Tổng hợp tài liệu :

Phát triển tư duy cho học sinh lớp 3 trong phân môn “Luyện từ và câu” thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trương thị bé

Xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hóa họcnhiều cách giải để rèn luyện duy cho học sinh lớp 12 Trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học có nhiều cách giải để rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 12 Trung học phổ thông
Xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hóa họcnhiều cách giải để rèn luyện duy cho học sinh lớp 12 Trung học phổ thông . tôi chọn đề tài: Xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hóa họcnhiều cách giải để rèn luyện duy cho học sinh lớp 12 Trung học phổ thông ". . ử dụng hệ thống bài tậpnhiều cách giải để rèn duy cho học sinh. 5. Giả thuyết khoa học Nếu giáo viên sử dụng hệ thống bài tập hóa họcnhiều
 • 150
 • 2,755
 • 39

Kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần sinh thái học sinh học 12 THPT luận văn thạc sỹ giáo dục học

Kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần sinh thái học  sinh học 12 THPT luận văn thạc sỹ giáo dục học
. dạy học Sinh học 12 THPT, chúng tôi chọn đề tài: Kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi. thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. - Xây dựng hệ thống các câu hỏi tự luận - Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa
 • 90
 • 1,434
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương nitơ photpho (hoá học lớp 11)

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương nitơ  photpho (hoá học lớp 11)
. học Vinh Phạm thị quỳnh Xây dựng Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan Xây dựng Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn ch nhiều lựa chọn. dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chơng nitơ- photpho. - Sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chơng nitơ - photpho
 • 114
 • 687
 • 1

xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hóa họcnhiều cách giải để rèn luyện duy cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông

xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học có nhiều cách giải để rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông
. tôi chọn đề tài: Xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hóa họcnhiều cách giải để rèn luyện duy cho học sinh lớp 12 Trung học phổ thông ". . việc sử dụng hệ thống bài tậpnhiều cách giải để rèn duy cho học sinh. 5. Giả thuyết khoa học Nếu giáo viên sử dụng hệ thống bài tập hóa họcnhiều
 • 136
 • 717
 • 2

SKKN: Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho học sinh lớp 3 trong phân môn Tập làm văn

SKKN: Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo cho học sinh lớp 3 trong phân môn Tập làm văn
SKKN: Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho học sinh lớp 3 trong phân môn Tập làm văn . - Ph i hợp vận dụng các ph ơng ph p dạy học nhằm ph p huy tính tích cực của học sinh như: - Ph ơng ph p quan sát hỏi đáp, đàm thoại. - Ph ơng ph p ph t hiện giải quyết vấn đề. - Ph ơng. liên quan đến ph n môn tập làm văn. - Ph ơng ph p ph i hợp quan sát cùng ph i hợp kiểm tra đối chứng. - Ph ơng ph p lập kế hoạch với nội dung cụ thể cho từng tiết dạy. - Ph ơng ph p thực hành. quyết vấn đề. - Ph ơng ph p thực hành giao tiếp. - Ph ơng ph p ph n tích đề bài bằng ngôn ngữ nói, viết. - Ph ơng ph p hợp tác trong nhóm. - Ph ơng ph p tự tìm hiểu, khám ph về tranh ảnh, các
 • 28
 • 2,853
 • 3

skkn rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 2 trong phân môn tập làm văn – dạng bài nghi thức lời nói

skkn rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 2 trong phân môn tập làm văn – dạng bài nghi thức lời nói
. pháp: “RÈN KĨ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP 2 TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN – DẠNG BÀI: NGHI THỨC LỜI NÓI”. 2. Mục đích nghi n cứu: Đề xuất một số biện pháp để rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 2 trong phân môn. chia các bài văn thành hai dạng: Tập làm văn miệng tập làm văn nói. Tập làm văn miệng rèn khả năng trình bày một bài nói theo yêu cầu đề bài. Tập làm văn nói phát triển cho học sinh kĩ năng lựa. KĨ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP 2 TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN Phân môn Tập làm văn có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc dạy học tiếng Việt, vì Tập làm văn tận dụng các hiểu biết kĩ năng
 • 31
 • 8,566
 • 32

xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn sử dụng trong kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương “hạt nhân nguyên tử” của học sinh lớp 12 trung học phổ thông

xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn sử dụng trong kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương “hạt nhân nguyên tử” của học sinh lớp 12 trung học phổ thông
. nhằm kiểm tra chất lượng kiến thức của HS trong học tập một chương nào đó của môn Vật lí như: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến. dạy học môn Vật lí ở trường trung học phổ thông (THPT), chúng tôi lựa chọn đề tài: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn sử dụng trong kiểm tra đánh giá chất lượng kiến. kiến thức chương “Hạt nhân nguyên tử” của học sinh lớp 12 trung học phổ thông. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu xây dựng một hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn
 • 24
 • 477
 • 2

dạy luyện nói cho học sinh lớp 3 trong phân môn kể chuyện

dạy luyện nói cho học sinh lớp 3 trong phân môn kể chuyện
. cứu 3 Đề tài Dạy luyện nói cho học sinh líp 3 trong phân môn Kể chuyện góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn kể chuyện lớp 3 nói chung kỹ năng luyện nói cho HS nói riêng. Thông. năng nói để tổ chức dạy học kể chuyện cho học sinh líp 3 - Một sè phương pháp dạy học phân môn kể chuyện nhằm phát triển kĩ năng nói cho học sinh líp 3 4.2 .3. Xây dùng một số bài tập nhằm luyện nói. Dung Chương I: Cơ sở lí luận thực tiễn của việc dạy học luyện nói trong phân môn Kể chuyện lớp 3 Chương II :Dạy luyện nói cho học sinh líp 3 trong phân môn kể chuyện Chương III: Thực nghiệm sư phạm. -
 • 141
 • 1,228
 • 5

kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương i sinh học 11 ban cơ bản

kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương i sinh học 11 ban cơ bản
. để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu h i trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương I sinh học 11 ban cơ bản. ” 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Xây dựng hệ thống câu h i tự luận ngắn. từ việc nhận thức vai trò quan trọng của phương án nhiễu trong xây dựng câu h i trắc nghiệm khách quan (MCQ) chúng t i chọn đề t i: Kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu h i tự luận để lựa. dựng hệ thống câu h i tự luận ngắn kiểm tra kiến thức HS để tìm các phương án nhiễu hiệu quả để xây dựng hệ thống câu h i trắc nghiệm chất lượng. 11 9.4. Xây dựng bộ câu h i trắc nghiệm MCQ chương
 • 146
 • 557
 • 0

kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương ii, iii sinh học 10 ban cơ bản

kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương ii, iii sinh học 10 ban cơ bản
. học Sinh học 10 ban cơ bản, chúng tôi chọn đề tài: Kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa. quan nhiều lựa chọn. - Xây dựng hệ thống các câu hỏi tự luận chương II, III sinh học 10 ban cơ bản. - Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương II, III sinh học. sở lý luận thực tiễn Chương II. Xây dựng hệ thống các câu hỏi tự luận chương II, III sinh học 10 ban cơ bản. Chương III. Xây dựng hệ thống MCQ chương II, III sinh học 10 ban cơ bản.
 • 164
 • 668
 • 0

LUẬN VĂN VẬT LÍ: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn sử dụng trong kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương “Hạt nhân nguyên tử” của học sinh lớp 12 trung học phổ thông

LUẬN VĂN VẬT LÍ: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn sử dụng trong kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương “Hạt nhân nguyên tử” của học sinh lớp 12 trung học phổ thông
. xong một chương hay một chủ đề. 1.3.1.3. Trắc nghiệm điền khuyết Có thể có hai dạng, chúng có thể là những câu hỏi với giải đáp ngắn, hay cũng có thể gồm những câu phát biểu với một hay nhiều chỗ. việc KTĐG kiến thức, kĩ năng. Như vậy, kiểm tra đánh giá là hai công việc có nội dung khác nhau, nhưng liên quan mật thiết với nhau vì đều nhằm miêu tả tập hợp các bằng chứng về kết quả. dạng này gồm hai phần: Phần gốc phần lựa chọn. - Phần gốc: Là một câu hỏi hay một câu bỏ lửng (chưa hoàn tất). Yêu cầu phải tạo căn bản cho sự lựa chọn, bằng cách đặt ra một vấn đề hay đưa ra
 • 156
 • 495
 • 3

Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong phân môn tiếng việt

Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong phân môn tiếng việt
. HIỆN. - Tại lớp 2A - Một số kinh nghiệm rèn kỷ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong phân môn kể chuyện áp dụng trong giờ dạy phân môn Tiếng Việt triển khai trong trường nói chung khối 2 nói riêng.Và. cung cấp một số tranh phong to trong sách giáo khoa để thuận lợi cho việc giảng dạy môn tiếng việt Trên đây là “ Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong môn Tiếng Việt dụng được cho tất cả các trường Tiểu học. III. MÔ TẢ SÁNG KIẾN: * Một số biện pháp rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 1.Tự nghiên cứu tìm hiểu tâm lý học sinh. - Học sinh tiểu học còn
 • 11
 • 712
 • 0

Phát triển duy cho học sinh lớp 3 trong phân môn “Luyện từ câu” thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trương thị

Phát triển tư duy cho học sinh lớp 3 trong phân môn “Luyện từ và câu” thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trương thị bé
. học sinh lớp 3 trong phân môn “Luyện từ câu” thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn Chương 3: Một số biện pháp phát triển duy cho học sinh lớp 3 thông qua hệ thống. việc phát triển duy cho học sinh lớp 3 trong phân môn “Luyện từ câu” thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn Chương 2: Thực trạng của việc phát triển duy cho học. của việc phát triển duy cho HS lớp 3 trong phân môn “Luyện từ câu” thông qua hệ thống bài tập TNKQNLC. - Xây dựng hệ thống bài tập TNKQNLC cho HS lớp 3 trong phân môn “Luyện từ câu”. -
 • 98
 • 3,113
 • 17
1 2 3 4 .. >