Tổng hợp tài liệu :

báo cáo dự án xây nhà mặt phố

Báo cáo dự án đầu tư Nhà máy gạch đất sét nung lò tuy nel công suất 15 triệu viên/năm

Báo cáo dự án đầu tư Nhà máy gạch đất sét nung lò tuy nel công suất 15 triệu viên/năm
địa điểm : xã Điền Thọ, Diễn Châu, Nghệ An . VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NGHỆ AN -------------------------------------- BÁO CÁO DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG LÒ TUY NEL CÔNG SUẤT 15 TRIỆU. VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NGHỆ AN -------------------------------------- BÁO CÁO DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG LÒ TUY NEL CÔNG SUẤT 15 TRIỆU
 • 23
 • 1,293
 • 10

báo cáo dự án phân tích công việc trưởng phòng nhân sự trung tâm dịch vụ di động khu vực III

báo cáo dự án phân tích công việc trưởng phòng nhân sự trung tâm dịch vụ di động khu vực III
báo cáo về báo cáo dự án phân tích công việc trưởng phòng nhân sự trung tâm dịch vụ di động khu vực III
 • 16
 • 821
 • 0

Báo cáo dự án đàu tư nhà máy gạch đất sét nung lò tuy nel

Báo cáo dự án đàu tư nhà máy gạch đất sét nung lò tuy nel
Báo cáo dự án đàu tư nhà máy gạch đất sét nung lò tuy nel
 • 23
 • 740
 • 4

BÁO CÁO DỰ ÁN: "TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH DỊCH VỤ'''' pdf

BÁO CÁO DỰ ÁN:
. tế về phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước Phần II: Quản lý nhà nước đối với khu vực dịch vụ và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước. cường phối hợp giữa các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu vực dịch vụ Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý khu vực dịch
 • 103
 • 576
 • 0

Báo cáo Dự án hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2011-2020 : Lao động và tiếp cận việc làm doc

Báo cáo Dự án hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2011-2020 : Lao động và tiếp cận việc làm doc
. 00050577 Hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 201 1-2 020”. CLPTKT-XH thời kỳ 201 1-2 020 đang được xây dựng, tổ chức lấy ý kiến để hoàn chỉnh và sẽ trình Đại hội Đảng. mở và thu hút sự tham gia rộng rãi. Đáp ứng đề nghị của Chính phủ Việt Nam, UNDP đã và đang tiếp tục hỗ trợ cho việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 201 1-2 020 của Việt. trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam LỜI CẢM ƠN Báo cáo “Thị trường lao động, việc làm và đô thị hoá ở Việt Nam: Học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế thuộc dự án UNDP 00050577 Hỗ trợ xây dựng
 • 117
 • 503
 • 3

Báo cáo dự án đường cao tốc hà nội - hải phòng

Báo cáo dự án đường cao tốc hà nội - hải phòng
MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN . 61. 1. TÊN DỰ ÁN . 61. 2. CHỦ DỰ ÁN . 61. 3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 61. 4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN . 71.4.1. Hướng tuyến .71.4.2. Các điểm khống chế chính trên tuyến 121.4.3. Thiết kế tuyến .121.4.4. Các công trình an toàn giao thông .161.4.5. Giải pháp thiết kế cầu .171.4.6. Các mỏ cung cấp vật liệu .211.4.7. Tổng hợp khối lượng xây dựng Dự án .23CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI . .292. 1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG . 292.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất .292.1.2. Điều kiện khí hậu .312.1.3. Đặc điểm thuỷ văn .342.1.4. Hiện trạng các thành phần môi trường .422.1.5. Tài nguyên thiên nhiên .632. 2. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI . 772.2.1. Tình hình kinh tế xã hội của các xã thuộc Thành Phố Hà Nội 772.2.2. Tình hình kinh tế xã hội của các xã thuộc Tỉnh Hưng Yên .782.2.3. Tình hình kinh tế xã hội của các xã thuộc Tỉnh Hải Dương 812.2.4. Đặc điểm kinh tế xã hội của các xã thuộc TP. Hải Phòng .86CHƯƠNG 3 . ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .913. 1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG . 91Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 23. 2. TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN XÂY DỰNG 913.2.1. Tác động tới chiếm dụng đất thổ cư, di dời tái định cư không tự nguyện.913.2.2. Tác động đến kinh tế nông nghiệp .943.2.3. Tác động đến cơ sở hạ tầng công cộng 963.2.4. Tác động do lấn chiếm các giá trị văn hoá tâm linh 973.2.5. Tác động tới sự biến động giá cả đất đai .983.2.6. Tác động tới đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật .993. 3. TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 993.3.1. Tác động đến chất lượng không khí .1093.3.2. Tác động đến tiếng ồn và độ rung 1133.3.3. Tác động đến môi trường nước mặt .1153.3.4. Tác động tới môi trường nước ngầm .1183.3.5. Tác động do xây dựng cầu 1193.3.6. Tác động tới môi trường đất 1193.3.7. Đánh giá các sự có môi trường .1203.3.8. Tác động của dự án đến ngập úng 1203.3.9. Ảnh hưởng đến kinh tế và chất lượng sống .1213.3.10. Tác động đến các di tích văn hoá lịch sử .1223.3.11. Tác động tới đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật .1223. 4. TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH . 1223.4.1. Tác động đến chất lượng không khí .1233.4.2. Tác động bởi mức ồn .1473.4.3. Tác động đến chất lượng nước mặt 1503.4.4. Tác động đến chất lượng nước ngầm .1503.4.5. Tác động đến kinh tế - xã hội .1503.4.6. Tác động đối với di tích lịch sử, văn hoá .1513.4.7. Tác động tới đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật .1523.4.8. Tác động làm tăng các tai nạn giao thông 152CHƯƠNG 4 . CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG . .1534. 1. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN XÂY DỰNG 153Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 34.1.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội và di dân .1534.1.2. Chính sách và kế hoạch hành động tái định cư của TP.Hà Nội, HưngYên, Hải Dương, Hải Phòng 1554.1.3. Các biện pháp giảm thiểu các tác động an ninh -xã hội 1584.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG .1594.2.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí .1594.2.2. Các biện pháp thiểu tiếng ồn và độ rung 1604.2.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước .1614.2.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn .1624.2.5. Các biện pháp giảm thiểu tác động tới di tích văn hóa lịch sử 1634.2.6. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật 1634.2.7. Các biện pháp giảm thiểu sụt lở và xói mòn đất 1634.2.8. Các biện pháp giảm thiểu ngập úng .1654.2.9. Các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông .1674. 3. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH . 1704.3.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến chất lượng không khí 1704.3.2. Các biện pháp thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung 1714.3.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước .1734.3.4. Các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông .173CHƯƠNG 5 . CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1745. 1. GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG VIỆC CHIẾM DỤNG ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ . 1745. 2. GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNGKHÍ VÀ ỒN 1755. 3. GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẾ ĐỘ THUỶ VĂN . 1755. 4. GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC . 1755. 5. GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG SỐNG, GIAOTHÔNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC . 175CHƯƠNG 6 . CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNGBáo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 4TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG .1766. 1. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 1766.1.1. Các công trình xử lý chất thải . 1766.1.2. Các công trình xử lý môi trường khác .1766. 2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯƠNG VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG1776.2.1. Nguyên tắc chung của chương trình quản lý và giám sát môi trường 1776.2.2. Chương trình quản lý môi trường 1786. 3. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG . 1786.3.1. Cơ chế phản hồi, sửa đổi và bổ sung .1786.3.2. Chương trình giám sát môi trường .179CHƯƠNG 7 . DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG . .197CHƯƠNG 8 . THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG .200CHƯƠNG 9 CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNGPHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .2049. 1. NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU 2049. 2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU LẬP BÁO CÁO . 2079.2.1. Phương pháp luận .2079.2.2. Phương pháp đánh giá 207KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. .209TÀI LIỆU THAM KHẢO 211 . Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 11 Hình 1.1. Bản đồ hướng tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Hà. 162/2002/QĐ-TTg, Tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ cùng các đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Lạng Sơn trở thành mạng lưới đường cao tốc xuyên. của dự án. Theo đó, phạm vi nghiên cứu của Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nối từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố cảng Hải Phòng, tuyến đường đi qua 4 tỉnh thành: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải
 • 220
 • 4,066
 • 30

BÁO cáo đồ án “xây dựng ứng dụng nhật ký, đặt lịch công tác trên windows phone”

BÁO cáo đồ án “xây dựng ứng dụng nhật ký, đặt lịch công tác trên windows phone”
. cho ứng dụng. Nội Dung Tổng quan về Windows Phone 1 Lập trình ứng dụng trên Windows Phone 2 Chương trình ứng dụng 3 Kết quả, hướng phát triển 4 Chương trình ứng dụng  Ứng dụng nhật ký, đặt lịch. LOGO BÁO CÁO ĐỒ ÁN Xây dựng ứng dụng nhật ký, đặt lịch công tác trên Windows Phone Tính cấp thiết  Trong tất cả các lĩnh vực đời sống, từng cá nhân, tổ chức đều phải chịu một khối lượng công. quyết công việc.  Với điều đó, việc tạo một ứng dụng ghi nhật ký, nhắc nhở công việc trên Windows Phone là rất thực tế và hữu ích Nội Dung Tổng quan về Windows Phone 1 Lập trình ứng dụng trên Windows
 • 24
 • 1,771
 • 0

Báo cáo đồ án Xây dựng phần mềm quản lý tài chính cá nhân trên Windows Phone.

Báo cáo đồ án Xây dựng phần mềm quản lý tài chính cá nhân trên Windows Phone.
MỤC LỤCDANH MỤC HÌNH VẼ4DANH MỤC BẢNG5LỜI CẢM ƠN6PHẦN I: MỞ ĐẦU71.Tên đề tài72.Lý do chọn đề tài73.Ưu, khuyết điểm74.Hướng tiếp cận của đề tài85.Nội dung thực hiện đề tài86.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài8PHẦN II: NỘI DUNG9CHƯƠNG I: KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH YÊU CẦU91.1.Giới thiệu tài liệu91.2.Thông tin chung91.3.Nội dung khảo sát9CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VỚI UML122.1.Biểu đồ use – case122.2.Biểu đồ lớp312.3.Biểu đồ tuần tự32CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU363.1.Các bảng dữ liệu363.1.1.Bảng KhoanThus363.1.2.Bảng KhoanChis363.1.3.Bảng KhoanQuys363.1.4.Bảng DoiTacs373.1.5.Bảng Thus373.1.6.Bảng Chis373.2.Mô hình dữ liệu quan hệ38CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH394.1.Chương trình chính394.2.Chức năng quản lý khoản thu404.3.Chức năng quản lý khoản chi434.4.Chức năng quản lý khoản quỹ464.5.Chức năng quản lý đối tác504.6.Chức năng quản lý thu534.7.Chức năng quản lý chi564.8.Chức năng thống kê59PHẦN III: KẾT LUẬN673.1.Thực nghiệm673.2.Kết quả đạt được673.3.Hạn chế673.4.Hướng phát triển67TÀI LIỆU THAM KHẢO68DANH MỤC HÌNH VẼHình 2 1 Biểu đồ usecase tổng quát13Hình 2 2 Biểu đồ usecase quản lý khoản thu14Hình 2 3 Biểu đồ usecase quản lý khoản chi16Hình 2 4 Biểu đồ usecase quản lý khoản quỹ19Hình 2 5 Biểu đồ usecase quản lý đối tác22Hình 2 6 Biểu đồ usecase quản lý giao dịch25Hình 2 7 Biểu đồ usecase quản lý thu25Hình 2 8 Biểu đồ usecase quản lý chi28Hình 2 9 Biểu đồ usecase thống kê31Hình 2 10 Biểu đồ lớp32Hình 2 11 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý khoản thu33Hình 2 12 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý khoản chi33Hình 2 13 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý khoản quỹ34Hình 2 14 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý đối tác34Hình 2 15 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý thu35Hình 2 16 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý chi35Hình 2 17 Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê36Hình 3 1 Mô hình cơ sở dữ liệu38Hình 4 1 Giao diện chính của hệ thống39Hình 4 2 Giao diện chính của chức năng khoản thu40Hình 4 3 Giao diện chức năng thêm khoản thu41Hình 4 4 Giao diện chức năng cập nhật khoản thu42Hình 4 5 Giao diện chính chức năng khoản chi43Hình 4 6 Giao diện chức năng thêm khoản chi44Hình 4 7 Giao diện chức năng cập nhật khoản chi45Hình 4 8 Giao diện chính chức năng khoản quỹ46Hình 4 9 Giao diện chính chức năng thêm khoản quỹ47Hình 4 10 Giao diện chức năng chuyển quỹ48Hình 4 11 Giao diện chức năng cập nhật khoản quỹ49Hình 4 12 Giao diện chính chức năng đối tác50Hình 4 13 Giao diện chức năng thêm đối tác51Hình 4 14 Giao diện chức năng cập nhật đối tác52Hình 4 15 Giao diện chính chức năng thu53Hình 4 16 Giao diện chức năng thêm phiếu thu54Hình 4 17 Giao diện chức năng cập nhật phiếu thu55Hình 4 18 Giao diện chính chức năng chi56Hình 4 19 Giao diện chức năng thêm phiếu chi57Hình 4 20 Giao diện chức năng cập nhật phiếu chi58Hình 4 21 Giao diện chức năng thống kê khoản thu59Hình 4 22 Giao diện chức năng thống kê khoản chi60Hình 4 23 Giao diện chức năng thống kê khoản quỹ61Hình 4 24 Giao diện chức năng thống kê tháng62Hình 4 25 Giao diện chức năng thống kê quý63Hình 4 26 Giao diện chức năng thống kê năm64Hình 4 27 Giao diện chức năng thống kê tổng thu chi65DANH MỤC BẢNGBảng 2 1 Bảng Danh sách các Actor12Bảng 2 2 Bảng Danh sách các Usecase12Bảng 3 1 Bảng khoản thu36Bảng 3 2 Bảng khoản chi36Bảng 3 3 Bảng khoản quỹ36Bảng 3 4 Bảng đối tác37Bảng 3 5 Bảng thu37Bảng 3 6 Bảng chi38 . ĐỊNH YÊU CẦU 1. 1 Giới thiệu tài liệu 1. 1 .1. Mục đích  Khảo sát tình trạng quản lý và cách thức lưu trữ thông tin về tài chính của cá nhân nhằm tìm hiểu các nghiệp vụ quản lý. 1. 1.2. Phạm vi . Phạm vi: Cá nhân người sử dụng. 1. 2 . Thông tin chung 1. 2 .1. Thời gian, địa điểm 1. 2.2. Thành phần tham gia  Sinh viên: Vũ Phương Duy 1. 3. Nội dung khảo sát 1. 3 .1. Quy trình nghiệp vụ  Sau quá. WindowsPhone 7.8, WindowsPhone 8.0, WindowsPhone 8 .1. 1. 3.3. Xác định yêu cầu. 1. 3.3 .1. Yêu cầu chức năng  Hệ thống bao gồm các chức năng sau: STT Chức năng Mô tả 1 Quản lý khoản thu Định nghĩa các khoản
 • 64
 • 971
 • 6

Báo cáo dự án xây dựng khu du lịch sinh thái hồ đá tại đại học quốc gia TP HCM

Báo cáo dự án xây dựng khu du lịch sinh thái hồ đá tại đại học quốc gia TP HCM
. tưởng. CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG DỰ ÁN GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG DỰ ÁN GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI HỒ ĐÁ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM GVHD:. ĐTM NghiênNghiên CHƯƠNG 1 : MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1. TÊN DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI HỒ ĐÁ, LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2. CHỦ DỰ ÁN: UBND Tỉnh Bình Dương 3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: 3.1.
 • 41
 • 999
 • 0

báo cáo dự án xây nhà mặt phố

báo cáo dự án xây nhà mặt phố
. Thiệu Dự Án Tên dự án: Xây nhàmặt phố. Chủ đầu tư: Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy Công trình: nhàmặt phố Địa điểm: 238 Phù Đổng Thiên Vương phường 8 Thành Phố Đà Lạt 3. Quy Mô Án Xây dựng nhà. như là Kiến trúc sư thiết kế cho dự án kiêm quản lý dự án là công ty TNHH tư vấn xây dựng địa ốc Đà Lạt. 4. Ma Trận Phân Công Dự Án ( RAM) Dự án xây nhàmặt phố này do bà Nguyễn Ngọc Quỳnh. đã hoàn thành dự án xây dựng nhà. 9. Các Loại Trừ Chi phí Thiết kế dự án liên quan đến toàn dự án. Chi phí xin cấp giấy phép xây dựng. HVTH. Nguyễn Hoàng Tiên Trang 6 Quản Lý Dự Án GVHD: PGS.TS.
 • 31
 • 168
 • 0
1 2 3 4 .. >