS lòng ham mê học toán. II bài toán có lời văn bằng cách tìm số bị chia. - Giáo dục HS có tính tích cực, tự giác trong thực hành làm toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy của giáo
 • 12
 • 2,259
 • 24

Giáo án toán lớp 5 tuần TUẦN 19

Giáo án toán lớp 5 tuần TUẦN 19
. 92 *********************************************** Thứ t ngày tháng năm 2008 Toán : luyện tập chung (SGK 95; TK 173) A/-Mục tiêu : Giúp HS : - Củng cố kỹ năng tính dt hình tam giác, hình thang . - Củng cố về giải toán co liên quan đến. 93 *********************************************** Thứ năm ngày tháng năm 2008 Toán : hình tròn - đờng tròn (SGK 95 ; TK 174 ) A/-Mục tiêu : Giúp học sinh : - Nhận biết đợc hình tròn, đờng tròn và các yếu tố của hình tròn : bán kính, đờng kính,. cách vẽ hình tròn - Xem rớc bài 95, BVN tiết 94 *********************************************** Thứ sáu ngày tháng năm 2008 Toán : chu vi hình tròn (SGK 97; TK 1 75) A/-Mục tiêu : Giúp học sinh
 • 7
 • 274
 • 0

Giáo án toán lớp 5 tuần 2

Giáo án toán lớp 5 tuần 2
. chiếu Bài 2 : Cộng trừ số TN vơi PS 6 - Hs có thể trình bày theo các cách Cách 1: 3+ 5 2 = 1 3 + 5 2 = 5 15 + 5 2 = 5 17 - Viết 3 = 1 3 Cách 2: = 5 15 + 5 2 = 5 17 - Viết 3 = 5 15 - Muôn. phần hình 2 hv và 8 5 hv tôt màu vuông đợc tô màu có hs 2 8 5 hay 2 + 8 5 - Tính 2 + 8 5 = ? . . . . - Nh vậy ta có 2 8 5 = 8 21 - Ta có thể viết gọn 2 8 5 + 8 58 2 +ì = 8 21 - Giải. toán 10 2 số hs là giỏi TV - ? Giỏi toán ? em, giỏi TV ? em . B2: Tìm đờng lối giải - H/đ nhóm 2 - hs trình bày định hớng B3: Giải toán- hs trình bày - Hs nháp KQ: Bài toán thuộc loại toán
 • 7
 • 409
 • 2

giao an toan lop 5, tuan 19 - 35

giao an toan lop 5, tuan 19 - 35
. TRA BÀI CŨ -Nêu đặc điểm hình thang -Thế nào là hình thang vuông ? B-BÀI MỚI 1-GIỚI THIỆU BÀI -Giới thiệu trực tiếp . -HS trả lời dựa vào nội dung bài trước . 2-DẠY BÀI MỚI 2-1 - n tập diện. hình thang SGK /19 -HS viết lại công thức . 2-3 -Luyện tập – thực hành Bài 1 : -HS đọc đề , làm bài . - GV cúng HS sửa bài. Bài 2 : -HS đọc đề , làm bài . - GV cùng HS sửa bài. Bài 3 : -HS đọc. tròn Bài 1 : -Chú ý thực hành theo 4 bước đã học . Bài 2 : - GV cùng HS sửa bài. -HS đọc đề . -HS vẽ vào vở . -HS đọc đề . -HS vẽ vào vở . 3-CỦNG CỐ , DẶN DÒ -GV tổng kết tiết học . -Dặn HS về
 • 134
 • 479
 • 1
1 2 3 4 .. >