Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. 2008. Áp dụng cho công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng,Nam Định

Hệ thống quản chất lương theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 TRAINING COURSE

Hệ thống quản lý chất lương theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 TRAINING COURSE
Hệ thống quản chất lương theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 TRAINING COURSE . 2000 của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm các tiêu chuẩn: ISO 9000: Hệ thống quản chất lượng – Cơ sở và từ vựng. ISO 9001: Hệ thống quản chất lượng. nghĩa. ISO 9000: Hướng dẫn việc lựa chọn và sử dụng bộ tiêu chuẩn. ISO 9004: Các yếu tố của hệ thống chất lượngquản chất lượng. ISO 9001:
 • 131
 • 1,480
 • 13

Kỹ năng triển khai áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Kỹ năng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Kỹ năng triển khai áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 . Management Ver. 10-02-2011 KỸ NĂNG TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 . 9000 - ISO 9000 là gì? - Lịch sử phát triển của quản chất lượngISO 9000; - Bộ tiêu chuẩn ISO 9000; - Các lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 • 1
 • 622
 • 6

Kĩ năng triển khai áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008

Kĩ năng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008
Kĩ năng triển khai áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 . hiểu hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008  Phân tích các yêu cầu của Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;. xây dựng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Phần 3: Giới thiệu các công cụ cải tiến hệ thống quản chất lượng theo ISO 9004
 • 1
 • 516
 • 2

Hoàn thiện quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft

Hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft
Hoàn thiện quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft . ca n v. 1.2.2. Quy trỡnh ỏp dng qun cht lng theo ISO 9001:2008 (H thng qun cht lng- cỏc yờu cu) ti cụng ty TNHH gii phỏp phn mm CMC SV : Nguyễn. chun ISO vic ỏp dng vo cụng ty u cú s linh hot sao cho phự hp vi lnh vc m cụng ty hot ng Vỡ vy Em xin chn ti :Hon thin qun cht lng theo tiờu chun ISO
 • 70
 • 488
 • 3

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC DA HÀO DƯƠNG

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC DA HÀO DƯƠNG
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC DA HÀO DƯƠNG . “ Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 áp dụng cho công ty cổ phần thuộc da Hào Dương nhằm giúp công ty. môi trường tại công ty CP thuộc da Hào Dương. Xây dựng hệ thống quản môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho công ty CP thuộc da Hào Dương.
 • 187
 • 1,979
 • 2

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY UNIGEN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY UNIGEN VIỆT NAM
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY UNIGEN VIỆT NAM . chọn đề tài “ Thực trạng và một số giải pháp nhằm duy trì hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty Unigen Việt Nam làm đề. về chất lượng và hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 -Chương II: Thực trạng về hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • 69
 • 1,038
 • 16

Thực trạng áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 tại công ty cổ phần Xích líp Đông Anh

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 tại công ty cổ phần Xích líp Đông Anh
Thực trạng áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 tại công ty cổ phần Xích líp Đông Anh . ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊUCHUẨN ISO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH 1. Tổng quan về công ty cổ phần Xích líp Đông Anh 1.1.Giới. trạng áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 tại công ty cổ phần Xích líp Đông Anh .2. Mục đích và phương pháp
 • 38
 • 1,475
 • 5

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG - CƠ KHÍ TÂN BÌNH TANIMEX

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CP  XÂY DỰNG - CƠ KHÍ TÂN BÌNH TANIMEX
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG - CƠ KHÍ TÂN BÌNH TANIMEX . thành công, thành công lâu dài là vn đ mà đ tài này cn gii quyt.  tài: Hoàn thin h thng qun cht lng theo tiêu chun ISO 9001:2008 ti công ty CP Xây dng - C khí Tân Bình Tanimex . MINH oOo TRNG NGUYN TNG VI HOÀN THIN H THNG QUN CHT LNG THEO TIÊU CHUN ISO 9001:2008 TI CÔNG TY CP XÂY DNG - C KHÍ TÂN BÌNH TANIMEX Chuyên ngành: Qun tr kinh. thành công và thành công lâu dài. Công ty CP Xây dng & C khí Tân Bình Tanimex (Tanicons) là doanh nghip hot đng trong lnh vc xây dng, c khí đã xây dng thành công h thng qun
 • 111
 • 539
 • 1

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN  ISO 9001:2008 TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
HOÀN THIỆN HỆ THỐNGQUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU . QUN CHT LNG THEO ISO 9001:2008 1.1 Khái quát v ISO 9000 4 1.1.1 Khái quát v ISO 4 1.1.2 Khái quát v ISO 9000 4 1.1.3 Khái nim v cht lng, qun cht lng, h thng qun lý. qun cht lng theo ISO 9001:2008 Chng 2: Thc trng áp dng h thng qun cht lng theo tiêu chun ISO 9001:2008 ti ACB Chng 3: Gii pháp hoàn thin HTQLCL theo tiêu chun ISO 9001:2008. ca tiêu chun ISO 9001:2008 11 1.2.4 Các bc trin khai xây dng và áp dng HTQLCL theo ISO 9001:2008 16 1.2.5 Bn cht và li ích ca vic áp dng HTQLCL 19 1.3 Khái quát công tác qun
 • 129
 • 578
 • 2

Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 tại công ty cổ phần bê tông dự ứng lực PVC FECON thực trạng và giải pháp

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 tại công ty cổ phần bê tông dự ứng lực PVC FECON thực trạng và giải pháp
. 17 2.2. Thực trạng hoạt động quản chất lượng tại Công ty cổ phần Bê Tông dự ứng lực PVC- FECON 18 2.2.1. Bộ máy quản chất lượng của Công ty cổ phần Bê Tông dự ứng lực PVC- FECON 18 2.2.2. Hệ thống. chọn đề tài: Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Công ty cổ phần Bê Tông dự ứng lực PVC- FECON thực trạng và giải pháp . 5 CHƯƠNG I 1.1. Nội dung và yêu cầu. 1 Đề tài: ”HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC PVC- FECON, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” Giáo viên hướng dẫn:
 • 53
 • 796
 • 3

luận văn đề tài phân tích hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001-2008 tại công ty tnhh we are engineering

luận văn đề tài phân tích hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001-2008 tại công ty tnhh we are engineering
I.Giới thiệu về WAE 1.Giới thiệu chung vềWAE 2.Bộ phận quản chất lượng 3.Qui trình quản chất lượng II.Thực trạng quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tạiWAE 1.Phân tích hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001:2008 củaWAE 2.Thực trạng áp dụng a.Các khó khăn tồn tại khi áp dụng ISO tạiWAE b.Các giải pháp khắc phục khó khăn củaWAE c.Lợi ích đạt được qua sau thời gian áp dụng ISO tạiWAE CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008 TẠI WAE I.Định hướng hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng II.Các giải pháp đề xuất III.Kết luận. . chính là tiêu chuẩn tiền thân của tiêu chuẩn ISO 9000. 3. Các hệ tiêu chuẩn quản chất lượng trong hệ tiêu chuẩn ISO 9000 (phiên bản năm 2008) a. ISO 9000: 2005 -Hệ thống quản chất lượng cơ. 4. 2.3 Phân tích HTQLCL ISO 90012008 tại công ty WAE: Tại sao công ty WAE lại áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008? ISO 9001:2008 là bộ tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho hệ thống quản lý. LUẬN VĂN  TP.HCM MỤC LỤC 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ THUYẾT I. Chất lượngquản chất lượng 1. Chất lượng 2. Quản chất lượng II. Tổng quan về ISO 1. Giới thiệu về ISO 2. Bộ tiêu chuẩn
 • 47
 • 505
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO
LỜI MỞ ĐẦU3I. TỔNG QUAN ISO 900031. ISO 9000 là gì?32. Đối tượng áp dụng33. Lợi ích34. Các bước xây dựng ISO 900035. Các bước triển khai36. Yêu cầu đối với Doanh nghiệp khi xây dựng Hệ thống ISO 90003II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ISO 9000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆTPHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO32.Thực trạng áp dụng quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90012008 đối với sự phát triển của công ty CP Sản xuấ thức ăn gia súc PROCONCO33.Những ưu điểm thành tựu mà công ty đạt được34.Những khó khăn:3III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY3KẾT LUẬN3LỜI MỞ ĐẦUCuộc cạnh tranh toàn cầu đã, đang và sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ với qui và phạm vi ngày càng lớn. Sự phát triển của khoa học và công nghệ cho phép các nhà sản xuất nhạy bén có khả năng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khách hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh.Tình hình trên đã khiến cho chất lượng trở thành yếu tố cạnh tranh, trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Ngày nay, các doanh nghiệp, tổ chức cần đưa chất lượng vào nội dung quản lý. Sự hòa nhập của chất lượng vào mọi yếu tố của tổ chức từ hoạt động quản đến tác nghiệp sẽ là điều tất yếu đối với bất kỳ một tổ chức nào muốn tồn tại và phát triển.Chất lượng không tự sinh ra, không phải là một kết quả ngẫu nhiên mà là kết quả của sự tác động của hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Đó là kết quả của một quá trình. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản một cách đúng đắn các yếu tố này. Theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, “ Quản chất lượng là các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng”. Việc định hướng và kiểm soát về chất lượng bao gồm lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng. Quản chất lượng đảm bảo cho tổ chức làm đúng những việc phải làm và để đạt được mục tiêu chất lượng.Công ty Cổ phần Việt Pháp Sản xuất Thức Ăn gia súc Proconco với thương hiệu Cám Con Cò là đơn vị đứng thứ hai trên cả nước trong lĩnh vực chế biến thức ăn gia súc. Công ty hiện đang nằm giữ 12% thị phần thức ăn chăn nuôi (chỉ đứng sau Công ty Cổ phần CP). Tuy nhiên, đối với ngành thức ăn chăn nuôi hiện nay, nguyên liệu phải nhập khẩu đến 75% nên giá thị trường thế giới luôn quyết định giá thành sản phẩm chế biến ở Việt Nam. Chưa kể, nguồn nguyên liệu trong nước luôn thiếu hụt và chất lượng chưa đảm bảo do sản xuất manh mún, không có vùng nguyên liệu cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Chính việc thiếu vùng nguyên liệu là thách thức không nhỏ cho DN thức ăn chăn nuôi trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong bối cảng đó, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra chiến lược đặc biệt chú trọng vào việc quản chất lượng sản phẩm thông qua việc áp dụng Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Nhờ đó, thức ăn gia súc Con Cò luôn có chất lượng dẫn đầu trên thị trường với giá cả cạnh tranh.I. TỔNG QUAN ISO 90001. ISO 9000 là gì?ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản chất lượng, áp dụng cho mọi mọi loại hình tổ chứcdoanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. Bộ tiêu chuẩnISO 9000 gồm các tiêu chuẩn cơ bản là:•ISO 9000:2005 Hệ thống quản chất lượng Cơ sở và từ vựng•ISO 9001:2008 Hệ thống quản chất lượng Các yêu cầu•ISO 9004:2009 Quản tổ chức để thành công bền vững•ISO 19011:2011 Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lýCác tiêu chuẩn cơ bản trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng và chứng nhận một hệ thống quản chất lượng tại các tổ chứcdoanh nghiệp. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc cơ bản để quản các hoạt động trong tổ chức, doanh nghiệp về vấn đề chất lượng thông qua 5 yêu cầu sau:•Hệ thống quản chất lượng•Trách nhiệm của lãnh đạo . hàng. Bộ tiêu chuẩnISO 9000 gồm các tiêu chuẩn cơ bản là: • ISO 9000:2005 Hệ thống quản chất lượng - Cơ sở và từ vựng • ISO 9001:2008 Hệ thống quản chất lượng - Các yêu cầu • ISO 9004:2009 Quản. nhà đầu tư : - Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa - Tổng công ty Tín Nghĩa - Doanh nghiệp tư nhân Đặng Hữu Nghĩa - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Viện khoa. chuẩn ISO 900 1-2 008 đối với sự phát triển của công ty CP Sản xuấ thức ăn gia súc PROCONCO Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 -2 008 tại công ty CP Việt Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc PROCONCO
 • 32
 • 1,222
 • 5

TIỂU LUẬN QUẢN CHẤT LƯỢNG : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SX THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SX THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO
ĐỀ CƯƠNG PHẤN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO1.1.Tổng quan về công ty1.1.1Quá trình hình thành và phát triển của Công ty1.1.2Cơ sở vật chất1.1.3Sơ đồ tổ chức Công ty1.2.Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của tổ chức1.3.Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh1.4.Tình hình lao động1.5.Giới thiệu về hoạt động của Quản chất lượng của Công tyPHẦN II : TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 2008 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO2.1.Vai trò của hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90012008 đối với sự phát triển của công ty CP Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc PROCONCO.2.1.1 Tổng quan về hệ thống quản chất lượng tiêu chuẩn ISO 900120082.1.1.1.Các khái niệm 2.1.1.2.Cách tiếp cận quản chất lượng theo quá trình 2.1.1.3.Phạm vị áp dụng 2.1.1.4.Yêu cầu chung 2.1.2 Vai trò của hệ thống quản chất lượng đối với sự phát triển của công ty CP Việt Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc PROCONCO2.2.Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng và hệ thống quản chất lượng sản phẩm của Công ty.2.2.1.Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm của Công ty 2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hệ thống quản chất lượng sản phẩm thức ăn gia súc của Công ty 2.3.Phân tích hiện trạng quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 –2008 công ty CP Việt Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc PROCONCO2.3.1Quy trình mua hàng:2.32Qui trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào2.33 Kiểm soát nguyên liệu tồn trữ2.34Kiểm tra quá trình sản xuất2.3.4.1 Nhận dạng và truy tìm nguồn gốc sản phẩm2.3.4.2 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp2.3.5 Giải quyết phàn nàn khách hàng2.4.Đánh giá thực trạng quản chất lượng tại Công Ty CP Việt Pháp SXThức Ăn Gia Súc Proconco2.4.1.Những ưu điểm Thành tựu mà công ty đạt được2.4.2.Khó khăn2.5. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản chất lượng của công ty.2.5.1. Cơ cấu lại bộ máy quản chất lượng.2.5.2 Cải tiến hoạt động mua hàng ở khâu mua hàng nhập khẩu 2.5.3. Tiếp tục đào tạo các kiến thức về quản trị chất lượng cho cán bộ côngnhân viên trong công ty.2.5.4. Thực hiện chính sách khuyến khích vật chất, tinh thần nhân viên.2.5.5. Đổi mới trang thiết bị, đồng bộ hoá dây chuyền sản xuất.PHẦN 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆTPHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO1.6.Tổng quan về công ty1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công tyTiền thân của Cty cổ phần Việt Pháp SX TĂGS Proconco là Công ty liên doanh Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc PROCONCO, được thành lập theo giấy phép đầu tư số 178GP ngày 241991 với tổng số vốn đầu tư ban đầu : 1.700.000 USD, vốn pháp định : 1.000.000 USDVới sự tham gia của các bên:Bên Việt Nam : 46,21%Tổng Công ty chăn nuôi Đồng Nai:18,26%Công ty kinh doanh lương thực tỉnh Đồng Nai: 13,39%Xí nghiệp chăn nuôi heo TP.Hồ Chí Minh: 10,00%Liên hiệp sản xuất kinh doanh XNK Bình Tây: 1,21%Viện Khoa học công nghệ miền Nam: 3,35%Bên Nước ngoài (Pháp):Societé Commerciale dé Potasses et de l’Azote (S.C.P.A): 53,79% cùng góp vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc giàu đạm, chất lượng tinh khiết và bột cá cao đạm cho chăn nuôi và xuất khẩu.Trụ sở đóng tại: Khu Công nghiệp Biên Hoà I – Tỉnh Đồng Nai .Trãi qua hơn 20 năm hoạt động, Công ty đã có nhiều thay đổi và những bước phát triển lớn mạnh không ngừng.Đến ngày 13 tháng 9 năm 2011 Công ty chính thức được UBND Tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép thay đổi hình thức hoạt động từ Công ty Liên Doanh sang Công ty Cổ phần và tăng vốn điều lệ lên thành 1.000 tỷ đồng.Gồm các nhà đầu tư : Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa Tổng công ty Tín Nghĩa Doanh nghiệp tư nhân Đặng Hữu Nghĩa Tổng công ty Thủy sản Việt Nam Viện khoa học kỷ thuật Nông nghiệp Miền Nam Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prodential Việt NamĐầu tháng 092012, cổ đông Prudential chính thức chuyển nhượng cổ phần của Prudential cho Công ty Hoa Mười Giờ là một Công ty con của tập đoàn Masan. 1.1.2 Cơ sở vật chấtHiện nay, Công ty có 4 nhà máy sản xuất gồm: Nhà máy Biên Hòa ở khu công nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai Nhà máy Cần Thơ ở khu công nghiệp Trà Nóc I, Cần Thơ Nhà máy Khuyến Lương ở Khuyến Lương Hà Nội Nhà máy Đình Vũ ở khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng . tiểu luận GVHD : TS. Tạ Thị Kiều An ĐỀ CƯƠNG PHẤN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO 1.1. Tổng quan về công ty 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 4 Đề tài tiểu luận GVHD : TS. Tạ Thị Kiều An PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT-PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO 1.6. Tổng quan về công ty 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. lường khách quan. hình “hệ thống quản chất lượng dựa trên quá trình” nêu ở Hình 1 minh họa sự kết nối của quá trình. hình này thể hiện rằng khách hàng đóng một vai trò quan trọng trong
 • 43
 • 1,311
 • 11

Một số biện pháp xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 docx

Một số biện pháp xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 docx
. bộ: Tên đề tài: Một số biện pháp xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty CP Xây Dựng Trường Sơn. I.Tổng quan về đề tài 1. do chọn. liệu. Xem xét phê duy t tài liệu. Đề xuất một số biện pháp để công ty duy trì hệ thống quản chất lượng sau khi xây dựngáp dụng. 3. Quy trình và phương pháp thực hiện 3.1. Quy trình thực hiện 3.2 và yếu kém trong hệ thống quản hiện tại và những lợi ích to lớn mà hệ thống quản chất lượng mang lại, Công ty CP Xây Dựng Trường Sơn đã quyết định xây dựng, áp dụng hệ thống quản chất
 • 2
 • 475
 • 1

Xây dựng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008ISO 13485 2003 cho dây truyền sản xuất bơm kim tiêm bao gói túi PE của công ty nhựa y tế

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 và ISO 13485 2003 cho dây truyền sản xuất bơm kim tiêm bao gói túi PE của công ty nhựa y tế
. tài: “X y dựng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008ISO 13485: 2003 cho d y truyền sản xuất Bơm kim tiêm bao gói túi PE của công ty Nhựa Y Tế Viện đại học. hai vào năm 2000 bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được hợp nhất và chuyển đổi còn lại 4 tiêu chuẩn chính sau: ISO 9000: Hệ thống quản chất lượng – Cơ sở và từ vựng. ISO 9001: Hệ thống quản chất lượng. PHẦN II_QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ D Y TRUYỀN SẢN XUẤT BƠM KIM TIÊM A_SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BƠM TIÊM BAO GÓI TÚI PE: Nh ự a Ép Pittong Ép xylanh In xilanh
 • 99
 • 646
 • 1

thực trạng áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001-2008 tại ban qld công trình điện miền nam của công ty truyền tải điện quốc gia

thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001-2008 tại ban qld công trình điện miền nam của công ty truyền tải điện quốc gia
. tài về vấn đề : THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001-2008 TẠI BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA  Đề tài này. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TÊN ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001- 2008 TẠI BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI. nhận Hệ thống quản chất lượng. 7. Duy trì, cải tiến hệ thống chất lượng sau chứng nhận. 5. Các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008 1. Hệ thống quản chất lượng - Sổ tay chất lượng
 • 34
 • 531
 • 2

Báo cáo tổng kết xây dựng và thí điểm hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Báo cáo tổng kết xây dựng và thí điểm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Báo cáo tổng kết xây dựng và thí điểm hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tài liệu mang tính chất tham khảo cho các bạn học sinh sinh viên đang học và chuẩn bị tốt nghiệp cũng như những đối tượng khác. Nội dungchất lượng bài viết phục vụ từng trường hợp cụ thể . với tiêu chuẩn Vi t Nam và quốc tế (TCVN ISO 9001:2000 /ISO 9001:2000). Xây dựng và thực hiện thí điểm hệ thống quản chất lượng công tác theo tiêu chuẩn ISO (HTQLCLCT theo TC ISO 9001:2000). cán bộ, công chức làm vi c khoa học hơn, giải quyết công vi c khẩn trương hơn, nâng cao ý thức trách nhiệm và chủ động công vi c đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành vi n khác trong và ngoài. nội bộ Văn phòng). - Nền nếp làm vi c, quản công vi c chặt chẽ hơn, sắp xếp chấn chỉnh tài liệu, nhất là vi c lập hồ sơ để theo dõi vi c đánh giá kết quả công vi c được khách quan, chính xác.
 • 15
 • 536
 • 0

Đánh giá hiệu quả áp dụng hình quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại các UBND cấp xã phường ở TP.HCM

Đánh giá hiệu quả áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại các UBND cấp xã phường ở TP.HCM
. GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HÌNH QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO TẠI CÁC UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG Ở TP. HCM 28 2.1. Tổng quan về các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã, phường ở TP. Hồ Chí Minh 28 2.2. Đánh giá hiệu quả áp dụng hình QLCL tại các UBND cấp xã, phường ở Tp. Hồ Chí Minh 31 2.2.1. Đánh giá thực hiện các nguyên tắc quản chất lượng (các UBND) 31 1. Tiêu chí 1:. chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu ngày 13/3/2013) ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HÌNH QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 TẠI CÁC UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG Ở TP. HCM
 • 119
 • 725
 • 1

Phân tích tình hình áp dụng hệ thống Quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội và một số giải pháp hoàn thiện

Phân tích tình hình áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội và một số giải pháp hoàn thiện
Đợt thực tập tốt nghiệp và học kì cuối năm thứ 5 đại học và nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng với mỗi sinh viên. Đây là dịp giúp cá nhân tôi có thể ứng dụng những thuyết đã học vào trong phân tích hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp trên thực tế. Mặt khác, đây cũng là dịp để cá nhân tôi có thể tăng thêm kinh nghiệm xã hội hữu ích cho tương lai công việc sau này.Tôi chọn Tổng công ty dệt may Hà Nội vì đây là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất quy lớn, rất phù hợp với những gì tôi đã học tại trường đại học. Tại đây, tôi có dịp được tìm hiểu thực tế tại phân xưởng, và có điều kiện tốt để thu thập dữ liệu hữu ích phục vụ báo cáo thực tập cũng như đồ án tốt nghiệp.Trong quá trình tiếp xúc với thực tế tại doanh nghiệp, kết hợp với hiểu biết về tình hình kinh tế xã hội, tôi nhận thức được doanh nghiệp dệt may nói chung và Tổng công ty dệt may Hà Nội nói riêng đang đối mặt với rất nhiều thách thức như thách thức của toàn cầu hóa, thách thức của lạm phát cao… Để đối mặt tốt với những thách thức này doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến Quản chất lượng (QLCL), đặc biệt coi đây là một lợi thế cạnh tranh không thể thiếu. Và ngày nay nhắc đến QLCL các doanh nghiệp đều quan tâm áp dụng hệ thống QLCL ISO 9000.
 • 78
 • 618
 • 4
1 2 3 4 .. >