Tổng hợp tài liệu :

luận văn khoa quản trị doanh nghiệp Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của Công ty TNHH Nam San

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ nguyễn danh.docx

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ nguyễn danh.docx
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ nguyễn danh . TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV NGUYỄN DANH.  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY. . tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NGUYỄN DANH làm đề tài nghiên cứu.
 • 52
 • 683
 • 2

Một số kĩ năng quản trị có liên quan đến công tác quản lí nguồn nhân lực

Một số kĩ năng quản trị có liên quan đến công tác quản lí nguồn nhân lực
Một số kĩ năng quản trị có liên quan đến công tác quản lí nguồn nhân lực 123doc.vn
 • 77
 • 222
 • 1

247 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty viễn thông liên tỉnh đến năm 2015

247 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty viễn thông liên tỉnh đến năm 2015
247 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty viễn thông liên tỉnh đến năm 2015 . của Công ty Viễn thông liên tỉnh nhằm giúp công ty có một cái nhìn tổng quan hiện tại để từ đó có thể phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông liên. liệu thông tin thực tế thu thập tại Công ty Viễn thông liên tỉnh. Luận văn này sẽ khái quát và mô tả công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông
 • 74
 • 569
 • 1

Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NGUYỄN DANH

Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NGUYỄN DANH
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NGUYỄN DANH . CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV NGUYỄN DANH.  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG. “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NGUYỄN DANH làm đề tài nghiên
 • 49
 • 456
 • 0

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY
. !./0  ),  %) *1 !0 2  *!%  !*0  ,'%  34  * 3%  ! 5     6    .   '  !     ( "  $ 3   */   &%  &#!%  #!4  3 !9%  *!&(  ) *%  )+,%  *-& 
 • 21
 • 366
 • 0

Slide đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT thừa thiên huê

Slide đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT thừa thiên huê
. 6UN9VN6WXUJ'??R SS% VNPT Thừa Thiên Huế thành lập ngày 21/01/1976 tiền thân là Bưu Điện Bình Trị Thiên Năm 2008, VNPT Thừa Thiên Huế hoạt động theo
 • 27
 • 404
 • 0

thực trạng và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần việt bỉ

thực trạng và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần việt bỉ
. một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ Phần Việt Bỉ . Trong quá trình thực tập tại Công ty, em đã nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện công. quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Phạm vi nghiên cứu là tại Công ty Cổ Phần Việt Bỉ. 4. Phương pháp nghiên cứu. Cơ sở phương pháp luận: Dựa trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng và. LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ. CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY. CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY. SVTH: TRẦN MINH PHƯƠNG
 • 100
 • 363
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part1 pptx

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part1 pptx
. chất lương) trong một thời kỳ nhất định. @ Theo quy định hiện hành của nhà nước tổng quỹ lương bao gồm các khoản: - Tiền lương tháng, tiền lương ngày theo hệ thống thang lương và mức lương. tiề n lương danh nghĩa không đổi. II. QUỸ TIỀN LƯƠNG 1.1 khái niệm: Tổng quỹ lương là toàn bộ tiền lương mà doanh nghiệp phải trả cho tất cả lao động thuộc doanh nghiệp quản lý (lương và. biệt tiền lương thực tế và tiền lương danh nghĩa. - Tiền lương danh nghĩa: tiền lương danh nghĩa là thu nhập mà người lao động nhận được sau khi làm việc, dưới hình thức tiền tệ. - Tiền lương
 • 5
 • 210
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part2 ppt

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part2 ppt
. 1.2. Tiền lương tuần: - Tiền lương tuần là tiền lương trả cho một tuần làm việc được xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 và chia cho 52 tuần: 1.3. Tiền lương ngày - Tiền lương ngày. tổng quỹ lương trong doanh nghiệp. - Từ năm 1986 trở về trước nhà nước quản lý quỹ tiền lương của doanh nghiệp, tổng quỹ tiền lương đựơc xây dựng bằng cách : Tổng quỹ lương = Tiền lương bình. lương cao hơn người lao động đơn giản mấy lần. - Mức lương là số lượng ti ền tệ để trả công lao động trong một đơn vị thời gian phù hợp với cấp bậc lương trong thang lương. 4. Chế độ trả lương
 • 5
 • 380
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part3 ppt

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part3 ppt
. phẩm của xây dựng làm ra. + Sản phẩm xây lắp mang tính tổng hợp về kĩ thuật, kinh tế , xã hội, văn hoá, nghệ thuật, quốc phòng. + Xí nghiệp có một lĩnh vực rất đặc biệt đó là dò mìn và xử lí. theo chế độ báo sổ Mô hình tổ chức bộ máy kế toán củanghiệp như sau: Công trường 1 Văn phòng XN Phòng TCKT Ban giám đốc Phòng KT thi công Phòng kế toán tổng hợp Công. tc,kt vốn bằng tiền,vay và thanh toán Bộ phận kế toán TSCĐ và vật liệu Bộ phận kế toán tiền lương và t.toán BHXH Bộ phận kt tập hợp chi phí và tính giá thành Bộ phận kế toán tổng hợp
 • 5
 • 246
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part4 ppsx

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part4 ppsx
. LỚP KẾ TOÁN-K11C 17 - Trả lương cho người lao động theo hình thức lương sản phẩm hay lương khoán phải dựa trên cơ sở xây dựng đơn giá tiền lương cho sản phẩm ở mức lương khoán hay công việc. xây dựng quỹ lương tương ứng chi trả cho người lao động bao gồm:  Quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương  Quỹ tiền lương bổ sung theo chế độ quy định của nhà nước Quỹ tiền lương từ các. ngoài đơn giá tiền lương  Quỹ tiền lương dự phòng từ năm trước chuyển sang Nguồn hình thành quỹ tiền lương trên gọi là Tổng quỹ lương của nghiệp Bằng thực tiễn chi trả lương của các năm
 • 5
 • 188
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part5 ppt

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part5 ppt
. văn phòng): Anh Hồ Ngọc Sơn là kế toán, là CNQP, trong tháng Anh Sơn làm việc 22 ngày, cuối tháng tiền lương của Anh được xác định : - Lương NĐ: Hệ số lương :2,02 Phụ cấp ANQP: 30 % - Lương. lương 5/10, trong tháng anh Toàn làm việc 22 ngày, được xác định lương: - Lương NĐ: Hệ số lương: 3,4 - Lương doanh nghiệp: Hệ số lương DN: 2,1 Phụ cấp công trường: 1,1 BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD. Hệ số lương: 4,22 Tổng lương: 2,02 x 290.000 + 0,3 x 2,02 x290.000 + 4,22 x 290.000 = 1.985.340đ + Lao động trực tiếp (Khối công tr ường): Anh Nguyễn Văn Toàn là thợ sửa chữa có bậc lương
 • 5
 • 214
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part6 potx

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part6 potx
. số lương 1,67, trong tháng 2 thi công công trình đường vào đền Hùng và số giờ công thực hiện được là 112 h, tiền lương của anh Trung được xác định như sau: - Lương NĐ: Hệ số lương: 1,67 - Lương. 896.000đ ( Lương khoán bằng số giờ công nhân đơn giá khoán) Hệ số phụ cấp công trường: 0,9 Tổng lương: 1,67 x 290.000 + 896.000 + 0,9 x290.000 = 1.641.300đ o Các trường hợp nghỉ được tr ả lương. ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 30 KẾT LUẬN Việc quản lí lao động tốt đảm bảo tốt cho quá trình tạo sản phẩm, tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng
 • 5
 • 199
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại công ty tnhh magx việt nam

báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại công ty tnhh magx việt nam
.  2008 19  ISO 9001: 2008 23 . o o o - - - - - - BÁO CÁO  :   CÔNG  .    ty. 2 2c tiêu  - T  2008. - P 2008.
 • 117
 • 319
 • 0

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch Vụ Vân Hậu

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch Vụ Vân Hậu
. công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu, đề tài đưa ra một số đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH TM &. tại Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu Về thời gian: Nghiên cứu về công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu trong giai đoạn từ 2010- 2012, giải pháp hoàn thiện. bản về rủi ro, quản trị rủi ro của doanh nghiệp. - Phân tích và đánh giá thực trạng thực trạng công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vân Hậu. -
 • 48
 • 526
 • 1

luận văn khoa quản trị doanh nghiệp Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của Công ty TNHH Nam San

luận văn khoa quản trị doanh nghiệp Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của Công ty TNHH Nam San
. xuất kinh doanh của Công ty. Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro của Công ty TNHH Nam San. Qua đó đưa ra các thành công và tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tại công ty. Đề xuất. về quản trị rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro của Công ty TNHH Nam San. Chương 3: Đề xuất giải pháp hoàn. rủi ro trong kinh doanh, quản trị rủi ro, …làm sáng tỏ hơn các công tác trong quá trình quản trị rủi ro. Tiếp đến, khóa luận nghiên cứu thực trạng công tác quản trị rủi ro
 • 58
 • 265
 • 0
1 2 3 4 .. >