Tổng hợp tài liệu :

Đề thi KSCL lớp khối lần 3 - 2013

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2010 TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH III Môn : sinh học –khối B

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2010   TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH III  Môn : sinh học –khối B
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học, cao đẳng giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt! . AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2010 TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH III Môn : sinh học –khối B Thời gian làm b i 90 phút không kể thời gian phát đề Họ , tên thí sinh. hiện tỉ lệ 1:1 ? A Ab ab Ab ab × ab ab B Ab ab × aB aB C. AB ab × Ab Ab D. aB ab × Ab ab Câu 57 Cacbon đi vào chu trình các bon dưới dạng A . CO B, Hợp chất
 • 4
 • 370
 • 1

HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12 lần 2, năm 2013

HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12  lần 2, năm 2013
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học, cao đẳng giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt! . TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KSCL LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút;. 2 O 0 ,12 ← 0,24 ← 0 ,12 Ba 2+ + SO 2 3 − → BaSO 3 ↓ 0 ,12 ← 0 ,12 ⇒ NaOH OH nx0242n n 04 2 Ba(OH) ,, − =+ = + = ⇒ x = 0,16 mol ⇒ Σ 2 SO n = 0,16 + 0 ,12 = 0,28
 • 16
 • 1,152
 • 7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN: SINH HỌC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK         ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3   TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG                NĂM HỌC 2012 -2013  MÔN: SINH HỌC
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học, cao đẳng giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt! . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM HỌC 2012 -20 13 MÔN: SINH HỌC (Thời gian làm bài:. AGXTTAGXA 3 ’ A. 3 ’ AGXUUAGXA5 ’ . B. 3 ’ UXGAAUXGU5 ’ . C. 5 ’ TXGAATXGT3 ’ . D. 5 ’ UXGAAUXGU 3 ’ . Câu 3. Mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh
 • 8
 • 570
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A 1 , B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A 1 , B
đề thi thử của dh 2014 lan 3 nguoi thay .vn . phương trình 3 sin x + 4 cos x + 3 sin x tan2x = 6 tan x + 2.Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình2xy + 2(x + y)x − y2= 3x2− 5x +. (7,0 điểm)Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x 3 − 2mx2+ x − 2m (Cm), m là tham số.a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m =
 • 1
 • 547
 • 17

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 3 năm 2008 -2009 khối chuyên Toán - tin ĐHKHTN - ĐHQGHN ppt

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 3 năm 2008 -2009 khối chuyên Toán - tin ĐHKHTN - ĐHQGHN ppt
. Khối chuyên Toán - Tin trường ĐHKHTN- ĐHQGHN Đề thi thử đại học lần 2 năm 200 8- 2009Ngày thi: 15 /3/ 2009• Thời gian: 180 phút.•. vớisin 3 x −√ 3 cos x + sin x cos x(cosx −√ 3 sin x) = 2 (3 sin x − 4 sin 3 x)⇔ sinx −π 3 = sin 3x⇔x −π 3 = 3x + k2πx −π 3 = π − 3x + l
 • 5
 • 277
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 3 năm 2008 -2009 khối chuyên Lý ĐHKHTN - ĐHQGHN docx

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 3 năm 2008 -2009 khối chuyên Lý ĐHKHTN - ĐHQGHN docx
. phút.Copyrightc2009 by Nguyễn Mạnh Dũng. Khối chuyên lý ĐHKHTN- ĐHQGHN Đề thi thử đại học lần 3 năm 200 8- 2009Ngày thi: 3/ 20091 Đề bàiCâu I (2 điểm)1) Khảo sát. −π44 − 3 sin 2xdx2) Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện |z + 1 − 2i| = |z + 3 + 4i| vàz − 2iz + ilà một sốảo.Câu IV (3 điểm)1)
 • 1
 • 295
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Lớp 10 Toán Học 2013 - Phần 3 - Đề 33 ppt

Tài liệu Đề Thi Thử Lớp 10 Toán Học 2013 - Phần 3 - Đề 33 ppt
. tính cầm tay: a) Tính: P = 112 5 3 3  b) Giải phương trình: x2 – 6x + 8 = 0. c) Giải hệ phương trình: 2 3 2 5x yx y   . Câu. giaođ của (P) và (d) bằng phép tính. c) Tìm cácđ thuộc (P) cách đều haiđA 3 ( 1; 0)2 và B 3 (0; 1)2. Câu 4. (6,0đ) Cho đường tròn tâm O bán kính R.
 • 1
 • 308
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Lớp 10 Toán Học 2013 - Phần 3 - Đề 35 pptx

Tài liệu Đề Thi Thử Lớp 10 Toán Học 2013 - Phần 3 - Đề 35 pptx
. và hệ phương trình sau: a) 22 2. 7 0x x   b)2 3 13 2 4x yx y    Câu 3. (2,5đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P) có. 90cm được đặt úp trên một hình trụ có thể tích bằng 9420cm 3 và bán kính đáy hình trụ bằng 10cm, sao cho đường tròn đáy trên của hình trụ tiếp xúc (khít)
 • 1
 • 324
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Lớp 10 Toán Học 2013 - Phần 3 - Đề 36 ppt

Tài liệu Đề Thi Thử Lớp 10 Toán Học 2013 - Phần 3 - Đề 36 ppt
. và hệ phương trình sau: a) 22 2. 7 0x x   b)2 3 13 2 4x yx y    Câu 3. (2,5đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P) có. 90cm được đặt úp trên một hình trụ có thể tích bằng 9420cm 3 và bán kính đáy hình trụ bằng 10cm, sao cho đường tròn đáy trên của hình trụ tiếp xúc (khít)
 • 1
 • 301
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán

Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán
. Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải ðề thi thử ñại học số 03 Hocmai. vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900. 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ ñồ thị (C). 2. Tìm hai ñiểm A, B thuộc ñồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau và ñộ dài
 • 2
 • 336
 • 3

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)
. B B B A D B 0 C C A C B B B A 0 A A A A. B A D D 0. C A D B 0 A B B B 00 D B C D? D D A D 0? D A D B @ A A B B 0@ B B C A/ B B A A 0/ B. C B 0 B C D D 0 C C D C? C B B D ? B D A A@ A A B A @ D A C D/ D D B B / C C D B A A C C A A B A A C A D A C . D B B A D B C B . B A B 
 • 9
 • 727
 • 3

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ -đề thi 179 docx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ - Mã đề thi 179 docx
. Trang 1/4 -đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu. thời điểm vật đi qua vị trí 1 x cm = − theo chiều âm lần thứ 20 13 là A. 6 037 / 3 ( ). s B. 6041/ 3 ( ). s C. 6 038 /3 ( ). s D. 20 13 ( ). s Câu 37 : Cho tia phóng xạ đi qua điện trường giữa. có phủ hai lớp điện cực. C. Suất điện động của pin có giá trị nhỏ, khoảng từ 0,5 V đến 0,8 V. D. Pin có thể hoạt động khi chiếu ánh sáng nhìn thấy. Trang 3/ 4 -đề thi 179 Câu 30 : Một đặc
 • 4
 • 692
 • 3

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Môn: VẬT LÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pot

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Môn: VẬT LÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pot
. Trang 1/4 -đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu. điểm vật đi qua vị trí 1 x cm= − theo chiều âm lần thứ 20 13 là A. 6 037 / 3 ( ). s B. 6041/ 3 ( ). s C. 6 038 / 3 ( ). s D. 20 13 ( ). s Câu 37 : Cho tia phóng xạ đi qua điện trường. năng lượng. D. Tia α là chùm các hạt nhân Hêli ( 4 2 He ). Câu 7: Cho năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân , 234 , 230 UTh α lần lượt là 7,1 ; 7, 63 M eV MeV và 7,7 . M eV Năng lượng
 • 4
 • 601
 • 0

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 3-2013 môn tiếng anh - chuyên

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 3-2013 môn tiếng anh - chuyên
. www.DeThiThuDaiHoc.com www.dethithudaihoc.com Trang 1/9 -đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3-2 013 Môn: TIẾNG ANH (Thời. HẾT www.DeThiThuDaiHoc.com www.dethithudaihoc.com Trang 7/9 -đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH - LẦN 3 - NĂM 2013đề Câu hỏi. Where were the first Dutch colonies in North America located? www.DeThiThuDaiHoc.com www.dethithudaihoc.com Trang 3/9 -đề thi 132 D. Why are tulips grown in many different parts of the world?
 • 9
 • 897
 • 6

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 - 2013 chuyên

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 - 2013 chuyên
. Trang 1/4 -đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút;. 0,82. C. 0, 53. D. 0,46. Câu 36 : Một vật dao động điều hòa với phương trình 2cos(2 2 /3) , x tcm π π = − thời điểm vật đi qua vị trí 1 x cm = − theo chiều âm lần thứ 20 13 là A. 6 037 / 3 ( ). s . hai điểm M và N cách O lần lượt 1 cm và 4 cm. Khi N có li độ 43mm thì M có li độ A. - 12 mm. B. 43mm. C. - 4 mm. D. - 8 mm. Câu 48: Dùng hạt α có động năng K 1 = 12 MeV để bắn phá hạt
 • 4
 • 377
 • 0

đề thi thử đại học lần 3 2013

đề thi thử đại học lần 3 2013
. CHÂU uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 3 NĂM HỌC 2012 - 20 13 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 106 C. 6; 3 0F4F'. Y8<#;ji ' 3  3 YQmR:' 3  3 48$;j"+8 '8Fkk' 3  3 ,"6F0n&H.&%1hC 28'8F<#;jo0 A '2J3 M'$C 4 3 =Q" B. I1&; $l* K2J3 M'$C4 3 =Q" C. I1&;
 • 7
 • 183
 • 0

Đề thi KSCL lớp khối lần 3 - 2013

Đề thi KSCL lớp khối lần 3 - 2013
. coi thi không giải thích gì thêm ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP KHỐI LẦN 3 NĂM HỌC 201 2-2 0 13 Môn: TOÁN 10 Câu Ý Nội dung Thang điểm 1 1 + Ta có ( ) ( ) 2 2 2 2 4 0 4 2 3 0 2. ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP KHỐI LẦN 3 TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH II NĂM HỌC 201 2-2 0 13 Môn: TOÁN 10 (Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,0 điểm). tập nghiệm ( ) ( ) ( ) ; 2 0;1 3; T = −∞ − ∪ ∪ +∞ 0,25 0,25 0,25 0,25 x −∞ 1 2 − 1 7 +∞ 7x − + + + + 0 - 1x − - - 0 + + 2 1x + - 0 + + + VT + - + 0 - 3 + Đk: 1, 0x y≥ ≥ (*) + Từ PT
 • 4
 • 97
 • 0

đề thi HSG lớp 2 lần 3 vỹ

đề thi HSG lớp 2 lần 3 vỹ
. Họ và tên học sinh ` Lớp 2 Trường TH số 2 Duy Vinh KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 2 NĂM HỌC : 20 10 -20 11 (Lần 3) MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 60 phút Ngày khảo sát : / /20 11 Điểm : bằng chữ : GK. Với 3 chữ số 18, 16, 34 . Hãy lập nên những phép tính đúng. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 2 : (2 iểm) Tính nhanh a. 48 + 26 + 12 = = = b. 57 + 24 + 13 =. c. 37 + 35 – 5 – 7 = = = Bài 3 : (1 điểm) Điền số ? a. Bài 4 : 2( điểm) Tìm một số biết rằng số đó cộng với 38 thì được 52 Bài 5 : (1điểm) a. X - 16 = 5 + 7 b. 42 - X = 18 - 3
 • 4
 • 109
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPT Hùng Vương tỉnh Bình Phước năm 2013 và 2014 có đáp án

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPT Hùng Vương tỉnh Bình Phước năm 2013 và 2014 có đáp án
. – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com S Ở GIÁO D C & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC Trường THPT Hùng Vương ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG D N CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn thi: Toán; Khối: . www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com S Ở GIÁO D C & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – Khối D Thời gian. 1);( 1 ;3) ;( ;3) 3 − − Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân ( ) 4 1 ln I x x x dx = + ∫ . www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com 3 4 4 2 1 1 3 5 4 2 2 1 4 1 2 4 2 2 2 3 1 ln 4 2
 • 7
 • 227
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 và 2014 có đáp án

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 và 2014 có đáp án
. TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC – HUẾ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 Tổ Toán Môn: TOÁN; khối D – Năm học: 20 13 - 2014 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) I. PHẦN CHUNG. Họ và tên thí sinh:………………………………………… Số báo danh:………… www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC ĐÁP ÁN THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Tổ Toán Môn: TOÁN; khối D – Năm học: 20 13. . Ta có ( ) ( ) 13 2 18 4 4 , , . 2 3 3 50 50 c d C BD d E BD c − − = ⇔ = ⇔ = hoặc 22 13 c = − . ( ) 2 5; 2 c C= ⇒ (thỏa mãn vì C, E nằm khác phía đối với BD). 22 31 22 ; 13 13 13 c C 
 • 6
 • 479
 • 1
1 2 3 4 .. >