Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn 2014

Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần lắp máy và xây dựng điện.DOC

Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần lắp máy và xây dựng điện.DOC
Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần lắp máy và xây dựng điện . lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phẩn Lắp máy và xây dựng điện Chương III: Giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc tại công tyKết luậnSinh. nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty. Đối tượng nghiên cứu• Đối tượng: các công cụ tạo động lực tại Công ty Phương pháp nghiên
 • 58
 • 1,032
 • 27

Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Xây dựng công trình hàng không.DOC

Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Xây dựng công trình hàng không.DOC
Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Xây dựng công trình hàng không . Xây dựng công trình hàng không .Đề tài Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Xây dựng công trình hàng không tập trung. lực đối với một doanh nghiệp nên em đã chọn đề tài nghiên cứu là Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Xây dựng công
 • 75
 • 818
 • 13

Nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giao Thủy.DOC

Nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giao Thủy.DOC
Nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giao Thủy . về động lực làm việc cho người lao động trong tổ chức.Chương II: Thực trạng về tạo động lực làm việc cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát. quả làm việc tốt nhất.17CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆCCHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN GIAO THỦY.2.1.
 • 58
 • 891
 • 12

Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực với mục tiêu tạo động lực làm việc cho ngưòi lao động tại Khách sạn NIKKO Hà Nội.doc

Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực với mục tiêu tạo động lực làm việc cho ngưòi lao động tại Khách sạn NIKKO Hà Nội.doc
Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực với mục tiêu tạo động lực làm việc cho ngưòi lao động tại Khách sạn NIKKO Hà Nội. . việc tạo động lực cho ngời lao động tại Khách sạn NIKKO Hà Nội. Chơng III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực với mục tiêu tạo động. lớn tác động mạnh đến hiệu quả kinh doanh của Khách sạn. Vì vậy em chọn đề tài :Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực với
 • 79
 • 1,063
 • 25

1 số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Xây dựng công trình hàng không.DOC

1 số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Xây dựng công trình hàng không.DOC
1 số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Xây dựng công trình hàng không. . Xây dựng công trình hàng không .Đề tài “Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Xây dựng công trình hàng không tập trung. lực đối với một doanh nghiệp nên em đã chọn đề tài nghiên cứu là “Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Xây dựng công
 • 74
 • 997
 • 6

Nghiên cứu công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty Đồng Phú.doc

Nghiên cứu công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty Đồng Phú.doc
Nghiên cứu công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty Đồng Phú . lực cho người lao động tại công ty Đồng Phú1 .3 Phạm vi nghiên cứu1 .3.1 Phạm vi không gianNghiên cứu về hệ thống tạo động lực cho lao động tại công ty Đồng. của người lao động. Tôi đã tiến hành nghiên cứu và phân tích đề tàiNghiên cứu công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty Đồng Phú
 • 84
 • 1,166
 • 17

Tìm hiểu độnglàm việc của người lao động và các phương pháp kích thích, động viên thích hợp trên cơ sở thuyết hy vọng của VictorRoom

Tìm hiểu động cơ làm việc của người lao động và các phương pháp kích thích, động viên thích hợp trên cơ sở thuyết hy vọng của VictorRoom
Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ cơ khí Tìm hiểu độnglàm việc của người lao động và các phương pháp kích thích, động viên thích hợp trên cơ sở thuyết hy vọng của VictorRoom . LÝĐề 5: Tìm hiểu độnglàm việc của người lao động và các phương pháp kích thích, động viên thích hợp trên cơ sở: thuyết hy vọng của Victor RoomBÀI LÀMI,. tâm và ngày càng giữ địa vị chi phối. Đáng chú ý trong nhóm thuyết tìm hiểu độnglàm việc của người lao động để có biện pháp kích thích, động viên thích
 • 8
 • 1,196
 • 11

Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường An

Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường An
Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường An . Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường An ề tài “ Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc. cho người lao động tại Cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường An tích hiệu quả của việc sử dụng các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Cổ phần Đầu tư
 • 74
 • 622
 • 6

Văn hóa tổ chức và tác động của nó tới động lực làm việc của người lao động

Văn hóa tổ chức và tác động của nó tới động lực làm việc của người lao động
Văn hóa tổ chức và tác động của nó tới động lực làm việc của người lao động . văn hoá tổ chức và tác động của nó tới động lực làm việc của ngời lao động I. Quan hệ giữa văn hóa tổ chức và tác động của nó tới động lực làm việc của. văn hoá tổ chức và tác động của nó tới động lực làm việc của ngời lao động - ChơngIII:Một số nhận định về văn hoá tổ chức và vấn đề tạo động lực làm việc
 • 21
 • 506
 • 4

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHÚ- ĐỒNG NAI

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHÚ- ĐỒNG NAI
NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHÚ- ĐỒNG NAI . ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHÚ- ĐỒNG NAI. của người lao động về công tác tạo động lực làm việc của công ty TNHH Đồng Phú- Đồng Nai Bảng chi tiết sản phẩm của công ty Đồng Phú- Đồng Nai xi
 • 83
 • 811
 • 3

Văn hoá tổ chức và tác động của nó tới động lực làm việc của người lao động

Văn hoá tổ chức và tác động của nó tới động lực làm việc của người lao động
Văn hoá tổ chức và tác động của nó tới động lực làm việc của người lao động . HỐ TỔ CHỨC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NĨ TỚI ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG I. Quan hệ giữa văn hóa tổ chức và tác động của nó tới động lực làm việc của người. giữa văn hoá tổ chức và tác động của nó tới động lực làm việc của người lao động - ChươngIII:Một số nhận định về văn hoá tổ chức và vấn đề tạo động lực làm
 • 24
 • 1,289
 • 9

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI KHÁCH SẠN NIKKO HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI KHÁCH SẠN NIKKO HÀ NỘI
. đề thực tập tốt nghiệp Thực trạng của công tác quản lý nhân lực và sự tác động của nó tới việc tạo động lực làm việc cho ngời lao động tại Khách sạn Nikko. sự tác động của nó tới việc tạo động lực cho ngời lao động. 2.2.1. Giới thiệu về đội ngũ nhân lực tại Khách sạn Nikko Hà Nội. Đối với ngành Khách sạn lực
 • 29
 • 607
 • 0

Tài liệu Động lực làm việc của người lao động docx

Tài liệu Động lực làm việc của người lao động docx
. NgoạiThươngĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNGChương 2#1: Động cơ là gì?z Động lực (Motivation): sự sẵnsàngsử dụng nỗlựccaođể thựchiện các mụctiêucủatổchức,. nhu cầu cá nhânz Phân biệt động lựcvàviệcbịđedoạ hoặccámdỗz Động lựcvàhiệuquả Làm việctíchcực(nỗ lựccao) Duy trì nỗ lựclàmviệc Định hướng vào thựchiệncácmụctiêuquantrọngP=MxAxOP:
 • 9
 • 377
 • 1

Tiểu luận: Tìm hiểu độnglàm việc của người lao động và các phương pháp kích thích, động viên thích hợp trên cơ sở: thuyết hy vọng của Victor Room pps

Tiểu luận: Tìm hiểu động cơ làm việc của người lao động và các phương pháp kích thích, động viên thích hợp trên cơ sở: thuyết hy vọng của Victor Room pps
. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Tiểu luận Tìm hiểu độnglàm việc của người lao động và các phương pháp kích thích, động viên thích hợp trên cơ sở: thuyết hy vọng của Victor Room 1 MỤC LỤC TIỂU LUẬN MÔN KHOA. LÝ Đề 5: Tìm hiểu độnglàm việc của người lao động và các phương pháp kích thích, động viên thích hợp trên cơ sở: thuyết hy vọng của Victor Room 2 BÀI LÀM I, LỜI GIỚI THIỆU Cuộc cách mạng. ý trong nhóm thuyết tìm hiểu độnglàm việc của người lao động để có biện pháp kích thích, động viên thích hợp là thuyết hy vọng của Victor Room .Thuyết hy vọng này do Victor Vroom - giáo sư
 • 10
 • 803
 • 7

ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới động lực làm việc của người lao động

ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới động lực làm việc của người lao động
. số lao động công nghiệp quốc doanh. Khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh chủ yếu vẫn sử dụng lao động thủ công và tay nghề truyền thoóng với công cụ cơ khí nhỏ, bán cơ khí (trừ một số doanh nghiệp. tuyệt đối lao động nông nghiệp giảm dần; tỷ trọng và số tuyệt đối lao động công nghiệp ngày một tăng lên. Thứ hai, tỷ trọng lao động trí tuệ ngày một tăng và chiếm u thế so với lao động giản. tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nhỏ bán cơ khí, song số lao động trong lĩnh vực công nghiệp bình quân toàn quốc không quá 5% tổng số lao động nông thôn. + Trong công nghiệp: Công nghiệp cơ khí
 • 25
 • 451
 • 0

Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty truyền tải điện 1

Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty truyền tải điện 1
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài việc phải có một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại thì còn phải phát huy một cách tối đa nguồn lực con người. Bởi vì con người chính là yếu tố quan trọng nhất đem lại thành công cho doanh nghiệp. Và để sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người thì một trong những biện pháp hữu hiệu là tạo động lực cho người lao động. Nếu công tác tạo động lực được thực hiện tốt sẽ có tác dụng khuyến khích nhân viên tích cực làm việc, người lao động sẽ cố gắng học tập, nâng cao trình độ, đóng góp một cách tối đa cho doanh nghiệp. Khi đó doanh nghiệp không những đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như mong muốn mà còn có được một đội ngũ lao động có chuyên môn, trình độ và gắn bó với doanh nghiệp. Là một công ty trực thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam, công ty truyền tải điện 1 có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần đưa dòng điện đi đến khắp mọi miền đất nước. Do đặc thù của ngành, người lao động trong công ty luôn phải làm việc trong môi trường độc hại và điều kiện khó khăn, sức ép công việc là rất lớn… Do đó, người lao động rất dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, chán nản, mất đi động lực làm việc. Chính vì vậy, công tác tạo động lực cho người lao động lại càng trở nên cần thiết đối với công ty. . thực tập tại công ty truyền tải điện 1 em đã chọn đề tài: Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty truyền tải điện 1 . 1 Luận văn tốt nghiệp 2 điện 1 3 Luận văn tốt nghiệp PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG 1. 1 Động lực lao động và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động 1. 1 .1 Một số khái niệm cơ bản * Động cơ, động. động lực trong lao động  Phần hai: Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực tại công ty truyền tải điện 1  Phần ba: Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty truyền tải
 • 98
 • 696
 • 5

Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty truyền tải điện 1

Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty truyền tải điện 1
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài việc phải có một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại thì còn phải phát huy một cách tối đa nguồn lực con người. Bởi vì con người chính là yếu tố quan trọng nhất đem lại thành công cho doanh nghiệp. Và để sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người thì một trong những biện pháp hữu hiệu là tạo động lực cho người lao động. Nếu công tác tạo động lực được thực hiện tốt sẽ có tác dụng khuyến khích nhân viên tích cực làm việc, người lao động sẽ cố gắng học tập, nâng cao trình độ, đóng góp một cách tối đa cho doanh nghiệp. Khi đó doanh nghiệp không những đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như mong muốn mà còn có được một đội ngũ lao động có chuyên môn, trình độ và gắn bó với doanh nghiệp. . ty. 1 Trên cơ sở nhận thức đó cùng với quá trình thực tập tại công ty truyền tải điện 1 em đã chọn đề tài: Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại. LAO ĐỘNG 1. 1 Động lực lao động và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động 1. 1 .1 Một số khái niệm cơ bản * Động cơ, độnglao động: Động cơ được hiểu là một bộ phận quyết định sự chuyển động. văn tốt nghiệp 1. 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động Động lực lao động chịu tác động và ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Có thể phân thành ba nhóm sau: nhóm nhân tố thuộc về người lao động,
 • 99
 • 510
 • 3

yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại cảng hàng không quốc tế cam ranh

yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại cảng hàng không quốc tế cam ranh
. tích yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh. Chương 4. Giải pháp thúc đẩy động lực làm việc của người lao động tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam. về động lực làm việc của người lao động tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, thông qua đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Cảng Hàng không. về Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh 32 3.2.Thực trạng nguồn nhân lực tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh 40 3.3. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Cảng
 • 121
 • 410
 • 1

Tạo động lực làm việc cho người lao động thông qua các chính sách và môi trường làm việc - Nghiên cứu cụ thể tại công ty cổ phần Sách Alpha

Tạo động lực làm việc cho người lao động thông qua các chính sách và môi trường làm việc - Nghiên cứu cụ thể tại công ty cổ phần Sách Alpha
. NGUYỄN MINH ĐỨC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA CÁC CHÍNH SÁCH VÀ MÔI TRƢỜNG LÀM VIỆCNGHIÊN CỨU CỤ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ALPHA LUẬN. NGUYỄN MINH ĐỨC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA CÁC CHÍNH SÁCH VÀ MÔI TRƢỜNG LÀM VIỆCNGHIÊN CỨU CỤ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ALPHA Chuyên ngành: Quản. CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1. Động lực làm việc và các lý thuyết về tạo động lực 1.1.1. Khái niệm động lực làm việc   [3,
 • 86
 • 376
 • 2

Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn 2014

Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn 2014
. tài: Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn để làm luận văn cho mình. Câu hỏi nghiên cứu: Động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH. Quan điểm động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn 98 4.3. Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn 99 4.3.1 động lực làm việc của người lao động tại công ty xi măng Quang Sơn 36 Chƣơng 3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN
 • 130
 • 231
 • 0
1 2 3 4 .. >