Tổng hợp tài liệu :

Vai trò của công tác xã hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Tầm quan trọngvai trò của công tác thanh tra trong tư tưởng hồ chí minh

Tầm quan trọng và vai trò của công tác thanh tra trong tư tưởng hồ chí minh
Tầm quan trọngvai trò của công tác thanh tra trong tư tưởng hồ chí minh . TẦM QUAN TRỌNGVAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC THANH TRA TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHVũ Ngọc Giao Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh 1. Nội dung Tư tưởng Hồ. quả công tác thanh tra. 2. Học tập, vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác thanh tra7 Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị thanh tra
 • 11
 • 1,282
 • 2

Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)

Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)
Trường Đại học Khoa học hội và Nhân vănLuận văn Thạc sĩ ngành: hội học; Mã số: 60 31 30Người hướng dẫn: TS. Võ Thị MaiNăm bảo vệ: 2010 . Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) Nguyễn Hồng Linh Trường. ...nhưng vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng chưa phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. - Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng cộng đồng phụ
 • 6
 • 1,364
 • 8

Vai trò của công tác lưu trữ trong nền hành chính nhà nước

Vai trò của công tác lưu trữ trong nền hành chính nhà nước
Vai trò của công tác lưu trữ trong nền hành chính nhà nước . VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC LƯU TRỮ TRONG NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LÃ THỊ DUYÊN Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước Công tác lưu trữ ra đời là do. yêu cầu của cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay. Một vài nhìn nhận về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan nhà nước tại thành phố
 • 7
 • 1,181
 • 4

Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp

Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp
. pháp đào tạo để thực hiện việc đào tạo trong doanh nghiệp của mình. Đó là nhóm phương pháp đào tạo trong doanh nghiệp và nhóm phương pháp đào tạo ngoài doanh. chung của toàn doanh nghiệp. Do đó chiến lược đào tạo có ảnh hưởng tới toàn bộ công tác đào tạo của doanh nghiệp, nó có thể thay đổi công tác đào tạo hiện thời
 • 16
 • 871
 • 3

Vai trò của sinh viên trong quản trị đại học (nghiên cứu trường hợp tại Trường CĐSP Gia Lai)

Vai trò của sinh viên trong quản trị đại học (nghiên cứu trường hợp tại Trường CĐSP Gia Lai)
Vai trò của sinh viên trong quản trị đại học (nghiên cứu trường hợp tại Trường CĐSP Gia Lai) . hình quản trị đại học và vai trò của sinh viên trong quản trị đại học trên thế giới 29 1.3.3. Sơ lược mô hình quản trị đại học tại Việt Nam và Sinh viên trong hoạt động quản trị đại học tại. Mức độ tham gia của sinh viên trong quản trị hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 79 3.2.4.2. Nhận thức của sinh viên về vai trò của sinh viên trong quản trị nghiên cứu khoa học và công. - Khái niệm về quản trị; Quản trị đại học; Các chức năng quản trị và Các hoạt động Quản trị đại học; Bản chất của quản trị; Quản trị đại học ; Các hoạt động quản trị đại học 1.3. 
 • 30
 • 564
 • 0

đạnh giạ tình hình chăn nuôi và vai trò của công tạc khuyến nông trong chăn nuôi tải huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoản 2003-2005

đạnh giạ tình hình chăn nuôi và vai trò của công tạc khuyến nông trong chăn nuôi tải huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoản 2003-2005
. thỉûc tãú âọ chụng täi â chn âãư ti “Âạnh giạ tçnh hçnh chàn ni v vai tr ca cäng tạc khuún näng trong chàn ni tải huûn Qung Ninh, tènh Qung Bçnh giai âoản 2003-2005 . 1.2. Mủc tiãu âãư ti 1.2.1 Âạnh giạ tçnh hçnh chàn ni tải huûn Qung Ninh. - Âạnh giạ vai tr ca khuún näng trong chàn ni tải huûn. - Âãư xút cạc gii phạp cho phạt triãøn chàn ni v hoảt âäüng cọ hiãûu qu ca khuún näng trong. ca huûn Qung Ninh, tènh Qung Bçnh. - Tçm hiãøu tçnh hçnh chàn ni v vai tr ca khuún näng trong chàn ni. - Âạnh giạ nhỉỵng kãút qu âảt âỉåüc, nhỉỵng täưn tải ca chàn ni v khuún näng trong chàn ni. 2 -
 • 83
 • 481
 • 0

đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong việc phát triển hệ thống cây trồng vật nuôi ở huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn 2004 - 2006

đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong việc phát triển hệ thống cây trồng vật nuôi ở huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn 2004 - 2006
. Đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong việc phát triển hệ thống cây trồng vật nuôi ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2004 - 2006 1.2. Thực trạng phát triển nông. cho việc phát triển nông nghiệp và nông thôn. 1.4. Mục tiêu của đề tài - Tìm hiểu vai trò của công tác khuyến nông trong việc phát triển hệ thống cây trồng vật nuôi của địa phương - Đánh giá. kỳ một sự chuyển biến nào trong phát triển nông thôn thì vai trò của khuyến nông là hết sức quan trọng. Đặt biệt là vai trò trong phát triển hệ thống cây trồng vật nuôi, đã góp phần xóa đói
 • 59
 • 1,050
 • 0

tìm hiểu vai trò của công tác khuyến nông trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồnghuyện can lộc tỉnhtĩnh trong giai đoạn từ năm 2005 - 2007

tìm hiểu vai trò của công tác khuyến nông trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở huyện can lộc tỉnh hà tĩnh trong giai đoạn từ năm 2005 - 2007
. tài Tìm hiểu vai trò của công tác khuyến nông trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồnghuyện Can Lộc tỉnhTĩnh trong giai đoạn từ năm 2005 - 2007 . Mà chủ yếu là hệ thống cây trồng nông. nông trong giai đoạn 200 5- 2007. 3.2.4. Vai trò và những kết quả đã đạt được của công tác khuyến nông trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng đó - Vai trò của khuyến nông trong việc chuyển dịch cơ. cơ cấu cây trồng nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian 200 5- 2007 3.2.3. Thực trạng hoạt động khuyến nông của huyện giai đoạn 200 5- 2007 - Cơ cấu tổ chức - Tình hình hoạt động khuyến nông
 • 73
 • 532
 • 0

Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp pdf

Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp pdf
. Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp Nhân lực là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của mỗi công ty. Vì vậy, các doanh nghiệp không tiếc công sức đầu tư cho công tác tuyển. phiền về chất lượng nhân viên của mình. Vấn đề đặt ra là các chủ doanh nghiệp vẫn chưa đánh giá đúng mức vai trò của công tác đào tạo trong quá trình làm việc. Doanh nghiệp trăn trở về chất lượng. doanh nghiệp phải tự thân vận động, đào tạo nguồn nhân lực cao cấp mới có thể đáp ứng yêu cầu của công việc. Đào tạo giúp nâng cấp nguồn nhân lực hiện có Đầu tư vào công tác đào tạo nguồn
 • 6
 • 398
 • 1

công tác hội với phụ nữ bị bạo lực gia đình (nghiên cứu trường hợp tại nghĩa mai, huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an)

công tác xã hội với phụ nữ bị bạo lực gia đình (nghiên cứu trường hợp tại xã nghĩa mai, huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an)
. HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA LỊCH SỬ 000 VI TRUNG DANH CÔNG TÁC HỘI VỚI PHỤ NỮ BỊ BẠO LỰC GIA ĐÌNH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI NGHĨA MAI, HUYỆN NGHĨA ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN) BÁO. Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An trong một thời gian tôi đã hoàn thành bài báo cáo với đề tài Công tác hội với phụ nữ bị bạo hành gia đình tại Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An”. trạng bạo lực trong gia đình đối với phụ nữ đang gây nhiều bức xúc trong Nghĩa Mai. Với những lý do nêu trên, tôi đã chọn đề tài: Công tác hội với phụ nữ bị bạo hành gia đình tại Nghĩa
 • 59
 • 8,492
 • 57

Vai trò của sinh viên trong quản trị đại học (nghiên cứu trường hợp tại trường CĐSP gia lai)

Vai trò của sinh viên trong quản trị đại học (nghiên cứu trường hợp tại trường CĐSP gia lai)
. và vai trò của Sinh viên trong quản trị đại học 17 1.2.1.1 .Sinh viên 17 1.2.1.2. Vai trò của sinh viên trong quản trị đại học 17 1.2.1.3. Các mức độ tham gia của sinh viên trong quản trị đại. tên đề tài Vai trò của sinh viên trong quản trị đại học (Nghiên cứu trường hợp tại Trường CĐSP Gia Lai) hoàn toàn là kết quả nghiên cứu của bản thân tôi và chưa được công bố trong bất cứ. Mức độ tham gia của sinh viên trong quản trị hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 79 3.2.4.2. Nhận thức của sinh viên về vai trò của sinh viên trong quản trị nghiên cứu khoa học và công
 • 135
 • 315
 • 1

Vai trò của sinh viên trong quản trị đại học (nghiên cứu trường hợp tại Trường CĐSP Gia Lai

Vai trò của sinh viên trong quản trị đại học (nghiên cứu trường hợp tại Trường CĐSP Gia Lai
. hình quản trị đại học và vai trò của sinh viên trong quản trị đại học trên thế giới 29 1.3.3. Sơ lược mô hình quản trị đại học tại Việt Nam và Sinh viên trong hoạt động quản trị đại học tại. Mức độ tham gia của sinh viên trong quản trị hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 79 3.2.4.2. Nhận thức của sinh viên về vai trò của sinh viên trong quản trị nghiên cứu khoa học và công. bối cảnh các trường ÐH- CÐ tại Việt Nam hiện nay. Do vậy, tác giả chọn nghiên cứu đề tài VAI TRÒ CỦA SINH VIÊN TRONG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC (Nghiên cứu trường hợp tại Trường CĐSP Gia Lai) ” nhằm khảo
 • 133
 • 560
 • 0

Chính sách trợ giúp hội thường xuyên cộng đồng trong đời sống người khuyết tật (Nghiên cứu trường hợp tại Gia Canh – Huyện Định Quán – Tỉnh Đồng Nai

Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng trong đời sống người khuyết tật (Nghiên cứu trường hợp tại xã Gia Canh – Huyện Định Quán – Tỉnh Đồng Nai
. CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP HỘI THƢỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐỜI SỐNG NGƢỜI KHUYẾT TẬT (Nghiên cứu trƣờng hợp tại Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) Chuyên ngành: hội học. Nhu cu tr giúp hi ca i khuyt tt 58 CHƢƠNG 3: CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP HỘI THƢỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT TẠI GIA CANH, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI: THỰC TRẠNG. QUC GIA HÀ NI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI CAO THANH VÂN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP HỘI THƢỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐỜI SỐNG NGƢỜI KHUYẾT TẬT (Nghiên cứu
 • 125
 • 567
 • 2

Công tác hội với tình trạng bỏ học của học sinh dân tộc thiểu số - nghiên cứu trường hợp tại Đăk Jơ Ta – huyện Mang Yang – tỉnh Gia Lai

Công tác xã hội với tình trạng bỏ học của học sinh dân tộc thiểu số - nghiên cứu trường hợp tại xã Đăk Jơ Ta – huyện Mang Yang – tỉnh Gia Lai
. DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI ĐĂK JƠ TA, HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI 60 2.1. Thực trạng bỏ học của học sinh ngƣời dân tộc thiểu số tại địa phƣơng 60 2.2. Biểu hiện của các yếu tố tác động đến tình. HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN TẠ THỊ ĐIỆP CÔNG TÁC HỘI VỚI TÌNH TRẠNG BỎ HỌC CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ – NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP. bỏ học của học sinh dân tộc thiểu số - nghiên cứu trƣờng hợp tại Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai . 3 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Các nghiên cứu trên thế giới Giáo dục
 • 125
 • 972
 • 5

Trách nhiệm hội trong kinh doanh khách sạn. Nghiên cứu trường hợp các khách sạn thuê thương hiệu Sofitel của tập đoàn Accor tại Hà Nội

Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh khách sạn. Nghiên cứu trường hợp các khách sạn thuê thương hiệu Sofitel của tập đoàn Accor tại Hà Nội
. hiện trách nhiệm hội trong các khách sạn thuê thƣơng hiệu Sofitel của tập đoàn Accor tại Hà Nội. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm hội trong các khách sạn thuê thƣơng hiệu. đề cơ bản về trách nhiệm hội trong kinh doanh khách sạn - Chương 2: Trách nhiệm hội của các khách sạn thuê thương hiệu Sofitel của tập đoàn Accor tại Hà Nội - Chương 3: Kinh nghiệm và. Trách nhiệm hội trong kinh doanh khách sạn. Nghiên cứu trƣờng hợp các khách sạn thuê thƣơng hiệu Sofitel của tập đoàn Accor tại Hà Nội , với mong muốn đƣa ra những bài học kinh nghiệm của
 • 123
 • 1,039
 • 14

Vai trò của công tác hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Vai trò của công tác xã hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
. tác hội trong xóa đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định) ” nhằm tìm hiểu vai trò của công tác hội trong xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở đó,. CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu phục vụ cho luận văn tốt nghiệp Vai trò của công tác hội trong xóa đói giảm nghèo ( Nghiên cứu trường hợp tại Hải Phong huyện Hải hậu tỉnh Nam Định) ”. HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI VĂN DƢƠNG VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC HỘI TRONG XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI HẢI PHONG HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH)
 • 129
 • 7,769
 • 53

Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
. đến vai trò phụ nữ trong phát triển cộng đồng 42 2.4Thực trạng về vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng tại Đông ngạc -Huyện Từ Liêm - Hà Nội. 44 2.3.1. Vai trò của phụ nữ trong. NGUYỄN HỒNG LINH VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trường hợp tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội) Chuyên ngành : hội học Mã số : 60 31. các nhà hội học về cộng đồng. 23 2 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 27 2.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng ……………………………………………………………………….28
 • 92
 • 1,314
 • 5

Xử lý các xung đột hội do ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính (Nghiên cứu trường hợp sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Xử lý các xung đột xã hội do ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính (Nghiên cứu trường hợp sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
. trạng xung đột hội do ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chương 3: Các giải pháp xử lý xung đột hội do ứng dụng công nghệ thông tin trong quản. XỬ LÝ CÁC XUNG ĐỘT HỘI DO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN. quản lý, quản lý hành chính nhà nước, tin học hóa quản lý, hành vi, xung đột và xung đột hội. Chương 2: THỰC TRẠNG XUNG ĐỘT HỘI DO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ TẠI SỞ
 • 26
 • 425
 • 0

Đánh giá hoạt động bảo vệ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi tại trung tâm bảo trợ hội trên địa bàn Hà Nội (nghiên cứu trường hợp tại Trung 160728

Đánh giá hoạt động bảo vệ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi tại trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Hà Nội (nghiên cứu trường hợp tại Trung 160728
. GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ VĂN HIỆU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ TRẺ EM MỒ CÔI KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ HỘI TRÊN. GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ VĂN HIỆU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ TRẺ EM MỒ CÔI KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ HỘI TRÊN. viên hi  các trung tâm này ra sao, i m cho chúng  tài nghiên cu Đánh giá hoạt động bảo vệ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi tại trung tâm bảo trợ hội trên
 • 122
 • 747
 • 1

Đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong quá trình phát triển mô hình nuôi cá lồng trên địa bàn chiếng bằng, quỳnh nhai, sơn la giai đoạn 2011 2013

Đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong quá trình phát triển mô hình nuôi cá lồng trên địa bàn xã chiếng bằng, quỳnh nhai, sơn la giai đoạn 2011 2013
. Tờn ti: Đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong quá trình phát triển mô hình nuôi cá lồng trên địa bàn Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La giai đoạn 2011- 2013 KhóA. sở đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong quá trình phát triển mô hình nuôi cá lồng trên địa bàn Chiềng Bằng. Từ đó đề ra giải pháp khuyến nông nhằm phát triển sản xuất mô hình cá. công tác khuyến nông trong quá trình phát triển mô hình nuôi cá lồng trên địa bàn Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La giai đoạn 2011- 2013& quot;. 1.2. Mục tiêu của đề tài Trên cơ
 • 73
 • 627
 • 1
1 2 3 4 .. >