Tổng hợp tài liệu :

Đề thi ĐH hóa B- lần 2

De thi DH Hoa Khoi A_2009

De thi DH Hoa Khoi A_2009
. thức c a ba muối đó là: A. CH 2 =CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa. B. CH 3 -COONa, HCOONa và CH 3 -CH=CH-COONa. C. HCOONa, CH≡C-COONa và CH 3 -CH 2 -COONa. D Xà phòng h a hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối c a một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng
 • 5
 • 202
 • 0

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI A-2009( có ĐA)

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI A-2009( có ĐA)
. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi : HOÁ, khối A - Mã đề : 825 Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC). 3. Câu 7: Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc).
 • 5
 • 309
 • 0

Đề Thi ĐH Khối B,D Năm 09 Của BGD&ĐT

Đề Thi ĐH Khối B,D Năm 09 Của BGD&ĐT
. Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2 009 Môn thi : Toán , khốiB,D đề chính thức Ngày thi : 9/7/2 009 (Thời gian làm bài: 180. AA= 2a Gọi M;N là trung điểm của AA và BC.CMR: MN là đoạn vuông góc trung của AA và BC . Tính thể tích MABC. 2) Tìm hệ số của x 8 trong khai triển ( )
 • 3
 • 260
 • 0

Đề thi ĐH khối B và D năm 2009

Đề thi ĐH khối B và D năm 2009
. ĐỀ THI CHÍNH THỨC CUA B GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO MÔN TOÁN KHỐI B ĐỀ THI CHÍNH THỨC CUA B GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO MÔN TOÁN KHỐI D ĐỀ THI CHÍNH THỨC CUA B . GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO MÔN TOÁN KHỐI D ĐỀ THI CHÍNH THỨC CUA B GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO MÔN SỬ KHỐI C
 • 3
 • 271
 • 0

Đề thi ĐH khối B và D 2009

Đề thi ĐH khối B và D 2009
. (1;2) x y A d d x y A − − =  = ∩  − − =  ⇒ Do M là trung điểm AB nên suy ra: B( 3; -2) 2 (1;6) : ( ) : 6 9 0 (3; 2) d n u BC PT BC x y B  = =  ⇒. (-1; -1) và (1; -1) + Hàm số đồng biến trên (-1; 0) và ( 1;+∞ ); Hàm số nghịch biến trên ( ; 1);(0;1)−∞ − . + B ng biến thi n: + Đồ thị: 2) Yêu cầu b i toán
 • 6
 • 255
 • 0

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)
. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi : HOÁ, khối B - Mã đề : 637 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết khối. CrO 4 ; Cr 2 (SO 4 ) 3 Câu 48: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một
 • 6
 • 274
 • 0

Giải đề thi ĐH A,B 2009 (phương pháp giải nhanh)

Giải đề thi ĐH A,B 2009 (phương pháp giải nhanh)
. Ứng dụng phương pháp giải bài tập hóa học ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2009 Khối A ( Mã đề 175 ) Câu 2. Hoà tan hết m gam ZnSO 4. phương pháp giải bài tập hóa học RCOONa X RCOONa Este X : RCOOR' ; n n ; M 3,4.100 : 5 68 R H= = = ⇒ ≡ ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2009 Khối B ( Mã đề 148
 • 7
 • 296
 • 0

Tài liệu Đề thi ĐH Hóa khối B 2002 docx

Tài liệu Đề thi ĐH Hóa khối B 2002 docx
. B Giáo dục và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 đề chính thứcMôn thi: Hoá học( Thời gian làm b i : 180 phút )Câu I (ĐH: . hỗnhợp b t (Fe và S) đợc một hợp chất B. B ng các phản ứng hoá học, hãy nhận biết thành phần vàhoá trị của các nguyên tố trong A và B. Câu II (ĐH: 1,5
 • 1
 • 191
 • 0

đề thi ĐH HÓA khối B 2010

đề thi ĐH HÓA khối B 2010
. B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối B Thời gian làm b i: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 254 nguyên. hiđrocacbon X và H 2 với Ni. Nung nóng b nh một thời gian ta thu được một khí B duy nhất. Đốt cháy B, thu được 8,8 gam CO 2 và 5,4 gam H 2 O. Biết V A =3V B . Công thức của X là A. C 3 H 4 B. C 3 H 8 C lỏng gồm benzen, phenol, rượu etylic, axit axetic đựng trong 4 lọ mất nhãn riêng biệt. Thuốc thử dùng để nhận biết các chất đó là: A. K 2 CO 3 , dd Br 2 , dd NaOH B. K 2 CO 3 , dd Br 2 , qùi
 • 6
 • 289
 • 0

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M174 - 2010

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M174 - 2010
. Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. B. Gly-Ala-Val-Val-Phe. C. Gly-Ala-Val-Phe- Gly. D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối B Thời gian làm b i: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 174. A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. Trang 4/6 - Mã đề thi 174 Câu 43: Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ b ng phản ứng cộng H 2 (xúc tác Ni, t o )? A. 3. B. 5.
 • 11
 • 186
 • 1

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M641 - 2010

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M641 - 2010
. Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là A. Gly-Ala-Val-Val-Phe. B. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. C. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. D. Gly-Ala-Val-Phe-Gly ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối B Thời gian làm b i: 90 phút, không. CH 3 OCO-CH 2 -COOC 2 H 5 . B. CH 3 OCO-CH 2 -CH 2 -COOC 2 H 5 . C. CH 3 OCO-COOC 3 H 7 . D. C 2 H 5 OCO-COOCH 3 . Câu 6: Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với H 2 b ng
 • 21
 • 140
 • 0

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M937 - 2010

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M937 - 2010
. Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là A. Gly-Ala-Val-Phe-Gly. B. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. C. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. D. Gly-Ala-Val-Val-Phe lượt là: A. benzen; xiclohexan; amoniac. C. vinylaxetilen; buta-1, 3- ien; stiren. t o , xt, p Z B. axetanđehit; ancol etylic; buta-1, 3- ien. D. vinylaxetilen; buta-1, 3- ien; acrilonitrin ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối B Thời gian làm b i: 90 phút, không
 • 17
 • 153
 • 0

Đề thi ĐH Hóa khối B 2006

Đề thi ĐH Hóa khối B 2006
. 1/2 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi02 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: HOÁ HỌC, khối B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề . cơ cần thi t. Câu V .b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 1) Cho sơ đồ chuyển hóa sau: A 1 A 2 A 4 A 1 A 6 A 7 A 8 A 3 A 5 Viết phương trình hóa học của. C 5 H 10 O 3 N 2 . 3) Trình b y phương pháp hóa học nhận biết 3 dung dịch glucozơ, fructozơ và glixerol đựng trong ba lọ riêng biệt. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Cho: H
 • 2
 • 192
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2006

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2006
. hai nguyên tử A và B tương ứng là P A , E A và P B , E B . Trong nguyên tử: P A = E A , P B = E B . Theo đề b i, ta có: 2(P A + 3P B ) + 2 = 82 (a) P A − P B = 8 (b) Giải hệ 2 phương. 1/5 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: HÓA HỌC, khối B (Đáp án - Thang điểm có 05 trang). ứng là b, ta có: Khối lượng hỗn hợp kim loại: 64(y - b) + 108.2(x + b) = 15,76 (b& apos;) Số mol AgNO 3 : 2(x + b) = 0,14 hay (x + b) = 0,07 (c') Giải hệ 3 phương trình (a), (b& apos;),
 • 5
 • 263
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2003

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2003
. B giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 ĐáP áN THANG ĐIểM đề THI CHíNH THứC Môn thi: Hóa học Khối B NộI DUNG ĐIểM Câu 1 1. (1,0. dịch BaCl 2 vào dung dịch A: BaCl 2 + H 2 SO 4 = 2 HCl + BaSO 4 hoặc thêm phản ứng : 3 BaCl 2 + Fe 2 (SO 4 ) 3 = 2 FeCl 3 + 3 BaSO 4 Ba 2+ + SO 4 2- = BaSO 4 * Cho hỗn hợp khí B. Xác định kim loại A, B: Gọi số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử A, B tơng ứng là: P A , N A , E A và P B , N B , E B . Trong nguyên tử: P A = E A ; P B = E B . Ta có các phơng
 • 6
 • 317
 • 0

Đề thi ĐH Hóa khối B 2004

Đề thi ĐH Hóa khối B 2004
. b giáo dục và đào tạo đề chính thức Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn: Hóa học, Khối B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (1,5. thực hiện biến hóa sau: Ca 3 ( P O 4 ) 2 H 3 P O 4 Ca(H 2 P O 4 ) 2 Tính khối lợng dung dịch H 2 SO 4 70% đã dùng để điều chế đợc 468 kg Ca(H 2 PO 4 ) 2 theo sơ đồ biến hóa trên. Biết hiệu. theo hai biến hóa trên (các chất hữu cơ viết dới dạng công thức cấu tạo). 2. Cho hiđrocacbon A tác dụng với brom trong điều kiện thích hợp, chỉ thu đợc một dẫn xuất chứa brom có tỉ khối hơi
 • 1
 • 108
 • 0

De Thi DH Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013

De Thi DH Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013
. ) 4 d R r     . 0 ,25 2 2 2 1 4 6 9 4 4 3 1 2 ( 2) d d           9 12 21 9 12 9 12 3( ) d d d d d                    lo¹i 0 ,25 Với 21 ( ): 2 2 21 0 d x.       . 0 ,25 Gọi số phức ,( ; R) z x yi x y    . Khi đó: 4 2 ( 2 2i) 2 ( 2) ( 2) i 2 1 i z x yi x y i               2 2 2 2 ( 2) ( 2) 2 ( 2) (y 2) 4 x y x    . 2 3 3 4 2 0 4 4 4 4 4 6 2 9 3x 2x 0 0; 3 4 6 9 k k x x k x x k x x k                                    0 ,25 Vậy các pttt cần tìm là: 4 6 4 6 2; 2; 2 9
 • 6
 • 118
 • 0

De Thi DH Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013

De Thi DH Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013
. xảy ra khi a = b vì 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2. 1 1 1 1 1 1 a b ab ab a b                  và   2 2 2 ab a b ab a b ab       nên 2 2 1 1 F ab t ab t       . )( ) (1 )(1 ) a b a b a b ab       (*) . vì   3 3 2 2 ( )( ) 2 .2 4 a b a b a b a b ab ab ab ab b a              và     1 1 1 ( ) 1 2 a b a b ab ab ab      . = 2a. 1 2 = a và 2 2 2 2 1 4 3 AI A A AI a a a      2 2 3 AB AI a    , khi đó 2 2 2 2 12 11 BC AB AC a a a     ta có: 1 1 1 1 1 1 1 . . . 1 1 1 1 2 . . . 3 3 A BCC B ABC A B
 • 7
 • 116
 • 0

Đề thi ĐH hóa B- lần 2

Đề thi ĐH hóa B- lần 2
. thứ tự bị khử ở catot lần lượt là: A. Fe 3+ , Cu 2+ ,Fe 2+ ,Mg 2+ . B. Fe 3+ , Cu 2+ , Mg 2+ , H 2 O. C. Fe 3+ , Cu 2+ , Fe 2+ , H 2 O. D. Cu 2+ , Fe 3+ ,Mg 2+ , H 2 O. Câu 50: Phát biểu. C 6 H 5 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 , HCOOH. B. CH 3 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 , HCOOH. C. CH 3 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 , H 2 N-CH 2 -COOH. D. CH 3 NH 2 , C 6 H 5 OH, HCOOH. Câu 57: Cho biết thứ tự các cặp oxi hóa -. CH 3 COOCH 2 CH 3 và CH 3 CH 2 COOCH 3 . B. HCOOCH(CH 2 )CH 3 và CH 3 COOCH 2 CH 3 . C. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 và CH 3 COOCH 2 CH 3 . D. CH 3 COOCH 2 CH 2 CH 3 và CH 3 CH 2 COOCH 2 CH 3 . Câu
 • 6
 • 108
 • 0
1 2 3 4 .. >