Tổng hợp tài liệu :

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÁC VÍ DỤ MINH HỌA TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LỚP 5(cơ bản)

Tổng hợp kiến thức phương pháp giải vật lí 12

Tổng hợp kiến thức và phương pháp giải vật lí 12
1. Toạ độ gócLà toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định bởi góc  (rad) hợp giữa mặt phẳng động gắn với vật mặt phẳng cố định chọn làm mốc (hai mặt phẳng này đều chứa trục quay)Lưu ý: Ta chỉ xét vật quay theo một chiều chọn chiều dương là chiều quay của vật   ≥ 02. Tốc độ gócLà đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục* Tốc độ góc trung bình: * Tốc độ góc tức thời: Lưu ý: Liên hệ giữa tốc độ góc tốc độ dài v = r . sát, lực cản α 0 << 1rad V. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG 1. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số x 1 = A 1 cos(ωt + ϕ 1 ) x 2 = A 2. công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban * Đầu B tự do (bụng sóng): Phương trình sóng tới sóng phản xạ tại B: ' os2 B B u u Ac ft π = = Phương
 • 26
 • 930
 • 6

Tong hop kien thuc va de thi tuyen sinh dai hoc cao dang cac nam mon hoa

Tong hop kien thuc va de thi tuyen sinh dai hoc cao dang cac nam mon hoa
tai lieu on dai hoc . www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thi n Lương 3 B. TỔNG HỢP ĐỀ THI HÓA HỌC CÁC NĂM 1. ĐH2007A930C5:. www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thi n Lương 2 4. Đặc điểm của lớp electron ngoài
 • 142
 • 1,031
 • 60

Tài liệu Tổng hợp kiến thức Vật lý ôn thi ĐH pdf

Tài liệu Tổng hợp kiến thức Vật lý ôn thi ĐH pdf
. man.ngoc.dep.trai@gmail.comTrường THPT Yên Phong 1- Tel: 02418823006 IV. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG1. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số 1 1 1sinx. ánh sáng trong thí nghiệm I âng).* Đ/n/n: Lá sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng ánh sáng kết hợp trong không gian trong đó xuất hiện những vạch sáng
 • 20
 • 623
 • 7

Tổng hợp kiến thức phương pháp giải vật lí 12 hay

Tổng hợp kiến thức và phương pháp giải vật lí 12 hay
Tổng hợp kiến thức phương pháp giải bài tập vật lí luyện thi đại học . một thời điểm hay ứng với pha đã cho I. Phơng pháp. + Muốn xác định x, v, a, F ph ở một thời điểm hay ứng với pha dã cho ta chỉ cần thay t hay pha đã cho vào các công thức : . ( . ) x. một vật m 1 = 100g vào lò xo thì độ dài lò xo là OB = l 1 = 31cm. Treo thêm vật m 2 = 100g vào thì độ dài của nó là OC = l 2 =32cm. 1. Xác định độ cứng k độ dài tự nhiên l 0 . 2. Bỏ vật. với VTCB của vật. Kéo vật rời khỏi VTCB đến vị trí có li độ x = +4,5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. a) Chứng minh vật dao động điều hoà viết phơng trình dao động của vật, chọn gốc
 • 91
 • 16,126
 • 0

tổng hợp kiến thức bài tập minh họa về kim loại

tổng hợp kiến thức và bài tập minh họa về kim loại
ÔN TẬP HÓA THI ĐẠI HỌC . trị của kim loại M (n = 1, 2, 3), nếu trong bài toán tìm oxit kim loại M x O y thì n = → kim loại M - Với hai kim loại kế tiếp nhau trong một chu kì hoặc phân nhóm → tìm → tên 2 kim loại 2). cho hỗn hợp kim loại kiềm hoặc kiềm thổ kim loại M hóa trị n vào nước thì có thể có hai khả năng: + M là kim loại tan trực tiếp (như kim loại kiềm, Ca, Sr, Ba) + M là kim loại có hiđroxit. VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC, KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ KIỀM 1) Một số chú ý khi giải bài tập: - Chỉ có kim loại kiềm, Ca, Sr, Ba mới tan trong nước ở nhiệt độ thường - Các kim loại
 • 14
 • 957
 • 0

Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa ppt

Tổng hợp kiến thức và đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa ppt
. www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thi n Lương 3 B. TỔNG HỢP ĐỀ THI HÓA HỌC CÁC NĂM 1. ĐH2007A930C5: Dãy gồm các ion X + , Y - nguyên. www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thi n Lương 5 CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC – PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ - TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG CÂN BẰNG HÓA HỌC. Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thi n Lương 1 PHẦN MỘT. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN LIÊN
 • 142
 • 575
 • 3

tổng hợp kiến thức hướng dẫn một số bài tập Dạng toàn phương pdf

tổng hợp kiến thức và hướng dẫn một số bài tập Dạng toàn phương pdf
. tổng hợp kiến thức hướng dẫn một số bài tập Dạng toàn phương1 . Khái niệm dạng toàn phương: Định nghĩa: Dạng toàn phương n biến là một hàm bậc hai dạng: với các hệ số là các số. g(x) là dạng toàn phương 3 biến. Ma trận A ccủa dạng toàn phương có dạng: 1.2 Dạng toàn phương 1.2 Dạng toàn phương chính tắc: Một dạng toàn phương chính tắc là dạng toàn phương mà. giao ma trận A của dạng toàn phương thực hiện phép đổi biến, ta sẽ đưa về dạng toàn phương chính tắc. dụ: Cho dạng toàn phương Ma trận của dạng toàn phương là: Giải phương trình đặc
 • 5
 • 883
 • 14

Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 7+8 docx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 7+8 docx
. Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 7: SẮT MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG KHÁC A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT BÀI. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SẮT HỢP CHẤT CỦA SẮT BÀI 31: SẮT Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe? A. [Ar] 4s 2 3d 6 . B. [Ar]3d 6 4s 2 . C. [Ar]3d 8 . D. [Ar]3d 7 4s 1 . Câu. của m 1 m 2 là bao nhiêu? A. m 1 =m 2 =25,4g B. m 1 =25,4g m 2 =26,7g C. m 1 =32,5g m 2 =24,5g D.m 1 =32,5g m 2 =25,4 Câu 39: Hòa tan 3,04 gam hỗn hợp bột kim loại sắt đồng
 • 28
 • 778
 • 8

Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12CHƯƠNG 6 potx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12CHƯƠNG 6 potx
. Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM BÀI 25 :KIM LOẠI KIỀM HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI. lượng của MgCO 3 CaCO 3 trong hỗn hợp X lần lượt là: A. 29,58% 70,42% B. 35,21% 64 ,79% C. 70,42% 29,58% D. 64 ,79% 35,21% Câu 2: Cho a gam hỗn hợp MgCO 3 CaCO 3 tác dụng. nhiêu? A. 0,97; 0,53; 1,53 0, 86 B. 0,97; 1,53; 0,53 0, 86 C. 0,53; 0,97; 0, 86 1,53 D. 0,53; 0, 86; 0,97 1,53 III/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC Biết 1/ Tính chất hóa học cơ bản của kim loại
 • 24
 • 424
 • 4

Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 3 ppt

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 3 ppt
. Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 3: AMIN, AMINO AXIT, PROTEIN AMIN A. LÝ THUYẾT 1. Một số khái niệm: - Amin no, đơn chức: C n H 2n +3 N (n  1) =>. hợp chất thu được 3 mol CO 2 ; 0,5 mol N 2 a mol hơi nước. Công thức phân tử của hợp chất đó là A. C 4 H 9 O 2 N B. C 2 H 5 O 2 N C. C 3 H 7 NO 2 D. C 3 H 5 NO 2 C. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC. C 4 H 9 NH 2 C 5 H 11 NH 2 . C. MỘT SÓ CÂU TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C 2 H 7 N là A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử C 3 H 9 N
 • 17
 • 776
 • 13

Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 2 pptx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 2 pptx
. Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 2: CACBOHIRAT A. LÝ THUYẾT Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có CT chung: C n (H 2 O) m Cacbohidrat. màu nước brom. 2. Tính chất hóa học. Có tính chất của ancol đa chức có phản ứng thủy phân. a) Phản ứng với Cu(OH) 2 2C 12 H 22 O 11 +Cu(OH) 2 →(C 12 H 21 O 11 ) 2 Cu+2H 2 O maøu xanh. Cu 2 O + 3H 2 O b. Khử glucozơ bằng H 2  sobitol (C 6 H 14 O 6 ) HOCH 2 [CHOH] 4 CHO + H 2 0 ,Ni t  HOCH 2 [CHOH] 4 CH 2 OH 3. Phản ứng lên men: C 6 H 12 O 6  2 ancol etylic + 2
 • 19
 • 1,244
 • 13

Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4+5 ppsx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4+5 ppsx
. CH    Cl Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4: POLIME VẬT LIỆU POLIME I. NỘI DUNG LÝ THUYẾT POLIME VẬT LIỆU POLIME I-KHÁI NIỆM : Polime hay hợp chất cao. nhân tạo. B. tơ bán tổng hợp. C. tơ thiên nhiên. D. tơ tổng hợp. Câu 30: Tơ visco không thuộc loại A. tơ hóa họC. B. tơ tổng hợp. C. tơ bán tổng hợp. D. tơ nhân tạo. Câu 31. Trong các loại. 113 152. B. 121 114. C. 121 152. D. 113 114. Câu 4: Một loại polietylen có phân tử khối là 50000. Hệ số trùng hợp của loại polietylen đó xấp xỉ A. 123 0 B. 1529 C. 920 D. 1786 Câu
 • 47
 • 414
 • 3

Tài liệu tổng hợp kiến thức bài tập ôn thi tốt nghiệp 2011 môn toán potx

Tài liệu tổng hợp kiến thức và bài tập ôn thi tốt nghiệp 2011 môn toán potx
. = += = tz ty tx 32 3 21 d 2 : = += = tz ty tx 23 1 2 b. d ( ) 1 2 3 1 2 1 : 1 = = + zyx d ; ( ) 25 2 2 2 : 2 = + = zyx d 8 - Bài toán 8: Các bài tập về khoảng cách Bài 38: Trong không gian với. số thực dương. 10. 2 ( 1 )z i− + là một số thuần ảo. Bài 9: Giải các phương trình sau trên tập số phức: Trang 9 ÔN THI TỐT NGIỆP THPT 2010 -2011 THPT HIỆP ĐỨC- QUẢNG NAM 2 2 2 4 2 4 2 3 2 2. 2 cos π α R 2/. R 2 tanα Bài 2 : Cho hình nón đỉnh S có đường sinh bằng R thi t diện qua trục của hình nón là tam giác SAB có góc ASB là 60 0 . Trang 11 ƠN THI TỐT NGIỆP THPT 2010 -2011 THPT HIỆP ĐỨC-
 • 19
 • 441
 • 0

Tổng hợp kiến thức những bài tập hay khó về chương Tổ hợp Xác suất lớp 11

Tổng hợp kiến thức và những bài tập hay khó về chương Tổ hợp Xác suất lớp 11
. ngẩu nhiên 4 toa tàu. Tìm xác suất để : a.Mỗi toa có 3 hành khách b.Một toa có 6 hành khách, một toa có 4 hành khách các toa còn lại có 1 hành khách. 9 C¸c d¹ng to n th C¸c d¹ng to n th êng. 2 (nhận to n bộ giải) là: 1 1 1 . 2 2 4 = do đó xác suất thắng cuộc của Đội 1 là 3 4 . vậy phải chia giải thưởng theo tỉ lệ 3:1 là hợp lí nhất. ( Bài to n này được dựa trên bài to n "Nghịch. 238 6 C¸c d¹ng to n th C¸c d¹ng to n th êng gÆp trong êng gÆp trong tæ hîp - x¸c suÊt tæ hîp - x¸c suÊt 18. (ĐH_Khối A 2003) Tìm số hạng chứa x 8 trong khai triển nhị thức Newton của n x x       + 5 3 1 ,
 • 17
 • 1,549
 • 5

Toán lớp 4 Tổng hợp kiến thức bài tập nâng cao

Toán lớp 4 Tổng hợp kiến thức và bài tập nâng cao
Toan lớp 4 Tổng hợp kiến thức bài tập nâng cao môn toán dành cho học sinh lớp 4. phụ huynh có thể tổng hợp hướng dẫn con học tốt môn toán. VD: Trong một tích, nếu một thừa số được gấp lên n lần, đồng thời một thừa số được gấp lên m lần thì tích được gấp lên (m x n) lần. Ngược lại nếu trong một tích một thừa số bị giảm đi m lần, một thừa số bị giảm đi n lần thì tích bị giảm đi (m x n) lần. (m n khác 0)10. Trong một tích, nếu một thừa số được tăng thêm a đơn vị, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được tăng thêm a lần tích các thừa số còn lại. . được số cây là: (41 +42 +43 ): 2 =63 cây Lớp 4c trồng được số cây là 63- 41 =22cây Lớp 4 b trồng số cây là: 43 -22= 21(Cây) Lớp 4 a trồng số cây là: 42 – 22 = 20 (cây) Đáp Số: Bài tập 24: An,Bình ,Chi. 4a;4b;4c; đi trồng cây . số cây của lớp 4a 4b trồng được là 41 cây .Số cây của lớp 4b lớp 4c trồng được là 43 cây . Số cây của 4c 4a trồng được là 42 cây . Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu. 4+ ) 3 4 : 5 + 1 2 : x 4 5 ( 3 5 ) ( 1 3 x 2+ ) 1 1x2 + 1 2x3 + 1 3x4 + 1 4x5 + 1 5x6 3 1 3x5 + 1 5x7 + 1 7x9 + 1 29x31 + 1 31x33 + 12 3x7 + 12 7x11 + 12 11x15 + 12 39x43 + 12 43 x47 + 9 4 + 9 28 + 9 70 + 9 130 ++
 • 87
 • 10,212
 • 54

Tổng hợp kiến thức các chuyên đề toán 12

Tổng hợp kiến thức và các chuyên đề toán 12
. 1x m m x m y xm luôn có cực đại cực tiểu. Bài 3. Cho hàm số 32 2 ± 12 13y x x . Tìm a để hàm số có cực đại, cực tiểu các điểm cực tiểu của đồ thị cách đều trục tung. Bài 4. Hàm số 32 2(. CtnSharing.Com – Download Ebook Free !!! 6 + Vận dụng các kiến thức về tam thức, hệ thức Viet để thoả mãn tính chất. dụ . Bài1. Tìm cực trị của các hàm số sau: 2 3 4 3 3 2 4 2 3 2 . y = 10 +. hàm số có cực trị Bài toán: „Tìm m để hàm số có cực trị cực trị thoả mãn một tính chất nào đó.‟ Phƣơng pháp B1: Tìm m để hàm số có cực trị. B2: Vận dụng các kiến thức khác Chú ý: Hàm
 • 36
 • 423
 • 3

Tổng hợp kiến thức 34 chuyên đề BDHSG hóa học 9 (p2)

Tổng hợp kiến thức và 34 chuyên đề BDHSG hóa học 9 (p2)
Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy giúp các em học sinh củng cố nâng cao kiến thức luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn luyện thi đạt kết quả tốt. . Lambanmai8283@yahoo.com.sg Chuyên đề 23 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA HỖN HỢP DỰA VÀO PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG I- KIẾN THỨC CƠ BẢN Dựa vào tính chất của hỗn hợp, chúng ta có thể chia các bài tập hỗn hợp thành 3 dạng chính. của mỗi chất trong hỗn hợp X 12* Có 15 gam hỗn hợp Al Mg chia đôi. Cho 1 mửa hỗn hợp vào 600ml dung dịch HCl xM thu được khí A dung dịch B, cô cạn B thu được 27 ,9 gam muối khan. Cho nửa. ứng ghi rõ điều kiện b. Tính lượng axit 98 % điều chế được từ 1 tấn quặng chứa 60% FeS 2 . Biết hiệu suất của quá trình là 80% Giải FeS 2 2H 2 SO 4 129tấn 196 tấn 0,6 0,6 196 1 29 x = 0 ,91 tấn do
 • 30
 • 1,341
 • 8

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CÁC DẠNG BÀI TẬP LỚP 4 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP LỚP 4 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC
. nâng cao toán tiểu học Thầy Cường - ĐT: 0903 2 84 272 - https://www.facebook.com/DaoVietCuong1982 1 TỔNG HỢP KIẾN THỨC CÁC DẠNG BÀI TẬP LỚP 4 (CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC) LTS: Hình học. giúp đõ các em phần nào kiến thức cơ sở thầy đã tổng hợp các kiến thức cơ bản các dạng bài tập thường gặp ở lớp 4 chương trình giáo dục tiểu học. Hy vọng tài liệu này sẽ phần nào hỗ trợ các. là môn học tương đối khó đối với mọi cấp học, đặc biệt là học sinh tiểu học. Ở lớp 4 chúng ta dần làm quen với các cách tính toán về chu vi diện tích của các hình thông dụng như hình chữ
 • 14
 • 4,469
 • 4

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CÁC DỤ MINH HỌA TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LỚP 5(cơ bản)

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÁC VÍ DỤ MINH HỌA TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LỚP 5(cơ bản)
. vận dụng công thức tính toán bai toán được đưa về dạng cơ bản chuyển động cùng chiều đuổi nhau (nếu chạy cùng chiều) chuyển động ngược chiều gặp nhau (nếu chạy ngược nhau). dụ: Hai. LTS: Chuyển động đều không phải dạng toán quá khó ở cấp tiểu học, tuy nhiên kiến thức cơ bản để áp dụng vào giải các bài toánchuyên đề này lại rất rộng. Ở mỗi dạng bài tập lại áp dụng các. luyện cơ bản nâng cao toán tiểu học Thầy Cường - ĐT: 0903 284 272 - https://www.facebook.com/DaoVietCuong1982 1 TỔNG HỢP KIẾN THỨC CÁC DẠNG BÀI TẬP LỚP 5 (CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU)
 • 35
 • 1,062
 • 0
1 2 3 4 .. >