Tổng hợp tài liệu :

Nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tt.PDF

Các yếu tố tác động đến sự gắn kết giữa nhân viên với tổ chức tại một số ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố tác động đến sự gắn kết giữa nhân viên với tổ chức tại một số ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Các yếu tố tác động đến sự gắn kết giữa nhân viên với tổ chức tại một số ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 123doc.vn
 • 1
 • 383
 • 11

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh
Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống, học sinh từ các lực lượng giáo dục, hiệu trưởng các trường trung học cơ sở , quận 11, thành phố Hồ chí Minh . nghiên cứu thực trạng quản lý của Hiệu trưởng về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường Trung học cơ sở tại Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, tìm ra các giải. trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc học này. Từ một số lý do trên, đề tài: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các
 • 93
 • 3,917
 • 25

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trung tâm dạy nghề quận phú nhuận thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trung tâm dạy nghề quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
. ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN MỸ HẠNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN PHÚ NHUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ. cứu Một số giải pháp quản lý nâng cao chất 5 lượng đào tạo nghề tại trung tâm dạy nghề Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh với mong muốn có thể đóng góp một
 • 93
 • 754
 • 2

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở quận phú nhuận thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
. tỏ một số khái niệm về đội ngũ, quản lý, quản lý giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục quản lý, chất lượng, chất lượng cán bộ quản lý, giải pháp, giải pháp nâng. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN VĂN ĐẾN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN PHÚ
 • 101
 • 539
 • 2

NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ đại học QUỐC GIA hà nội

NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ  đại học QUỐC GIA hà nội
. UNIVERSITY, HANOI NGHIÊN CU  XUT CÁC GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC TING ANH CHO SINH VIÊN I HC TI TRNG I HC CÔNG NGH - I HC QUC GIA HÀ NI. UNIVERSITY, HANOI NGHIÊN CU  XUT CÁC GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC TING ANH CHO SINH VIÊN I HC TI TRNG I HC CÔNG NGH - I HC QUC GIA HÀ NI
 • 88
 • 973
 • 1

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT
BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT . 3.1.2. Các yêu cầu đổi mới tổ chức hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt 87 3.2. ĐỀ XUẤT CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT PHÙ HỢP VỚI THỰC. TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT 24 2.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC THU GOM
 • 105
 • 1,967
 • 3

Tài liệu Chi trả cho các dịch vụ và hạ tầng đô thị: Nghiên cứu so sánh tài chính đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải và Jakarta pdf

Tài liệu Chi trả cho các dịch vụ và hạ tầng đô thị: Nghiên cứu so sánh tài chính đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải và Jakarta pdf
. CHI TRả CHO CáC DịCH Vụ Và Hạ TầNG ĐÔ THị: NGHIÊN CứU SO SáNH TàI CHíNH ĐÔ THị ở THàNH PHố Hồ CHí MINH, THƯợNG HảI Và JAKARTA
 • 84
 • 464
 • 0
 • Luận văn : ảnh hưởng của quản lý tri thức đến sự thỏa mãn công việc nghiên cứu người lao động có trình độ đại học trong các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh

  Luận văn : ảnh hưởng của quản lý tri thức đến sự thỏa mãn công việc nghiên cứu người lao động có trình độ đại học trong các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh
  Luận văn : Ảnh hưởng của quản lý tri thức đến sự thỏa mãn công việc nghiên cứu người lao động có trình độ đại học trong các doanh nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí MinhMục tiêu nghiên cứu Xác định các nhân tố quản lý tri thức trong các doanh nghiệp tại ThànhPhố Hồ Chí Minh. Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố quản lý tri thức đến sựthỏa mãn công việc của người lao động có trình độ đại học trong các doanhnghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh.1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các nhân tố quản lý tri thức có ảnh hưởng đếnsự thỏa mãn công việc.4 Đối tượng khảo sát là người lao động có trình độ đại học đang làm việctrong các doanh nghiệp, cỡ mẫu: 300. Khảo sát được thực hiện tại địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện nghiên cứu: từ tháng 2/2012 đến tháng 9/2012.1.4. Phương pháp nghiên cứuĐề tài này chỉ tập trung nghiên cứu vào ảnh hưởng của quản lý tri thứcđến sự thỏa mãn công việc của người lao động có trình độ đại học, sử dụngphương pháp nghiên cứu định lượng và được thực hiện thông qua 2 bước:nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức.Nghiên cứu sơ bộ:Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp định tính và địnhlượng. Các nghiên cứu sơ bộ này được thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh nhằmmục đích xây dựng và hoàn thiện bảng câu hỏi. Nghiên cứu định tính sơ bộthông qua phỏng vấn sâu 10 người lao động đang làm việc trong các doanhnghiệp, được thực hiện với mục đích điều chỉnh và bổ sung thang đo quản lýtri thức và sự thỏa mãn công việc cho phù hợp với đặc thù của các doanhnghiệp tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu định lượng sơ bộ được thựchiện bằng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp 150 người lao động có trình độ đại họctrong các doanh nghiệp thông qua bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi được thiết kếgồm hai phần chính: Phần I - Đánh giá quản lý tri thức và sự thỏa mãn công việc. Phần II - Thông tin của người được phỏng vấn.Thông tin thu thập được từ nghiên cứu định lượng này dùng để sàng lọccác biến quan sát (biến đo lường) dùng để đo lường các khái niệm thành phầncủa quản lý tri thức và sự thỏa mãn công việc. Kiểm định thang đo(Cronbach’s Alpha) và phân tích nhân tố khám phá (EFA) thông qua phầnmềm SPSS 16.0 được sử dụng ở bước này.Nghiên cứu chính thức:Nghiên cứu chính thức cũng được thực hiện bằng phương pháp nghiêncứu định lượng, dùng kỹ thuật thu thập thông tin trực tiếp bằng bảng câu hỏiphỏng vấn. Nghiên cứu chính thức này cũng được tiến hành tại TP. Hồ ChíMinh. Mục đích của nghiên cứu này là khẳng định lại các thành phần cũngnhư giá trị và độ tin cậy của thang đo quản lý tri thức, sự thỏa mãn công việcvà kiểm định hình lý thuyết.Nghiên cứu này sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu: thống kê tả,kiểm định thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA),phân tích hồi quy bội thông qua phần mềm SPSS 16.0.1.5. Kết cấu của đề tàiKết cấu của đề tài bao gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan (giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu) Chương 2: Cơ sở lý thuyết và hình nghiên cứu (trình bày cơsở lý thuyết về quản lý tri thức, sự thỏa mãn công việc và xây dựng hìnhlý thuyết cho nghiên cứu) Chương 3: Phương pháp nghiên cứu (trình bày phương phápnghiên cứu để kiểm định thang đo và hình lý thuyết cùng giả thuyết đề ra) Chương 4: Kết quả nghiên cứu (trình bày phương pháp phân tíchthông tin và kết quả nghiên cứu) Chương 5: Ý nghĩa và kết luận (tóm tắt những kết quả chính củanghiên cứu, những đóng góp, hàm ý của nghiên cứu cho nhà quản trị cũngnhư các hạn chế của nghiên cứu để định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo). . tài: Ảnh hưởng của quản lý tri thức đến sự thỏa mãn công việc: nghiên cứu người lao động có trình độ đại học trong các doanh nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh . 1.2. Mục tiêu nghiên cứu  Xác định. định các nhân tố quản lý tri thức trong các doanh nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh.  Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố quản lý tri thức đến sự thỏa mãn công việc của người lao động có. có trình độ đại học trong các doanh nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu là các nhân tố quản lý tri thức có ảnh hưởng đến sự thỏa mãn
  • 97
  • 1,037
  • 4

  Nghiên cứu nhận thức của trẻ tự kỷ tại thành phố Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu nhận thức của trẻ tự kỷ tại thành phố Hồ Chí Minh
  Nghiên cứu nhận thức của trẻ tự kỷ tại thành phố Hồ Chí Minh . liệu nghiên cứu. CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA TRẺ TỰ KỶ 3.1.1. Thực trạng mứ c độ nhận thức của trẻ tự kỷ 3.1.1.1. Khả năng nhận thức chung của trẻ tự kỷ Kết. trẻ em mắc hội chứng tự kỷ (HCTK) là có hiệu quả, cải thiện nhiều về nhận thức. Những lý do trên thúc đẩy chúng tôi lựa chọn đề tài Nghiên cứu nhận thức của trẻ tự kỷ tại Thành phố Hồ Chí. và nhận thức hiện tượng TTK. 3.1.2. Đánh giá đặc điểm nhận thứ c của trẻ tự kỷ 3.1.2.1. Khả năng nhận thức môi trường tự nhiên của trẻ tự kỷ 11 Những nghiên cứu về TTK trong nhận thức
  • 17
  • 5,105
  • 18

  các yếu tố tác động đến sự gắn kết giữa nhân viên với tổ chức tại một số ngân hàng tmcp trên địa bàn thành phố hồ chí minh

  các yếu tố tác động đến sự gắn kết giữa nhân viên với tổ chức tại một số ngân hàng tmcp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
  . TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ************** ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT GIỮA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG TMCP TRÊN. nhân viên (đặc biệt là những người công tác lâu năm, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao) hiện đang công tác tại một số Ngân hàng trên đòa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. • Tìm hiểu các yếu. mối quan hệ giữa các nhân viên trong ngân hàng tác động đến 40% sự đánh giá của khách hàng về dòch vụ mà ngân hàng cung cấp. - Ngân hàng cổ phần PNC nhận thấy rằng hệ số tương quan giữa mức độ
  • 38
  • 671
  • 3

  bài thuyết trình văn hoá tổ chức tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh (hdbank)

  bài thuyết trình văn hoá tổ chức tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh (hdbank)
  . 1 VĂN HOÁ TỔ CHỨCTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) VĂN HOÁ TỔ CHỨCTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) Team. hiểu văn hoá tổ chức tại HDBank - Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển VH tổ chức của ngân hàng HDBank Các nhân viên ở các phòng ban hội sở HDBank Nghiên cứu về văn hoá tổ chức. chỉ hoạt động của ngân hàng  Ngân hàng HDBank đang xây dựng để hướng đến mục tiêu là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam kinh doanh đa năng, đa lĩnh vực 4 1. Tổng quan nghiên
  • 24
  • 591
  • 2

  Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG XEMINA TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌCTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" potx

  Báo cáo nghiên cứu khoa học:
  . biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng xemina trong dạy học bộ môn giáo dục học 2.1. Một số quan điểm chung khi xây dựng và thực hiện các biện pháp Khi xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao. lại, xemina là hình thức tổ chức dạy học đặc trng ở nhà trờng đại học, có tác dụng nhiều mặt trong việc nâng cao chất lợng dạy học, giáo dục. Trong xu thế đổi mới và nâng cao hiệu quả dạy học ở. học ở trờng s phạm, cần tăng cờng sử dụng xemina trong sự phối hợp với các hình thức dạy học khác. Để nâng cao hiệu quả sử dụng xemina trong quá trình dạy học môn giáo dục học, một trong các cách
  • 5
  • 995
  • 2

  tác động của yêu cầu từ người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo đại học khối ngành kinh tế (nghiên cứu ở một số trường được chọn tại thành phố hồ chí minh)

  tác động của yêu cầu từ người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo đại học khối ngành kinh tế (nghiên cứu ở một số trường được chọn tại thành phố hồ chí minh)
  . của yêu cầu từ người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo đại học khối ngành kinh tế. Xem xét sự khác nhau về tác động của yêu cầu từ người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo đại. động của yêu cầu từ người sử dụng lao động đến chương trình đào 2 tạo đại học khối ngành kinh tế (Nghiên cứu trường hợp tại một số trường được chọn tại thành phố Hồ Chí Minh) . 2. Mục tiêu. đại học khối ngành kinh tế trên địa bàn nghiên cứu (khu vực thành phố Hồ Chí Minh)?  Mức độ tác động của yêu cầu từ người sử dụng lao động đến việc thay đổi chương trình đào tạo đại học khối
  • 28
  • 574
  • 1

  Nhận thức của sinh viên về nhu cầu học tiếng Anh ở đại học - Nghiên cứu khảo sát tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nhận thức của sinh viên về nhu cầu học tiếng Anh ở đại học - Nghiên cứu khảo sát tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
  . Vietnam National University, Hanoi (Nhận thức của sinh viên về nhu cầu học tiếng Anh ở đại học - Nghiên cứu khảo sát tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội) M.A. Minor Programme. Vietnam National University, Hanoi (Nhận thức của sinh viên về nhu cầu học tiếng Anh ở đại học - Nghiên cứu khảo sát tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội) M.A. Minor Programme. instructions, whole-class and small-group discussion as well as raising questions to instructors. Other general language skills like note-taking, student-led discussion and out-of-class communication
  • 56
  • 1,345
  • 0

  Bốn mươi năm nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo cán bộ lưu trữ bậc đại học và sau đại họctrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bốn mươi năm nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo cán bộ lưu trữ bậc đại học và sau đại học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  . De' nang cao chlfl lupng nghien cQu khoa hpc, hien nay Khoa dang tap trung vao mot sd van de sau: - Thu nhdu Khoa luon xac dinh nghien cQu khoa hpc la mot trong hai nhiem vu co ban. hpc. - Thu ha, Khoa chii truong thudng xuyen duy tri cae boat dpng seminar khoa hpc d cap bp mon va cap khoa de eac giang vien ed dieu kien trao ddi, Iranh luan nhQng van de khoa hpc, nang. Luu tru trude day va Khoa Luu irQ hpc - Quan trj van phdng thude Trudng Dai hpc Khoa hpc Xa hoi va Nhan van hien nay da dal dupe trong linh virc nghien cuu khoa hpc; ddng ihdi danh
  • 8
  • 366
  • 0

  Nâng cao năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ truyền hình (Nghiên cứu trường hợp đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tt.PDF

  Nâng cao năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ truyền hình (Nghiên cứu trường hợp đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tt.PDF
  . PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾP NHẬN VÀ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 71 3.1. Nâng cao năng lực nhân lực Khoa học và Công nghệ của Đài Truyền hình Thành phố. nhận và làm chủ công nghệ truyền hình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh? 7. Giả thuyết nghiên cứu - Thực trạng năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ truyền hình của Đài Truyền hình. như Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Mục tiêu nghiên cứu Tìm ra các giải pháp để nâng cao năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ truyền hình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 31
  • 294
  • 0

  Nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tt.PDF

  Nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tt.PDF
  . NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 75 3.1. Những yếu tố tác động đến việc nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. trạng công tác tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Mở TP.HCM Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Mở TP.HCM
  • 27
  • 374
  • 0

  Huy động các nguồn lực để nâng cao năng lực công nghệ sản xuất các chương trình truyền hình (Nghiên cứu trường hợp Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tt[1511151116.PDF

  Huy động các nguồn lực để nâng cao năng lực công nghệ sản xuất các chương trình truyền hình (Nghiên cứu trường hợp Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tt[1511151116.PDF
  . HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN. NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ QUỐC ĐẠT HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐÀI. HỢP ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Thành phố Hồ Chí Minh, 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG
  • 31
  • 247
  • 0
  1 2 3 4 .. >