Tổng hợp tài liệu :

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm CMAP TOOLS

Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12)

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12)
Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12) . CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12) 2.1. Nội dung Sinh thái học (Sinh học 12) . 2.2. Xây dựng bản đồ khái niệm trong chƣơng trình Sinh thái học 2.3. Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12)
 • 102
 • 1,809
 • 6

Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học
Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học . nghiên cứu: Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12) 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm góp. 2.2. Xây dựng bản đồ khái niệm trong chƣơng trình Sinh thái học 2.3. Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12)
 • 102
 • 769
 • 0

Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12).pdf

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12).pdf
Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12) . CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12) 2.1. Nội dung Sinh thái học (Sinh học 12) . 2.2. Xây dựng bản đồ khái niệm trong chƣơng trình Sinh thái học 2.3. Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12)
 • 102
 • 947
 • 4

XÂY DỰNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)
XÂY DỰNG , SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM, DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12) . CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12) 2.1. Nội dung Sinh thái học (Sinh học 12) . 2.2. Xây dựng bản đồ khái niệm trong chƣơng trình Sinh thái học 2.3. Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12)
 • 102
 • 797
 • 5

XÂY DỰNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)
XÂY DỰNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12) . bổ sung vào môi trường có tác dụng kích thích sinh trưởng mô sẹo các cơ quan. Nước dừa đã được sử dụng vào nuôi cấy mô từ năm 1941 được sử dụng khá. Zeatin… Trong các chất này thì Kenitin BAP được sử dụng phổ biến nhất vì chúng có hoạt tính cao giá thành rẻ. Tuỳ vào từng hệ mô mục đích
 • 119
 • 633
 • 0

Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học chương “chuyển hóa vật chất năng lượng”, sinh học lớp 11, trung học phổ thông

Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học chương “chuyển hóa vật chất và năng lượng”, sinh học lớp 11, trung học phổ thông
. 8.  Hà (2011), Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần Tiến hóa sinh học 12 trung học phổ thông, Lu. Hòa Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh lớp 11 trong dạy học Sinh học , Lu 10. Nguyn Xuân Hng Rèn luyện kỹ năng
 • 20
 • 737
 • 1

Sử dụng bản đồ tư duy dạy học chương chuyên hóa vật chất năng lượng ở động vật 1 trung học phổ thông (ban nâng cao)

Sử dụng bản đồ tư duy dạy học chương chuyên hóa vật chất và năng lượng ở động vật 1  trung học phổ thông (ban nâng cao)
. chn   Sử dụng Bản đồ Tư duy dạy học chương “Chuyển hóa vật chất năng lượng ở động vậtSinh học 11Trung học phổ thông( Ban nâng cao)  u. một chương 2 .1. 1. Phương thức sử dụng Bản đồ Tư duy trong dạy mới một mục, một bài hay một chương 2 .1. 2. Quy trình sử dụng Bản đồ Tư duy trong dạy mới
 • 14
 • 2,219
 • 2

Ứng dụng phần mềm adobe flash để thiết kế các chương trình mô phỏng trong dạy học chương chuyển hóa vật chất năng lượngsinh học 11trung học phổ thông

Ứng dụng phần mềm adobe flash để thiết kế các chương trình mô phỏng trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng – sinh học 11 – trung học phổ thông
. Ứng dụng phần mềm Adobe Flash để thiết kế các chương trình mô phỏng trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lượngSinh học 11Trung học. pháp sử dụng các chương trình mô phỏng bằng phần mềm Adobe Flash trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lượng, Sinh học 11 THPT. Thiết kế các giáo
 • 26
 • 704
 • 1

Vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống quan điểm sinh thái, tiến hoá trong dạy học chương chuyển hóa vật chất năng lượng sinh học 11 trung học phổ thông

Vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống và quan điểm sinh thái, tiến hoá trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng  sinh học 11 trung học phổ thông
. hiểu biết phương pháp vận dụng tiếp cận SHHT, quan điểm sinh thái, tiến hoá vào quá trình dạy học sinh học ở trường THPT nói chung sinh học 11 nói. . Xuất phát từ đặc điểm chương trình SGK sinh học 11 nội dung kiến thức chương Chuyển hóa vật chất năng lượng: 
 • 21
 • 475
 • 1

Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương chuyển hóa vật chất năng lương sinh học 11 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm cmap tools

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lương sinh học 11 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm cmap tools
. 2 XÂY DỰNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƢỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN.  Xây dựng sử dụng BĐKN trong dạy học chương chuyển hóa vật chất năng lượng” sinh học 11 THPT với sự hỗ trợ của các phần mềm Cmap Tools.
 • 16
 • 1,076
 • 5

BƯỚC ĐẦU THIẾT KẾ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠYHỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƢỢNG” – SINH HỌC 11 NÂNG CAO – THPT pps

BƯỚC ĐẦU THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG” – SINH HỌC 11 NÂNG CAO – THPT pps
. chương “Chuyển hóa vật chất năng lượngSinh học 11 (nâng cao) – THPT. 2.2.3. Kết quả thiết kế sử dụng phương pháp Grap trong chương “Chuyển hóa vật chất năng lượngSinh học 11 (nâng. phương pháp Grap nhằm nâng cao chất lượng dạy - học chương “Chuyển hóa vật chất năng lượng - Sinh học 11 nâng cao - THPT . 1.2. Mục đích nghiên cứu - Thiết kế các Grap nhằm nâng cao chất lượng. Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 511 BƢỚC ĐẦU THIẾT KẾ SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP GRAP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠYHỌC CHƢƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƢỢNG”
 • 7
 • 732
 • 14

Sử dụng bản đồ tư duy dạy học chương Chuyên hóa vật chất năng lượng ở động vật Sinh học 11 - Trung học Phổ thông (Ban nâng cao

Sử dụng bản đồ tư duy dạy học chương Chuyên hóa vật chất và năng lượng ở động vật Sinh học 11 - Trung học Phổ thông (Ban nâng cao
.  - - 2  Sử dụng Bản đồ Tư duy dạy học chương “Chuyển hóa vật chất năng lượng ở động vậtSinh học 11Trung học phổ thông (Ban nâng cao) . - - 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ PHÚ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƢ DUY DẠY HỌC CHƢƠNG “CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT NĂNG LƢỢNG Ở ĐỘNG VẬT” - SINH HỌC. ĐỘNG VẬT” - SINH HỌC 11 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (BAN NÂNG CAO) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) Mã số: 60 14
 • 114
 • 781
 • 1

Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học chương chuyển hóa vật chất năng lượng, Sinh học lớp 11, trung học phổ thông tt

Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng, Sinh học lớp 11, trung học phổ thông tt
. chọ học sinh trong dạy học Chương Chuyển hóa vật chất năng lượng còn ít được chú trọng. CHƢƠNG 2 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG. Cơ sở lý luận thực tiễn của đề tài. Chƣơng 2: Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học Chương Chuyển hóa vật chất năng lượng, sinh học 11, Trung học phổ thông. Chƣơng. dựng kỹ năng hệ thống hóa kiến thức. 10.4. Nêu các biện pháp hệ thống hóa kiến thức. 7 10.5. Thiết kế mẫu giáo án rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học chương: Chuyển hóa vật
 • 29
 • 415
 • 0

Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học chương chuyển hóa vật chất năng lượng, Sinh học lớp 11, trung học phổ thông

Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng, Sinh học lớp 11, trung học phổ thông
. Chuyển hóa vật chất năng lượng -sinh học 11 Trung học phổ thông& quot;. 1.4. Xuất phát từ thực trạng rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lượng trên căn cứ vào đặc điểm ưu thế của môn học chúng tôi chọn đề tài: " ;Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lượng, sinh học lớp 11, trung. pháp rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh mà đề tài đã đề xuất, sẽ giúp học sinh hình thành kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong học Sinh học 11 nói riêng trong quá trình học
 • 121
 • 732
 • 1

Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lương , Sinh học lớp 11, Trung học phổ thông

Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lương , Sinh học lớp 11, Trung học phổ thông
. tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập tôi chọn đề tài: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương chuyển hóa vật chất năng lượng , sinh học lớp 1 1, trung. GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƢỢNG , SINH HỌC LỚP 1 1, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: LÝ LUẬN PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN SINH HỌC). lƣợng ,Sinh học 1 1, trung học phổ thông 31 1.2.4. Thực trạng về giáo dục bảo vệ môi trƣờng trong nhà trƣờng phổ thông 33 Chƣơng 2: NỘI DUNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG DẠY HỌC
 • 149
 • 888
 • 1

Ứng dụng phầm mềm Adobe Flash để thiết kế các chương trình mô phỏng trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông

Ứng dụng phầm mềm Adobe Flash để thiết kế các chương trình mô phỏng trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông
. – học, chúng tôi chọn đề tài: Ứng dụng phần mềm Adobe Flash để 3 thiết kế các chương trình mô phỏng trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lượng , Sinh học 11 Trung học phổ thông. . ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE FLASH ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNGCHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHẠM SINH. quá trình thiết kế sử dụng các chương trình mô phỏng trong dạy học nói chung vận dụng vào chương Chuyển hóa vật chất năng lượng, Sinh học 11 THPT. 8.3. Xác định quy trình thiết kế chương
 • 168
 • 497
 • 0

Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm CMAP TOOLS

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm CMAP TOOLS
. nhân của thực trạng 27 Chương 2: XÂY DỰNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP. HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐINH THỊ LỰU XÂY DỰNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ. về phần mềm Cmap Tools 49 2.4.2. Xây dựng BĐKN bằng phần mềm Cmap Tools 50 2.5. Phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lượng 52 2.5.1. Sử dụng BĐKN trong
 • 118
 • 391
 • 0

Xây dựng sử dụng câu hỏi - bài tập dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lượng, chương Sinh sản theo hướng hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thể

Xây dựng và sử dụng câu hỏi - bài tập dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng, chương Sinh sản theo hướng hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thể
. 1.2. Khái niệm hệ thống sống. 8 1.3. Hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thể trong nghiên cứu dạy học sinh học. 12 1.4. Xây dựng sử dụng câu hỏi - bài tập để hình thành khái niệm hệ. 1: Cơ sở lý luận thực tiễn của việc sử dụng câu hỏi - bài tập trong dạy - học hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thể - sinh học 11 THPT phân ban. Chƣơng 2: Xây dựng sử dụng câu hỏi. sử dụng câu hỏi - bài tập dạy học chương chuyển hoá vật chất năng lượng, chương sinh sản theo hướng hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thể với mong muốn góp phần nâng cao chất
 • 28
 • 643
 • 0

Vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống quan điểm sinh thái, tiến hóa trong dạy học chương chuyển hóa vật chất năng lượng sinh học 11 Trung học phổ thông

Vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống và quan điểm sinh thái, tiến hóa trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11 Trung học phổ thông
. dung chương trình SGK Sinh học 11 THPT theo tiếp cận SHHT quan điểm sinh thái, tiến hóa 40 5 2.2. Vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng.  Vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống quan điểm sinh thái, tiến hoá trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lượng - Sinh học 11 trung học phổ thông . 2. Mục đích. 2.4. Vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống quan điểm sinh thái, tiến hoá để xác định phương pháp dạy học sinh học 11 THPT 52 2.5. Một số giáo án chương Chuyển hóa vật chất năng lượng - Sinh
 • 134
 • 267
 • 0
1 2 3 4 .. >