Tổng hợp tài liệu :

Một số các phương pháp nội suy để giải phương trình toán tử và các ứng dụng của chúng

Phương pháp xác suất để giải một số bài toán khác nhau

Phương pháp xác suất để giải một số bài toán khác nhau
Phương pháp xác suất để giải một số bài toán khác nhau. . ết x G t x V (G) ố tứ tự ủ G số ỉ ủ G í ệ ớ |G| í ệ ũ ù số tử ủ ột t ợ |X| ể tị số tử ủ t X |G| = |V (G)| ỡ ủ G số ủ G ó ợí ệ ở e(G) ú t ết Gn. ó ỉ ố tổ ủ í số n1d(xi) = 2e(G). ệt tổ ủ n1d(xi) 0 (mod 2). ét ố ợ ọ ổ ề r t ó ể tị r tổ số r t (2) t ể r tổ số ỉ ú t t từ (1)
 • 69
 • 608
 • 6

Vận dụng Một số phương pháp thống kê phân tích năng suất lao động các nhân tố ảnh hưởng của Công ty Cổ phần Bắc Nam

Vận dụng Một số phương pháp thống kê phân tích năng suất lao động và các nhân tố ảnh hưởng của Công ty Cổ phần Bắc Nam
Luận Văn: Vận dụng Một số phương pháp thống kê phân tích năng suất lao động các nhân tố ảnh hưởng của Công ty Cổ phần Bắc Nam . suất lao động sống, năng suất lao động vật hoá năng suất lao động xã hội.Chơng II :một số phơng pháp thống kê phân tích năng suất lao độngI. Phơng pháp. đờiCác yếu tố tăng năngsuất lao động cá nhânCác yếu tố gắn với quản lí con ngườiCác yếu tố gắn với đIều kiện lao độngPhân công lao độngHiệp tác lao độngTạo
 • 66
 • 790
 • 4

Một số vấn đề về hạch toán TSCĐ trong các Doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ ở VN hiện nay

Một số vấn đề về hạch toán TSCĐ trong các Doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ ở VN hiện nay
Luận văn : Một số vấn đề về hạch toán TSCĐ trong các Doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ ở VN hiện nay 123doc.vn
 • 23
 • 454
 • 0

Sử dụng phương pháp hàm Green để giải một số bài toán truyền nhiệt

Sử dụng phương pháp hàm Green để giải một số bài toán truyền nhiệt
Sử dụng phương pháp hàm Green để giải một số bài toán truyền nhiệt . dựng hàm Green. • Xây dựng phương pháp hàm Green để tìm nghiệm của bài toán truyền nhiệt. • Giải một số bài toán truyền nhiệt bằng phương pháp hàm Green. . hiểu các bài toán truyền nhiệt. • Cơ sở toán học cho phương pháp hàm Green. • Dùng phương pháp hàm Green để tìm nghiệm của bài toán truyền nhiệt.
 • 55
 • 929
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật học trích rút theo phương pháp học máy để xây dựng hệ thống so sánh thông tin giá cả trực tuyến có tính khả biến cao

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật học trích rút theo phương pháp học máy để xây dựng hệ thống so sánh thông tin giá cả trực tuyến có tính khả biến cao
Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật học trích rút theo phương pháp học máy để xây dựng hệ thống so sánh thông tin giá cả trực tuyến có tính khả biến cao
 • 61
 • 516
 • 1

Một số phương pháp thường gặp để tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức.

Một số phương pháp thường gặp để tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức.
. góp phần nào để gỡ rối cho học sinh. Tôi xin đưa ra một số phương pháp thường gặp để tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức. Ng ö ô. :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức đại số ’ NHỮNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT HƯỚNG GIẢI QUYẾT 1. Áp dụng hằng đẳng thức:
 • 27
 • 79,058
 • 1,340

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 1.1. Khái niệm chung 1.1.1. Khái niệm chương trình du lịch. ở, tham quan vui chơi giải trí. 1.1.2. Chất lượng chương trình du lịch 1.1.2.1. Khái niệm chất lượng chương trình du lịch Chương trình du lịch là một
 • 22
 • 521
 • 0

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
. 1. PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG. 1.1 Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư. 1.1.1 Các bước thực hiện thẩm. thẩm định dự án đầu (cán bộ thẩm định) . Kết quả của thẩm định tài chính dự án là kết quả của việc phân tích đánh giá dự án về mặt tài chính theo nhận định
 • 16
 • 470
 • 0

ĐÁNH GIÁ CHUNG MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
. trích theo lơng tại Tổng công ty đầu t phát triển nhà Hà nội I Giới thiệu tổng quan về tổng công ty 1. Quá trình hình thành phát triển của Tổng công. cầu phát triển củaNội cả nớc. Tổng Công ty có : 1. T cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; 2. Tên riêng là Tổng Công ty Đầu t phát triển nhà Hà
 • 31
 • 254
 • 0

Tài liệu Một phương pháp nội suy giải bài toán mô hình mờ trên cơ sở đại số gia tử. pot

Tài liệu Một phương pháp nội suy giải bài toán mô hình mờ trên cơ sở đại số gia tử. pot
. kh´ai niˆe.m h`amdo, t´ac gia ’d˜a gia ’i b`ai to´an suy luˆa.n ngˆon ng˜u.thˆong qua h`amdo.Trong [1] c´ac t´ac gia ’c˜ungd˜a xˆay du..ng. sˆo´t´ac gia ’ph´at triˆe’n trong th`o.i gian gˆa`ndˆay ([7, 8]), ch´ung tˆoi s˜e ph´at triˆe’nMˆO.T PHU.O.NG PH´AP NˆO.I SUY GIA ’I
 • 13
 • 530
 • 2

trình bày về nội dung vận dụng những kiến thức về phương pháp luận, phương pháp sáng tạo để giải quyết một vấn đề nào đó trong tin học,viễn thông

trình bày về nội dung vận dụng những kiến thức về phương pháp luận, phương pháp sáng tạo để giải quyết một vấn đề nào đó trong tin học,viễn thông
. Đề tài :Trình bày về nội dung vận dụng những kiến thức về phương pháp luận, phương pháp sáng tạo để giải quyết một vấn đề nào đó trong tin học,viễn thông. . khoa học sáng tạo để giúp em nhưng bước đầu tiên trong nghiên cứu sáng tạo trong khoa hoc. Báo cáo thu hoạch phương pháp luận sáng tạo trong Khoa Học
 • 22
 • 532
 • 0

thiết lập danh mục đầu các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu nhỏ lẻ trên thị trường chứng khoán việt nam

thiết lập danh mục đầu tư và các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường chứng khoán việt nam
. pháp thiết lập danh mục đầu và phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu cá nhân nhỏ lẻ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. mục tiêu của các nhà đầu tư. THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU NHỎ LẺ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 1.2.1. Mục tiêu chung Thiết
 • 135
 • 8
 • 1

Một số phép biến đổi độc đáo để giải phương trình

Một số phép biến đổi độc đáo để giải phương trình
Một số phép biến đổi độc đáo để giải phương trình . áp dụng các phương pháp trong giải toán 1. Biến đổi trong giải toán a/ Bài toán đã biết nghiệm.(pp: Đưa về phương trình tích) 2 VD1. 2 (612)210xxxx-+++£ Dùng fx ta có x=2. để tạo ra. 1 Phương trình hệ phương trình A.Vấn đề lý thuyết I/Các phép biến đổi -Cộng trừ nhân chia lỹ thừa -Liên hợp ab ab ab - -= + . 3333 33 () () () abtm aabbabaabbL abaabbL = é ê +=+Û>Þ+>+ ê ê <Þ+<+ ë III /Phương pháp chung -Sử dụng các biến đổi -Sử dụng ẩn phụ è Đưa về các dạng chuẩn hoặc phương trình tích, hệ dễ giải. -Sử dụng BĐT. èTa đi chứng minhVTaVP³³
 • 4
 • 859
 • 37

MỘT SỐ MÔ HÌNH NĂNG SUẤT XANH VIỆC ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TRONG NÔNG NGHIỆP docx

MỘT SỐ MÔ HÌNH NĂNG SUẤT XANH VÀ VIỆC ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TRONG NÔNG NGHIỆP docx
. Năng suất xanh đã đưa ra những mô hình thiết thực nhằm nâng cao năng suất bảo vệ môi trường. Đề tài này đi sâu tìm hiểu việc ứng dụng kết quả đạt được của một số mô hình Năng suất xanh trong. ứng dụng được những mô hình sản suất hiệu quả đem lại năng suất cao góp phần bảo vệ môi trường. Mục tiêu nghiên cứu:  Tìm hiểu mô hình năng suất xanh.  Tìm hiểu việc ứng dụng của mô hình. một số mô hình Năng suất xanh trong nông nghiệp xã Hoà Phú - huyện Hoà Vang - TP Đà Nẵng 2.1. Các mô hình Năng suất xanh việc ứng dụng các mô hình đó tại xã Hoà Phú 1. Mô hình quản lý dịch
 • 5
 • 491
 • 3

Nghiên cứu một số phương pháp nội suy sấp xỉ hàm số

Nghiên cứu một số phương pháp nội suy và sấp xỉ hàm số
. của chương bao gồm: phương pháp nội suy Lagrange, phương pháp nội suy Newton, phương pháp nội suy RBF phương pháp bình phương bé nhất. Chương 3: Ứng dụng phương pháp nội suy Trong chương này. một số phương pháp giải, khái niệm bài tốn nội suy, khái niệm sai phân, tỉ sai phân, cơ sở của bài tốn nội suy với dữ liệu phân tán Chương 2: Một số phương pháp nội suy xấp xỉ hàm số Nội. của nó trong thực tiễn. Một số phương pháp nội suy đã tìm được nhiều ứng dụng phải kể đến như: phương pháp nội suy Lagrange, phương pháp nội suy Newton, phương pháp nội suy hàm cơ sở bán kính (Radial
 • 65
 • 880
 • 0

Một số các phương pháp nội suy để giải phương trình toán tử các ứng dụng của chúng

Một số các phương pháp nội suy để giải phương trình toán tử và các ứng dụng của chúng
. vai phi:?cmg phap ngi suy tSng qu5t svQT T§ng d| giai gin dung phtfcmg trinli tofin tiJ go D^t v8n etS 45 i 1 M§t vai kiaai nlga ve cSng thrJo n§i suy Tfiu-tcm si^y rOng . phut)*nc; phap ngi Bvxy t6ng quat suy rgng cho toon t&* PhSn d2u tien cua chu'c^ng nay la dUB TV. coc khSi nipn ve 1^ sai phan suy rgng 'oong quat cho to i^n . 2:5 -x° 4= 24_^ -xj_2. x° := x°, 0 <:M. -^1. Tu' (2.1) suy ra : , (4-^0)- JL-^(,o_^^). T-JP (2.2) suy ra : (2.3) A(xg, x^, , ^^) (:^»xj) (x|-^).,, (xj - ^^^^) = :=
 • 74
 • 663
 • 0

Đạo hàm trung bình các phương pháp phối hợp để giải một số bài toán biên

Đạo hàm trung bình và các phương pháp phối hợp để giải một số bài toán biên
. phUdng pháp xáy dUng cae liide do sai phán dUa theo các nguyén ly bién phán. U dáy tac giá sü dúng khái niém dao hám trung binh di^ng các lUdc dó sai phán giai các bái toán dó bang khóng. - 20 - CHUONG III. CÁC BÁI TOÁN BIÉN CÓ HÍ SO KHONG TRON Trong chUdng náy, dánh trinh báy các bal toán bién có hé khóng trdn da duOc các tac giá nhU Ladujenxkaia . dó lá các dao hám trung binh bang phUdng pháp phói hdp phép bién dói laplaxd dao hám triing binh. Dinh lv2: Nghiém^ cua bái toan (1.1) (1.2) Búóc tim theo phúóng pháp phói
 • 75
 • 516
 • 0

sử dụng phương pháp lượng giác để giải một số các bài toán đại số tạo hứng thú trong học tập, tăng khả năng tìm tòi sáng tạo cho học sinh THPT

sử dụng phương pháp lượng giác để giải một số các bài toán đại số tạo hứng thú trong học tập, tăng khả năng tìm tòi sáng tạo cho học sinh THPT
. của các hàm số lượng giác được sử dụng để giải quyết nhiều bài toán toán học nhiều bài toán trong các nghành khoa học khác. Do đó việc hướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp lượng giác để giải một. bài toán đòi hỏi nhiều đến kỹ năng duy, tổng hợp các kiến thức rút ra từ các nội dung khác nhau. Việc sử dụng phương pháp lượng giác để giải một lớp các bài toán đại số tạo hứng thú trong. trong học tập, tăng khả năng tìm tòi sáng tạo, đồng thời tạo nên sự phong phú về thể loại phương pháp giải toán cho học sinh. PHẦN II: CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN. 1. Thực trạng của vấn đề. Lượng
 • 23
 • 396
 • 0
1 2 3 4 .. >