Tổng hợp tài liệu :

LUYỆN tập làm văn bản đề NGHỊ và báo cáo

Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Văn bản đề nghị nhận thừa kế
Văn bản đề nghị nhận thừa kế . nào khác;+ Văn bản đề nghị nhận thừa kế này do tôi (chúng tôi) tự nguyện lập.Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế ký vào văn bản này trước. đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế
 • 5
 • 1,080
 • 0

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ . Đồng Việt NamSTT Loại thuế đề nghị miễn (giảm)Kỳ tính thuếSố tiền thuế đề nghị miễn (giảm)Số tiền thuế đã nộp (nếu có)1. Thuế TNDN2. Thuế TTĐB.... .........Cộng3.. ………………………………………………………………………….........………… .Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do số thuế miễn (giảm) cụ thể như sau:1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế: - .........................................................................................................................................(Ghi
 • 2
 • 2,737
 • 5

BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GTGT ĐỀ NGHỊ HOÀN Kèm theo Văn bản đề nghị hoàn thuế số.......... ngày........

BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GTGT ĐỀ NGHỊ HOÀN Kèm theo Văn bản đề nghị hoàn thuế số.......... ngày........
BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GTGT ĐỀ NGHỊ HOÀNKèm theo Văn bản đề nghị hoàn thuế số.......... ngày........ . BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GTGT ĐỀ NGHỊ HOÀNKèm theo Văn bản đề nghị hoàn thuế số. ......... ngày. .......Cá nhân/Tổ chức đề nghị hoàn thuế: ………………………………........…………...Mã. ………………………………........…………...Mã số thuế: …………………………………………………...........………………….. I. Xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn: Đơn vị tiền: Đồng Việt NamSTT Chỉ tiêu Số tiền1 Số thuế phát
 • 1
 • 1,045
 • 0

Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ . PHỤ LỤC 2 MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT. nguyên Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; Căn cứ … (3) … quy định chức
 • 10
 • 1,915
 • 1

Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung . Phụ lục 11MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG( Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT. giá tác động môi trường bổ sung bằng tiếng Việt.- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao (được chứng thực theo quy định
 • 1
 • 1,946
 • 3

tiet 138: luyen tap lam van ban thong bao

tiet 138: luyen tap lam van ban thong bao
. phần tham gia Ban kiểm tra của trường: - Cô Lê Thị Xoan, Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban. - Thầy Phạm Xuân Thành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Phó ban. - Các. Hằng tháng, Ban chỉ huy liên đội TNTP Hồ Chí Minh Nhà trường cần biết tình hình hoạt động của các chi bội. Các chi đội cần viết gửi lên Ban chỉ huy
 • 17
 • 2,273
 • 1

Tài liệu Mẫu văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức docx

Tài liệu Mẫu văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức docx
. mẫu văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước. (ba) bản báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi Dự án
 • 1
 • 1,861
 • 0

Tài liệu Tập làm văn-LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP docx

Tài liệu Tập làm văn-LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP docx
. Tập làm văn: LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - HS biết dựa vào những kiến thức đã học về biên bản một cuộc họp để làm được. làm được một biên bản về cuộc họp tổ hoặc họp lớp, họp chi đội. - Biết trình bày một biên bản đúng quy định. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi 3
 • 3
 • 5,286
 • 8

Luyện tập làm văn bản đề nghị báo cáo - văn mẫu

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo - văn mẫu
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Nhớ lại các kiến thức đã tìm hiểu về hai kiểu văn bản đề nghị báo cáo. Trả lời các câu hỏi: 1. Văn bản đề nghị văn bản báo cáo có khác nhau về mục đích viết không? Cụ thể là gì? 2. Nội dung cách […] phan tich an y man doi thoai giua hon truong ba va xac hang thit, suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên . I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Nhớ lại các kiến thức đã tìm hiểu về hai kiểu văn bản đề nghị báo cáo. Trả lời các câu hỏi: 1. Văn bản đề nghị văn bản báo cáo có khác nhau về mục đích. về văn bản đề nghị văn bản báo cáo. II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 1. Ngoài các tình huống đã được giới thiệu trong các bài học, hãy nêu ra một tình huống thực tế đòi hỏi phải viết văn bản đề nghị và. nghị một tình huống đòi hỏi viết văn bản báo cáo. 2. Hãy viết một văn bản đề nghị một văn bản báo cáo theo tình huống đã lựa chọn. Gợi ý: Dựa theo các văn bản đã dẫn trong các ví dụ để viết. 3.
 • 1
 • 7,947
 • 0

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức doc

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức doc
. Mẫu văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức. (ba) bản báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi Dự án đi vào vận hành chính thức (trường. vệ môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: V/v đề nghị xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo yêu cầu của quyết định phê
 • 1
 • 812
 • 0

TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP ppsx

TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP ppsx
. TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP Đề bài : Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em . I. Mục tiêu: 1 thức viết một biên bản cuộc họp . 2. Kĩ năng: - Biết thực hành làm biên bản cuộc họp . 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tính trung thực, khách quan. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng lớp viết đề. hình biên bản. - Giáo viên chốt lại.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết thực hành biên bản cuộc họp (nhiệm vụ trọng tâm). Phương pháp: Bút đàm. - Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài tập.
 • 5
 • 2,232
 • 4

Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TẬP LÀM VĂNLUYỆN TỪ CÂU NÓI VỀ ĐỘI TNTP , ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN potx

Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TẬP LÀM VĂN – LUYỆN TỪ VÀ CÂU NÓI VỀ ĐỘI TNTP , ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN potx
. D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C G G V V : : C C á á c c b b à à i i t t h h ơ ơ , , b b à à i i h h á á t t , , t t r r u u y y ệ ệ n n , , . n n i i ê ê n n , , n n h h i i đ đ ồ ồ n n g g . . - - G G V V : : c c h h i i a a n n h h ó ó m m , , g g i i a a o o v v i i ệ ệ c c . . - - H H S S : : . 1 1 9 9 - - 5 5 - - 1 1 8 8 9 9 0 0 . . Q Q u u ê ê B B á á c c ở ở l l à à n n g g S S e e n n , , x x ã ã K K i i m m L L i i ê ê n n , , h h u u y y ệ ệ n n
 • 4
 • 702
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TẬP LÀM VĂNLUYỆN TỪ CÂU VIẾT ĐƠN docx

Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TẬP LÀM VĂN – LUYỆN TỪ VÀ CÂU VIẾT ĐƠN docx
. h h ọ ọ c c - - H H S S : : l l à à m m m m i i ệ ệ n n g g - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t - - G G V V : : . t t h h â â n n - - G G V V : : h h ỏ ỏ i i v v ề ề 5 5 đ đ i i ề ề u u B B á á c c H H ồ ồ d d ạ ạ y y - - H H S S : : t t r r ả ả l l ờ ờ i i - - H H S S + + G G V V : : . t t ì ì m m t t ừ ừ n n h h a a n n h h - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t - - G G V V : : c c ủ ủ n n g g c c ố ố
 • 5
 • 451
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TẬP LÀM VĂNLUYỆN TỪ CÂU KỂ VỀ GIA ĐÌNH CỦA MÌNH ppt

Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TẬP LÀM VĂN – LUYỆN TỪ VÀ CÂU KỂ VỀ GIA ĐÌNH CỦA MÌNH ppt
. 3 3 p p h h ú ú t t ) ) - - N N ê ê u u 5 5 đ đ i i ề ề u u B B á á c c H H ồ ồ d d ạ ạ y y B B . . B B à à i i m m ớ ớ i i - - . ? ? - - G G V V : : k k ế ế t t l l u u ậ ậ n n - - G G V V : : c c h h i i a a n n h h ó ó m m , , g g i i a a o o v v i i ệ ệ c c - - . k k h h á á c c ? ? - - G G V V : : n n ê ê u u k k ế ế t t l l u u ậ ậ n n - - H H S S : : l l i i ê ê n n h h ệ ệ - - T T h h ờ ờ i i
 • 4
 • 922
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TẬP LÀM VĂNLUYỆN TỪ CÂU ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SĂN ppsx

Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TẬP LÀM VĂN – LUYỆN TỪ VÀ CÂU ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SĂN ppsx
. g g i i á á - - G G V V : : c c ủ ủ n n g g c c ố ố k k i i ế ế n n t t h h ứ ứ c c b b à à i i - - H H S S : : l l à à m m m m i i ệ ệ n n g g - - H H S S , , . h h à à n n h h v v i i k k h h ô ô n n g g - - G G V V : : h h ỏ ỏ i i - - H H S S : : t t r r ả ả l l ờ ờ i i - - H H S S , , G G V V : : n n h h ậ ậ n n . - - C C ả ả l l ớ ớ p p t t r r a a o o đ đ ổ ổ i i t t h h ả ả o o l l u u ậ ậ n n - - G G V V : : k k ế ế t t l l u u ậ ậ n n - -
 • 3
 • 384
 • 0

Tiết 125-126: Luyện tập: Làm văn bản đề nghị báo cáo

Tiết 125-126: Luyện tập: Làm văn bản đề nghị và báo cáo
. tránh I- Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị văn bản báo cáo: 1- Điểm khác nhau về mục đích viết văn bản đề nghị văn bản báo cáo: - Văn bản đề nghị: chủ yếu là đề đạt một yêu cầu, một nguyện. ? - Nội dung văn bản đề nghị văn bản báo cáo có gì khác nhau ? - Hình thức trình bày của văn bản đề nghị văn bản báo cáo có gì giống nhau khác nhau ? - Cả hai loại văn bản khi viết. Tiết 125-126: Luyện tập: Làm văn bản đề nghị báo cáo A- Mục tiêu bài học: Giúp HS: - Thông qua thực hành, biết ứng dụng các văn bản báo cáo đề nghị vào các tình huống
 • 2
 • 2,248
 • 6

Tiết 128: Luyện tập làm văn bản tường trình

Tiết 128: Luyện tập làm văn bản tường trình
. Tiết 128: Luyện tập làm văn bản tờng trình A- Mục tiêu bài học: - Ôn lại những kiến thức về văn bản tờng trình: mục đích, yêu cầu, cấu tạo của một văn bản t- ờng trình. - Nâng. viết tờng trình cho học sinh. B- Chuẩn bị: C- Tiến trình tổ chức dạy - học: 1- ổn định tổ chức: 2- Kiểm tra: - Văn bản tờng trình có những đặc điểm gì ? - Khi trình bày văn bản tờng trình cần. thức -Mục đích viết văn bản tờng trình là gì ? -VB tờng trình VB báo cáo có gì giống nhau có gì khác nhau ? I-Ôn tập lí thuyết: 1-Mục đích viết văn bản tờng trình: Để trình bày rõ sự việc
 • 3
 • 2,853
 • 5

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP ppt

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP ppt
. Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - HS biết dựa vào những kiến thức đã học về biên bản một cuộc họp để làm được một biên bản. về cuộc họp tổ hoặc họp lớp, họp chi đội. - Biết trình bày một biên bản đúng quy định. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi 3 phần chính của biên bản một cuộc họp. III. Các hoạt động dạy-. - GV ghi đề bài lên bảng. Đề bài: Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội. - Cho HS đ ọc gợi ý trong SGK. - Cho HS đ ọc 3 phần chính của biên bản cuộc họp. -
 • 5
 • 2,226
 • 1

LUYỆN tập làm văn bản đề NGHỊ báo cáo

LUYỆN tập làm văn bản đề NGHỊ và báo cáo
LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BÁO CÁOI. LÍ THUYẾT VỀ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO1. Điểm khác nhau về mục đích viết văn bản đề nghị văn bản báo cáo (SGK, Tr.138)Văn bản đề nghịVăn bản báo cáoNhằm để đạt một yêu cầu, một nguyện vọng, xin được cấp trên xem xét, giải quyết.Nhằm trình bày những việc đã làm chưa làm được của một cá nhân hay một tập thể cho cấp trên biết. 2. Điểm khác nhau về nội dung văn bản đề nghị văn bản báo cáoVăn bản đề nghịVăn bản báo cáoNêu những dự tính, những nguyện vọng của cá nhân hay tập thể cần được cấp trên xem xét.Đó là những điều chưa thực hiện, là những định hướng ở tương lai.Nêu những sự kiện, sự việc đã xảy ra, có diễn biến, có kết quả làm được hoặc chưa làm được cho cấp trên biết.Đó là những điều đã qua, xảy ra trong quá khứ. 3. Điểm giống nhau khác nhau về hình thức trình bày của văn bản đề nghị văn bản báo cáo Giống nhau: trình bày trang trọng, rõ ràng, sáng sủa theo số mục quy định sẵn. Khác nhau:Văn bản đề nghị phải có mục chủ yếu: ai đề nghị, đề nghị ai, đề nghị điều gì.Văn bản báo cáo phải có mục chủ yếu: báo cáo của ai, báo cáo với ai, báo cáo về việc gì, kết quả như thế nào.4. Những sai sót cần tránh Thiếu một trong các mục chủ yếu của mỗi loại văn bản. Trình bày không cân đối, thiếu sáng rõ. Thiếu số liệu, chi tiết cụ thể.II. LUYỆN TẬP (T. 138)Câu 1:Tình huống thường gặp trong cuộc sống phải làm văn bản đề nghị, báo cáo:+ Tình huống phải làm văn bản đề nghị: Bóng đèn, quạt điện của lớp bị hỏng đề nghị thay. Đề nghị khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích.+ Tình huống phải làm văn bản báo cáo: Tình hình học tập của lớp khi kết thúc năm học. Sau khi kết thúc một đợt thi đua.Câu 2:Tự viết một văn bản đề nghị một văn bản báo cáo theo tình huống đã lựa chọn.Câu 3: Chỉ ra chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản: Văn bản 1: Viết báo cáo là không phù hợp, trong tình huống này phải viết đơn để trình bày hoàn cảnh gia đình để đạt nguyện vọng của mình Văn bản 2: Viết văn bản đề nghị là không đúng trong trường hợp này phải viết báo cáo vì cô giáo chủ nhiệm muốn biết tình hình kết quả của lớp trong việc giúp đỡ gia đình thương bình liệt sĩ bà mẹ Việt Nam anh hùng Văn bản 3: Trường hợp này không thể viết đơn mà phải viết văn bản đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương khen thưởng cho bạn H. . LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO I. LÍ THUYẾT VỀ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO 1. Điểm khác nhau về mục đích viết văn bản đề nghị văn bản báo cáo (SGK, Tr.138) Văn bản đề nghị Văn bản. biết. 2. Điểm khác nhau về nội dung văn bản đề nghị văn bản báo cáo Văn bản đề nghị Văn bản báo cáo Nêu những dự tính, những nguyện vọng của cá nhân hay tập thể cần được cấp trên xem xét. Đó. thể. II. LUYỆN TẬP (T. 138) Câu 1:Tình huống thường gặp trong cuộc sống phải làm văn bản đề nghị, báo cáo: + Tình huống phải làm văn bản đề nghị: - Bóng đèn, quạt điện của lớp bị hỏng đề nghị thay. -
 • 2
 • 1,228
 • 2

đề tài dạy học theo từng đối tượng đối với phân môn tập làm văn ở lớp 3 một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu đối với học sinh tiểu học

đề tài dạy học theo từng đối tượng đối với phân môn tập làm văn ở lớp 3 và một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu đối với học sinh tiểu học
. THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ XUÂN.   NGƯỜI VIẾT : Trần Thị Lương . GVCN : Lớp 3 . Năm học : 2010 - 2011 ĐỀ TÀI : DẠY HỌC THEO TỪNG ĐỐI TƯNG ĐỐI VỚI PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN Ở LỚP 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO. HỌC SINH YẾU ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC . I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Sau 17 trong nghề kể từ khi tôi bước chân vào giảng dạy ở bậc Tiểu học. Tôi đã nhìn thấy được Tập làm văn là moan học khó . Học. đã làm vì trẻ thơ .Và tôi hy vọng rằng HStôi sau này đều là những nhân tài của đất nước. *MÔT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU. Phần phụ đạo HS yếu ở bậc tiểu học rất khó.Đã là HSyếu đa số
 • 9
 • 490
 • 0
1 2 3 4 .. >