Tổng hợp tài liệu :

Qui trình ương tôm sú, tôm he từ post-larvae 15 đến 45 ngày tuổi

Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu và Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng

 Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng
ùng với ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi chiếm một vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp nước ta, chiếm tỉ lệ cao 85% (theo tổng cục thống kê năm 2009), cung cấp những chất dinh dưỡng cần thi . và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu và Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng .2.1. Mục đích của đề tàiĐánh giá khả năng. và lợn cái giống Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi. - Khả năng sinh trưởng chung của giống lợn Yorkshire giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày
 • 41
 • 2,281
 • 17

Khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống Mỹ Thạnh Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống Mỹ Thạnh Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống Mỹ Thạnh Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang . only. KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) THEO MÔ HÌNH NƯỚC TRONG HƠÛ TẠI TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG MỸ THẠNH. Lược Tình Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh ƠÛ An Giang 10 2.4 Giới Thiệu Về Trại Giống Mỹ Thạnh 10 2.5 Các Mô Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh 11
 • 61
 • 1,428
 • 5

Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hưng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị

Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hưng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị
Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hưng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị . X c định vai trò gây bệnh c a vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hƣng Yên và thử nghiệm. Edema disease pathogenic EHEC : Enterohaemorrhagic Escherichia coli EMB : Eosin Methylene Blue Agar EPEC : Enteropathogenic Escherichia
 • 116
 • 1,591
 • 3

Tìm hiểu quy trình nuôi thương phẩm tôm sú tại xã Bắc Trạch - huyện Bố Trạch - Tỉnh Quảng Binh

Tìm hiểu quy trình nuôi thương phẩm tôm sú tại xã Bắc Trạch - huyện Bố Trạch - Tỉnh Quảng Binh
Tìm hiểu quy trình nuôi thương phẩm tôm sú tại xã Bắc Trạch - huyện Bố Trạch - Tỉnh Quảng Binh 123doc.vn
 • 52
 • 460
 • 0

Tìm hiểu quy trình nuôi thương phẩm tôm sú tại xã Bắc Trạch - Huyện Bố Trạch_ Tỉnh Quảng Bình

Tìm hiểu quy trình nuôi thương phẩm tôm sú tại xã Bắc Trạch - Huyện Bố Trạch_ Tỉnh Quảng Bình
Tìm hiểu quy trình nuôi thương phẩm tôm sú tại xã Bắc Trạch - Huyện Bố Trạch_ Tỉnh Quảng Bình
 • 52
 • 436
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn nhân tạo đến sự phát triển của cá giò ( rachycentron cândun) giai đọn từ 15 đến 36 ngày tuổi

Đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn nhân tạo đến sự phát triển của cá giò ( rachycentron cândun) giai đọn từ 15 đến 36 ngày tuổi
. đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng của các loại thức ăn nhân tạo đến sự phát triển của cá Giò (Rachycentron canadum) giai đoạn từ 15 đến 36 ngày tuổi 11. -------------- NGÔ QUỐC VĂN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN NHÂN TẠO ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁ GIÒ (RACHYCENTRON CANADUM) GIAI ĐOẠN TỪ 15 ĐẾN 36 NGÀY TUỔI KHOÁ LUẬN
 • 31
 • 312
 • 0

thử nghiệm ương ếch thái lan từ ấu trùng đến 30 ngày tuổi với các loại thức ăn khác nhau

thử nghiệm ương ếch thái lan từ ấu trùng đến 30 ngày tuổi với các loại thức ăn khác nhau
. VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCCHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢNMÃ SỐ: 304 THỬ NGHIỆM ƯƠNG ẾCH THÁI LAN TỪ ẤU TRÙNG ĐẾN 30 NGÀY TUỔI VỚI CÁCLOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU Cần. bách. Đề tài thử nghiệm ương ếch Thái Lan từ ấu trùng đến 30 ngày tuổi với các loại thức ăn khác nhau sẽgóp phần giải quyết những khó khăn trên.21.2
 • 38
 • 471
 • 0

luận văn: Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hƣng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị pot

luận văn: Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hƣng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị pot
. X c định vai trò gây bệnh c a vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hƣng Yên và thử nghiệm. X c định vai trò gây bệnh c a vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hƣng Yên và thử nghiệm
 • 116
 • 396
 • 1

Qui trình hướng dẫn nuôi tôm sú thâm canh docx

Qui trình hướng dẫn nuôi tôm sú thâm canh docx
. v nuôi tôm sú thâm canh, quy trình nuôi tôm sú thâm canh ca tp oàn CP, . D án VIE 97/030 tin hành biên son “ng dn quy trình nuôi tôm sú thâm canh Quy trình công ngh nuôi thâm canh tôm sú. 2. Trn Th Vit Ngân, 2002. Hi và áp v k thut nuôi tôm sú. NXB nông nghip.3. p oàn CP, 2002. Quy trình
 • 16
 • 401
 • 0

Bệnh trên mang tôm: Bệnh đen mang trên tôm sú, tôm thẻ, tôm hùm ppt

Bệnh trên mang tôm: Bệnh đen mang trên tôm sú, tôm thẻ, tôm hùm ppt
. Bệnh trên mang tôm: Bệnh đen mang trên tôm sú, tôm thẻ, tôm hùm (Black Gill Disease) 1 - Bệnh đen mang trên tôm sú, tôm thẻ Bệnh đen mang là bệnh thường gặp ở tôm nuôi trong. 2 - Bệnh đen mang trên tôm hùm Đối với tôm hùm, bệnh có thể xuất hiện ở cả tôm con và tôm trưởng thành. Triệu chứng:  Mang tôm có những điểm đen, các tơ mang chuyển màu đen, nếu bệnh nặng. bám vào mang tôm làm mang có màu vàng, nâu đen.  Do tôm bị đóng rong trên mang và vỏ: o Mang và vỏ tôm đóng rong làm các chất vẩn hữu cơ dễ bám vào và làm mang tôm chuyển màu.  Do tôm nhiễm
 • 6
 • 416
 • 0

Đồ án: Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu và Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng docx

Đồ án: Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng docx
. giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi. - Đánh giá khả năng sinh trƣởng của các lợn đực và lợn cái giống Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi. - Khả năng sinh trƣởng chung của giống lợn. Nông Nghiệp Hải Phòng Chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………………. Đồ án Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần
 • 42
 • 578
 • 0

thăm dò ảnh hưởng của chế phẩm supsolac trên sức sinh sản heo nái từ lứa 2 trở lên và chế phẩm supcreep trên sức sinh trưởng heo con từ cai sữa đến 60 ngày tuổi

thăm dò ảnh hưởng của chế phẩm supsolac trên sức sinh sản heo nái từ lứa 2 trở lên và chế phẩm supcreep trên sức sinh trưởng heo con từ cai sữa đến 60 ngày tuổi
. chế phẩm Sup Creep trên sức sinh trưởng heo con từ cai sữa đến 60 ngày tuổi. Chúng tôi ghi nhận được kết quả sau: Thăm dò ảnh hưởng chế phẩm Sup Solac trên sức sinh sản heo nái  Trên heo nái. từ ngày 22 /01 /20 08 đến 02/ 05 /20 08 tại trại chăn nuôi Hưng Việt – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với mục đích: thăm dò ảnh hưởng của chế phẩm Sup Solac trên sức sinh sản heo nái từ lứa 2 trở lên và chế. sức sinh trưởng heo con từ cai sữa đến 60 ngày tuổi tại trại heo Hưng Việt”. 1 .2. Mục đích Xác định tác dụng của chế phẩm Sup Solac trên khả năng sinh sản của heo nái lứa 2 trở lên. Xác
 • 73
 • 517
 • 0

NGHIÊN cứu kỹ THUẬT SINH sản NHÂN tạo và ƯƠNG cá TRÈN bầu (ompok bimaculatusbloch, 1797) từ cá bột đến 60 NGÀY TUỔI

NGHIÊN cứu kỹ THUẬT SINH sản NHÂN tạo và ƯƠNG cá TRÈN bầu (ompok bimaculatusbloch, 1797) từ cá bột đến 60 NGÀY TUỔI
. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÊ VĂN LỄNH NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO VÀ ƯƠNG CÁ TRÈN BẦU (Ompok bimaculatus Bloch, 1797) TỪ CÁ BỘT ĐẾN 60 NGÀY TUỔI . GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÊ VĂN LỄNH NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO VÀ ƯƠNG CÁ TRÈN BẦU (Ompok bimaculatus Bloch, 1797) TỪ CÁ BỘT ĐẾN 60 NGÀY TUỔI . Thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá trèn bầu bằng các loại chất kích thích và liều lượng khác nhau. (2) Thử nghiệm ương cá trèn bầu từ cá bột đến 60 ngày tuổi bằng các loại thức ăn khác
 • 103
 • 1,533
 • 6

Tìm hiểu qui trình nuôi thương phẩm tôm he chân trắng Penaeus vannamei (Boone, 1931) tại Kiên Lương Kiên Giang

Tìm hiểu qui trình nuôi thương phẩm tôm he chân trắng Penaeus vannamei (Boone, 1931) tại Kiên Lương Kiên Giang
Tìm hiểu qui trình nuôi thương phẩm tôm he chân trắng Penaeus vannamei (Boone, 1931) tại Kiên Lương Kiên Giang.Việt Nam là quốc gia có thế mạnh rất lớn về ngành thủy sản.Với bờ biển dài 3260 km, kéo dài từ Bắc đến Nam, nằm trong vùng biển Thái Bình Dương được thiên nhiên ưu đãi , về số lượng và thành phần loài sinh vật ở biển rất phong phú và đa dạng. . 1 Tìm hiểu qui trình nuôi thương phẩm tôm he chân trắng Penaeus vannamei (Boone, 1931) tại Kiên Lương- Kiên Giang . Các nội dung của đề tài bao gồm: - Hiện trạng nuôi tôm he chân trắng tại Kiên. TRIỂN NGHỀ NUÔI TÔM HE CHÂN TRẮNG 1.Tình hình nuôi tôm he chân trắng trên thế giới 6 1.1. Tình hình nuôi tôm he chân trắng ở Châu Mỹ Tôm he chân trắng là một trong ba loài tôm được nuôi phổ biến. hoạch vùng nuôi tôm he chân trắng . Hy vọng đề tài này sẽ mở ra những hướng mới cho nghề nuôi tôm ở nước ta. 3.Tình hình nuôi tôm he chân trắng tại Huyện Kiên Lương. Tôm he chân trắng đã được
 • 52
 • 545
 • 0

xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn e. coli, c. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh hưng yên và thử nghiệm phác đồ điều trị

xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn e. coli, c. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh hưng yên và thử nghiệm phác đồ điều trị
. lợn tiêu chảy và chết do tiêu chảy theo lứa tuổi lợn 55 3.1.5. C c triệu chứng ở lợn tiêu chảy 58 3.2. Nghiên c u x c định vai trò c a vi khuẩn E. coli và C. perfringens trong hội chứng tiêu. VĂN EEC : Adherence Enteropathogenic Escherichia coli BHI : Brain-heart infusion cs : C ng sự CPU : Colonial Forming Unit ED : Edema disease EDP : Edema disease pathogenic EHEC : Enterohaemorrhagic. Enterohaemorrhagic Escherichia coli EMB : Eosin Methylene Blue Agar EPEC : Enteropathogenic Escherichia coli ETEC : Enterotoxigenic Escherichia coli HEM : Heamolys in Hly : Heamolys in KN
 • 149
 • 647
 • 0

Qui trình ương tôm sú, tôm he từ post-larvae 15 đến 45 ngày tuổi

Qui trình ương tôm sú, tôm he từ post-larvae 15 đến 45 ngày tuổi
. 28TCN125:1998 Quy trình ương tôm sú, tôm he từ POST-LARVAE 15 đến 45 ngày tuổi Qui trình ương tôm sú, tôm he từ post-larvae 15 đến 45 ngày tuổi The procedure for nursery of tiger. shrimp, banana shrimp from post-larvae 15 to post- larvae 45 Lời nói đầu : 28 TCN 125 : 1998 'Quy trình ương tôm sú, tôm he từ post-larvae 15 đến 45 ngày tuổi& apos; do Viện Nghiên cứu. tuổi tới 45 ngày tuổi (gọi tắt là PL15 - PL45 ) của một trong hai loài tôm biển là : - Tôm sú / tôm cỏ / tôm thẻ rằn (Penaeus monodon Fabricius,1798) - Tôm he / tôm lớt / tôm thẻ / tôm bạc
 • 11
 • 268
 • 0

Đánh giá tình hình bệnh phân trắng ở heo con từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi ở xã an phó mỹ đức

Đánh giá tình hình bệnh phân trắng ở heo con từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi ở xã an phó mỹ đức
. chảy ở lợn con từ 7-21 ngày tuổi cũng là mét trong những bệnh gây cho con vật ỉa chảy. Bệnh viêm ruột ỉa chảy thường hay mắc ở lợn con từ 7-21 ngày tuổi, bởi cơ thể của lợn con lúc sơ sinh về cấu. được tình hình thực tế của các bệnh trên lợn, nên tôi tiến hành điều tra một xã của huyện. “Điều tra tình hình bệnh phân trắng lợn con ở đàn con theo mẹ và so sánh một số thuốc điều trị tại xã An. đi dẫn đến rối loạn quá trình tiêu hoá gây nên bệnh ỉa chảy ở lợn con, hay mắc nhiều nhất ở lứa tuổi 7-21 ngày bệnh lợn con ỉa phân trắng 3.2. Các nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy ở heo con Khi
 • 34
 • 514
 • 0

Điều tra tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi và đưa ra nột số phác đồ điều trị tại xã Lam Hạ Thành phố Phủ Lý

Điều tra tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi và đưa ra nột số phác đồ điều trị tại xã Lam Hạ Thành phố Phủ Lý
. con theo mẹ từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi và đưa ra nột số phác đồ điều trị tại xã Lam Hạ Thành phố Phủ Lý . 1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Tìm hiểu hiện trạng chăn nuôi lợn ở xã Lam Hạ Thực trạng công. về hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ, xác định tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ chết ở lợn con theo mẹ bị mắc tiêu chảy qua các tuần tuổi. So sánh hiệu quả điều trị thực tế của một số phác đồ điều trị. pháp điều tra hội chứng tiêu chảy Theo dõi trực tiếp dựa vào triệu chứng lâm sàng, lập bảng theo dõi, ghi chép hàng ngày số lợn con bị tiêu chảy, bị chết. * Thử nghiệm một số phác đồ điều trị hội
 • 31
 • 3,683
 • 8
1 2 3 4 .. >