Tổng hợp tài liệu :

SKKN Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học

Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 08-09

Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 08-09
. Tổ Một Hai Ba 1 Khá Tốt Tốt 2 Khá Khá Tốt 3 Tốt Tốt Tốt 4 Khá Tốt Tốt XL chung Khá Tốt Tốt -GVCN phát thưởng cho các tổ, cá nhân đạt thành tích tốt làm. chỉ là công tác của riêng giáo viên chủ nhiệm mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.Vì thế, trong quá trình giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi
 • 17
 • 2,195
 • 28

Kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

Kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
. DUNG Trang 3 I/ NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC NGOẠI KHOÁ Trang 3 1. Các nhiệm vụ của công tác ngoại khoá Trang 3 2. Nguyên tắc hoạt động của công tác ngoại khoá Trang. xong lại tráng một lớp Parafin nóng chảy lên trên? - Nhiều thí nghiệm nếu làm trong giờ học sẽ không đủ thời gian, nên cho tổ ngoại khoá làm các thí nghiệm hữu cơ như làm giấm, làm rượu, lấy mêtan. báo; - Làm các thí nghiệm nhận biết các loại phân hoá học; - Làm thí nghiệm về tác dụng của các loại phân với cây trồng trong vườn trường, trong các chậu - Làm thí nghiệm về tác dụng của các loại
 • 15
 • 4,213
 • 73

SKKN MỘT VAI BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

SKKN MỘT VAI BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
. Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 4 bán trú nhằm nâng cao chất lượng học tập Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 4 BÁN TRÚ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG. Văn Tám 7 Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 4 bán trú nhằm nâng cao chất lượng học tập III. Kết luận: Trong suốt thời gian qua, tôi đã kiên trì thực hiện các biện pháp trên tự đánh giá trong học sinh theo một kế hoạch tổng thể: Trường Tiểu học Lê Văn Tám 3 Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 4 bán trú nhằm nâng cao chất lượng học tập a/ Đặt câu hỏi
 • 9
 • 2,175
 • 27

skkn một vài kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

skkn một vài kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
. kinh nghiệm với chủ đề: Một vài kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp . 3 PHẦN II: NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Một vài. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI MỘT VÀI KINH NGHIỆM PHỐI HỢP VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Một vài kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp . I. Cơ sở lý luận Các phẩm chất chính trị, đạo đức,
 • 26
 • 1,063
 • 1

skkn một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 41 trường tiểu học hải vân

skkn một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 41 trường tiểu học hải vân
. đề tài: Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 4/1 Trường Tiểu học Hải Vân. B. PHẦN NỘI DUNG: I. Thực trạng: Đầu năm học 2009-2010 tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 4/1 giáo viên là làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nhưng công tác chủ nhiệm lớp không phải là một công việc đơn giản, nó luôn là vấn đề trăn trở đối với hầu hết các giáo viên tiểu học: - Làm thế nào. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 4/1 TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI VÂN A. PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm
 • 14
 • 5,708
 • 12

SKKN: Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

SKKN: Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
Giáo dục là sự nghiêp mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm. Trong nghị quyết TW2 Khóa VIII đã khẳng định GDĐT là quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Để đáp ứng với nhu cầu của đất nước,cần phải đào tạo con người có đầy đủ nhân cách, phát triển toàn diện. Tuy giáo dục là sự nghiệp của Đảng, của toàn xã hội quan tâm và chăm lo nhưng lực lượng chủ yếu có tác động trực tiếp vẫn là đội ngũ các thầy cô giáo. Là một giáo viên được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 5A, tôi thấy đây là một trọng trách lớn cần phải giáo dục học sinh phát triển toàn diện và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Với trọng trách như vậy đòi hỏi người giáo viên phải có lòng yêu nghề, mến trẻ, quan tâm đến từng đối tượng học sinh, biết tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động ngoại khóa để thu hút học sinh đến trường. . Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp để thực nghiệm cho lớp 5A , Người thực hiện đề tài: NGUYỄN THỊ HỒNG THU – Giáo viên Trường Tiểu học Phước Hiệp SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM LÀM. HỒNG THU – Giáo viên Trường Tiểu học Phước Hiệp SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP nhiệm. Thành công lớn nhất của lớp tôi chủ nhiệm là kết quả của học sinh cuối năm tăng so. Hiệp SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Người thực hiện đề tài: NGUYỄN THỊ HỒNG THU – Giáo viên Trường Tiểu học Phước Hiệp SKKN: MỘT SỐ KINH
 • 20
 • 11,128
 • 53

SKKN một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

SKKN một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
Giáo viên chủ nhiệm lớp trước hết phải quản lí toàn diện lớp học và cần nắm vững: hoàn cảnh và những thay đổi, những tác động của gia đình đến học sinh của lớp chủ nhiệm; quản lí toàn diện đặc điểm học sinh của lớp. Nắm vững mục tiêu đào tạo cả về mặt nhân cách và kết quả học tập của học sinh, … để kết hợp giáo dục.Giáo viên chủ nhiệm lớp phải thực hiện tốt nhiệm vụ của một thầy cô giáo nói chung, mẫu mục về đạo đức, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và những quy định của nhà nước; nắm vững đường lối, quan điểm giáo dục và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn dạy học. Người giáo viên pải tham gia các hoạt động chính trị xã hội với tư cách là lực lượng tri thức trong công cuộc đổi mới, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. . viên. KẾT THÚC VẤN ĐỀ SKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Trên đây là một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 9A3, trường THCS Lạc Hòa mà tôi đã thực hiện trong công tác chủ nhiệm. Tất cả những gì tôi tìm tòi và áp dụng thành công sẽ được tôi trình bày trong “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 9A3, TRƯỜNG THCS LẠC HÒA”. Những biện. 22 Giỏi 1 Khá 7 Khá 5 SKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp TB 1 TB 21 Yếu / Yếu 3 (thi lại) 2, Biện pháp thực hiện – cách làm mới: 2.1, Nhận lớp chủ nhiệm. Trước ngày khai
 • 23
 • 6,791
 • 29

các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
. trờng và xã hội, chính vì vậy tôi đã mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm với chủ đề: Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp . 2 nghiệm: Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp . I. Cơ sở lý luận. Nh Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: Giáo dục trong nhà. sở giáo dục và đào tạo hải phòng trờng thpt lê quý đôn * sáng kiến kinh nghiệm Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Giáo viên:
 • 16
 • 2,857
 • 7

skkn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp cấp tiểu học

skkn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học
. kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp cấp Tiểu học này tôi đã vạch ra kế hoạch và áp dụng trong công tác chủ nhiệm lớp của mình, cụ thể năm 2008- 2009 tôi được phân công chủ nhiệm và. SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BÌNH CHƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CẤP TIỂU HỌC. Người viết đề tài : TRỊNH THỊ LUYỆN Đơn vị công tác : TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BÌNH. thực tế ấy tôi quyết tâm thực hiện tốt Công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học số 2 Bình Chương”, cố gắng giáo dục tốt những học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm góp phần đua phong trào nhà trường
 • 15
 • 1,261
 • 3

SKKN Một số sáng kiến để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Trường tiểu học Phú Nhiêu

SKKN Một số sáng kiến để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở Trường tiểu học Phú Nhiêu
. luôn dẫn đầu trong khối và trong toàn trường. Vì vậy đã chọn đề tài: Một số sáng kiến để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Trường tiểu học Phú Nhiêu . Sáng kiến là những giải pháp đã được vân. chủ nhiệm lớp Tiểu học có một vị trí đặc biệt quan trọng. Lao động của một giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu học là lao động sáng tạo không ngừng, sự sáng tạo đó đòi hỏi phải toàn diện: sáng. quá trình làm công tác chủ nhiệm với những giải pháp đã áp dụng và đem lại hiệu quả thiết thực. Tôi đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp tại trường TH Phú Nhiêu.
 • 11
 • 4,750
 • 17

SKKN Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp tiểu học

SKKN Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học
. GIẢ    !"#$"% II. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp tiểu học III. CAM KẾT &'#()* ()( +,-./#0#*1&2 )"',#3.45",467"89:;.<,=;*.  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I.TÁC GIẢ   . !"#$%&'( H  PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 3:#8 ):#&  +.*>+8@*21,-8 :
 • 23
 • 9,021
 • 92

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM VỚI HS LỚP 1

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM VỚI HS LỚP 1
. “ Một số biện pháp làm tốt cơng tác chủ nhiệm lớp đối với học sinh lớp 1 Đối tượng là học sinh lớp 1C. Giáo viên và một số phụ huynh học sinh. Trang - 1 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện. ngợi những em làm tốt trực nhật. Trang - 12 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp đối với học sinh lớp 1 - Tư thế ngồi học trong lớp cũng là một nề nếp của. khiển của lớp trưởng hát tập thể 1 bài. Ngồi chăm chú nghe đọc báo, tập trung nghe Trang - 11 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp đối với học sinh lớp 1 chuyện,
 • 25
 • 2,741
 • 6

Kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang

Kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang
. diện cho học sinh đó là công tác chủ nhiệm lớp. Nhiệm vụ của ngời giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp tiểu học đó là: -Tập hợp học sinh vào một tập thể, bién lớp học mỗi tập hợp đàu năm trở thành. cách phân công giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp trờng tiểu học: -Có thể cử giáo viên làm GVCN từ lớp đầu cấp đến lớp cuối cấp. -Có thể phân công giáo viên làm GVCN mỗi khối lớp. -Có thể. hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp. VI-Những đóng góp mới của đề tài: Chỉ đạo, hớng dẫn giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp giúp cho các giáo viên chủ nhiệm lớp có thêm những kinh nghiệm trong công
 • 21
 • 4,534
 • 11

SKKN KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TIỂU HỌC

SKKN KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC
. dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp tiểu học, tôi xin mạnh dạn trao đổi một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TIỂU HỌC Họ và tên người viết: Nguyễn Thị Thanh Hoa Đơn vị công tác: Trường Tiểu học 3 thị trấn Năm Căn, huyện Năm. VẤN ĐỀ Có thể nói công tác chủ nhiệm lớp là một công tác lớn bao gồm nhiều công việc cụ thể được triển khai hàng ngày, hàng tuần và trong suốt cả năm học. Khi nhận lớp chủ nhiệm, mỗi giáo viên
 • 9
 • 2,770
 • 36

Một số biện pháp hữu hiệu giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

Một số biện pháp hữu hiệu giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
. muốn đề xuất: Một số biện pháp hữu hiệu giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học” II. NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: A/ CƠ SỞ LÍ LUẬN: Những năm gần đây nền giáo dục của. TÊN–SÁNG KIẾN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỮU HIỆU GIÚP GIÁO VIÊN LÀM TỐT CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Hiện nay Đảng và nhà nước ta đã nêu ra việc phát triển toàn diện- giáo dục. nay công tác chủ nhiệm chưa đạt được hiệu quả cao về nề nếp, công tác tổ chức lớp học và các hoạt động khác. Từ thực trạng trên cho ta tìm ra những nguyên nhân mà công tác chủ nhiệm chưa đạt hiệu
 • 13
 • 604
 • 0

Báo cáo sáng kiến Một số kinh nghiệm giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trường THCS

Báo cáo sáng kiến Một số kinh nghiệm giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS
. học lớp 9 và công tác chủ nhiệm lớp tại nhà trường mà tôi đang công tác. Một trong những đề tài tôi áp dụng đem lại hiệu quả tốt, tôi xin được trình bày dưới đây. I-Tên sáng kiến : “MỘT SỐ KINH. xin được trình bày dưới đây. I-Tên sáng kiến : “MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỜNG THCS II. Mô tả ý tưởng: Nhà giáo dục vĩ đại Nga Usinxki nói rằng: “Muốn giáo dục con. Giáo viên Nơi công tác: Trường THCS thị trấn Phố Lu-Huyện Bảo Thắng-Tỉnh Lào Cai Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Năm học 2011-2012, tôi đã thực hiện một số đề tài về công tác bồi dưỡng
 • 4
 • 537
 • 6

skkn tìm hiểu một số biện phát để nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp tiểu học A Hoàng Nam

skkn tìm hiểu một số biện phát để nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học A Hoàng Nam
. Thắng 14 " ;Tìm hiểu một số biện pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp tiểu học& quot;. MỘT SỐ HÌNH ẢNH C A LỚP 2D TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG C A NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2013- 2014 – NĂM HỌC 2014. sinh: Giáo viên: Trần Thị Thanh Lan Trường TH Chiến Thắng 5 " ;Tìm hiểu một số biện pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp tiểu học& quot;. Trong khi học ba tiết học đầu tiên giáo. Thắng 13 " ;Tìm hiểu một số biện pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp tiểu học& quot;. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ C A HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC Giáo viên: Trần Thị Thanh Lan Trường
 • 19
 • 782
 • 0

SKKN Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp bậc THPT

SKKN Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp bậc THPT
. TÀI: "CÁC BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP BẬC THPT& quot; 1 Phần I: Đặt vấn đề 1. Lý do chọn đề tài: Trong công tác giáo. trường và xã hội, chính vì vậy tôi đã mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm với chủ đề: Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp . 2 nghiệm: Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp . I. Cơ sở lý luận. Như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: “Giáo dục trong nhà
 • 17
 • 1,336
 • 6

SKKN một số giải pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp góp phần hạn chế học sinh bỏ học tại Trường THCS 1 Sông Đốc

SKKN một số giải pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp góp phần hạn chế học sinh bỏ học tại Trường THCS 1 Sông Đốc
. TÀI: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP GÓP PHẦN HẠN CHẾ HỌC SINH BỎ HỌC TẠI TRƯỜNG THCS 1 SÔNG ĐỐC" 1 Phần thứ nhất PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong thời gian qua, số lượng học sinh bỏ. TL S L TL HK I: 2 012 -2 013 10 32 5 0,48 3 0,29 1 0,07 1 0,07 HKII: 2 012 -2 013 10 32 5 0,48 3 0,29 1 0,07 1 0,07 Cả năm: 2 012 -2 013 10 32 5 0,48 3 0,29 1 0,07 1 0,07 Năm học 2 011 -2 012 học sinh bỏ học 10 em,. các biện pháp này tại trường THCS 1 Sông Đốc trong cuộc họp sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm đầu năm để chỉ đạo công tác chuyên môn và công tác chủ nhiệm. Giúp giáo viên chủ nhiệm nâng 12 cao nhận
 • 14
 • 364
 • 0
1 2 3 4 .. >