Tổng hợp tài liệu :

Phương pháp dạy Thường thức mĩ thuật ở trường THCS

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn thuật Trường THCS

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở Trường THCS
Luận Văn: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn thuật Trường THCS . Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn thuật Trường THCS. A. PHẦN MỞ ĐẦU MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC. “ Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn thuật Trường THCS. ” Chương III. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn
 • 10
 • 3,191
 • 45

Sáng kiến kinh nghiệm- Dạy thuật trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm- Dạy mĩ thuật ở trường THCS
. giáo khoa, giáo viên thuật lớp 6,7,8,9. 10 Sáng kiến kinh nghiệm + Phơng pháp giảng dạy thuật. + Thiết kế bìa giảng Âm nhạc thuật 4, phạm vi nghiên. vận dụng 5 Sáng kiến kinh nghiệm Linh hoạt các bớc lên lớp, sự sáng tạo trong tổ chức dạy học. Bởi lẽ đặc trng của môn thuật là bộ môn nghệ thuật tạo
 • 22
 • 5,922
 • 65

Tài liệu bao cao doi moi phuong phap day hoc mon mi thuat

Tài liệu bao cao doi moi phuong phap day hoc mon mi thuat
. quan sát mẫu thật ra, giáo viên cần vẽ minh hoạ nhiều góc nhìn cho một mẫu: chẳng hạn nhìn mi ng giếng các độ cao khác nhau thì ta sẽ thấy nó có hình. nh thế nào? - So sánh tỉ lệ chiều cao của quả so với lọ hoa? - So sánh tỉ lệ chiều ngang của quả so với lọ hoa? - Lọ hoa bao gồm những phần nào? - So sánh
 • 4
 • 1,999
 • 24

Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn hóa học trường trung học phổ thông mê linh, hà nội

Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn hóa học ở trường trung học phổ thông mê linh, hà nội
. lý + Các yu t ch quan c + Các yu t ch quan ca HS CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC TẠI TRƢỜNG TRUNG. . 2.3. Thƣ̣c trạng hoạt động giảng dạy môn Sinh học của giáo viên và hoạt động học tập môn Sinh học của học sinh. 2.3.1.
 • 24
 • 561
 • 2

Phương pháp dạy tác phẩm tự sự Trường THPT

Phương pháp dạy tác phẩm tự sự ở Trường THPT
Phương pháp dạy tác phẩm tự sự Trường THPT .  -9 c 6-8 =51!.J1^ 9R/Q• ‹9D^~";%+'<c1!• 6E%!".+„D!.•  -9 c 6-8 3<L**-D , 4- 11 !• i-1! -9 c 6-8  - +t@ ;-  • b/,/"* 8- |.9"4KR<2<N5 . 8"D.9 0-9 @+L - vEpU)( b] !"#B -9 *X= 8"D/ ;-  0- * ;-  8-  -2  ^-  ;- -  D 1() "D9"47<25D 8E8"DWE8"D(6R/5:97 1< ;-9 714$71^ 8-  -  ;- .  ,- +". ,- / *- 0-1 "2.3" "4".5( 6!#789":;&<=95 >9 4-  7- :.?1.<8>* 0- 8( @ 0-9 6AB+)CCC".+-DE@6AF+CG 4- HI J?&=K<LM.=+NL -9 ;L  ;- O -9 */0-P;< ;-9 =E%5Q( 6R9 4-  7- /!# 0- STUV?6R/ !1W"*1
 • 22
 • 556
 • 4

Sáng kiến kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong các tiết dạy phân môn vẽ tranh, bộ môn thuật trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong các tiết dạy phân môn vẽ tranh, bộ môn mĩ thuật ở trường THCS
. Văn Nghĩa trường THCS Khám Lạng. Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm: Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong các tiết dạy phân môn vẽ tranh, bộ môn thuật trường THCS – –––. Văn Nghĩa trường THCS Khám Lạng. Trang 8 Sáng kiến kinh nghiệm: Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong các tiết dạy phân môn vẽ tranh, bộ môn thuật trường THCS – –––. Văn Nghĩa trường THCS Khám Lạng. Trang 18 Sáng kiến kinh nghiệm: Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong các tiết dạy phân môn vẽ tranh, bộ môn thuật trường THCS
 • 23
 • 3,538
 • 44

TÌM HIỂU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH GIÁO VIÊN TIN HỌC 7 VÀ TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ pot

TÌM HIỂU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH GIÁO VIÊN TIN HỌC 7 VÀ TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIN HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ pot
. TÌM HIỂU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH GIÁO VIÊN TIN HỌC 7 VÀ TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Trang 1 MỤC LỤC Báo cáo 1 TÌM HIỂU NỘI. LỤC Báo cáo 1 TÌM HIỂU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH GIÁO VIÊN TIN HỌC 7 VÀ TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1 MỤC LỤC 2 Thực tập sư. “ TÌM HIỂU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH GIÁO VIÊN TIN HỌC 7 VÀ TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ” để tìm hiểu, nghiên cứu. 2. MỤC ĐÍCH
 • 55
 • 1,026
 • 1

Đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường THCS quảng hưng – TP thanh hóa

Đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học ở trường THCS quảng hưng – TP thanh hóa
Đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường THCS quảng hưng – TP thanh hóa . xây dựng phương pháp tự học theo hướng tích cực. Học tốt môn Sinh học là một trong những vấn đề trọng tâm của phương pháp dạy học, bởi lẽ môn Sinh học là môn học cả người học lẫn người dạy thường. của thầy. Từ những lý do đó mà em viết đề tài Đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường THCS Quảng Hưng – TP Thanh Hóa . B. Nội dung I. Cơ sở lý luận  . Thanh Hóa ]?0;* R`(KB?t#)JJ6); 4?0d7Bd?0i$5&OhA#g M#74-5:/#;4K%N#Q i$8/#6kd8i$7?0:Bi $l& X-$0>0q>JK >1& X/#6)/#6?8#?B1 (##$5L#&]6#u $:"*?& I6* Đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường THCS Quảng Hưng – TP Thanh Hóa D##d#gEg 0d8MK51AN>1$ #hB& IV.
 • 25
 • 502
 • 1

kinh nghiệm dạy thưởng thức thuật cho học sinh thcs trường bùi xuân chúc huyện bá thước

kinh nghiệm dạy thưởng thức mĩ thuật cho học sinh thcs ở trường bùi xuân chúc huyện bá thước
. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ PHÒNG GD&ĐT BÁ THƯỚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM DẠY THƯỞNG THỨC THUẬT CHO HỌC SINH THCS TRƯỜNG BÙI XUÂN CHÚC HUYỆN BÁ THƯỚC Người. HUYỆN BÁ THƯỚC Người thực hiện: Hà Thị Lý Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Bùi Xuân Chúc SKKN thuộc môn: Thuật THANH HOÁ NĂM 2013
 • 2
 • 1,166
 • 6

Phương pháp dạy học tích hợp GDCD trường THCS

Phương pháp dạy học tích hợp GDCD ở trường THCS
. HỢP GDPL TÍCH HỢP GDPL 1. 1. Căn Căn cứ vào Phần thứ 2. Nội dung TH phổ biến, cứ vào Phần thứ 2. Nội dung TH phổ biến, GDPL trong môn GDCD cấp THCS tr 29 -33 để xác GDPL trong môn GDCD. dung quy định PL. I. Phương pháp dạy học tích hợp GDPL I. Phương pháp dạy học tích hợp GDPL 1. Một số PP/ KTDH thường sử dụng 1. Một số PP/ KTDH thường sử dụng Động não, Thảo luận lớp, Thảo. CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP GDPL (tiếp) I. MỘT SỐ LƯU Ý KHI TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP GDPL (tiếp) Lưu ý 3 : Sau khi nêu nội dung GDPL nên nêu quy định Lưu ý 3 : Sau khi nêu nội dung GDPL nên nêu quy định
 • 19
 • 692
 • 4

Một số phương pháp dạy tốt môn Mỹ Thuật Tiểu Học

Một số phương pháp dạy tốt môn Mỹ Thuật ở Tiểu Học
. +==========================================================http://englishebook.info 2 Phương pháp này nhằm nghiên cứu thực trạng dạy thuật trường tiểu học. VI. NỘI DUNG ĐỀ TI Một số phương pháp để dạy tốt môn học thuật bậc Tiểu học PHẦN HAI: NỘI DUNG. dục đào tạo đã xuất bản môn mỹ thuậtphương pháp dạy học môn mỹ thuật bậc tiểu học sách bồi dưỡng thường xuyên 1997- 2000 cho giáo viên tiểu học. Những giáo viên tiểu học là giáo viên đa năng. KHẢO - Sch thuật cc lớp bậc Tiểu học - Sch Gio vin thuật cc lớp bậc Tiểu học - Ti liệu dạy Lớp 4 theo chương trình Tiểu học mới - Tài liệu đổi mới phương php dạy học Tiểu học - Phương php
 • 13
 • 1,885
 • 5

Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Toán trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I tt.PDF

Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Toán ở trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I tt.PDF
. t i Biện pháp quản lý đ i m i phương pháp dạy học bộ môn Toán Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp I 2. Mục đích nghiên cứu. Đề xuất các biện pháp quản lý đ i m i phương pháp dạy. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I . 3.2. Đ i tượng nghiên cứu “ Quản lý đ i m i phương pháp dạy học bộ môn toán Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I. 4. Nhiệm. th i cơ, thách thức) Chương 3: Các biện pháp quản lý đ i m i phương pháp dạy học môn toán trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp I 57 3.1 Các biện pháp quản lý đ i m i phương pháp
 • 32
 • 310
 • 1

Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Toán trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I.PDF

Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Toán ở trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I.PDF
. tác giả nào chỉ ra biện pháp quản lý đ i m i phương pháp dạy học bộ môn toán trường cao đẳng và đ i học. Nên t i chọn đề t i: Biện pháp quản lý đ i m i phương pháp dạy học bộ môn Toán Trường. Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I. 5 Chương 3: Các biện pháp quản lý đ i m i phương pháp dạy học bộ môn Toán Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp I. 6 CHƯƠNG I CƠ SỞ. VỀ QUẢN LÝ Đ I M I PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN MỘT TRƯỜNG CAO ĐẲNG. 1.1. Tổng quan về việc nghiên cứu quản lý đ i m i phương pháp dạy học môn toán trường cao đẳng. Vấn đề đ i m i phương
 • 157
 • 479
 • 1

Phương pháp dạy Thường thức thuật trường THCS

Phương pháp dạy Thường thức mĩ thuật ở trường THCS
. trình thuật THCS. Trong chương trình giảng dạy thuật THCS có bốn phân môn chính mang tính khái quát về thuật như sau: 4 Phương pháp dạy " ;Thường thức thuật& quot; trường THCS . Phương pháp dạy " ;Thường thức thuật& quot; trường THCS A. Đặt vấn đề. Qua thực tế giảng dạy môn thuật bậc THCS trong chương trình cũ, cũng như. cần phải có kiến thức tổng hợp sâu, rộng, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp. 5 Phương pháp dạy " ;Thường thức thuật& quot; trường THCS II. Một số kinh nghiệm và giải pháp khi giảng
 • 9
 • 5,482
 • 38

SKKN MỘT SỐ Ý KIẾN BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN THUẬT BẬC THCS

SKKN MỘT SỐ Ý KIẾN BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở BẬC THCS
. khoa mới. Tập huấn về đổi mới phương pháp dạy môn thuật THCS, tôi có dịp nghe và tiếp thu những kinh nghiệm quý về đổi mới phương pháp dạy thuật THCS, từ các đồng nghiệp, Thầy ( Cô ) ở. Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú MỘT SỐ Ý KIẾN BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN THUẬT CẤP THCS (NHẰM PHÁT HUY TÍNH ĐỘC LẬP , SUY NGHĨ , SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH) A : LÝ DO CHỌN ĐỀ. phải đổi mới phương pháp dạy học " ;Đổi mới phương pháp dạy học tất cả cấp học bậc học& quot;. Nghị quyết trung ương 2 khóa VIII (12/1996) nhận định " phương pháp giáo dục đào tạo chậm đổi
 • 27
 • 1,502
 • 4

Đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học môn vật lí trường Phổ thông Dân tộc Nội trú

Đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học môn vật lí ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú
. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ  SÁNG KIẾN CẤP TỈNH Đề tài: “ ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NHẰM THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG PT DÂN TỘC. đề kiểm tra định kỳ môn vật lý dành cho Trường Dân Tộc Nội Trú. Đây là đề tài rất mới nên tôi chọn sáng kiến của mình là: “ Đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. mới phương pháp dạy học môn vật lí Trường PT Dân Tộc Nội Trú ”. PHẦN II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN II.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đổi mới kiểm tra đánh giá. Đổi mới KTĐG phải thực hiện
 • 56
 • 264
 • 0

SKKN Phương pháp dạy Thường thức thuật trường THCS

SKKN Phương pháp dạy Thường thức mĩ thuật ở trường THCS
. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHƯƠNG PHÁP DẠY THƯỜNG THỨC THUẬT TRƯỜNG THCS& quot; 4 A. Đặt vấn đề. Qua thực tế giảng dạy môn thuật bậc THCS trong chương trình cũ, cũng như. phần " ;Thường thức thuật& quot; trong chương trình thuật THCS ngày càng được tốt hợn. 1). PHạM VI áp dụng: áp dụng trong giảng dạy thuật THCS theo chương trình mới: 2). Cơ sở thực tiễn. trình thuật bậc THCS chương trình SGK mới. - Nghiên cứu chung về lịch sử thuật Thế giới và lịch sử thuật Việt Nam. Qua chương trình thuật bậc CĐ và ĐH. qua một số cuốn sách: + “Mĩ
 • 13
 • 519
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm biện pháp để đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý Trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm biện pháp để đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý ở Trường THCS
. nay thì việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung và môn vật lý nói riêng là không thể thiếu được. Trên đây là những giải pháp của tôi trong đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lý. Tôi đã mạnh. NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỂ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THCS. 1. Nắm bắt được mục tiêu của mỗi bài học (Lượng hoá kiến thức) Mục tiêu: Là căn cứ để đánh giá chất lượng của học sinh và. các phương pháp nhận thức khoa học. Làm quen với các phương pháp nhận thức như: Đề xuất, giả thuyết, phương pháp thực nghiệm, phương pháp toán học, phương pháp tương tự và mô hình hoá, phương pháp
 • 13
 • 387
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THCS

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG THCS
. 56"#$"N" ",56"3  7 9"l" #$"CU&J9l"F;'P #J" O "--. H"62" B D H"62" " 9") 97 ,O "[!• B D H"62",'" ,2 ‹1e"!P)8• ]e81"v. . )o ',"FGBH""I :e 9I,b- . $  O " +)#* 7 62" R 7 E 9'"&- . H" "I O ""
 • 52
 • 384
 • 0
1 2 3 4 .. >