Tổng hợp tài liệu :

huong dan cau 5 de thi vao 10 thanh pho ha noi 2013-2014

ĐỀ THI VÀO 10 TRƯỜNG ĐHKHTN – NỘI (2004-2005)

ĐỀ THI VÀO 10 TRƯỜNG ĐHKHTN – HÀ NỘI (2004-2005)
. ĐỀ THI VÀO 10 TRƯỜNG ĐHKHTN – NỘI (2004-2005) Ngày thứ nhất – lớp chuyên khoa học tự nhiên Câu 1 Giải phương. của tam giác kể từ đỉnh B chia tam giác thành bốn phần. Hãy tính diện tích mỗi phần. Câu 4: Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn có hai đường chéo
 • 3
 • 467
 • 4

ĐỀ THI VÀO 10 TRƯỜNG ĐHKHTN – NỘI (2003-2004)

ĐỀ THI VÀO 10 TRƯỜNG ĐHKHTN – HÀ NỘI (2003-2004)
. ĐỀ THI VÀO 10 TRƯỜNG ĐHKHTN – NỘI (2003-2004) Ngày thứ nhất – lớp chuyên khoa học tự nhiên Câu 1 (2 điểm). nhưng vẫn thỏa mãn giả thi t bài toán. Câu 5 ( 1 điểm) Giả sử x, y, z là các số thực thỏa mãn điều kiện: . Chứng minh rằng: Ngày thứ hai – Chuyên Toán Tin
 • 3
 • 756
 • 4

Bộ đề thi chọn HSG thành phố Nội

Bộ đề thi chọn HSG thành phố Hà Nội
. Đề thi học sinh giỏi thành phố Nội năm 2008 Bài 1. (4đ) a) Tìm số nguyên tố p thỏa mãn: p. b) Với giá trị nào của m thì phơng trình có nghiệm? Bài 4. (4đ) Cho đa giác đều 91 đỉnh. Mỗi đỉnh của đa giác đợc tô bởi 1 trong 2 màu xanh hoặc đỏ. Chứng
 • 1
 • 485
 • 3

Đề thi vào 10 Sở GDDT Nội 2009(24/06/2009)

Đề thi vào 10 Sở GDDT Hà Nội 2009(24/06/2009)
. Sở Giáo dục và đào tạo Nội Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học: 2009 - 2 010 Môn thi: Toán Ngày thi: 24 tháng 6 năm 2009. trong 5 ngày thì cả hai tổ may đợc 1 310 chiếc áo. Biết rằng trong mỗi ngày tổ thứ nhất may đợc nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ may trong một
 • 1
 • 401
 • 2

De thi vao 10 So GDDT Ha Noi 2009(24062009)

De thi vao 10 So GDDT Ha Noi 2009(24062009)
. Sở Giáo dục và đào tạo Nội Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học: 2009 - 2 010 Môn thi: Toán Ngày thi: 24 tháng 6 năm 2009 Thời gian làm bài:. phơng trình: Hai tổ sản suất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may đợc 1 310 chiếc áo. Biết
 • 1
 • 356
 • 1

Đáp án Câu 5 Đề thi lớp 10 THPT Thanh Hoá

Đáp án Câu 5 Đề thi lớp 10 THPT Thanh Hoá
. C©u 5 - §Ò thi líp 10 THPT -Thanh Ho¸ §Ò bµi: Cho x, y, z l c¸c sà ố thực t/m: x 2 + xy + y
 • 1
 • 321
 • 0

Đáp án Câu 5 Đề thi lớp 10 THPT Thanh Hoá(2009-2010)

Đáp án Câu 5 Đề thi lớp 10 THPT Thanh Hoá(2009-2010)
. C©u 5 - §Ò thi líp 10 THPT -Thanh Ho¸ §Ò bµi: Cho x, y, z l c¸c sà ố thực t/m: x 2 + xy + y
 • 1
 • 341
 • 0

đáp án đề thi vào 10 chuyên toán Nội 2009-2010

đáp án đề thi vào 10 chuyên toán Hà Nội 2009-2010
. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2009-2 010 Môn thi: TOÁN BÀI Ý HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM I 3.0. của biểu thức… (1 điểm) *Đặt Q(x)=P(x)-10x *Có Q(1)=Q(2)=Q(3)=0 *Q(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-r) P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-r)+10x *A= V Chứng minh rằng…(1 điểm) *Gọi
 • 2
 • 1,628
 • 23

đề thi vào 10 chuyên toán Nội 2009-2010

đề thi vào 10 chuyên toán Hà Nội 2009-2010
. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2009-2 010 Môn thi: TOÁN Ngày thi: 25/6/2009 Thời gian làm. thi: 25/6/2009 Thời gian làm baig 150 phút (Dùng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin) Bài I (3 điểm) 1) Tìm các số nguyên dương n để A=có
 • 1
 • 681
 • 8

Đáp án+Đề thi vào 10 môn Toán Nội 2011

Đáp án+Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội 2011
. tròn điểm bài thi. SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NỘI Năm học 2 010 – 2011 Môn thi: Toán Ngày thi: 22 tháng 6 năm 2 010 Thời gian. ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NỘI Năm học 2 010 – 2011 Môn thi: Toán Ngày thi: 22 tháng 6 năm 2 010 BÀI Ý HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM I 2,5
 • 3
 • 1,535
 • 22

Cấu trúc đề thi vào 10 tỉnh Bắc Giang

Cấu trúc đề thi vào 10 tỉnh Bắc Giang
. Đề luyện thi vào 10 theo cấu trúc đề thi của tỉnh Bắc giang năm 2 010- 2011 Cỏc Dng toỏn c bn thng thi vao lp 10 ca tnh Bc Giang (õy ch l chun ti thiu). 1 25 1 + + 6. 286)2314( 2 + 7. 21 22 + + Đề luyện thi vào 10 theo cấu trúc đề thi của tỉnh Bắc giang năm 2 010- 2011 4. Tìm m để đồ thị hàm số Đồ thị hàm
 • 5
 • 715
 • 4

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO 10 CHUYÊN ĐHSP NỘI

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO 10 CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI
. + + + + − − − = = ⇔ + − = Đặt : 2 t m t 0= ⇒ > 2 2t 4t 48 0+ − = ' 100 0∆ = > 1 2 10 t 4 2 − + = = 2 2 10 t 6 0 2 − − = = − < ( loại) Thay t = 4 · · · COA 2CBA 2CBM= = Xét với. giác COO 2 M nội tiếp mà MO 1 CO 2 nội tiếp (chứng minh trên) ⇒ 5 điểm C, O 1 , M, O 2 , O cùng thuộc đường tròn (C) ⇒ O ∈ (C) c) Xác định vị trí của M để đường tròn (C) có bán kính nhỉ nhất. Đường. có O 1 C = O 1 M = bán kính đường tròn O 1 O 2 C = O 2 M = bán kính đường tròn O 2 O 1 O 2 chung Suy ra 1 2 1 2 OCO= OMO∆ ∆ · · 1 1 2 2 OCO=O MO Do tứ giác MO 1 CO 2 nội tiếp ⇒ · 0 1 2 OCO
 • 4
 • 571
 • 6

Đề thi vào 10 năm 2011 Nội môn Toán

Đề thi vào 10 năm 2011 Hà Nội môn Toán
. SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NỘI Năm học 2 010 – 2011 Môn thi: Ngữ văn Ngày thi: 22 tháng 6 năm 2 010 Thời gian làm bài: 120phút Bài I (2,5. trị của x để A = - ' 3) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A. Bài II (2,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 13 m và. Tia AD cắt cung nhỏ BC tại điểm E, tia AC cắt tia BE tại điểm F. 1) Chứng minh FCDE là tứ giác nội tiếp. 2) Chứng minh DA.DE = DB.DC. 3) Chứng minh · CFD = · OCB . Gọi I là tâm đường tròn
 • 1
 • 1,538
 • 12

Đề thi vào 10 năm 2011 Nội môn Văn

Đề thi vào 10 năm 2011 Hà Nội môn Văn
. SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NỘI Năm học 2 010 – 2011 Môn thi: Ngữ văn Ngày thi: 22 tháng 6 năm 2 010 Thời gian làm bài: 120phút Phần I ( 7 điểm) Cho. quyện với tình yêu quê hương đất nước là một đề tài quen thuộc của thơ ca. Hãy kể tên 2 bài thơ Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 9 viết về đề tài ấy và ghi rõ tên tác giả. Hết Họ tên. sau tám năm xa cách sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nhưng trong câu chuyện, cuộc gặp ấy lại khiến nhân vật "anh" "đau đớn" . Vì sao vậy? 4. Hãy viết một đoạn văn nghị
 • 1
 • 525
 • 3

Gợi ý giải đề thi vào 10 môn toán - Nội 2010

Gợi ý giải đề thi vào 10 môn toán - Hà Nội 2010
. Cho biết DF = R, chứng minh tg · AFB 2= . *+,(0,5 điểm) Giải phương trình : 2 2 x 4x 7 (x 4) x 7+ + = + + BÀI GIẢI *+," -# ./0,12Với x ≥ 0 và x ≠ 9 ta có : 1) A = 2 3 9 9 3 3 x. (x + 7) m = 12 m *+," - .0,12 1) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là: -x 2 = mx – 1 ⇔ x 2 + mx – 1 = 0 (2), phương trình (2) có a.c = -1 < 0 với mọi m ⇒ (2) có 2. (2) nên ta có : x 1 + x 2 = -m và x 1 x 2 = -1 2 2 1 2 2 1 1 2 3x x x x x x+ − = ⇔ 1 2 1 2 ( 1) 3x x x x+ − = ⇔ 1( 1) 3m− − − = ⇔ m + 1 = 3 ⇔ m = 2 *+," -3 ./0,12 1) Tứ giác FCDE
 • 3
 • 398
 • 2

đề thi vào 10 môn toán - Nội 2010

đề thi vào 10 môn toán - Hà Nội 2010
. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NỘI Năm học: 2 010 – 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút Bài I (2,5 điểm) Cho biểu. (1,0 điểm) 1) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là: -x 2 = mx – 1 ⇔ x 2 + mx – 1 = 0 (2), phương trình (2) có a.c = -1 < 0 với mọi m ⇒ (2) có 2 nghiệm phân biệt trái dấu với mọi. cắt (P) tại 2 điểm phân biệt. 2) x 1 , x 2 là nghiệm của (2) nên ta có : x 1 + x 2 = -m và x 1 x 2 = -1 2 2 1 2 2 1 1 2 3x x x x x x+ − = ⇔ 1 2 1 2 ( 1) 3x x x x+ − = ⇔ 1( 1) 3m− − − = ⇔
 • 3
 • 423
 • 5

Đáp án+Đề thi vào 10 môn Văn Nội 2011

Đáp án+Đề thi vào 10 môn Văn Hà Nội 2011
. thành phần, lẻ đến 0,25, không làm tròn số. ĐỀ CHÍNH THỨC SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NỘI Năm học 2 010 – 2011 Môn thi: Ngữ văn Ngày thi: 22 tháng 6 năm 2 010 Thời. SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NỘI Năm học 2 010 – 2011 Môn thi: Văn Ngày thi: 22 tháng 6 năm 2 010 Phần I (7điểm) Câu 1 (l,5 điểm): Thí sinh nêu đúng: -. nhiều lỗi diễn đạt 1,0 đ Chưa thể hiện được phần lớn sô ý, hoặc sai lạc về nội dung, diễn đạt kém 0,5 đ * Nếu đoạn văn quá dài hoặc quá ngắn trừ 0,5 điểm. * Có sử dụng phép thế để liên kết (gạch
 • 2
 • 1,183
 • 13

ĐỀ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ NỘI potx

ĐỀ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI potx
. 11. m mm lam DiU vao UT gUiy thi nay - giam thi khong gidi thich Kt them) I. PHONETICS a. Choose one word whose stress pattern is dijJerent simple things such as cutting out anything with the word ~sex' in it, which can seriously rot your A-level bio student's research material and cause undue resentment 74. E . This, during. type C. to go / staying / type D. to go / to stay / typing 18. This year's sales figures go our expectations. What a marvelous thing! A. for B. along with C. beyond D. away from 19. I'd
 • 4
 • 425
 • 5

huong dan cau 5 de thi vao 10 thanh pho ha noi 2013-2014

huong dan cau 5 de thi vao 10 thanh pho ha noi 2013-2014
. 3 33 111 2 2 222 222 Azyx zyx cba dpcm Chu y: trong loi giai tren da su dung bat dang thuc ( ) )(3)(3 2 222 zxyzxyzyxzyx ++≥++≥++ de nghi cac ban tu cm GV: TRAN QUY DUONG THCS NGUYEN TRAI -THANH XUAN
 • 1
 • 290
 • 0

Một số đề thi vào 10 của ĐHKHTN Nội

Một số đề thi vào 10 của ĐHKHTN Hà Nội
. phương (nghĩa là bằng bình phương của một số nguyên). Chứng minh rằng các hệ số a, b, c đều là những số nguyên, và b là một số chẵn. Bài 2. Tìm giá trị bé nhất của biểu thức a 2 + ab + b 2 − 3a. đường từ các thành phố khác đến nó. Giữa hai thành phố bất kỳ không có quá một con đường của mạng đường nói trên. Chứng minh rằng từ một thành phố bất kỳ A đều có thể đi đến một thành phố bất. loại khác Chuyên đề Toán Luyện thi Đại học Bồi dưỡng HSG Đề thi Đáp án Đại học Cao học Thi lớp 10 Olympic Giáo án các môn 1 1 Tài liệu được tìm thấy trên mạng và không rõ tác giả. Chương 1 Đề thi tuyển
 • 129
 • 820
 • 7
1 2 3 4 .. >