Tổng hợp tài liệu :

Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Nội)

Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)
Trường Đại học Khoa học hội và Nhân vănLuận văn Thạc sĩ ngành: hội học; Mã số: 60 31 30Người hướng dẫn: TS. Võ Thị MaiNăm bảo vệ: 2010 . Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Nội) Nguyễn Hồng Linh Trường. ...nhưng vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng chưa phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. - Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng cộng đồng phụ
 • 6
 • 1,322
 • 8

Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy nội tân lập đan phương tây)

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu  cầu giấy  hà nội và xã tân lập  đan phương  hà tây)
. Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội và xã. cận các dịch vụ y tế (DVYT) của người dân (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân Lập – Đan Phượng - Nội) . Xử
 • 16
 • 834
 • 0

Tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Ninh Bình)

Tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Ninh Bình)
. quả tích cực v tiêu cực của G.O đối v i người chơi nói riêng v đối v i hội nói chung thông qua việc tìm hiểu những tác động tích cực v tiêu cực của G.O đối v i v n đề học tập v nâng cao. SỞ LÝ LUẬN V THỰC TIỄN 1. Cơ sở lý luận 16 1.1. Quan điểm Marxist v chủ nghĩa duy v t biện chứng v chủ nghĩa duy v t lịch sử 16 1.2. Một số thông báo của Đảng v Nhà nước ta v việc quản. Mức độ v thời gian chơi của nam học sinh thường cao hơn v kéo dài hơn so v i nữ học sinh.  Có sự khác biệt v giới tính, độ tuổi, gia đình v môi trường sống trong việc lựa chọn v thực
 • 16
 • 1,976
 • 7

cấu trúc hội của cư dân làng nghề đồng bằng sông hồng hiện nay (nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện thường tín, thành phố nội).

cấu trúc xã hội của cư dân làng nghề đồng bằng sông hồng hiện nay (nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện thường tín, thành phố hà nội).
. CẤU TRÚC HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện Thường Tín, thành phố Nội) LUẬN ÁN TIẾN SĨ HỘI HỌC HÀ. NGỌC ANH CẤU TRÚC HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện Thường Tín, thành phố Nội) Chuyên ngành: hội học Mã. nghiên cứu Giả thuyết thứ nhất: Cấu trúc hội của cư dân làng nghề ñồng bằng sông Hồng hiện nay gồm các phân hệ cơ bản cấu trúc hội - dân số, cấu trúc hội - gia ñình, cấu trúc hội - nghề
 • 191
 • 517
 • 0

CẤU TRÚC hội của cư dân LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện thường tín, thành phố nội) (tt)

CẤU TRÚC xã hội của cư dân LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện thường tín, thành phố hà nội) (tt)
. NGỌC ANH CẤU TRÚC HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện Thường Tín, thành phố Nội) Chuyên ngành: hội học Mã số:. chọn ñề tài Cấu trúc hội của cư dân làng nghề ñồng bằng sông Hồng hiện nay (Nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện Thường Tín, thành phố Nội) làm ñề tài luận án tiến sĩ hội học bản của cấu trúc hội cư dân làng nghề là các tổ chức, nhóm hội cư dân làng nghề, vị thế hội cư dân làng nghề, vai (trò) hội cư dân làng nghề, thiết chế hội cư dân làng nghề, mạng
 • 14
 • 333
 • 0

sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lí rác thải đảm bảo phát triển bền vững đô thị (nghiên cứu trường hợp quận hoàn kiếm và huyện ứng hoà, nội)

sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lí rác thải đảm bảo phát triển bền vững đô thị (nghiên cứu trường hợp quận hoàn kiếm và huyện ứng hoà, hà nội)
. với quá trình quản lý đô thị. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ 2.1 Hoạt động quản lý rác thải tại quận Hoàn Kiếm của huyện Ứng Hòa 2.1.1 Giới. QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA HỘI HỌC NGUYỄN THỊ KIM NHUNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ (NGHIÊN. cư trong các khu đô thị. CHƯƠNG 3: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ 3.1. Những yếu tố thuộc về người dân 3.1.1.Nhu
 • 27
 • 783
 • 0

Ảnh hưởng của giáo dục gia đình tới hành vi phạm tội của trẻ vị thành niên hiện nay nghiên cứu trường hợp tại Trường Giáo dưỡng số 02 Ninh Bình

Ảnh hưởng của giáo dục gia đình tới hành vi phạm tội của trẻ vị thành niên hiện nay  nghiên cứu trường hợp tại Trường Giáo dưỡng số 02 Ninh Bình
. nghiên cứu. Ảnh hƣởng của giáo dục gia đình tới hành vi phạm tội của trẻ vị thành niên. 3.2. Khách thể nghiên cứu. Trẻ vị thành niên phạm tội đang ở trong trƣờng giáo dƣỡng số 02 - Ninh Bình. . ẢNH HƢỞNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TỚI HÀNH VI PHẠM TỘI CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN HIỆN NAY. ( Nghiên cứu trƣờng hợp tại trƣờng Giáo dƣỡng số 02 – Ninh Bình) PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của. Giáo dục nhận thức Giáo dục thái độ Giáo dục hành vi Ảnh hưởng của giáo dục gia đình tới hành vi phạm tội của trẻ vị thành niên Đặc điểm gia đình - Địa
 • 105
 • 1,374
 • 10

Tác động của bạo lực gia đình tới đời sống của người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay ( Nghiên cứu trường hợp Huyện Đông Anh - Thành phố Nội

Tác động của bạo lực gia đình tới đời sống của người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay ( Nghiên cứu trường hợp Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội
. PHỤ NỮ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HUYỆN ĐÔNG ANH - THÀNH PHỐ NỘI) LUẬN VĂN THẠC SĨ HỘI HỌC Nội - 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI. vi nghiên cứu 5.1. Đối tượng nghiên cứu: tác động của bạo lực gia đình tới sức khỏe của người phụ nữ. 5.2. Khách thể nghiên cứu chủ yếu: người vợ và người chồng trong những gia đình có hành. các thành viên khác trong gia đình. (Luật Phòng chống Bạo lực gia đình năm 2007, Khoản 2, Điều I) Tất cả các nghiên cứu về bạo lực gia đình đều thừa nhận đôi khi phụ nữ là người gây ra bạo lực
 • 102
 • 2,296
 • 4

Tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Ninh Bình

Tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Ninh Bình
. và tính chất của trò chơi. 78 2.2.3. Gia đình và môi trường sống 79 3. Tác động của Game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh trên địa bàn Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình. . cực của game online đối với những người chơi, đặc biệt là với các bạn học sinh nên tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài Tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học. hệ với việc lựa chọn và thực hiện hành vi chơi game của chính những đối tượng này. Do đó, khi tìm hiểu tác động của game online đối với vấn đề học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị
 • 121
 • 2,029
 • 37

Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Nội

Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội
. QUỐC GIA NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN  DƯƠNG ĐỨC CHIẾN NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VÙNG VEN ĐÔ VỀ CHỮ HIẾU TRONG GIA ĐÌNH HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tại Xuân. CHIẾN NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VÙNG VEN ĐÔ VỀ CHỮ HIẾU TRONG GIA ĐÌNH HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tại Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Nội) Chuyên ngành : hội học Mã số : 603130. thức của thanh niên vùng ven đô về chữ Hiếu trong gia đình hiện nay. Do nội hàm của chữ Hiếu là rất rộng nên trong khuôn khổ Luận văn, tác giả chỉ đi sâu đề cập đến khía cạnh về lòng Hiếu
 • 117
 • 943
 • 3

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em vị thành niên tại các gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp Minh Khai - huyện Từ Liêm - thành phố Nội

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em vị thành niên tại các gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp xã Minh Khai - huyện Từ Liêm - thành phố Hà Nội
. THỊ YẾN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ EM VỊ THÀNH NIÊN TẠI CÁC GIA ĐÌNH HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp Minh Khai - huyện Từ Liêm – thành phố Nội) Chuyên ngành: hội học Mã. QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ YẾN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ EM VỊ THÀNH NIÊN TẠI CÁC GIA ĐÌNH HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp Minh Khai. tiếp cho trẻ em VTN trong các gia đình sống tại Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Nội như thế nào? GD KNGT và làm chủ cảm xúc trong quá trình giao tiếp cho trẻ em VTN tại các gia đình
 • 155
 • 1,263
 • 1

Hành động đi xem bói của người dân nội thành Hải Phòng hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại một địa điểm xem bói ở Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng tt.PDF

Hành động đi xem bói của người dân nội thành Hải Phòng hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại một địa điểm xem bói ở Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng tt.PDF
. HƯƠNG GIANG HÀNH ĐỘNG ĐI XEM BÓI CỦA NGƯỜI DÂN NỘI THÀNH HẢI PHÒNG HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tại một địa đi m xem bói ở Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) Chuyên ngành:.  Hành động đi xem bói của người dân nội thành Hải Phòng hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại một địa đi m xem bói ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) ”.    . PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG ĐI XEM BÓI CỦA NGƯỜI DÂN NỘI THÀNH HẢI PHÒNG 3.1 Các yếu tố tác động tới hành động đi xem bói của người dân 3.1.1. Yếu tố cá nhân và sự tác động tới hành động đi xem bói 3.1.1.1
 • 29
 • 331
 • 0

Sự biến đổi đời sống của người dân ở khu vực đô thị hóa hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Sự biến đổi đời sống của người dân ở khu vực đô thị hóa hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
. tượng nghiên cứu Sự biến đổi về đời sống của người dân ở khu vực đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp tại Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hiện nay) . 5.2.Khách thể nghiên cứu - Các. HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG THỊ LAN PHƢƠNG SỰ BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ HÓA HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI LỘC HOÀ, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM. quyết định lựa chọn đề tài: Sự biến đổi đời sống của dân cư trong vùng đô thị hóa hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) ” 2. Tổng quan nghiên cứu
 • 87
 • 537
 • 1

Vai trò của công tác hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Vai trò của công tác xã hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
. tác hội trong xóa đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định) ” nhằm tìm hiểu vai trò của công tác hội trong xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở đó,. CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu phục vụ cho luận văn tốt nghiệp Vai trò của công tác hội trong xóa đói giảm nghèo ( Nghiên cứu trường hợp tại Hải Phong huyện Hải hậu tỉnh Nam Định) ”. HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI VĂN DƢƠNG VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC HỘI TRONG XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI HẢI PHONG HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH)
 • 129
 • 7,606
 • 53

Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Nội

Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
. đến vai trò phụ nữ trong phát triển cộng đồng 42 2.4Thực trạng về vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng tại Đông ngạc -Huyện Từ Liêm - Nội. 44 2.3.1. Vai trò của phụ nữ trong. NGUYỄN HỒNG LINH VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trường hợp tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Nội) Chuyên ngành : hội học Mã số : 60 31. các nhà hội học về cộng đồng. 23 2 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 27 2.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng ……………………………………………………………………….28
 • 92
 • 1,271
 • 5

Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường Cao đẳng - Đại học của học sinh THPT hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Việt Yên I - 155026

Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường Cao đẳng - Đại học của học sinh THPT hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Việt Yên I - 155026
. tương lai của các em? Tất cả những vấn đề nêu trên khiến t i quyết định chọn đề t i: Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường Cao đẳng - Đ i học của học sinh THPT hiện nay Đ I HỌC QUỐC GIA N I TRƢỜNG Đ I HỌC KHOA HỌC H I VÀ NHÂN VĂN o0o DƢƠNG NGỌC MAI NHẬN THỨC, NHU CẦU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỰA CHỌN TRƢỜNG CAO ĐẲNG – Đ I HỌC CỦA HỌC SINH. Đ I HỌC CỦA HỌC SINH THPT HIỆN NAY 51 3.1 Nhân tố chủ quan 51 3.1.1 Những lý do lựa chọn trường thi cao đẳng, đ i học của học sinh 51 3.1.2 Khác biệt gi i trong lựa chọn nhóm trường cao đẳng,
 • 113
 • 810
 • 0

Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Nội Tân Lập - đan phượng, nội

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội và xã Tân Lập - đan phượng, hà nội
. vụ hội và DVYT của người dân. Do đó, thực hiện đề tài: Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu -. cứu Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế là nghiên cứu đầu tiên về chủ đề n y ở trên hai địa bàn phường Dịch Vọng Hậu – Cầu Gi y – Nội Tân Lập – Đan Phượng – Nội. . thuyết nghiên cứu - Hiện nay, trong tiếp cận các DVYT của người dân tồn tại sự khác biệt giữa các nhóm hội - Các y u tố cơ bản dẫn tới sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện
 • 93
 • 1,318
 • 1

khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại cổ bi, huyện gia lâm, thành phố nội)

khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại xã cổ bi, huyện gia lâm, thành phố hà nội)
. Những nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Nội 51 4.1.3 Nhân tố đóng vai trò quyết định ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Nội). Qua đề tài nghiên cứu này, tôi. nghiên cứu • Mục tiêu chung của đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành
 • 100
 • 1,302
 • 1

Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác hội ( Nghiên cứu trường hợp tại Thụy Dương, huyện Thái Thụy,tỉnh Thái Bình)

Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác xã hội ( Nghiên cứu trường hợp tại xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy,tỉnh Thái Bình)
.  Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác hội (nghiên cứu trường hợp tại Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình) .  Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác hội (nghiên cứu trường hợp tại Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình) .  : Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác hội (nghiên cứu trường hợp tại Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình) . 
 • 121
 • 1,381
 • 8

Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường cao đẳng - đại học của học sinh trung học phổ thông hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại trường trung học phổ thông Việt Yên 1 - Bắc Giang)

Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường cao đẳng - đại học của học sinh trung học phổ thông hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại trường trung học phổ thông Việt Yên 1 - Bắc Giang)
. Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường cao đẳng - đại học của học sinh trung học phổ thông hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại trường trung học phổ thông Việt Yên 1. chọn đề tài: Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường Cao đẳng - Đại học của học sinh THPT hiện nay . Từ đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn và. nghiên cứu Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường CĐ - ĐH của học sinh THPT 4.2 Khách thể nghiên cứu 300 Học sinh lớp 12 , phụ huynh học sinh và thầy cô giáo tại trường
 • 9
 • 488
 • 2
1 2 3 4 .. >